Témata - archiv
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Téma:   mechanismy komunistické moci - řízení státu.

Nejvlivnějším faktorem vývoje v letech 1945 - 1989 byla ohromná sovětská kontrola Československa.
1945 -1948 ochromená demokracie
1948 - 1956 období teroru (stalinismu)
1956 - 1967 období upevňování socialismu
1968 období uvolnění, Pražské jaro'
21.8.1968 sovětská vojenská okupace
1968 - 1989 období normalizace (neostalinismus) 1995 - 1991 perestrojka v SSSR
1990 - 1991 odchod sovětské armády (1991 rozpad SSSR, 1997 vstup ČR do NATO)    zvětšit obrázek

 

Zkratky:
ČSLA - Československá lidová armáda
ČSSR - Československá socialistická republika
GULAG - Gosudarstvenoje upravlenie lagerij (Hlavní správa táborů nápravných prací). Pracovní tábory v SSSR
HS MV - hlavní správa ministerstva vnitra
KBG - Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti -sovětská tajná služba
KSČ - Komunistická strana Československa
KSS - Komunistická strana Slovenska
MV - ministerstvo vnitra
MNO - ministerstvo národní obrany
ROH - Revoluční odborové hnutí
SSM - Socialistický svaz mládeže
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
StB - Státní bezpečnost
ÚV KSČ - Ústřední výbor KSČ
Vysvětlivky:
Branně bezpečnostního oddělení ÚV KSČ - hlavní nástroj sovětské zpravodajské kontroly KSČ, MV, MNO a justice, bez jeho vědomí nebyla obsazena ani jediná funkce v armádě, justici a na ministerstvu vnitra
Stranická škola ÚV KSSS Moskvě - místo hromadného získávání agentů KGB
další pojmy najdete ve slovníku