Neznámé špionážní operace KGB   Mitrochinův archiv         Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin

KBG

 

VÝVOJ KGB 1917-91             .........................................................................  9

ZKRATKY A AKRONYMY  ......................................................................... 11

EDIČNÍ POZNÁMKA           ......................................................................... 17

PŘEDMLUVA                         ......................................................................... 19

 1          Mitrochinův archiv .......................................................................................................... 21

2          Od Leninovy Čeky po Stalinovu OGPU ......................................................................... 43

3          Velcí nelegálové .............................................................................................................. 62

4          Pět statečných .................................................................................................................. 76

5          Teror ................................................................................................................................ 88

G         Válka .............................................................................................................................. 108

7          Velká trojka.................................................................................................................... 123

8          Vítězství ......................................................................................................................... 141

9          Od 2. světové války po válku studenou ......................................................................... 155

10        Hlavni protivník            

            Část l. Nelegálové v Severní Americe (50. léta) ...................................................... 179

11        Hlavní protivník            

            Část 2. "Příchozí" a ilegální rezidentury na počátku.studené války ........................ 192

12        Hlavní protivník            

            Část 3. Nelegálové po "Abelovy" ............................................................................. 205

13        Hlavní protivník            

            Část 4. Příchozí" a legální rezidentury koncem studené války.............................. 218

14        Politická válka 

            Aktivní opatření a hlavní protivník ............................................................................ 238

15        Operace Progres         

            Část 1. Rozdrcení Pražského jara ............................................................................ 259

1G       Operace Progres         

            Část 2. Špehování sovětského bloku ......................................................................... 273

17        KGB a komunistické strany západních zemích .......................................................... 286

18        Eurokomunismus ........................................................................................................... 303

19        Ideologická diverze      

            Část l. Válka proti disidentům .................................................................................. 316

20        Ideologická diverze      

            Část 2. Vítězství nad disidenty ................................................................................ 307

21        SIGINT ve studené válce ...................................................................

22        Zvláštní úkoly

            Část I. Od maršála Tita po Rudolfa Nurejeva ..............................

23        Zvláštní úkoly

            Část 2. Andropova éra a dále ....................................................

24        Operace za studené války proti Británii

            Část l. Po Pěti statečných .............................................................

25        Operace za studené války proti Británii

            Část 2. Po operaci FOOT..............................................................

26        Spolková republika Německo ............................................................

27        Francie a Itálie během studené války

            Průnik agentů a aktivní opatřeni ....................................................

28        Průnik do sovětských církví a jejich stíháni .......................................

29        Polský papež a vzestup Solidarity ......................................................

30        Polská krize a rozpad sovětského bloku .............................................

31        Závěr: Od státu vedeného jednou stranou po Jelcinovo prezidentství

                Úloha ruských zpravodajských služeb............................................

 

DODATEK A  Šéfové KGB

DODATEK B  Šéfové zahraniční špionáže, 1920-99

DODATEK C  Organizace KCB

DODATEK D  Organizace l. hlavni správy (zahraniční rozvědka) KCB

DODATEK E  Organizace rezidentury KCB

Poznámky

Literatura  

Rejstřík

 

Prosinec 1917               Čeka

Únor 1922                    Včleněna do NKVD (jako GPU)

Červenec 1923             OGPU

Červenec 1934             Znovu včleněna do NKVD (jako GUGB)

Únor 1941                    NKGB

Červenec 1941             Znovu včleněna do NKVD (jako GUGB)

Duben 1943                  NKGB

Březen 194G                 MGB

Říjen 1947 -                  Zahraniční zpravodajství převedeno do KI

Listopad 1951 

Březen 1953                  Spojena s MVD - vzniklo rozšířené MVD

Březen 1954                  -

Prosinec 1991               KGB

[dnes                              FSB]

 

Funkce sovětského bezpečnostního a zpravodajského aparátu zůstaly, na rozdíl od jeho nomenklatury, poměrně stejně po cele období let 1917-1991. S ohledem na tuto kontinuitu se důstojnici KGB často sami označovali za čekisty - cleny původní Ceky. Zkratka KGB se někdy použili k označeni bezpečnostního a zpravodajského aparátu cele sovětské éry, správněji pak aparátu po roce 1954.

 

CHRISTOPHER ANDREW a VASILIJ MITROCHIN

 

NEZNÁMÉ ŠPIONÁŽNÍ OPERACE KGB Mitrochinův archiv

Z anglického originálu (The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West), vydaného nakladatelstvím Allen Lane The Penguin Press v Londýně v roce 1999, preložil Ondřej Novák

Vydala Academia, nakladatelství AV CR, Legerova 61, 120 00 Praha 2

Obálku navrhl Robin Brichta Redakce publikace Pavla Landova Technická redaktorka Bela Trpišovská Vydání 2., 2001

Ediční číslo 6944 Sazba Tanga

Tisk Těšínská tiskárna, a. s., Stefanikova 2, 737 36 Český Těšín

ISBN 80-200-0923-X

 

Ó 1999 by CHRISTOPHER ANDREW and VASILIJ MITROCHIN

Translation Ó Ondrej Novák, 2001