Reforma státní správy

Úvodem

  Státní správa je páteří moderního státu
; podobně jako jsou banky páteří současného hospodářství. V uplynulém volebním období uskutečnily strany „opoziční“ smlouvy dvě zásadní změny ve fungování státu – reformu státní správy a změnu Ústavy. 

Organizace reformy

  Během posledních dvou let byly vytvořeny krajské úřady. Od začátku svého ustavení se potýkají s mnoha zbytečnými nedostatky ve financování a kompetencích. Daleko více jsou celkovým postupem reformy ale postiženy pověřené obce, které třičtvrtě roku před začátkem svojí činnosti nemají jistotu, že nebudou nakonec nahrazeny dnes už téměř zrušenými okresy.
  Z těchto a mnoha dalších důvodů lze jen ztěží označit dosavadní průběh organizace reformy státní správy za úspěšný.

Legislativa reformy

  Zatím máme jen některé potřebné zákony. Například ty, které definují krajské úřady. Jejich naplnění ale provázejí, jak už bylo řečeno, značné neduhy. Kromě toho nám chybí i ostatní důležité zákony. Například zákon o státní službě, který má definovat, co od úředníků potřebujeme a jaké budou mít ke své činnosti podmínky. Právem jsme za tento neexistující zákon opakovaně kritizováni Evropskou Unií. K tomuto zákonu patří i často diskutovaná otázka úřednické definitivy. S tou máme už jisté praktické zkušenosti u soudců, přesto nebude snadné najít nejlepší řešení.
  Další podstatnou otázkou, na kterou zbytečně pomalu hledáme odpověď, je funkce a smysl našich regionů. Dříve než budeme přijmutí v Evropě, měli bychom mít v této otázce jasno.

Politická část reformy

  Naše veřejná správa se odlišuje od mnoha jiných zemí hlavně svým charakterem samosprávy. V každé obci máme zastupitelstvo, složené z (často rozhádaných) členů různých politických stran. Mnohdy tak vznikají účelová nefunkční spojenectví a zbytečné dohady paralyzují rozhodování úřadu . Zdá se, že jediný komu tato podivná situace naprosto vyhovuje jsou politické strany, které si „díky“ tomuto systému vytvářejí dostatek trafik pro svoje významnější členy.
  Dalším typicky místním koloritem je způsob výměny úředníků po skončení voleb a to zdaleka nejenom těch nejvýše postavených. Ani tyto četné a rozsáhlé výměny nepřispívají k lepšímu fungování naší státní správy.

Závěrem

  Nakonec je potřebné zdůraznit, že reforma státní správy je také prováděná ve špatném pořadí. Začíná úrovní organizační, dohodou o počtu krajů a jejich kompetencích. Teprve následně řeší definice obsahu a podmínky pro fungování státní správy, jako je zmiňovaný zákon o státní službě a chybějící správní soudy. Naše politická elita nám často ukazuje, že si neví rady s tím nejpodstatnějším - s politickou definicí účelu a cíle reformy státní správy. Například doposud neřekla, jak bude vláda spolupracovat s kraji a ty následně s evropskými regiony.
   Z toho co bylo již řečeno asi vyplývá, že reforma státní správy je nedostatečně připravená a ledabyle prováděná. A co je hlavní. Není pořádně promyšlená.

(lid) 11.3.2002