Milan Machovec      Smysl lidské existence

Smysl_lidske_existence.jpg (43651 bytes)

1] Problém

2] Bůh 25

3] Fetiš 45

4] Vesmír 57

5] Humanismus 65

6] Dialog 81

7] Shrnutí 123

 

Vydal Jiří Tomks - nakladatelství Akropolis (UNikolajky 10, 150 00 Praha 5J www.akropolis.info

a roce 2002 jako svou 148. publikaci

Redakce: Veronika Sailerová, Filip Tomáš

Obálka s použitím kresby Františka Hudečka (1973J a typografie: Zdeněk Trinkewitz

Sazba písmem Clearface a FranclinGothic Filip Tomáš Tisk: Tercie Praha, s. r. o.

I. vydáni / 128 stran

Doporučená cena včetně DPH 128 Kč ISBN 80-7304-016-6

 

© Univ. prof. PhDr Milan Machovec, DrSc., Dr. h. c., 2002 © Graphic Design Zdeněk Trinkewitz, 2002

© Jii-i Tomks - AKROPOGIS, 2002

ISBN 80-7304-016-6