Téma - prezidentské pravomoci
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Koho prezident jmenuje:

instituce let další podmínky datum posledního jmenování
soudce Ústavního soudu 10 souhlasem Senátu 15. července 1993 JUDr. Ivu Brožovou soudkyní 
doc. JUDr. Vojtěcha Cepla, CSc., soudcem
doc. JUDr. Vladimíra Čermáka soudcem 
JUDr. Vojena Güttlera soudcem 
JUDr. Miloše Holečka soudcem a místopředsedou 
doc. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., soudcem 
JUDr. Vladimíra Jurku soudcem 
JUDr. Zdeňka Kesslera soudcem a předsedou 
prof. JUDr. Vladimíra Klokočku, DrSc., soudcem 
JUDr. Vladimíra Paula, CSc., soudcem 
JUDr. Antonína Procházku soudcem 
JUDr. Vlastimila Ševčíka soudcem 
9. listopadu 1993 JUDr. Ivanu Janů soudkyní a místopředsedkyní
JUDr. Evu Zarembovou soudkyní Ústavního soudu
18. března 1994 JUDr. Pavla Varvařovského soudcem 
8. prosince 1999 rezignace JUDr. Ivy Brožové na funkci soudkyně 
4. dubna 2000 doc. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., soudcem
8. února 2002  rezignace JUDr. Ivany Janů 
20. března 2002 JUDr. Elišku Wagnerovou soudkyní a místopředsedkyní
6. června 2002 JUDr. Františka Duchoně soudcem Ústavního soudu
soudce, předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu doži-
votně
  2002
JUDr. Ivu Brožovou předsedkyní Nejvyššího soudu České republiky
JUDr. Josefa Baxu předsedou Nejvyššího správního soudu a
JUDr. Michala Mazance místopředsedou Nejvyššího správního soudu
guvernéra a viceguvernéra České národní banky a členy Bankovní rady 6   1999 Doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., viceguvernérem ČNB
Ing. Oldřicha Dědka viceguvernérem ČNB
Ing. Pavla Štěpánka, CSc., členem Bankovní rady
Ing. Pavla Racochu, MIA, členem Bankovní rady
2000 Doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., guvernérem ČNB
RNDr. Luďka Niedermayera viceguvernérem ČNB
Ing. Michaelu Erbenovou, Ph.D., členkou Bankovní rady
Doc. Dr. Ing. Jana Fraita členem Bankovní rady
2002 RNDr. Luďka Niedermayera viceguvernérem ČNB
prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 10 návrh Poslanecké sněmovny 2002 JUDr. Lubomíra Voleníka prezidentem NKÚ
PhDr. Václava Peřicha viceprezidentem NKÚ
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 4   1999 Ing. Josefa Bednáře předsedou ÚOHS
členy Komise pro cenné papíry 5   1998 Ing. Janu Pospíšilovou členkou prezidia Komise pro cenné papíry
1999 prof. JUDr. Irenu Pelikánovou, CSc., členkou prezidia 
1999 Ing. Františka Jakuba členem prezidia Komise pro cenné papíry
2000 Ing. Františka Jakuba předsedou Komise pro cenné papíry
2000 Ing. Milana Šimáčka členem prezidia Komise pro cenné papíry
2001 Mgr. Lucii Melkovou členkou prezidia Komise pro cenné papíry
předsedy Českého statistického úřadu 4   1999 doc. Ing. Marii Bohatou, CSc., předsedkyní ČSÚ
předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů  5 na návrh Senátu 2000 RNDr. Karla Neuwirta předsedou ÚOOÚ
náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 4   2002 náčelník Generálního generálmajor Ing. Pavel Štefka
velvyslance (s kontrasignací vlády) 4   Seznam velvyslanců ČR eviduje Ministerstvo zahraničních věcí ČR
generály armády a policie doži-
votně
  2001 policejní prezident generálmajor JUDr. Jiří Kolář povýšen do hodnosti generálporučíka
2001 generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
plukovník Ing. Miroslav Štěpán jmenován do hodnosti generálmajora
2002 enerálporučík Ing. Jiří Šedivý jmenován do hodnosti armádního generála
profesory a rektory vysokých škol doži-
votně
  rektoři 
profesoři

Vytvořeno 06.01.2003