Romové - reflexe problému

Soubor textů k romské problematice

Romové_reflexe_problému.jpg (3823 bytes)

Obsah  
Úvodem   9
Pavel Pekárek ROMOVÉ MEZI NÁMI 
(Reflexe základních postojů a fenoménů)   11
1.1. Popis stavu a vývoje romského etnika   11
1.2. Naznačení možné interpretace příčin stávajícího stavu 14
1.3. Závěr 18
Květa Kalibová   
DEMOGRAFICKÉ A GEODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY ROMSKÉ POPULACE   V ČESKÉ REPUBLICE  
20
Sčítání lidu a národnost   20
Zdroje dat   20
Územní rozložení romské populace:   23
Početní růst romské populace    25
Věková struktura romské populace    27
Demografická reprodukce romské populace   29
Prognóza vývoje počtu Romů    32
1.8. Závěr   33
Hana Frištenská  
ROMOVÉ A STÁTNÍ POLITIKA   34
J. Kadeřábková   
MOŽNOSTI PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A SOCIOPROFESNÍ STRUKTURA VE VYBRANÝCH OKRESECH ČR  
(na příkladu romského obyvatelstva)   46
Eva Šotolová  
PŘÍCHOD ROMŮ DO EVROPY    52
1. Příchod Romů do Evropy    52
1.1. První zprávy 52
1.2. Rozšíření a osídlení 54
1.3. Migrace 55
2. Reakce společnosti na přítomnost Romů 57
2.1. Pronásledování Romů v Evropě 57
2.2. Pronásledování Romů za 2. světové války 61
3. Romové za 2. světové války 61
4. Snahy o asimilaci a integraci Romů 1945 - 1989 71
5. Základní přístupy k Romům od jejich příchodu do Evropy
5.1. Podmínky pro integraci Romů do společnosti   79
6. Vzdělávání kočovných Romů 81
6.1. Vzdělávání Romů v Belgii 83
6.2. Vzdělávání Romů ve Francii 85
6.2.1. Varianty školního vzdělávání 87
6.2.2. Mobilní školy 88
6.3. Národní centrum pro dálkové vyučování ve Francii 88
6.4. Nulté-přípravné ročníky na Slovensku 91
Cíl zřízení nultých ročníků ZŠ na Slovensku 92
Organizační příprava zřízení nultých ročníků 92
Organizace a učební plán nultého ročníku 93
Závěr 94
7. Závěry výboru pro mezikulturní spolupráci při Radě Evropy   95
7. l. Vytvoření nových vztahů    95
7.2. Flexibilita   95
7.3. Přesnost a jasnost    96
7.4. Důvěra ve vlastní dynamiku Romů   96
7.5. Poradenská činnost   97
7.6. Legislativní opatření    98
8. Příprava pedagogů pro výuku romských žáků na Pedagogické fakultě UK v Praze 100
Literatura: 105

 

Vydalo nakladatelství PASTELKA

Sdružení pro humanitní výchovu a vzdělávání

© SOFIS

obálka Aleš Svoboda

Praha 1997