Alain Soubigou     Tomáš Garrigue Masaryk

Kniha francouzského profesora historie pařížské Sorbony o prvním československém prezidentovi přináší zasvěcený a zajímavý pohled na tuto mimořádnou osobnost českých a evropských dějin. Alain Soubigou v knize popisuje i dvě velmi zajímavé události.

První je Masarykova snaha o zažehnání hrozícího válečného konfliktu na Balkáně v letech 1913-1914, kdy se jako poslanec snažil zabránit vypuknutí hrozící války nalezením urovnání mezi Vídní a Bělehradem. Za tuto činnost byl nominován na Nobelovu cenu za mír.

Druhou událostí světového významu byla Masarykova úloha v přípravě atentátu na vůdce bolševiků Lenina. Autor tuto událost, která se odehrála v čase pobytu Masaryka u československých legií v Rusku, velmi podrobně popisuje a rozebírá. Pokus o atentát na Lenina byl velmi důležitý a pro mnoho čtenářů je jistě překvapivý. Samotný atentát nebyl sice bezprostředně úspěšný, ale trvalé zranění vedlo k předčasnému úmrtí Lenina. Ani  v tomto případě Masaryk neváhal aktivně zasáhnout do sledu světových událostí.

Dílo fundovaně ukazuje mnohostrannou osobnost. Rozebírá vztah mezi osobní filosofií a  praktickou činností. Nechybí ani polemiky s některými chybnými německými nebo  maďarskými historickými výklady.

Kniha je doplněna popisem osudů rodiny a blízkých spolupracovníků v prezidentské kanceláři za války a po ní. Tím je vlastní životopis zajímavě rozšířen. Uvedena je také celá řada Masarykových názorů, které neztrácejí na své aktuálnosti - jeho vztah k marxismu, ke komunistům, demokracii, humanismu a drobné práci, k ženském emancipaci, Slovákům, Židům, ale i méně uváděné názory na armádu a policii. V závěru autor sám hodnotí život a dílo Tomáše Garrigue Masaryka. (lid) 12.11.2005

Knihu vydalo nakladatelství Paseka 2004.