Tři otázky Václavu Klausovi
(z otevřeného dopisu občanů, 6. ledna 2002)

1. Proč jste dosud nezveřejnil obsah mimosoudní dohody, kterou jste uzavřel s Vladimírem Železným v roce 1998?

2. Domníváte se, že je správné, aby předseda Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel této země, demonstroval
veřejně podporu člověku, jehož činnost je předmětem tolika různých vyšetřování, soudních i arbitrážních řízení?

3. Půjde vaše strana do voleb se slibem, že případný dluh, který České republice vyplyne z takzvané švédské arbitráže,
nebudou muset hradit občané ze svých daní?

Podepsáni: Rudolf Battěk - sociolog, Dagmar Battěková - důchodkyně, Václav Bělohradský - filozof, Tereza Brdečková -
spisovatelka, publicistka, Jan Burian - spisovatel, písničkář, RNDr. Slavoj Černý, CSc. - fyzikální chemik, Antonín Dekoj, Ondřej
Doležal, Karel Dub, Jan Dus - farář, Táňa Fischerová - herečka, Ladislav Frej - herec, Renata Gallová, Ing. Vladimír Gall, Věra
Galatíková - herečka, Jiří Grygar - astrofyzik, Margareta Hrůza, Jan Hřebejk - režisér, Ivana Janská, Petr Jarchovský - scenárista,
vysokoškolský pedagog, Erazim Kohák - filozof, člen Rady ČT, Adam Komers - redaktor, David Kořínek - vysokoškolský pedagog
MU Brno, Ludmila Kremlíková, Bohumil Kremlík, prof. Miroslav Kutílek - pedagog, Jiří Menzel - režisér, Ivo Možný - sociolog,
Jiří Musil - sociolog, Alena Müllerová - dramaturgyně, Petr Nikolajev - režisér, Jakub Patočka - šéfredaktor Literárních novin,
Jiří Pavlica - hudební skladatel, Jiří Pehe - politolog, Marek Pivovar - dramaturg Národního divadla moravskoslezského
Ostrava, Jan Plachý - novinář, Zdeněk Plachý - hudební skladatel, režisér, Ivo Plaňava - psycholog, Petr Pospíchal - Brandýské
fórum, Petr Oslzlý - ředitel CED, vysokoškolský pedagog JAMU Brno, Tomáš Reichel - redaktor, Břetislav Rychlík - režisér,
publicista, Monika Rychlíková - dramaturgyně, Doc. PhDr. Pavel Říčan, CSc., Martin Skyba - scenárista, režisér, Ladislav
Smoljak - herec, scenárista, Jiří Stránský - spisovatel, předseda PEN klubu, Jan Svěrák - režisér, Zdeněk Svěrák - herec,
scenárista, Jaroslav Šabata - politolog, Monika Šatavová - Institut demokracie pro všechny, RNDr. Jana Šimsová, Jana
Šmídová - novinářka, Jiřina Šiklová - socioložka, Doubravka Svobodová - ředitelka Divadla Na zábradlí Praha, Jarka
Stuchlíková - novinářka, Pavel Štingl - režisér, Anna Švehláková - lékařka, Stanislav Tesař - muzikolog, Helena Třeštíková -
režisérka, Jan Urban - novinář, Ludvík Vaculík - spisovatel, Jiří Vítek - podnikatel, Michal Viewegh - spisovatel.