Téma:   Benešovy dekrety.

Polsko - vysídleno 7 milionů Němců (posunutí hranice na západ).
Československo - vysídleno více než 3 miliony Němců, Rakušanů a Maďarů, zabaven majetek. (jeho hodnota je srovnatelná s hodnotou válečné reparace)
Jugoslávie - přes jeden milion Němců.
Anglie - odsun z "anglického" Kamerunu.
Slovinsko - odsun 50 tisíc Němců a Italů, dva dekrety v listopadu 1944, které zbavily odsunuté občanských práv a majetku.
Slovinsko bylo za války rozděleno mezi Německo, Itálii a Maďarsko.
Francie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko - nebyli odsunuti, ale proběhla jejich denacifikace.

Názory na dekrety:  dvě ankety po roce pro srovnání, jak se mění názory na Bebešovy dekrety.

názory na Benešovy dekrety v roce 2001  3.3.2002 - 24.3.2002,   názory na Benešovy dekrety v roce 2002 Anketa probíhala 4.4-11.4.2001

český
předseda Ústavního soudu ČR Zdeňek Kessler     publicista Pavel Tigrid
německý::
Dieter Blumenwitz,  profesor mezinárodního a státního práva univerzity ve Würzburgu , který nezřídka obhajuje zájmy vysídlenců

rakouský:
Manfred Rotter, šéf institutu pro mezinárodní právo univerzity v hornorakouském Linci
slovenský:
Ernest Valko, bývalý předseda federálního Ústavního soudu.
belgický:
Jean-Michel Dewaele, politolog na Svobodné bruselské univerzitě

evropský:
Ramiro Cibrian, vedoucí delegace Evropské komise v ČR