Téma:   působení Václava Havla v roli prezidenta

Názory na působení Václava Havla v roli prezidenta se u jeho oponentů a příznivců rozcházejí. Zkusme tedy malé připomenutí událostí během jeho působení ve funkci prezidenta.

1989 - 2002

do roku 1989

 

Datum poslední modifikace: 07.09.2002