Úděsnou galerií tragických lidských osudů lze nazvat víkendové setkání bývalých chovanců a chovanek ústavů pro mladistvé v Zámrsku u Vysokého Mýta a Lnářích u Nepomuku, vězněných zde z politických důvodů v letech 1949 až 1958.

    Poslechněte si například vyprávění Ladislava Severina o osudu jeho nejlepšího kamaráda Ladislava Knopa. “Láďa se dvěma kamarády podřízli v devětačtyřicátém roce v Žamberku Gottwaldovu lipku. Jako mladiství dostal “pouhých” osm let, zato jeho dva plnoletí spoluviníci po 25 letech těžkého žaláře. Tedy dohromady osmapadesát let pro tři mladé lidi pro podříznutí jednoho stromku.”

    Pavel Levý dostal kdysi deset let zato, že na škole vypískali několik funkcionářů OV KSČ, kteří přišli studenty přesvědčovat o neoprávněnosti jejich požadavků na demokratizaci školství. Spolu s nimi na to tehdy doplatilo nepodmíněnými tresty dalších 14 studentů obviněných z organizace protistátní akce.

Autor: Ladislav Straka, Svobodné slovo 27.3.1991, zkráceno.