Karel Čapek Hovory s T.G Masarykem

Hovory_s_TGM.jpg (6446 bytes)

Dvacátý svazek Spisů Karla Čapka představuje spisovatelovo "masarykovské" tvůrčí směřování - zahrnuje Hovory s T. G. Masarykem, Mlčení s T. G. Masarykem a kompletní publicistiku daného okruhu.
   Citlivá umělecká reprodukce setkání a rozhovorů dvou význačných osobností českého národního života vypovídá o vzájemném vztahu státníka a spisovatele, především ale zachycuje prezidentovy filozofické, etické, politické i obecně lidské zásady a jeho poměr k nově vzniklému demokratickému státu a jeho lidu.
   "Čapkova vypravěčská živost a schopnost vést dialog se čtenáři se měly spojovat s prezidentovými zárukami. Krystalizoval plán nepouštět se do historických rozborů, ani do ničeho přímo oslavného, ale napsat knihu tak, aby z dramatického životopisu a z názorů na široko zasahující otázky vystupovala prezidentova lidská podoba i s osobitými gesty a životním a jazykovým stylem. Vznikla opravdu živá četba o člověku, který vyšel z nejobyčejnějších poměrů a prosadil se prací a vlastním přičiněním, houževnatostí a důsledností, nejenom k univerzitní kariéře, ale stal se rovněž vlivným a respektovaným politikem a veřejným činitelem; o člověku, který nalézal uspokojení v tom, že dokázal sledovat vysoké duchovní cíle a prosazovat je v denních zápasech."

(Z doslovu M. Pohorského)

TGM1.jpg (34168 bytes)TGM2.jpg (36180 bytes)

foto z knihy

© Československý spisovatel, 1990
Epilogue © Miloš Pohorský, 1990

 

SPISY KARLA ČAPKA SVAZEK DVACÁTÝ
Řídí Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV

Ediční rada: Hana Kučerová, Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil, Jarmila Víšková

KAREL ČAPEK HOVORY S T. G. MASARYKEM

Svazek sestavil a doslov napsal Miloš Pohorský Edičně připravila, vydavatelské poznámky a jmenný rejstřík zpracovala Eva Vašíčková Typografie Oldřich Hlavsa

Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1990 jako svou 6000. publikaci Odpovědná redaktorka Lenka Ščerbaničová Výtvarný redaktor Pavel Hrach

Technická redaktorka Eva Skřivánková Fotosazbu z písma Excelsior zhotovily a vytiskly Tiskárny Vimperk, státní podnik

První souborné vydání
AA 27,05, VA 27,69. 601/22/856
Stran 592 a 16 stran obrazové přílohy Náklad 250 000 výtiskú