Zbraně hromadného ničení

Naposledy ve druhé světové válce byly okamžitě použity právě vyvinuté zbraně hromadného ničení. Od té doby se lidstvo dostalo do situace, kdy si použití těchto zbraní nemůže dovolit ani v totální válce. Války se od té doby vedou „alespoň“ co nejvyspělejšími konvenčními zbraněmi a to přesto, že vývoj a pořizování zbraní hromadného ničení pokračuje. Velmoci už dávno vlastní vodíkové a neutronové bomby a jiné mocné zbraně. Jejich použití ale není  v dnešním propojeném světě možné, protože je neospravedlnitelné a velmi nebezpečné.
Počet zemí vlastnících jaderné zbraně však nadále roste. Dnes je vlastní mnohé země včetně zemí s totalitním režimem. Ke zbraním hromadného ničení řadí i zbraně biologické a chemické. Ty lze pořídit s mnohem menšími náklady a přitom jsou také velmi účinné. K nim se mohou dostat nejen státy, ale také fanatické skupiny. Kromě toho se ukazuje, že k zabití tisíců lidí není nutné používat jen vojenské zbraně. Situace je čím dál komplikovanější. Stejně obtížná je i kontrola šíření těchto zbraní do rizikových oblastí.

K tématu přinášíme několik doplňujících odkazů:

NATO  www.nato.int/docu/review/2002/issue3/czech/art3.html
Armáda České republiky  www.army.cz/mo/doc/iracke_zbrane.pdf
Úřad pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz/jine_zpravy/ZHN.htm
Ústav mezinárodních vztahů www.iir.cz/
Bezpečnostní informační služba www.bis.cz/i_proliferace.html   
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz/dokumenty/teror/typolog.html
Greenpeace www.greenpeace.cz/release/03/030131.htm
Britské listy www.britskelisty.cz/0106/20010620f.html
ochránci zvířat www.ohz.cz/Zpravy/elkaida.html
military.cz www.military.cz/zhn/default.htm
zvedavec.cz http://www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=239

5..4.2003 (lid)