20. 22.2002  Názory na smysl a existenci NATO

NATO.GIF (1413 bytes)Václav Havel - Severoatlantická aliance podle Havla hledá nové, rovnocenější vztahy s Ruskem, ale jeho vstup do Aliance by nemusel nutně oběma stranám prospět. Podobně jako se NATO snaží najít nové vztahy s Ruskem, mělo by je podle Havla hledat i s dalšími entitami. (z BBC19.8.2002)
Madeleine Albrightová - Prezident Havel o tomto také psal a já myslím, že to bylo nějak teď rozřešeno trošku lépe, že je to důležité mít konzultace s Rusy, pracovat s nimi na věcech, které můžeme dělat dohromady, ale já vždycky budu mluvit o tom, že oni mohou mít hlas, ale ne veto v tom, co dělají členové. Ale také může přijít doba, kdy Rusové možná budou uvnitř Aliance a budou moci ...  (14.6.2002   BBC)
Petr RobejšekNATO se rozšiřuje o bývalé nepřátele a zároveň vrací velkou část zodpovědnosti za bezpečnost do rukou členských států. Naše reakce na tento vývoj by měla vycházet ze zjištění, že budoucí válku již nepovedou tanky, nýbrž vysoce přesná high-tech, méně v poli a více ve stratosféře, či virtuálním počítačovém prostoru. O bezpečnostní politice by se proto mělo diskutovat v inovačních pojmech, jako je přestrukturování části armády do pořádkových jednotek, používání defenzivních zbraní, „nákup“ bezpečnosti u lépe vybavených spojenců a v neposlední řadě ekonomická bezpečnostní diplomacie. Pro naší bezpečnost by byla užitečná kombinace těchto přístupů zakotvená v úzké spolupráci s jedinou vojensky opravdu akceschopnou mocností, Spojenými státy. (Petr Robejšek ředitel Mezinárodního ústavu pro politiku a hospodářství v Hamburku, MF DNES 3.8.2002 rozhovor PAVLA TOMÁŠKA  celý článek
Josef Škvorecký - Aktivní členství České republiky v Severoatlantickém paktu mi připadá samozřejmé. Je to poslední záruka, že se nebude opakovat dvacáté století a že to vyléčí ohyb české páteře a nemoc, které Václav Černý mnohovýznamně říkal čecháčkovství. Proti aktivnímu členství bude samozřejmě komunistická strana. Spoléhá na to, že většina Čechů nečetla Lenina, a když četla, tak z donucení, tedy nedbale, a to jí dává jistotu, že může bez zábran hlásat svou hlubokou demokratičnost.
Michal Palíček -
Jako by NATO bylo něco, co smrdí nebo je protivné! Před dvaceti lety tu chodili po ulicích udavači a skoro všichni drželi hubu - kromě Havla a několika dalších lidí. Tak proč se teď brojí proti NATO? Myslím, že je to mezník v dějinách naší země. NATO je garance, že se nevrátí totalita.
Uffe Ellemann-Jensen (bývalý dánský ministr zahraničí) - Rozšíření NATO dává jasně najevo, že žádná země nemůže být vnímána jako "zóna" jiné země. Pro tři malé pobaltské republiky je rozšíření zárukou, že noční můra v podobě okupace velkými sousedy (Hitlerovou třetí říší a Stalinovým Sovětským svazem), kterou musely celé půlstoletí snášet, se nebude opakovat. Revanšistickým tendencím vůči Pobaltí byla v Rusku učiněna přítrž: Evropa se tak stala bezpečnějším místem a Rusku bylo pomoženo změnit se z impéria v národní stát.
Pavel Šafr (šéfredaktor MF Dnes) - místopředseda komunistické strany v deníku Právo prohlásil, že NATO je reliktem z dob studené války. Těžko si přitom člověk může představit problematičtější relikt minulosti, než je právě komunistická strana. Autor si už neklade otázku, zda by bez nástupu agresivního komunismu v minulém století vůbec nějaká studená válka proběhla. A také nevysvětluje, proč přede dveřmi tohoto "reliktu" stojí tak dlouhá fronta uchazečů o vstup.