Evropská unie

Národní a evropské pravomoci

Národní pravomoci - důchodové pojištění, podpora v nezaměstnanosti, daňová politika a další (výčet není úplný)
Pravomoci EU
- obchodní politika (cla, certifikace, normy apod.)

České zastoupení

Česká republika bude mít:

1 evropského komisaře v Bruselu,
1 soudce v Lucembursku
1 zástupce v Evropské komisi v Bruselu (4 procentní zastoupení)
24 poslanců ze 732 v poslanců Evropského parlamentu ve Štrasburku, (přibližně 3% zastoupení, první volby v r. 2004)

Evropské instituce

Evropská rada   Evropská rada vznikla na počátku 70. let ze schůzek nejvyšších představitelů členských států. 
Rada EU  Legislativní a výkonný orgán, reprezentuje členské státy, může rozhodovat o všech otázkách integrace
Evropská komise   Strážce integrace, iniciátor legislativy a výkonný orgán Společenství
Evropský parlament   Přímo volený demokratický orgán vyjadřující politickou vůli občanů Evropské unie, podílí se na tvorbě právních norem
Evropský soudní dvůr   Interpretuje právo ES a dohlíží na jeho aplikaci
Evropská centrální banka   Dbá o měnovou politiku a stabilitu cen v rámci Společenství
Evropská investiční banka   Poskytuje půjčky pro kapitálové investice podporující vyrovnaný ekonomický rozvoj a integraci Evropy
Účetní dvůr   Reprezentuje zájmy daňových poplatníků na kontrole výdajů Unie, jejich účelnosti a hospodárnosti
Evropský ombudsman   Prošetřuje stížnosti občanů i firem na činnost orgánů EU
Hospodářský a sociální výbor   Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament v ekonomické a sociální oblasti
Výbor regionů   Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament poskytující místní a oblastní vazbu pro rozhodování v EU
Kdo je kdo v institucích EU  Galerie politiků zastávajících významné posty v EU   Zdroj odkazů: www.euroskop.cz

Evropská ústava 
Zástupci 25 národních vlád a parlamentů členských zemí po ročním jednání v přípravném evropském Konventu navrhli znění evropské ústavy, kterou by mělo všech 25 členských států (i ČR) ratifikovat.

Ústava EU obsahuje:
Chartu základních práv, právo zákonodárné iniciativy (alespoň milion občanů z několika různých zemí), národní parlamenty mohou požadovat legislativní změnu zákonů EU, definice rozdělení pravomocí mezi EU a národní parlamenty, zřízení funkce prezidenta EU a ministra zahraničí, rozšíření počtu oblastí, ve kterých se rozhoduje většinovým hlasováním (3/4 agendy), respekt Unie k vnitřnímu řízení jednotlivých států, pomoc členským státům při teroristickém útoku nebo přírodní katastrofě, záruka neměnnosti státních hranic, právo na odchod státu z Unie. 

Evropské fondy

Od roku 1990 obdržela ČR 40 miliard korun z evropských fondů zejména na projekty související s přípravou na vstup do EU.
V letech 2004 -2006 má ČR nárok zažádat o 2,3 miliardy EUR.

Co nám zbývá ještě dokončit

Změnit český zákon o veřejných zakázkách podle požadavků EU.

Související články:  ../2002/Evropska_unie.htm  

Datum vytvoření:     15.6.2003
Datum aktualizace: