Globální politika

Poslední zprávy ohledně stavu ozónové díry jsou velmi optimistické. Opatření na omezení výroby látek ničících ozónovou vrstvu se už kladně projevily. Další velký problém globálních rozměrů se daří lidem zvládnout. To zní velice optimisticky a povzbudivě. Podobných problémů celoplanetárních rozměrů, ale zbývá k řešení ještě hodně.

Patří k nim například bezpečnostní otázky a snaha o prosazení autority mezinárodního soudu. To je jen další pokus celosvětového rozsahu o zlepšení situace v této oblasti, především trestání  zločinům proti lidskosti a genocidy (Česká republika se jako jediná země v Evropě k této instituci zatím nevyjádřila!).

Dalším globálním problémem je celosvětová migrace obyvatelstva, která souvisí s rozdílem mezi bohatými a chudými zeměmi, nerovnoměrným populačním růstem a následnou imigrací. V řešení této otázky dochází  k neustálým změnám. Mnohé státy změnily svůj doposud  liberální pohled na přijímání uprchlíků a imigrantů jako v dobách studené války a zpřísňují své podmínky. Spojené státy připravují zavedení biometrických pasů z důvodů účinnější kontroly na hranicích. Podobná opatření budou následovat v Evropě a dalších zemích nejen kvůli letecké dopravě. Kromě těchto změn se naše republika stane státem Schengenské dohody, která řeší společně ochranu evropských hranic.

Každý  celosvětový problém vyžaduje různá řešení, ale také motivaci světového společenství. Některé oblasti jako životní prostředí a boj s nemocemi (AIDS,SARS) se řeší snadněji, těžší je to v oblasti liberalizaci světového obchodu (dotace zemědělství, ochranářství) a využívání světových zdrojů (voda). Ještě těžší je to v oblasti vojenské, právní a bezpečnostní. Téměř neřešitelné jsou globální problémy populační a imigrační. Na ně nemá celosvětové společenství (OSN) v současnosti ani jednotný názor ani účinné recepty.        17.8.2002  (lid)