JOSEF PEKAŘ      DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ

Dějiny československé

PEKAŘ Josef (* 12.4. 1870 Malý Rohozec, + 23. I. 1937 Praha) - český historik Jeden z nejvýznamnějších českých historiků, žák Gollův a Rezkův, vyučoval nejdříve na gymnasiu v Mladé (Boleslavi. V devadesátých letech snesl historické argumenty proti pravosti Rukopisů. Z Rezkova popudu zpracoval roku 1895 své první velké dílo Dějiny valdštejnského spiknutí. Roku 1897 získal místo docenta, roku 1901 pak místo profesora rakouských dějin na pražské universitě. Od roku 1898 byl třicet let redaktorem Českého časopisu historického. Ve své vědecké práci věnoval pozornost nejstarším českým dějinám (Nejstarší legenda česká, Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians), husitskému hnutí (Žižka a jeho doba), a zejména pobělohorskému období a 17. a 18. století (Kniha o Kosti, České katastry 1654-1759, Bílá hora). V roce 1912 zahájil vědeckou polemiku s T. G. Masarykem o smysl českých dějin. Pekař vystoupil proti Masarykově koncepci, kde nosnou ideou českých dějin byla idea náboženská. V Pekařově pojetí touto ideou byla naopak myšlenka nacionální. Polemika obou pokračovala i po vzniku samostatného státu, přičemž málo dbali toho, že jeden z nich je presidentem ČSR. V Dějinách naší říše (po roce 1918 přepracováno v Dějiny československé) zpracoval Pekař celou svou koncepci českých dějin pro školské potřeby. Pro svůj konzervativismus, negativní hodnocení husitství a zdůrazňování i pozitivních stránek pohělohorského období, tedy pro myšlenky, jež nezapadaly do Nejedlého koncepce českých dějin, byl marxistickou historiografií jednoznačně odmítán. Nicméně nikdo z jeho odpůrců se neodvážil popřít, jak vyjádřil Arne Novák, že "jeho sloh živý a průzračný má pádnost i svěžest a nejednou dosahuje monumentality až klasické". (mp)

Zdroj: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Prachatice 1992

 

Vydalo v roce 1991 Vydavatelství a nakladatelství AGENTURA TIP Š ve spolupráci s nakladatelstvím AKROPOLIS Odpovědný redaktor: dr. Zdeněk Tomáš Obálka (s použitím kresby V. Borůvky) a grafická úprava: Nina Roháčová 2. vydání 888-006-91 ISBN 80-900354-2-6 59-54-291

Vydáno se souhlasem a doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zařazeno do seznamu učebnic - Praha 1991 ISBN 80-900354-2-6