Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera , Miroslav Tejchman  - Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989

Vychod_vznik_vyvoj_a_rozpad_sovetskeho_bloku.jpg (116238 bytes)

Publikace Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 je vůbec prvním uceleným přehledem této problematiky v české historické literatuře. Jeho autory jsou specialisté na moderní dějiny: dr. Jiří Vykoukal (moderní dějiny střední Evropy), doc. Miroslav Tejchman (moderní dějiny Balkánu), dr. Bohuslav Litera (sovětské dějiny). Publikace se soustřeďuje na konkrétní fáze dějin sovětského bloku - zahrnuje tedy stručnou charakteristiku vlivu druhé světové války v regionu, počátek procesu tzv. sovětizace ve druhé polovině 40. let a jeho dovršeni v podobě stalinizace regionu. V dalších částech práce rozebírá různé reakce na proces destalinizace po roce 1956 a jeho jednotlivé vlny včetně prvních krizových důsledku pro celý sovětský blok v podobě povstání a nepokojů v Československu, NDR, Polsku a Maďarsku. Publikace se dále věnuje experimentu Československého reformního komunismu v roce 1968 a sleduje příčiny konsolidace bloku v období tzv. breněvismu. V závěru jsou zkoumány příčiny, které vedly k protirežimním vystoupením na konci 80. let a pádu komunismu v tomto regionu. Z věcného hlediska kniha zahrnuje základní informace především z oblasti politických a hospodářských dějin a mezinárodních vztahů, které doplňuje výběrové údaje z oblasti sociální a kulturní. Text je doprovázen ilustracemi a tabulkami, přehledem hlavních stranických a státních funkcí v jednotlivých zemích sovětského bloku, chronologickým přehledem události, výběrovým seznamem literatury a rejstříkem. Knihu lze doporučit všem zájemcům o moderní dějiny.

PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. narozen 9. ledna 1961 ve Zlíně

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v současné době vedoucí katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Zabývá se moderními dějinami středovýchodní Evropy se zaměřením na dějiny Polska a nacionalismu. Autor řady článků a studií, např. Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948, Praha 1995 (spoluautor), Iter Polonicum aneb Piastovská idea v prvních letech poválečného Polska, in: Historikové na cestách, cyklus sedmipřednáškový, Praha 1997, Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost, Praha 1998 (spoluautor).

PhDr. Bohuslav Litera, CSc. narozen 3. dubna 1950 v Praze

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v současné době vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, přednáší na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Zabývá se zejména dějinami Ruska ve 20. století. Autor řady článků a studií, např. Studená válka. Mezinárodní vztahy 1945-1963,Praha 1993,Armáda jako nástroj státní integrace SSSR, Praha 1997 (spoluautor), podílel se na publikaci Encyklopedie moderní historie, Praha 1995,1998,1999

doc. PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. narozen 4. dubna 1938 v Praze

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v současné době vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se moderními dějinami balkánských zemí. Autor řady článků a studií, např. Královský povel, Praha 1961, Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 1939-1941, Praha 1982, Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1944, Praha 1986, Balkánský fašismus, Praha 1989, Ve službách Třetí říše, Praha 1999, spoluautor publikace Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998.

 

Vydalo nakladatelství Libri www.libri.cz , v roce 2000

V Historické řadě dosud vyšlo Japonská válka 1931-1945, A. Skřivan
Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, P. Luňák
Válka Severu proti Jihu, J. Opatrný
Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě,S. Raková
Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou, M. Hlavačka, M. Pečenka
Válka Mohykánů.Sedmiletá válka v Americe, J. Opatrný Sedmiletá válka v Evropě, E StellnerSlované, M. Beranová Trojí lid, J. Bílý

Dále mj. připravujeme:

Velká válka na moři 1914-1918, J. Hrbek Poslední koloniální válka, J. Klíma Sedmiletá válka v Orientu, M. Wanner Stuartovci na anglickém trůnu, E Kovář Válka v Perském zálivu, J. Hrbek