19.8.2002  Zmírnění katastrof povodní
    Není snadné dopátrat se odpovědi na otázku, do jaké míry musíme zmírnit dopady ničivé povodně. Informace věnované této otázce v médiích jsou často  skoupé a navzájem se liší. Většina pozornosti byla a je doposud oprávněně věnována odstraňování následků povodní, protože diskuse o jejich prevenci, ještě nezačala veřejnost zajímat. Až se těžká situace trochu zlepší, měla by naše média připomenout důležitou otázku, co všechno je potřebné udělat, abychom byli co nejlépe na povodeň připraveni.
     Takové příště si samozřejmě nikdo rozumný přát nemůže, ale při dnešních klimatických výkyvech a změnách nemůžeme vyloučit, že se rozsáhlá povodeň nebude v dalších letech opakovat. Věnovat se pak odstraňování škod je samozřejmě nutné, ale stejně důležitá je i naše schopnost přikročit k další  prevenci. Vždyť povodně patří k nejhorším typům přírodních katastrof u nás.

   Celých pět let po ohromných záplavách na Moravě jsme jen tiše doufali, že se pohroma podobného rozsahu nebude u nás v dohledné době opakovat. Asi proto jsme s výdaji na prevenci povodní pořádně šetřili. Většina z peněz byla investována „jen“ do oprav. Na prevenci se celých pět let žádné větší finanční prostředky nevěnovaly. Přitom obě velké povodně dohromady spolykaly podle odhadů více jak sto padesát miliard. Už proto nesmíme při opravách škod zapomínat na to, že budeme muset do protipovodňové ochrany skutečně něco investovat. Jako malý příklad berme před půl rokem zakoupené protipovodňové bariéry, které ochránily mnohá místa v Praze. O výhodnosti takové investice dnes nebude nikdo jistě pochybovat.
    Na našich stránkách nebude zveřejněn nějaký zázračný návod, jak složitou problematiku povodní a jejich prevence řešit. Pokusíme se však postupně shromažďovat názory i důležitá fakta, které našim čtenářům mohou být vodítkem při úvahách o prevenci povodní. Z tohoto důvodu je prevenci povodní věnováno následující téma.
(lid)