Co by měla přinést „nová“ politická strana ?

     Pokud chce nějaká nově založená strana získat nálepku „nová“, musí se především něčím lišit od těch stávajících. Základem takové strany se musí stát nejenom lidé, kteří ji zakládali, ale především základní principy, na kterých bude založena. Teprve po jejich nalezení, by se zakladatelé měli pustit do vytvoření stanov, volebních pravidel, volebních programů a ostatních interních dokumentů.
     O jaké principy vlastně jde? První se jmenuje vnitrostranická konkurence, která zajišťuje rovnost šancí dostat se do vedení strany. Taková zásada nejlépe zajistí průběžné omlazování a životaschopnost strany, zabrání jejímu ustrnutí a myšlenkovému vyčerpání. Právě vnitřní konkurence často chybí současným politickým stranám. Takové příklady je možné nalézt v zahraničí. Třeba systém amerických primárek, který vybírá z více kandidátů účastníky prezidentských voleb.
     Nová strana by také měla ctít zásadu vlastního příkladu. Nestačí totiž jen o zásadách mluvit, je potřebné, dodržovat je v praxi. Taková strana musí mít úspěšné financování, bez dnešních skandálů a dluhů. Jak by mohl věřit volič straně, která je sama po uši zadlužená, že bude úspěšně řídit hospodářství? Jak by mohl uvěřit, že bude vytvářet prospěšné zákony, pokud se jimi sama neřídí?
     Nová strana by se měla ve svém vlastním zájmu důsledně rozejít s komunistickou minulostí. Taková vůle se dá zajistit ve stanovách určitými podmínkami při přijímání členů. Myslím si, že je možné zabránit bývalým nomenklaturním kádrům obsazovat stranické a veřejné posty. Také tato zásada by ji výrazně odlišila od současné politické praxe.
    V neposlední řadě musí nová strana nalézt přiměřenou formu udělování výhod a motivace pro své členy. Tedy odpovědět na otázky jaký zvolit rozsah poslanecké imunity, jakým způsobem obsazovat funkce ve státní správě, jak financovat  politické strany ...
    Nová strana musí být otevřená, demokratická a moderní. A není ani tak důležité, jestli bude více nalevo či napravo. Rozhodující je program a vnitřní předpoklady pro jeho splnění.
    Pokud taková strana před volbami vznikne, bude mít plno práce, aby o sobě dala voličům včas vědět. Pokud se jí to ale podaří, bude mít určitě velkou šanci v parlamentních volbách 2002 uspět. (ld), 1.7. 2000