Zygmunt Bauman     Globalizace důsledky pro člověka

Zygmunt Bauman (nar.1925 v Polsku, od r.1968 působí v Anglii)
se od 80.let zabývá zkoumáním postmoderního životního stylu
(Úvahy o postmoderní době, Praha 1995).
V současnosti je emeritním profesorem sociologie
na univerzitách v Leedsu a Varšavě.

Globalizace.jpg (18335 bytes)

OBSAH

  Úvod 7
1 Čas a třída 13
  Absentující landlordi, typ II 18
  Svoboda pohybu a sebekonstituování společnost 21
  Nová rychlost, nová polarizace 27
2 války s prostorem: zpráva o průběhu 37
  Bitva o mapy 41
  Od mapování prostoru k prostorové realizaci map 47
  Agorafobie a renesance lokality 58
  Žijeme ještě v Panoptiku? 61
3 Co dál po národním státě? 69
  Univerzalizujeme se nebo jsme globalizováni? 75
  Nové vyvlastnění: nyní jde o stát 81
  Globální hierarchie mobility 85
4 Turisté a tuláci 93
  Konzumentem v konzumní společnosti 97
  Rozděleni v pohybu 103
  Pohyb po světě versus unikající svět 108
  Tak či onak spojeni 112
5 Globální zákony, lokálnt řády 121
  Továrny na imobilitu 126
  Věznice v postnápravném věku 133
  Bezpečnost: hmatatelný prostředek k prchavému cili 138
  Lidé mimo řád 143
  Poznámky 149
  Rejstřík 155

Z anglického originálu Globalization, vydaného nakladatelstvím Polity Press
ve spolupráci s Blackwell Publishers Ltd., přeložila Jana Ogrocká Typografie Luboš Šedivý
Vydala Mladá fronta jako svou 5904. publikaci Edice Souvislosti, svazek 17 Redakční zpracování Jiří Ogrocký Odpovědný redaktor Allan Plzák Výtvarný redaktor Bohuslav Holý
Technický redaktor Petr Čížek Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Husova 1881, Havlíčkův Brod
160 stran.Vydání první. Praha 1999
Knihy Mladé fronty
si můžete objednat na adrese: Mladá fronta - obchodní oddělení Chlumova 10, 130 00 Praha 3 ,
e-mail: prodej@mfnakl.cz