Globální terorismus
(napsáno k třetímu výročí 11.září)

Jsou to už tři roky, co v New Yorku umřely tři tisíce lidí. Další velká lidská tragedie v jihoruské Osetii světu opět připomněla současný problém globálního terorismu, který přinesl stovky mrtvých nevinných obětí včetně dětí. Události, které vyvolají  pocit žalu i otázku, co podniknout, aby se takovým hrozným činům zabránilo? Myslím, že hlavní je, aby teroristé neměli podporu ve společnosti, ve které vyrůstají a jsou vychováváni, aby nebylo žádným hrdinstvím, stát se teroristu, aby takoví jedinci nebyli oslavováni, aby jimi stále více jejich soukmenovců pohrdalo, stejně jako normální společnost pohrdá vraždou. Dosáhnout takového stavu nebude snadné, bude to dlouhodobý úkol, možná generační. Terorismus musí vyjít z "módy" i v oblastech, kde se rodí.. Pomoci v tom musí sdělovací prostředky, tradiční společenské autority včetně náboženské složky a v neposlední řadě také politická řešení, za která jsou odpovědní politici.

Politická řešení musí vycházet z postaty a příčin vzniku světového terorismu. Příčiny musíme dělit na části, které lze politicky odstranit, a které nikoli. K těm které nelze ovlivnit, patří nové technické možnosti, které teroristé využívají - letecká doprava (unesená letadla v New Yorku), mobilní komunikační prostředky (nálože odpálené mobilními telefony v Madridu), dopravní prostředky (auta s výbušninami na Bali, v Izraeli, Iráku, Afganistanu a jinde), internetové stránky (záznamy poprav na internetu teroristů v Iráku) atd. Bez nich by moderní svět nefungoval. Druhou složkou, kterou mohou politikové přímo ovlivnit, je schopnost nalézat kompromisní, ale funkční politická řešení v oblastech, které jsou semeništěm terorismu. Jedním z takových míst je v oblast Blízkého východu a letitý izraelsko - palestinský konflikt. V této souvislosti lze nazvat pozitivním krokem například izraelský plán na opouštění osad na okupovaném palestinském území, který mnoha fanatickým demagogům slouží jako argument k náboru nových členů a ospravedlnění hrůzných metod boje. Takové změny budou ubírat na síle teroristické agitaci.

Ruské události dává řada pozorovatelů do souvislosti se situací v Čečensku. Zatím neskončilo vyšetřování útoku není jasné, jací teroristé to byli. Není to ale poprvé, kdy v Rusku udeřili. Léta trvající války, boje a napětí v Čečensku, vytvořily silné podhoubí teroristických skupin. Čečensko patří k těm oblastem ve světě, které si trvale zaslouží celosvětovou pozornost a není jen vnitropolitickou záležitostí. V ruském zájmu bezesporu je, pokusit se nalézt, tak jako v případě Izraele na Blízkém východě, přijatelnější politická řešení, která by postupně přidusila popularitu terorismu, jako jednoho z nejhorších způsobů řešení konfliktní situace. Zlepšení situace v Čečensku je potřebné, stejně jako na Blízkém východě.

Také americké zkušenosti v Afganistanu a Iráku ukazují, že samotné silové řešení není dostatečné. V obou případech jde o země léta sužované již v minulosti. V případě Afganistanu deset let trvajícími boji a importem komunistického režimu sovětského typu, po jehož zhroucení došlo k celkovému rozvratu, všeobecnému krveprolití a občanské válce, která následně vedla k ustavení jiného druhu diktatury - náboženského režimu Talibanu umožňujícího výcvik teroristickým fanatikům. Irák musel trpěl ještě delší dobu. Socialistickým pláštíkem krytá a desítky let trvající diktatura Saddáma Husajna, nese zkažené ovoce dodnes. Zločinný režim strany BASS zavraždil milion Iráčanů ještě předtím, než přišly americké jednotky. Můžeme se potom divit, že ani v této oblasti světa nemá lidský život vysokou cenu? Teroristické metody mají v takové situaci volné pole působnosti. Získat nové stoupence nedá ideologickým vůdcům a fanatikům všeho druhu velkou práci.

Globální terorismus zasahuje různá místa na světě, ale pokud se pořádně podíváme na mapu, uvidíme jisté souvislosti. Rodí se v místech politického násilí a konfliktů, které mají různé příčiny, ale jedno mají společné. Jsou to místa působení nesmiřitelných a fanatických ideologií a z nich vzniklých režimů ať už dnes nebo v minulosti. Jsou to místa, kde nebylo nalezeno žádné alespoň částečně uspokojivé řešení konfliktní situace. Jsou to místa kde přestaly platit alespoň trochu civilizovaná a přijatelná kulturní pravidla.

Terorismus nelze rychle utlumit, pokud nebude spojena síla politických řešení s formováním veřejného mínění spolu s tvrdým postihováním těch, kteří ho podněcují a financují. To je velký úkol médií, zvláště v oblastech produkujících terorismus. Svět se pohybuje vpřed nezadržitelnou rychlostí a silou. V minulém století byl překotným rozvojem zaskočen Evropský kontinent. Vedlo to ke dvěma světovým válkám a jedné studené. V posledních třiceti letech se mohutně rozvíjí arabské státy díky prodeji ropy a také mnohé oblasti Asie. Svět se zmenšil a na šílené experimenty už v něm nezbývá mnoho místa. Světové mocnosti to vědí už léta a také se ho snaží kontrolovat, například v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Fenomén globálního terorismu je ale úplně nový. Řešení, které fungovala ještě včera, nám najednou nestačí. V rychle se měnícím světě, je nutné pružně a rychle nalézat nová řešení. Je potřebné začít diskusi o Radě bezpečnosti, financování a autoritě OSN, řešit i jiné naléhavé globální otázky. Globální terorismus se objevil a už ze světa nezmizí, stejně jako občanské války, organizovaný zločin, genocida a jiné zvrhlosti. Časem se doufejme stane méně důležitý. Lidé kdysi rozbíjeli stroje, protože si mysleli, že jim berou práci. Dnes už si nikdo by kvůli takovému nesmyslu neriskoval život nebo vězení. Přesto kvůli komunistické ideologii, která hlásila osvobození člověka prostřednictvím třídního boje, zemřely ve světě desítky milionů nevinných lidí. Nyní umírají lidé kvůli jinému nesmyslu - propagaci teroristického zabíjení. Časem i teroristická doktrína zabíjení nebude tak přitažlivá. Bude dobré, pokud se to stane co nejdříve. Odpovědné autority i jednotlivci musí prosazovat názor, že teroristické útoky a zabíjení nevinných lidí jsou novým nebezpečným nesmyslem bez naděje na ospravedlnění a přežití v budoucnosti. Přežívá jen to užitečné a praktické a to terorismus rozhodně není. (lid) 11.9.2003