Zbyněk Zeman    Edvard Beneš

politický životopis

Benes.jpg (31709 bytes)

Předmluva 7
1. Benešova rodina 9
2. Pomocník Prozřetelnosti 19
3. Triumf exilu? 39
4. Zakladatelé státu 52
5. Ministr zahraničí 67
6. Cizí dojmy 93
7. Nástup prezidentův 104
8. Jedinečná bestialita Mnichova
9.  Intermezzo 155
10. Těžkosti druhého odboje 181
11. Nutnost rychlého rozhodováni
12. Představy o budoucnosti 217
13. Přístup z Východu 230
14. Duch doby 244
15. Druhý návrat 263
16. Loučení 281

Doslov 308
Poznámky 314
Rejstřík 332

Nakladatelství Mladá Fronta 2002.