Královské dynastie na českém a moravském trůně

Velkomoravská říše

Mojmír I.   830-846
Rostislav (Rastislav)  846-870
Svatopluk   871-894
Mojmír II.   894-907(?)

Přemyslovci
 

Bořivoj ?   888/889 (?)
Spytihněv   894/895?-915
Vratislav   915-921
Václav   922/925-929/935
Boleslav I.   929/935-972
Boleslav II.   972-999
Boleslav III.   999-1002, 1003
Vladivoj   1002-1003
Jaromír   1003
Boleslav Chrabrý   1003-1004
Jaromír   1004-1012
Oldřich   1012-1033
Jaromír   1033-1034
Oldřich   1034
Břetislav I.   1034/1035-1055
Spytihněv II.   1055-1061
Vratislav II.   1061-1092   (od r. 1085 král)
Konrád I. Brněnský   1092
Břetislav II.   1092-1100
Bořivoj II.   1100-1107
Svatopluk   1107-1109
Vladislav I.   1109-1117
Bořivoj II.   1117-1120
Vladislav I.   1120-1125
Soběslav I.   1125-1140
Vladislav II.   1140-1172   od r. I 158 král)
Bedřich   1172-1173
Soběslav II.   1173-1178
Bedřich   1178-I I89
Konrád II. Ota   1189-1191
Václav II.   1191-1192
Přemysl Otakar I.   1192-1193
Jindřich Břetislav   1193-1197
Vladislav Jindřich   1197
Přemysl Otakar I.   1197-1230 
Václav I.   1230-1253 
Přemysl Otakar II.   1253-1278
Václav II. 1283-1305   (v r. 1300-1305 zároveň král polský)
Václav III. 1305-1306  

Období střídání panovnických rodů
 

Jindřich Korutanský   1306  
Rudolf I. Habsburský   1306-1307
Jindřich Korutanský   1307-1310  

KorunaCeska2.jpg (5189 bytes)   

Lucemburkové
 

Jan Lucemburský   1310-1346  
Karel IV.   1346-1378   (zároveň král a od r. 1355 císař římskoněmecký)
Václav IV.   ( 1363) 1378-1419   (do r. 1400 zároveň král římskoněmecký)
Zikmund Lucemburský   ( 1419) 1436-1437   (na českého krále korunován r. 1420, po dobu husitské revoluce nevládl. Zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1433 císař římskoněmecký.)

Období střídání panovnických rodů
 

Albrecht II. Habsburský   1437-1439   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ladislav I. Pohrobek   1453-1457   (zároveň král uherský)
Jiří z Poděbrad   1458-1471   (v 1. 1452-1458 zemským správcem za nezletilého Ladislava)
Matyáš Korvín   1469-1490  (král uherský)

Jagelonci
 

Vladislav II. Jagellonský 1471-1516   (od r. 1490 zároveň král uherský)
Ludvík Jagellonský   1516-1526   (zároveň král uherský)

Habsburkové
 

Ferdinand I. Habsburský 1526-1564   (zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký)
Maxmilián II.   1564-1576   (zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Rudolf II.   1576-1611   (zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Matyáš   1611-1619   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ferdinand II. Štýrský   1619   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Fridrich Falcký   1619-1620  
Ferdinand II. Štýrský   1620-1637   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ferdinand III.   1637-1657   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Leopold I.   1657-1705   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Josef I.   1705-1711   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Karel VI.   1711-1740   (zároveň král uherský a římskoněmecký)
Marie Terezie   1740-1780   (zároveň královna uherská)
Karel III.   1741-1742   (zároveň král římskoněmecký)
Josef II.   1780-1790   (zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Leopold II.   1790-1792   (zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
František II.   1792-1835   (zároveň král uherský a do r. 1806 císař římskoněmecký, od r. 1804 císař rakouský jako František I)
Ferdinand V. (I)   1835-1848   (zároveň císař rakouský a král uherský)
František Josef I.   1848-1916   (zároveň císař rakouský a král uherský)
Karel I.   1916-19I8   (zároveň císař rakouský a král uherský)

Zdroj: Dějiny zemí Koruny české v datech