Kontrolní a regulační orgány

 

Název

náplň

způsob volby

Datum vzniku/výsledky +/-

Poslanecká sněmovna

 

Výbory a komise

Např. Výbor pro obranu a bezpečnost kontroluje:
tajné služby,

vězeňskou službu, policii

Členové sněmovny jsou voleni.

 

Komise a výbory se tvoří podle dohody poslaneckých klubů

+ interpelace ministrů

- nepatrné výsledky parlamentních vyšetřovacích komisí

- kontrola bezpečnostních složek

Ústavní soud

Skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let.

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.

15.7.1993
rozhodnutí:

o změnách volebního zákona, restitucí,
pravomocí ČNB a další

NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad

Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem, provádí privatizaci státních podniků.

Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.


+ nezávislá kontrola hospodaření státních orgánů a institucí
+ odhalování plýtvání státními prostředky

 

ČNB - Česká národní banka

ČNB pečuje o:
a) stabilitu měny

b) udržení cenové stability

c) vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst

Guvernéra, víceguvernéra a ostatní členy Bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky.

1.1.1993

+ oddělení české a slovenské měny
+ volná směnitelnost koruny
- bankovní dohled

- dohled nad kampeličkami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

a) ochrana hospodářské soutěže
b) stav soutěžního prostředí na nejvýznamnějších relevantních trzích, c) činnost v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných

Předsedu Úřadu  jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Funkční období předsedy je 6 let a Předseda Úřadu nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí. Úřad je zcela nezávislý ve své rozhodovací činnosti; žádný jiný orgán státní správy včetně vlády.

1. července 1991
- nevýrazná činnost

Komise pro cenné papíry

 

a) regulace kapitálového trhu
b) regulace kapitálového trhu

V čele Komise stojí prezidium. Prezidium se skládá z předsedy Komise a dalších čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia jmenuje na návrh vlády prezident republiky.

- malá transparentnost trhu

FNM – Fond národního majetku

 

FNM ČR realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci. FNM nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku.

Prezidium FNM navrhuje a odvolává vláda, návrh schvaluje poslanecká sněmovna..

1991
+ kvalitní realizace privatizace

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 

 

a) dbá na obsahovou nezávislost vysílání

b) uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání

Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Funkční období člena Rady je 6 let.

- nevyřešila přerušené vysílání ČT
- je obsazena podle politického klíče

ČTU - Český telekomunikační úřad

a) rozhoduje o udělení, změně nebo odnětí telekomunikační licence
b) schvaluje způsobilost telekomunikačních zařízení

Předseda ČTU

duben 1992

 

Vytvořeno 5.10.2002