Odešel vzácný člověk

   Pavel Tigrid už není s námi a je to velká škoda. Jeho laskavý a lidský tón, který nebyl zkalen ani léty, ani těžkostmi života, je pro nás i nadále velkým příkladem. Po listopadu 89 jsme měli možnost poznat ho u nás doma osobně. Jako jeden z prvních se k nám vrátil z emigrace a bez okolků se pustil do práce.
  
Působil léta jako poradce prezidenta, osobně přispěl k přípravě Česko-Německé Deklarace a ke zlepšení česko-německých vztahů, pracoval jako ministr kultury a kandidovat na senátora. V polistopadovém období nás bezprostředně provázely jeho novinové postřehy, promluvy v rozhlase a jeho knihy, které v tomto období vyšly.
  
Kromě aktivní polistopadové politické práce, neúnavně napomáhal obnově demokracie během své nucené emigrace. Po únorovém puči v Československu zformoval v Německu  Pomocný výbor pro uprchlíky z Československa, později zakládal československou redakci rádia Svobodná Evropa a byl jejím evropským ředitelem.  V zimě 1956 vydal první číslo časopisu Svědectví, který nepřetržitě vycházel až do roku 1972. Za války pracoval jako redaktor ve svobodném vysílání BBC z Londýna.
  
Významná je i literární práce Pavla Tigrida. Jeho novinářská zamyšlení nad osudem naší země jsou a budou nadále inspirující a důležitá. Samostatnou kapitolu tvoří jeho knižní produkce. Nejdůležitější kniha Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, kterou si po listopadu zakoupily tisíce československých čtenářů, jim často poprvé ukázala pravdu o nedávné minulosti jejich země.
   Kromě tohoto dlouhého seznamu dobrých věcí, které tady po Pavlu Tigridovi zůstanou, budou mít v paměti všichni ti, kteří ho osobně znali, milou vzpomínku na krásného člověka s jiskrnýma očima, který byl nezlomný životní optimista.    1.9.2003 (lid)

Pavel Tigrid

  foto: © Jan Šilpoch