Zbigniew Brzezinski - Velká šachovnice

k čemu Ameriku zavazuje její globální převaha

Velka šachovnice.jpg (9156 bytes)

Sklonek 20. století zná jedinou světovou supervelmoc - Spojené státy. Nikdy předtím nebyl nikdo držitelem srovnatelné vojenské a politické moci ani se jeho zájmy nerozprostíraly opravdu po celé zeměkouli. Ale základní otázka, před kterou Amerika stojí, zůstává dosud nezodpovězena: Jakou má zvolit strategii, aby si svoje výjimečné postavení uchovala?

Velká šachovnice přináší odpověď Zbigniewa Brzezinského, smělou a provokativní geostrategickou vizi, návod, jak by si Spojené státy mohly udržet svoji výlučnou pozici Brzezinski zaměřuje svou pozornost na Eurasii, jež je domovem nejpočetnější části světové populace, místem nejbohatších přírodních zdrojů a prostorem největší ekonomické aktivity. Právě Eurasie představuje "velkou šachovnici", kde může být v příštích letech americká dominance bud' potvrzena, či vystavena novým výzvám

Jádrem práce je analýza čtyř klíčových eurasijských regionů - Evropy, Ruska, Střední Asie a východní Asie - a zájmů Spojených států v každém z nich. Rozpad Sovětského svazu dal vzniknout novým rivalitám a novým vztahům, a Brzezinski podrobně mapuje strategické důsledky nové geopolitické reality. Vysvětluje například:

Brzezinského knihu, plnou originálních a překvapivých závěrů, lze proto považovat za důležitý klíč k pochopení současného i budoucího světového dění.

Brzezinsky.jpg (4603 bytes)

Zbigniew Brzezinski (*1928), v letech 1977-1981 poradce prezidenta Spojených států Jamese Cartera pro otázky národní bezpečnosti, je uznávanou kapacitou v oboru politologie, mezinárodních vztahů. geopolitiky a strategie. Nyní působí ve Středisku pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies) a na prestižní Paul H. Nitze School of Advanced International Studies v rámci Johns Hopkins University ve Washingtonu. K jeho nejznámějším knihám patří The Soviet Block Unity and Conflict ( 1960), Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era ( 1970), Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981 ( 1983), Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest (1986). The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century (1989) a Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century ( 1993, česky Bez kontroly, 1993). Brzezinského manželka je neteří prezidenta Edvarda Beneše.

 

Z anglického originálu The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives vydaného nakladatelstvím BasicBooks,
a division of HarperCollins Publishers, Inc., v New Yorku roku 1997

přeložila Zina Freundová a Anna Grušová Mapy Kenneth Velasquez
Přebal, vazba a titulní list Luboš Šedivý Grafická úprava Miloš Jirsa
Vydala Mladá fronta jako svou 5851. publikaci Odpovědný redaktor Josef Mlejnek

Výtvarný redaktor Bohuslav Holý Technický redaktor Miloš Jirsa Vytiskta Česká typografie, a. s., Na Poříčí 30, 112 86 Praha 1
232 stran. Vydání první. Praha 1999

Knihy Mladé fronty si můžete objednat na adrese: Mladá fronta, obchodní oddělení,

Radlická 61, 150 02 Praha 5 e-mail: prodej@mfnakl.cz

© Zbigniew Brzezinski 1997
translation ©Zina Freudová, Anna Grušová