Témata - archiv
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Téma: zákony, které se nás dotýkají.

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999     Jak ho dodržují naše přední instituce?  prezident  vláda  parlament  senát  MV

Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000  
Vývoj legislativy – 1992 první zákon na ochranu osobních údajů v počítačových systémech, 1998 – zákon o ochraně utajovaných skutečností, 2000 – druhý zákon rozšířen na všechny formy uchovávání osobních údajů. Tento zákon měl začít platit 1.7. 2001, ale jeho platnost byla posunuta až na začátek roku 2002. Kontrolou zákona je pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů. V praktické aplikaci zákona panuje značný zmatek.

Zákon o elektronickém podpisu 227/2000  Při jeho projednání se naši poslanci chlubili tím, že je náš stát jedním z prvních, který tento zákon přijal. Po více než roce, ale stále nefunguje v praxi. Chybí k němu prováděcí předpisy a nemůžeme ho tedy použivat!