Pavel Tigrid

    Novinář , publicista, politik. Je autorem několika knih, nepřeberného množství novinových článků, rozhlasových komentářů a několika divadelních her.

Pavel Tigrid

  foto: © Jan Šilpoch

  Pavel Tigrid, vlastním jménem Pavel Schönfeld , se narodil v Praze 27.10.1917 . Před válkou vytvořil Divadelní kolektiv mladých Zbořenec a působil v redakci studentského časopisu. Studoval práva na Univerzitě Karlově, ale v roce 1939 musel uprchnout z Protektorátu do Londýna.
    Šest let pracoval v Londýně v českém vysíláni BBC pod pseudonymem Tigrid.  Po válce vydával s Ivo Ducháčkem týdeník Obzory, později byl šéfredaktorem týdeníku Vývoj. V únoru 1948 pracoval na reportáži v britské okupační zóně v Německu, odkud se už nevrátil. V Německu zformoval Pomocný výbor pro uprchlíky z Československa, později zakĺádal československou redakci rádia Svobodná Evropa a byl jejím evropským ředitelem v Mnichově až do roku 1952, kdy odešel do Spojených států. V zimě 1956 vydal první číslo časopisu Svědectví, který nepřetržitě vycházel až do roku 1972. V roce 1960 se přestěhoval do Paříže, kde pracoval jako zástupce newyorského nakladatelství. V roce 1996 byl jedním ze zakládajících členů Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Hanoveru.
    Po roce 1989 se vrátil do vlasti a pomáhal budovat její demokratické základy. Střídavě pobýval v Praze a ve Francii. V letech 1990 – 92 byl poradcem prezidenta Havla pro styk s krajany. V roce 1993 publikoval v tisku řadu článků, které vyšly v knize Jak to šlo. Od ledna 1994 byl dva roky ministrem kultury. Po tuto dobu, přerušil svojí publicistickou činnost, na kterou navázal v roce 1996 prací pro tisk a rozhlas. V roce 1996 soupeřil s Václavem Bendou ve volbách do Senátu za Prahu 1. Od roku 1997 se podílel na zlepšování česko-německých vztahů, které vyvrcholilo přijetím Česko-Německé Deklarace v lednu 1997. V roce 1998 se stal spolupředsedou Koordinační rady česko-německého Diskusního fóra. V roce 2000 vyšla jeho nová kniha  Glosy o české politice, která obsahuje jeho rozhlasové komentáře z let 1996-99.

Knihy Pavla Tigrida.

Název Datum a místo vydání poznámka
Ozbrojený mír 1948
Marx na Hradčanech 1960 Svědectví znovu Praha 2001
Politická emigrace v atomovém věku 1968 Svědectví, 1974 Index,

Prostor 1990

Le Printemps de Prague 1968 Pražské jaro, bestseller přeložený do italštiny, japonštiny, portugalštiny.
La Chute irrésistible d` Alexander Dubcek 1968 Přeloženo do angličtiny a italštiny.
Révoltes ouvrieres a l'Est 1953-81 1982 Doba č.10, 1990 Vokno [1] Dělnické vzpoury na východě, překlad do italštiny, [1] Pod názvem Dnešek je váš zítřek je náš
Amčre a revolution 1977 Hořká revoluce , překlad do italštiny.
Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu 1990 Odeon,
Academia 2000
Náklad 100 000 kusů.
Jak to šlo 1993 Lidové noviny Podtitul komentáře k událostem 1992-1993.
Glosy o české politice 2000 Radioservis
Proti blbé náladě
To byla léta devadesátá: malý společenský příběh

Některá z ocenění Pavla Tigrida.

Použitá literatura:
Pavel Tigrid: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Jiří Mejstřík: Češi ve světě.
Kdo je kdo z roku 1991.
Rozhovor Pavla Tigrida pro časopis Mladý svět v roce 1995.
Denní tisk.

Datum poslední modifikace: 10.11.2001