Margaret Thatcherová    Umění vládnout

Strategie pro svět v pohybu 

 

OBSAH

Poděkování / 13  
Předmluva / 15

1. Úvahy o studené válce / 23

Vystavené obrazy / 23
Pražské rozhovory / 23
Zvítězil Západ / 30

2. Čeho dosáhla Amerika / 37

Moje Amerika / 37
Jen jediný pól / 41
Vojenská připravenost - výzbroj a výstroj / 53
Vojenská připravenost - morálka / 56
Revoluce ve válečnictví / 58
Pamatujte na Pearl Harbor / 60
Rakety a protiraketová obrana / 61
Vydržet napětí / 70

3. Hádanka jménem Rusko / 73

Návštěva v Nižním Novgorodu / 73
Rizika předpovědí / 78
Břemeno historie / 80
Dědictví komunismu / 82
Hospodářská reforma a MMF / 86
Proč byla ekonomická reforma zatím neúspěšná / 90
Rusko jako vojenská velmoc / 94
Národnostní problémy a "blízké zahraničí" / 97
Domluvíme se s panem Putinem? / 106

4. Asijské hodnoty / 113

I. část: V čem spočívá význam Asie / 113

II. část: Tygři / 116

Singapur - lidský zázrak / 116
Ekonomické krize a vyhlídky / 119
Politické krize a vyhlídky / 123
Indonésie - člověkem způsobený nepořádek / 124

III. část: Japonsko / 126

Fenomén Japonsko / 126
Japonský kapitalismus / 130
Akio Morita / 134 
Ven z bezvětří? / 136
Japonsko jako světová velmoc / 139
Zkušenost z Kóbe / 143

5. Asijští obři / 145

I. část: čína / 145

Tvrdá dřina v Pekingu / 145
Minulost a přítomnost / 153
Dnešní Čína: hospodářství / 156
Dnešní Čína: politika / 160
Vyhlídky reformy / 165
Čínská hrozba / 167
Tchaj-wan - místo neklidu / 171
Tchaj-wan jako model / 173
Úvahy nad lotosovou mísou / 174
Hongkongský dovětek / 176

II. část: Indie / 180

Britský odkaz / 180
Ztracené příležitosti / 182
Cesta reformy / 183
Řešení konfliktu / 185

6. Zlotřilci, náboženství a terorismus / 191

Kdo je to zlotřilec? / 191
Severní Korea / 192
Problémy s islámem / 198
Irák / 205
Sýrie / 208 Libye / 211
Írán / 213
Svatá země / 218

7. Lidská práva a bezpráví / 225

Práva a pravice / 225
Co lidská práva znamenala - a co neznamenala / 227
Genocida a Norimberk / 231
Jugoslávský a rwandský trestní tribunál / 233
Navrhovaný Mezinárodní trestní soud / 236
Případ Pinochet / 240
Evropa a lidská práva / 245

8. Války na Balkáně / 251

Případ vhodný pro intervencí / 251
Vukovar / 256
Válka proti Slovinsku a Chorvatsku / 263
Válka proti Bosně / 266
Válka v Kosovu / 273
Balkán za hranicemi Kosova / 278

9. Evropa - sny a noční můry / 281

Evropské problémy / 281
Nové státy místo starých / 282
Evropská idea / 285
Evropský ekonomický a sociální model / 288
Důchodová krize Evropy / 290
Společná agrární politika a ochranářství / 292
Širší a ještě širší / 294
Pohrdání demokracií / 297
Evropská měna - plán na superstát / 304
Evropská armáda - plán na "supervelmoc" / 306
Zrodil se stát? / 309

10. Británie a Evropa - čas začít znovu jednat / 311

Britská zkušenost s Evropou / 311
Zachovat libru / 327
Členství v EU - ztráty a zisky / 332
Co máme na vybranou / 337

11. Kapitalismus a jeho kritici / 351

Kapitalismus svobodného podnikání / 351
Pravá cesta a třetí cesta / 358
Morální argument a jeho kritici / 364
Vina, chudoba a třetí svět / 368
Zkáza a skutečnost / 375
Hloupé tlachy a globální oteplování / 379
Globalismus a antiglobalismus / 385

Dovětek: Runnymede / 391

Poznámky / 395
Seznam map / 417
Seznam tabulek a grafů / 417
Seznam fotografií / 419

Doslov / 421
Rejstřík / 425

Poznámka překladatele / 443

 

Vydalo nakladatelství Prostor, 2003

přeložil Eduard Geissler