Henry Kissinger        Umění diplomacie

umeni_diplomacie.JPG (12826 bytes)     Kissinger.JPG (10966 bytes)  foto autora z knihy

1. Nový světový pořádek 11

2. Na rozcestí: Theodore Roosevelt, nebo Woodrow Wilson 23

3. Od univerzalitv k rovnováze: Richelieu, Vilém Oranžský a Pitt 53

4. Evropský koncert: Velká Británie, Rakousko a Rusko 77

5. Dva revolucionáři: Napoleon III. a Bismarck 103

6. Rcálpolitika se obrací proti sobě 241

7. Politický nástroj zkázy: evropská diplomacie před první světovou válkou 175

8. Blíží se smršť': vojenský nástroj zkázy 211

9. Nová tvář- diplomacie: Wilson a Versailleská smlouva 229

10. Dilemata vítězů 259

I1. Stresemann a návrat poražených 279

12. Konec iluze: Hitler a zničení versailleského systému 303

13. Stalinova licitace 335

14. Nacisticko-sovětský pakt 355

15. Amerika se vrací na scénu: Franklin Delano Roosevelt 375

l6. Tři přístupy k míru: Roosevelt, Stalin a Churchill ve druhé světové válce 403

17 Počátek studené války 435

18. Úspěchy a útrapy při zadržování komunismu 461

19. Dilema zadržování komunismu: korejská válka 489

20. Jednání s komunisty: Adenauer, Churchill a Eisenhower 511

21. Sověti obcházejí politiku zadržování: suezská krize 543

22. Impérium se otřásá: Maďarsko 573

23. Chruščovovo ultimátum: berlínská krize 1958-1963 591

24. Koncepce západní jednoty: Macmillan, de Gaulle, Eisenhower a Kennedy 619

25. Do vietnamského bahna; Truman a Eisenhower 645

26. Vietnam: na cestě do zoufalství; Kennedy a Johnson 671

27. Vymanění z Vietnamu; Nixon 705

28. Zahraniční politika jako geopolitika: Nixonova trojúhelníková diplomacie 735

29. Détente a jeho protivníci 767

30. Konec studené války: Reagan a Gorbačov 797

31. Nový světový pořádek: rekapitulace 842

Mapy 875

Seznam fotografií 889

Autorská práva k fotografiím 891 Poděkování 893

Rejstřík 895

O autorovi 945

 

Henry Kissinger     Umění diplomacie

Od Richelieua k pádu Berlínské zdi

Z anglického originálu Diplomacy, vydaného nakladatelstvím Simon & Schuster v New Yorku v roce 1994, přeložil Miloš Calda. Vydal PROSTOR, nakladatelství s.r.o., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail prostor@ini.cz, v roce 1999 jako svou 122. publikaci a 7. svazek edice Obzor. Odpovědný redaktor Richard Štencl. Přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Aleš Lederer. Sazba textu Rekosa, Hostouň 89. Vytiskla tiskárna Finidr, Český Těšín. Vydání třetí. Stran 952.