Uherčice jako příklad?
(příběh jednoho zámku v pohraničí)

Uherčice, vesnice a zámek, který stojí už po staletí na jižní Moravě poblíž rakouské hranice. Na konci války v roce 1945 byl Benešovými dekrety původním italským majitelům zkonfiskován. Kdysi výstavné sídlo, centrum místního kraje, se začalo rychle měnit v padesátých letech po příchodu komunistů k moci.

Nejdříve se v zámku usídlila Československá lidová armáda. Zámecké místnosti a chodby natřela na zeleno. V dalších letech bylo v zámku nápravné zařízení s věznicí a později dostal zámek do správy místní státní statek, který dílo zkázy dokonal. V krásném tanečním sále skladoval mokré obilí k dosušení a tím zničil původní podlahy a částečně i kresby.

Zámek v Uherčicích byl za normalizace už tak poničený, že „odpovědné“ úřady uvažovaly o jeho zboření (jedná se o jeden z největších a nejcennějších zámků na Moravě). Teprve v devadesátých letech po pádu komunistické diktatury, rozhodlo ministerstvo kultury, že bude zachován. Dlouho se ale nic nedělo. Teprve v roce 1995 za ministra Pavla Tigrida, se oprava  dala do pohybu. Byla naplánována do roku 2005 a měla by tedy v příštím roce  skončit. Všechno je ale jinak.

V prvním roce dostal zámek skutečně slíbených třicet milionů a byla udělána střecha. Potom se příliv peněz zpomalil a letos činí ubohé dva miliony (jak dlouho se tímto tempem „oprava“ potáhne, si můžete hned spočítat). Pro představu – dva miliony, to jsou dva řemeslnící, kteří mají opravovat stropy místností, aby se nepropadly. V oknech nádherného tanečního sálu vlají několik let staré igelity, ze kterých zbývá už jen tkanina. V zimě bude okny opět pršet dovnitř. Že by ministerstvo kultury mělo v oknech také roztrhané igelity jako naše přední památky? To jsem si při jeho návštěvě nespatřil.

Závěrem:

Prvořadá kulturní památka kousek od rakouských hranic leží ladem. Lidé v bývalém pásmu nemají práci. Stát vyhazuje miliardy (kolik zámků bychom opravili za arbitráž Železného). Co dělají ministerstva. Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem kultury. A co aktivní politika zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí? Zkrátka něco shnilého páchne ve státě českém.    27.9.2004  (lid)