BISKUPOVÉ A ARCIBISKUPOVÉ (do roku 1918)

PRAŽŠTÍ BISKUPOVÉ

Dětmar (Thietmar) 973-982  
Vojtěch (Adalbert) 982-997  
Kristián (?)    
Thiddag 998-1017  
Ekkehard 1017-1023  
Hizzo 1023-1030  
Šebíř (Servus) 1130-1067  
Jaromír (Gebhard) 1067-1091  
Kosmas 1090-1098  
Heřman 1099-1122  
Menhart 1122-1134  
Jan I. 1134-1139  
Silvestr 1139-1140 Abdikoval
Otta 1140-1148  
Daniel I. 1148-1167  
Gotpold 1169  
Fridrich 1169-1179  
Valentin (Vališ) 1180-1182  
Jindřich Břetislav 1182-1197  
Daniel II. (Milík) 1197-1214  
Ondřej 1214-1224  
Pelhřim (Peregrin) 1224-1226 Abdikoval
Budislav (Budivoj) 1226  
Jan II. 1227-1236  
Bernard 1236-1241  
Mikuláš z Riesenburka 1240-1258  
Jan lll. z Dražic 1258-1278  
Tobiáš z Bechyně (Benešova) 1278-1296  
Řehoř z Valdeka 1296-1301  
Jan IV. z Dražic 1301-1343  

PRAŽŠTÍ ARCIBISKUPOVÉ

Arnošt z Pardubic 1443-1364 arcibiskup od 1344
Jan Očko z Vlašimi 1364-1378 abdikoval
Jan z Jenštejna 1378-1396 abdikoval
Olbram (Volfram) ze Škvorce 1396-1402  
Zbyněk Zajíc z Hazmburka 1402-1411  
Albík z Uničova Zikmund 1412 abdikoval
Konrad z Vechty 1412-1432 od 1421 vyobcován z církve, 1425 zbaven kurii úřadu
Jan Rokycana arcibiskupství neobsazeno 1435-1471 nepotvrzen církví
Antonín Brus z Mohelnice 1561-1580  
Martin Medek z Mohelnice 1581-1590  
Zbyněk II. Berka z Dubé 1592-1606  
Karel hrabě z Lamberka 1607-1612  
Jan lll. Lohelius 1612-1622  
Arnošt Albrecht hrabě z Harrachu 1623-1667  
Jan Vilém hrabě Libštejnský z Kolovrat 1667-1668  
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka 1668-1675  
Jan Fridrich hrabě z Valdštejna 1675-1694  
Jan Josef hrabě Breuner 1694-1710  
Ferdinand hrabě Khuenburg 1710-1731  
Daniel Josef Mayer z Mayeru 1731-1733  
Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic 1733  
Mauric Gustav hrabě z Manderseheidu 1733 1763  
Antonín Petr hrabě Příchovský 1763 1793  
Vilém Florentin kníže Salm 1793 1810  
Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk 1810 1814  
Alois Josef hrabě Krakovský z Kolovrat 1830 1833  
Ondřej Alois hrabě Anóvic 1833-1838  
Alois Josef svobodný pán Schrenk 1838-1849  
Bedřich Josef kníže Schwazenberk 1849-l885  
František hrabě Schönborn 1885-1899  
Lev Skrbenský z Hříště 1899-1916 přešel do Olomouce
Paul de Huyn 1916-1918  

OLOMOUČTÍ BISKUPOVÉ A ARCIBISKUPOVÉ (do roku 1918)

Jan I. 1063-1085  
Vezel 1088-1091  
Ondřej I. 1092-1096  
Petr I. 1099?-1104  
Jan II. 1104-1126  
Jindřich Zdík 1126-1150  
Jan III. 1150-1157  
Jan IV. 1157-1172  
Dětleb 1172?-1181  
Pelhřim 1182-1184?  
Kaim 1186-1194  
Engelbert 1194-1199  
Bavor (Jan V.) 1199-1201  
Robert 1201-1240 sesazen
Vilém (vzdorbiskup) 1240-1245 abdikoval
Konrád z Freiberka 1240-1247 abdikoval
Bruno ze Schauenburku 1245-1281  
Dětřich 1281-7302  
Jan VI. z Valdštejna 1302-1311  
Petr II. 1311-1316  
Konrád I. 1316-1326  
Jindřich Berka z Dubé 1326-1333  
Jan VII. Volek 1334-1351  
Jan VIII. Očko z Vlašimi 1351-1364 přešel jako arcibiskup do Prahy
Jan IX. ze Středy 1364-1380  
Petr III. 1381-1387 zároveň arcibiskup magdeburský
Jan X. Soběslav 1387 přešel jako patriarcha do Aquileje
Mikuláš z Rýzmburka 1388-1397  
Jan XI. Mráz 1397-1403  
Ladislav (Lacek) z Kravař 1403-1408  
Konrád z Vechty 1408-1413 přešel jako arcibiskup do Prahy
Václav Králík z Buřic 1413-1416  
Jan XII. Železný 1418-1430  
Konrád ze Zvole 1431-1434  
Pavel z Miličína 1434-1450  
Jan XIII. 7450-1454  
Bohuslav ze Zvole 1454-1457  
Tas z Boskuvic (Protáz z Černé Hory) 1459-1484  
Jan Filipec z Prus 1484  
Jan XIV. Vitic 1478-1489 administrátor, přešel jako biskup do Vesprému
Jan XV. Borgia 1493-1497 administrátor, abdikoval
Stanislav I. Thurzo 1497-1540  
Bernard Zoubek ze Zdětína 1540-1541  
Jan XVI. Dubravius 1541-1553  
Marek Khuen z Olomouce 1553-1565  
Vilém Prusinovský 1565-1572  
Jan XVII. Grodecký 1572-1574  
Tomáš Albín z Helfenburka 1574-1575  
Jan XVIII. 1576-1578  
Stanislav II. Pavlovský 1579-1598  
František z Dietrichštejna 1599-1636  
Jan XIX. Arnošt z Plattenštejna 1636-1637  
Leopold Vilém, arcivévoda 1637-1662  
Karel I. Josef, arcivévoda 1663-1664  
Karel II. Z Lichtenštejna 1664-1695  
Karel III. vévoda Lotrinský 1695-1711 přešel jako arcibiskup do Trevíru
Wolfgang hrabě Schrattenbach 1711-1738  
Jakub Arnošt z Lichtenštejna 1738-1745 přešel jako arcibiskup do Salzburku
Ferdinand Julius hrabě Troyer 1745-1758  
Leopold Fridrich hrabě Egkh 1758-1760  
Maxmilián hrabě z Hamiltonu 1761-1776  

Arcibiskupové

Antonín Theodor hrabě    
Coloredo-Waldsee 1777-1811  
Maria Tadeáš hrabě Trautmannsdorf 1811-1819  
Rudolf Jan arcivévoda 1819-1831  
Ferdinand hrabě Chotek 1832-1836  
Maxmilián Josef svobodný pán Somerau Beckh 1837-1853  
Bedřich z Fürstenberka 1853-1892  
Theodor Kohn 1892-1904 abdikoval
František S. Bauer 1904-1915  
Lev Skrbenský z Hříště 1916-1920 abdikoval

 

Zdroj: Kdo byl kdo v našich dějinách, 1992 Prachatice.

Zařazeno 3.12.2000, poslední modifikace: 08.02.2004