František August & JAB            Ve znamení temna

ve_zanameni_temna.jpg (55318 bytes)

Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918 - 1969

 

OBSAH

ÚVOD ............................................................................................................................

7 Armáda a bezpečnostní služba v ČSSR  .......................................................................

8 Rozdělení bezpečnostních složek Československa (1980)                  . ............................. 10

1. POČÁTEK STŘETU      ................................................................................................ 1

2. DIVERZE JAK0 IDEOLOGIE       .................................................................................... 27

3. PŘÍPAD GENERÁLA GAJDY      .................................................................................... 34

4. ČSR JAKO MATEŘSKÁ LETADLOVÁ LOĎ SOVĚTSKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY ........ 49

5. ČINNOST NKVD V PRAZE, PŘÍPAD TUCHAČEVSKIJ                 ..................................... 62

NĚMECKÁ OKUPACE A JEJÍ VYUŽITÍ

K VYTVOŘENÍ PODMÍNEK SOVĚTSKÉ NADVLÁDY                       ..................................... 84

7. GESTAPO A SD JAKO NÁSTROJE MOSKVY V PRAZE.................................             .... 104

8. SLOVENSKO A SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ ................................                   .... 134

9. PODKARPATSKÁ RUS A JEJÍ SOVĚTIZACE................................................             .... 152

10. KONEC VÁLKY, RUSOVÉ PŘICHÁZEJÍ..........................................................          .... 159

11. ČESKOSLOVENSKO 1945-1948,
LIDOVÁ DEMOKRACIE POD TAKTOVKOU NKGB ....................................                      .... 185

12. ÚNOR 1948, ZMĚNA STYLU ..........................................................................         .... 225

13. SOVĚTSTÍ PORADCI V ČESKOSLOVENSKU          

PO ROCE 1953....................................................................................................         .... 252

14. KOLONIÁLNÍ ADMINISTRATIVA ................................................................:..             .... 295

15. BRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ODDĚLENÍ ÚV - NÁSTROJ SOVĚTSKÉ            

KONTROLY............................................................................................................      .... 323

16. KGB PROTI ČESKOSLOVENSKÉMU EXILU ................................................             .... 357

17. PŘEDVÁLEČNÁ A VALEČNÁ SPOLUPRÁCE ČS. VOJENSKÉ ZPRAVODAJSKÉ
SLUŽBY A SOVĚTSKÉ VOJENSKÉ ROZVĚDKY ................................................          .... 384

18. PRAŽSKÉ JARO A KGB ...................................................................................      .... 397

19. DEN TANKOVÉ IDEOLOGIE...........................................................................          .... 432

20. DIPLOMATICKÉ A JINÉ STAROSTI S INVAZÍ ............................................                .... 448

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................          .... 459

JMENNÝ REJSTŘÍK ..............................................:................................................      .... 465

 

Kniha vyšla za laskavého přispění firmy ATACO

© František August & JAB, 2001

© Votobia  Praha , 2001