Vývoj počtu obyvatelstva

Demografický vývoj dlouhodobě ovlivňuje hospodářský vývoj. Vzrůstající počet důchodců mění důchodový systém, 
klesající počet dětí ovlivňuje školství a celkový klesající počet počet pracovníků má vliv hospodářskou dynamiku.

V současné době dochází v ČR i přes zvyšování průměrné délky života (78 let muži, 81 let ženy) k poklesu obyvatelstva.
Je to způsobeno především nízkou porodností (1,1 dítěte na matku, v Evropě 1,5).  
Celkem je v ČR dnes 4,77 milionu práceschopného obyvatelstva (z toho 10 % nezaměstnaných).
Bude přibývat i důchodců (lidí po šedesátce) z 1,88 mil dnes až na 3,4 mil v roce 2035.
V letech 2080 bude podle demografického odhadu v ČR jen 7,4 milionu lidí.

Pozn. v roce 1950 se projevil odsun německého obyvatelstva z pohraničí.

Datum 7.9.2003