Pár poznámek k přijetí Eura 2010

 

Koaliční vláda stanovila pro přijetí Eura rok 2010. Co to pro občany znamená. Položme si dvě základní otázky. Bude to pro nás dobré? Máme ho přijmout rychle?

Nejsem ekonomickým odborníkem, ale to neznamená, že nesmím o přijetí Eura  přemýšlet. Na první otázku odpovím jednoduše otázkou. Existuje nějaká nová členská země, která Euro nebude zavádět?

Plán přijetí je následující: v roce 2007 - Estonsko, Slovinsko, Litva, 2008 - Lotyšsko, Malta a Kypr, 2008 – Slovensko, 2010 – Česko. Nejpozději Polsko a Maďarsko. Všimněte si, kdo je v čele pelotonu, a kdo je na chvostu. V první skupině jsou dravé země, které trvale vykazují vysoký hospodářský růst a rychle narůstající prosperitu. Zajímavé je, že i Slovensko, které už druhé vládní období provádí sérii reforem a jeho hospodářství roste rychleji, přijme Euro dříve. Proč tedy Česko až v roce 2010?

Příčin může být několik. Současné vládě se nechce snižovat schodky (rozuměj dluhy) veřejných rozpočtů, protože to nejde bez reforem (zdravotnictví, důchody, školství)  a přesměrování investic do produktivních oblastí (věda, výzkum, školství).

Znalec místních poměrů vidí, jak se socialistická vláda kroutí, když má kvůli Euru začít šetřit a zahájit včas potřebné reformy. Pokud bychom nebyli v EU a nechtěli přijmout Euro, nedočkali bychom se potřebných změn ani za padesát let. Vláda rovněž „pěkně“ ukazuje, jak ráda nastavuje pracné  cíle na nejnižší možnou úroveň. Když přijmout, tak co nejpozději, když šetřit, tak co nejméně, když dluhy, tak v maximálně povolené míře. Ještěže se politická kultura a pravidla dohodnutá na úrovni EU, nedají ani obejít ani podlézt - a to ani českou cestou nebo českým způsobem.

Podle odhadu našeho předního ekonoma profesora Švejnara, jen samotné přijetí Eura, zvýší  hospodářský růstu o půl procenta. Důležité také je, že Euro nutí vládu zahájit potřebné reformy a dodržovat logická hospodářská pravidla, jako že na dluh se dlouhodobě žít nedá. Všechny plány do roku 2010 jsou ale platné jen tehdy, pokud nebude další vládní koalice komunistická. V životě na dluh jsou soudruzi mistry. Jistě by nám vysvětlili, že NATO, Euro a členství v EU (ne)jsou v našem zájmu. To se doufám nestane. (lid) 16.11.2005