Karel Kaplan      Kořeny československé reformy 1968

Koreny_Ceskoslovenske_reformy.JPG (20110 bytes)


I. Československo a rozpory v sovětském bloku
II. Reforma trvale nemocné ekonomiky

Jako svou 172. publikaci vydalo nakladatelství DOPLNEK, Brno 2000 Nakladatel Jan Sabata, Kallabova 29, 616 00 Brno
Publikace vyšla s prispením Grantové agentury CR (registr. c. 404/94/0448) Obálka a grafická úprava Ivan Štrouf
Jazyková redakce Petr Vítámvás a Olga Prušová Odpovědná redaktorka Marcela Šabatová Technická redaktorka Janina Vrátnícková
Sazba Koala-Tex
Vytiskl Akcent, s. r. o., Třebíč Počet stran 326
Náklad 1000 výtisku První vydání 1081-172-2000