Yves Santamaria      1939, německo - sovětský pakt

Nemecko_sovetsky_pakt.jpg (32165 bytes)

Yves Santamaria     1939, německo - sovětský pakt

francouzského originálu 1939, le pacte germano-sovietique, vydaného nakladatelstvím Editions Complexe, Brusel

Přeložil RNDr. Jiří Grospietsch

Kresba na obálce: Berrtman Odpovědny redaktor: RNDr. Jiři Gtospietsch

Jazyková redaktorka: Mgr.Jana Drexlerová

Vydalo nakladatelství HZ Editio s. r. o. Pod dvorem 2, Praha 6 v roce 2001 (I. vydáni)

jako svou 58. publikaci

Výrobní zajištění: Agentura Krigl, Praha

ISBN 80-86009-37-8