PAVEL ZÁČEK          BOJE O MINULOST

boje o minulost   Kniha Boje o minulost, kterou právě držíte v rukou, se skládá ze dvou částí. První nese název Všední den represivního aparátu a mladý historik Pavel Žáček zde přesvědčivě popisuje, jak se vyvíjela Státní bezpečnost, tato hlavní a nejobávanější opora komunistické vlády. Byl v tom jistý paradox. V padesátých letech se estébáci, jak znělo dobové označení příslušníků StB, nejdříve dopouštěli hromadných represí a zločinu, aby v zemi vyvolali strach a lidé přestali nahlas říkat svoje názory. V další fázi ale museli ve společnosti vytvořit hustou síť konfidentů, aby zjistili, co si lide myslí, když to nemohou otevřeně říkat.
    Ve druhé části nás autor provází uplynulými deseti lety a snaží se popsat rysy vyrovnaní se s minulostí na český způsob. Žáček ovšem nebyl a není nestranný pozorovatel, ale jeden aktéru těchto bojů. Nejdříve jako revoluční student, potom mladý šéfredaktor Studentských listů, následně šéf dokumentace a náměstek Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu. Svoje krédo shrnul v závěrečné úvaze Otázka viny, kde uvádí: "Teprve po masovém seznámení se občanů s materiály po jednotlivých institucích komunistického režimu může dojít ke vstřebání nabytých informací. ... Teprve rozsáhlá občanská diskuse nám pomůže vytvořit do budoucna protitotalitní látky podporující imunitu společnosti."
   Jestli má někdo po předčasném odchodu Václava Bendy předpoklady stát se českým Simonem Wiesenthalem, pak je to určitě autor této publikace. Kniha Boje o minulost je možná prvním krokem na této cestě.

PAVEL ŽÁČEK se narodil v roce 1969 v Praze. V průběhu studia na fakultě sociálních věd UK v Praze se stal "šéfredaktorem čtrnáctideníku Studentské listy (1989-1991 ), současně studoval historii a politologii na filosofické fakultě UK. Po absolvování FSV UK nastoupil v lednu 1993 na Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti (ÚDV), který se počátkem roku 1995 transformoval v Úřad pro dokumentaci a vyšetřováni zločinu komunismu. Po celou dobu svého působení byl tvůrcem koncepce úseku dokumentace, založil sborník SECURITAS IMPERII, kterého pod jeho vedením vyšly čtyři díly o šesti svazcích. V roce 1995-96 absolvoval jako stipendista Fulbrightovy nadace studijní pobyt na Stanford University v USA. V roce 1998 byl pověřen výkonem funkce náměstka ředitele ÚDV. Z úřadu odešel v srpnu 1999 v průběhu "nové normalizace", kterou zde rozpoutal ministr vnitra Grulich. Publikoval studie o StB v posledních letech komunistického režimu a o represivním systému komunistického ministerstva vnitra včetně profilu "špiček komunistické tajné policie Alojze Lorence, Karla Vykypěla, Štefana Homoly a stranické nomenklatury Rudolfa Hegenbarta. K vydání připravuje některé další studie o komunistických bezpečnostních složkách.

Nakladatelství a autor děkuji za finanční podporu vydání této knihy firmě AMOS, typografické studio, s. r. o., agentuře CZECH P. R., s. r. o. a panu Romanu Vaňkovi. Na obálce byly použity jako podklad fotografie příslušníků 9.-12. odboru II. správy SNB z roku 1989 a barevná fotografie Václava Bendy z archivu rodiny Bendovy.   zvětšit první stranu obálky    zvětšit druhou stranu obálky

c Pavel Žáček 2000
Ó Barrister & Principal 2000
ISBN 80-85947-48-X

OBSAH

PŘEDMLUVA ....................................... 7
ÚVOD............................................. 9

ČÁST PRVNÍ

VŠEDNÍ DEN REPRESIVNÍHO APARÁTU

Kapitola první
CO JE TO REPRESIVNÍ APARÁT?..................... 15

Kapitola druhá
AGENT A JEHO PÁN................................ 17

Kapitola třetí
STÁTNÍ BEZPEČNOST - PÁTEŘ REPRESIVNÍHO APARÁTU .. 20

Kapitola čtvrtá
LIMITY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI....................... 27

Kapitola pátá
EVIDENCE NEPŘÁTELSKÝCH OSOB .................... 30

Kapitola šestá
VNITŘNÍ ROZPORNOST STB.......................... 34

ČÁST DRUHÁ BOJE O MINULOST

Kapitola první
LUSTRACE OD AGAMY PO ŽRALOKA ................... 41

Kapitola druhá
URADY, CENTRA A STREDISKA....................... 59

Kapitola třetí
"BENDUV ÚŘAD"................................... 79

Kapitola čtvrtá
INSTITUCE V KRIZI ,............................. 95

Kapitola pátá
TŘI PARLAMENTNÍ INICIATIVY .................... 109

Epilog

OTÁZKA VINY ................................... 129

EDIČNÍ POZNÁMKA................................ 132

 

PAVEL ZÁČEK                BOJE O MINULOST

Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí pokus o předběžnou bilanci
Odpovědný redaktor Ivo Lukáš Obálka a typografie Zdeněk Granát
Tisk Sýkora, Brno
Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, Fišova 15, 602 00 Brno 1. vydáni
ISBN 80-85947-48-X