Karel Čapek - O věcech obecných čili  ZÓON POLÍTIKON

Obsah:

Betlém
O malých poměrech
O politice
O naší straně
O kompromisu
O ženách a politice
O tradici
O duchu demokracie
Tři kázání

I. Komu sloužit
II. Politické zvíře
III. Zpěv kosa

O relativismu
O skepsi
O pesimismu
O amerikanismu
O tyranii strojů
O loajalitě
Proč nejsem komunistou
Sám o sobě a o věcech závažnějších

I. O té státotvornosti
II. O demokracii
III. O nacionalismu
IV. O tom socialismu
V. O čapkovské generaci
VI. O čapkovské generaci za války a po ní
VII. Tedy o tak zvané mladé generaci

 

ČESKÉ MYŠLENÍ
SVAZEK SESTNÁCTÝ

KAREL ČAPEK
O VĚCECH OBECNÝCH ČILI ZÓON POLÍTIKON

Vydalo nakladatelství Melantrich, Praha 1991.
Ediční poznámka Roman Krasnický.
Grafická úprava Vlasta Machová. Odpovědný redaktor O. M. Hartl. Technický redaktor Roman Řepa.Vytiskla Těšínská tiskárna, s. p:, Český Ťěšín. Stran 152

2. vydání (V Melantrichu první).