Témata - archiv
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Téma:   hospodaření vlády ČSSD.

Hospodaření vlády: a) přímé vlivy (podporující rozvoj hospodářství)
b) nepřímé vlivy (podporující rozvoj hospodářství)
c) využití peněz z privatizace
charakteristika otázka komentář
Přímé vlivy
- hospodářská politika Dobrá nebo špatná ? Přetrvávají monopoly v telekomunikacích, energetice, atd.slunicko2.GIF (137 bytes)
Silný příliv zahraničních investic.
slunicko.GIF (97 bytes)
Zvyšování podílu státního podílu v hospodářství. slunicko2.GIF (137 bytes)
Revitalizace průmyslu. (zahraničními experty kritizovaná) slunicko2.GIF (137 bytes)
- mandatorní výdaje Klesají nebo rostou ? Rostou, největší výdaje jsou v sociální oblasti, důchodová reforma nebyla zahájena. slunicko2.GIF (137 bytes) viz graf
- rozpočet Vyrovnaný nebo schodkový ?
Malé nebo velké přerozdělování ?
Schodek rozpočtu se každý rok zvětšuje. viz graf Schvalován ČSSD s ODS. viz  politická odpovědnost slunicko2.GIF (137 bytes)
ČR přerozděluje více než polovinu DPH (více jen Švédsko)
slunicko2.GIF (137 bytes)
- zadlužení Zvětšuje se nebo zmenšuje ? Veřejný dluh se rapidně zvětšuje. slunicko2.GIF (137 bytes) viz graf
- výběr daní Zlepšuje se nebo zhoršuje ? Podvody s DPH (ročně - 50 miliard) slunicko2.GIF (137 bytes) viz graf
Ostatní vlivy
- právní řád Zlepšuje se právní kultura ? Akce čisté ruce skončila nulovým výsledkem. slunicko2.GIF (137 bytes)
V hodnocení korupce klesla Česká republika na 41 místo.
slunicko2.GIF (137 bytes)
Novela umožní rychlejší průběh soudu
slunicko.GIF (97 bytes), ale omezuje  nezávislost soudců (pomocí hodnocení soudců.slunicko2.GIF (137 bytes)
Stále chybí správní soudy! Máme alespoň ombudsmana.
slunicko2.GIF (137 bytes)
- efektivní státní správa Mění se k lepšímu ? Krajská správa - neujasněné financování, špatná organizace přenosu povinností z okresu na kraje a města.
- využití peněz z privatizace Jsou využívány efektivně ? Železniční koridory, částečně dálnice. slunicko.GIF (97 bytes)
Peníze z privatizace se vláda masivně používá v rozpočtu. slunicko2.GIF (137 bytes)
- zahraniční investice Mají potřebnou strukturu ? Jsou vyšší než v Polsku a Maďarsku. Hodně investic přichází při kupování podílů státních firem, ale vládě se daří získávat i nové projekty. slunicko.GIF (97 bytes)

dluhy a schodekvýběr danístruktura daní
Zdroj dat grafu: ministerstvo financí a MF DNES 4.1.02 , Martina Patočková.