Stánické činy a rozhodnutí

2003 Referendum o vstupu do Evropské unie
1999 Vstup České republiky do NATO
1997 Podepsána Česko-Německá Deklarace
1992    Vznik České republiky, klidné rozdělení Československa.
1989    Sametová revoluce, vzpoura proti totalitnímu režimu   - občané
1977 Založení Charty 77 - první mluvčí J.Hájek, V.Havel, J.Patočka, 250 prvních signatářů
1938-1945 Domácí a zahraniční odboj - účastníci odboje
16.10.1918 Vyhlášení československé samostatnosti - A.Rašín, F.Soukup, J.Sříbrný, V.Šrobár, A.Švehhla a další
18.10.1918 Washingtonská deklarace nezávislosti - T.G.Masaryk v USA
16.10.1918 Prohlášení nezávislosti Národního výboru v Praze - členové
1914-1918 Boj československých legií v zahraničí (Rusko, Francie, Itálie) - legionáři
1895 Definice novodobé České otázky - T.G.Masaryk
1848 Příklad nezávislého postoje v tisku (Národní listy, Slovan) - K.H.Borovský
1836 První novodobá definice politických cílů českého národa (Dějiny národa českého) - Fr.Palacký
1892 Dějiny českého jazyka a literatury - J.Dobrovský
1781 Reformy - zrušení nevolnictví a povolení svobody náboženské - Josef II
1458 Volba Jiřího z Poděbrad českým králem - stavové
1356 Nástupnické právo a samostatná volba českého panovníka stavy země byla zajištěna Zlatou bulou - Karel IV
1348 Založení univerzity a arcibiskupství v Praze - Karel IV
1335 Podpis Visegrádské smlouvy o spolupráci českých, maďarských a polských zemí - Jan Lucemburský
1253 Počátek kolonizace pohraničí, zakládání královských měst - Přemysl Otakar II
1055 Ustanovení pravidla nástupnictví Přemyslovské dynastie na nejstaršího syna - Břetislav
1039 Břetislavova dekreta (první dochované zákonodárné dílo západních Slovanů - Břetislav
976 Založení pražského biskupství - Boleslav II
869 Povolení bohoslužeb ve staroslovenštině, diplomatický úspěch knížete Rostislava, vládce Velkomoravské říše
845 14. českých knížat přijalo křest

Státní svátky a významné dny České republiky

Vytvořeno 2001. Datum poslední modifikace: 08.02.2004