23.8.2002  Kdo nese vinu za ekologickou katastrofu ve Spolaně ?   
    Katastrofální povodně vyplavily podél Labe několik chemiček. Spolana Neratovice se do středu pozornosti dostala zcela oprávněně. Ještě několik týdnů před povodní stačilo hnutí Greenpeace důrazně upozornit na to, že k velkému ohrožení může při záplavách kdykoli dojít. Kontaminovaná zemina je prosycená 250 tunami rtuti. V areálu je několik desítek gramů dioxinů, jedné z nejedovatějších látek vůbec. Cena likvidace těchto jedů byla vyčíslena na čtyři miliardy. Potom přišla velká voda a s ní i velká kritika. Většina komentářů připisuje odpovědnost za současný stav jen vedení Spolany Neratovice a to je chyba.
    Cílem tohoto článku není snímat podíl jeho viny. Spíše je nutné hodně nahlas říci, že je to v prvé řadě stát, kdo je za takovéto situace nakonec odpovědný. Má přece dohlížet na dodržování předpisů, norem a zákonů. Má k tomu jako jediný naše oprávnění. Mohou tedy za vzniklou situaci také jeho  úředníci?
    Zákon o Fondu národního majetku jasně praví, co se starými ekologickými škodami podniků máme dělat. „Příjmy, které FNM ČR z privatizace získá, netvoří součást státního rozpočtu České republiky - jsou jeho majetkem, a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. V zásadě by mělo jít o zmenšování škod a řešení závazků vyplývajících z více než čtyřicetiletého státního vlastnictví (např. úhrada nákladů na odstraňování ekologických škod, oddlužování privatizovaných podniků, …“.

   Na situaci ve Spolaně má podíl také stát a jeho úředníci, kteří se problematikou Spolany léta „zabývali". Již v roce 1994 se jménem fondu zavázali, zaplatit Spolaně likvidaci zamoření. Od té doby uplynulo ve Vltavě hodně vody. Výsledkem celé osmileté anabáze nic nedělání je, že jedy nadále ohrožují stále větší množství lidí!
   Jak dlouho budeme ještě bude přetrvávat stav, ve kterém samotný stát "kašle" na vlastní zákony, které zástupci jeho občanů (právě z důvodu lepšího fungování státu) sami tvoří !?
(lid)