Stanislav Reiniš      Největší omyl dějin

Obsah

Úvod a zároveň věnování            7
Kdo si chce zopakovat minulých čtyřicet let?            9
Co je vlastně komunismus?            13
Je dialektika skutečně vědou? 18
Zákon přeměny kvality v kvalitu            26
Zákon vývoje jako boje protikladů            29
Zákon negace negace  32
K čemu tedy dialektické zákony – nezákony jsou?            36
Sázka na neexistujícího koně     41
Proč zrovna proletariát?            45
Největší omyl všech – teorie zbídačování dělnické třídy            51
Všechno nakonec bylo jinak     54
Leninovo řešení slepé uličky marxismu            61
Režim se mění v pevnost            67
Je rozdíl mezi komunismem a fašismem?            75
Režim se mění v dým   80
Doslov, který nepatří na konec knihy            88
Doufat nebo zoufat? 89

Použitá literatura            93
Slovníček některých jmen            96
Poděkování            101

 

Úvod a zároveň věnování

Tato knížka navazuje na jinou, která pod názvem sázka na kulhavého koně vyšla v roce 1999. Obě vycházejí z přesvědčení, že se všichni potřebujeme konečně vyrovnat s komunistickou minulostí. O takzvaném komunismu se často diskutuje. Diskuse se však málokdy týkají podstatných otázek jeho teorie. I současní pohrobci vyznavačů komunismu se vysvětlování svého učení pečlivě vyhýbají. Na to, že zhoubná praxe marxistických režimů má svůj základ v nesmyslné teorii, se pomalu zapomíná. Proto se snažím vyložit systematicky, i když stručně, v čem byla teorie marxismu a leninismu zcestná a jak se odrazila v našem životě. Někomu by se zdálo, že toto téma je poněkud nezáživné a suché, ale jeho studium je přesto užitečné, protože jde o to, abychom si na prahu třetího tisíciletí konečně uvědomili, v čem byla bezperspektivnost reálného socialismu, co zpomalilo hospodářský, společenský a duchovní vývoj naší země a dovedlo ji do stavu, v kterém byla na konci roku 1989 a je do jisté míry ještě dnes.

Ti, kteří v systému reálného socialismu nežili, jej dnes stěží chápou. Uniká jim smysl toho, co se tehdy psalo v novinách a říkalo v televizi, uniká jim smysl slov, jako je vedoucí úloha strany, kádrová oddělení, Tuzex, bony, diamat a histmat. Noviny, filmy a filmové týdeníky z té doby jsou dnes namnoze nesrozumitelné a představa, že taková byla skutečnost, někdy až budí nevěřícný úsměv.

Také ti, kteří v onom systému trávili léta, si občas nejsou jisti příčinami různých projevů "reálného socialismu" a měli by se dovědět, co vlastně bylo jeho podstatou. Co vlastně chtěli ti komunisté, a proč? Systém skončil ve slepé uličce, nakonec se rozpadl, ale předtím, za doby své vlády, ovlivnil každého z nás. Proto zůstávají jeho hesla ukryta kdesi hluboko v podvědomí lidí, i když si to už ani neuvědomují. V lidech je po desítkách let "stranické" výchovy zafixováno mnoho polopravd a výmyslů, pocházejících z marxistické ideologické penězokazecké dílny. Tato knížka chce pomoci čtenáři rozeznat, kdy je politik, novinář, veřejný činitel nebo kdokoliv vodí za nos, předkládá něco z oné staré líbivé ideologie a předstírá, že jde o "boj za svobodu; "boj za lidská práva" nebo něco podobně aktuálního. Někdo si nedávno stěžoval v novinách, že ti mladí, kteří rozum brali až po Listopadu, si nerozumí se svými rodiči. Nedivím se. Pro ty, kteří v totalitním systému nežili, je totalita dnes neprožitou historickou minulostí, asi jako Bílá Hora nebo Bachův absolutismus. Ti mladí, kteří už nestačili si s bývalým systémem zadat a proto zůstali čistí, snad mají konečně šanci čistí zůstat. Přeji jim to. Snad budou moci žít tak, jak jsme chtěli žít my.

Nepředpokládám, že by komunismus v naší zemi opět zvítězil. Na to snad už nemá. Může však způsobit mnoho nepříjemností. Těm se budeme moci vyhnout, když budeme vědět, jak to s marxismem - leninismem bylo. Stalo se bez mého přičinění a zcela náhodou, že jsem tuto knížku dokončil na samém začátku nového tisíciletí. Ať je toto tisíciletí lepší, než bylo to minulé. Ať nemusejí naše děti procházet stejnou zkušeností.

Stanislav Reiniš, M. D., Ph. D., se narodil v roce 1931. Po studiích na reálném gymnáziu v Rakovníku a na Fakultě všeobecného lékařství( Univerzity Karlovy v Praze pracoval jako aspirant a později jako odborný pracovník v Ústavu patologické fyziologie lékařské fakulty v Plzni. V letech 1966 -1970 působil jako docent na Ghana Medical School v Akře a v roce 1970 přesídlil do Kanady. Tam působil nejprve jako Postdoctoral Fellow a později jako docent na York University v Torontu a v letech 1973 - 1997 jako profesor v ontarijském Waterloo. Od roku 1997 je na této univerzitě emeritním profesorem.

Žije v Kitcheneru nedaleko Toronta. Od roku 1995 působí jako hostující profesor na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Publikoval 208 vědeckých prací z oboru chemie a elektrofyziologie mozku. Vydal rovněž odborné publikace The Development of the Brain (v roce 1980) a The Chemistry of Behavoir (v roce 1982 v USA poctěno titulem Odborná kniha roku 1982).

Psal rovněž společensko - politické komentáře a různé články do českých exilových periodik Západ, Reportér, Svědectví, Právo lidu a mnoha dalších. V současné době píše úvodníky do torontského českého časopisu Nový domov a přispívá do newyorských Amerických listů. Je také pravidelným spolupracovníkem místního kanadského listu Kitchener - W Record.

V roce 1999 vydal v Praze knížku fejetonů o bílých místech našich dějin Dvě věty znuděné jeptišky a knížku ostře polemických úvah nad novodobými pokusy rehabilitovat marxismus Sázka na kulhavého koně. A v této polemice dál pokračuje naší knížkou Největší omyl dějin.

 

 

Vydává nakladatelství BYSTROV & SYNOVÉ, Edice MYŠLENKY sv. 2

Slovníček některých jmen sestavila a medailon autora napsala Kateřina Jánská.
Foto na zadní straně obálky Jaroslav Urban.
Vydalo nakladatelství Bystrov a synové, spol. s r. o.
v Praze v roce 2001.
Edice Myšlenky sv. 2 Autor grafického designu, DTP a příprava tisku Jan Kubeš.
Tiskárna Dr. Eduard Grégr a syn, s. r. o. 1. vydání.

ISBN 80-85980-21-5 Doporučená cena 91 Kč.