Majetková přiznání

 

Již delší dobu se objevují návrhy na majetková přiznání jako nového účinného léku na politickou a hospodářskou korupci, jejíž úroveň je u nás opravdu alarmující. Co by realizování takového návrhu mohlo přinést?

První otázkou je, jestli je nutné taková přiznání zavádět? Skutečně nestačí současné zákony, daňová přiznání a jiné běžné postupy? Také je potřebné promyslet, jestli návrhy na majetkové přiznání přinesou nějaké hmatatelné výsledky (máme už zkušenost s akcí čisté ruce). Bude to jen dočasné opatření? Bude kontrolován každý, nebo půjde o nějaký výběr? Kdy budou jednotlivé případy promlčeny?

Pokud by majetková přiznání měla splnit nějaký pozitivní efekt, jaký velký majetek se bude přiznávat a jakým způsobem? V programu levicových stran je nejčastěji uváděna částka okolo deseti milionů. Je tato hranice správná?

Klasickou pochybností o nabytí majetku v oblasti veřejné správy a politiky, jsou už dnes takzvané bytové aféry. Většina z bytů, u kterých nejsou politici schopní doložit způsob jejich financování, má běžnou kupní hodnotu ne vyšší než deset milionů. To samozřejmě neznamená, že to musí být jediný majetek, který politik vlastní, ale také může. Trochu jiné to je v oblasti podnikatelské sféry. Zde jsou uváděny o hodně vyšší částky. Jen namátkou. Ztráty při tunelování podniků, podvodné úvěry, nákupy státního majetku pod cenou a nově také arbitrážní spory, se pohybují od desítek a stovek milionů výše.

Ptejme se také navrhovatelů, jakým způsobem chtějí dokládat majetek, jak by to bylo pro občana pracné, jaká by byla ochrana před úředním postupem a jaký způsob prováděné kontroly. Co se stane člověku, který původ svého majetku nedoloží? Jak bude hříšník potrestán? Bude mu majetek konfiskován nebo zaplatí pokutu - a za kterou část majetku? Budou zpochybněny právní vztahy vázané na neoprávněný majetek? Co v takovém případě dostanou věřitelé a ostatní? (…)

Uvedené otázky ukazují, jak zjednodušené diskuse o majetkových přiznáních probíhají. Na mnoho důležitých otázek návrhy politiků dávají jen mlhavou nebo nijakou odpověď. O co více nejasností v návrzích, o to vášnivěji se o celé problematice diskutuje - buď se majetková přiznání velebí  nebo se zatracují. Jak má ale volič posoudit, jestli nový návrh něco dobrého přináší, když nezná jeho podrobnosti. Pokud politici, kteří takové změny navrhují, svoje představy dostatečně voličům nevysvětlí, bude opravdu lepší radikální změny nepodporovat, bez ohledu na to, jestli je přináší  levice nebo pravice. 23.4.2006 (lid)