STÁT
hlavicka.GIF (1780 bytes)

   vlajka.gif (8508 bytes)

idea státu
Listina základních práv a svobod    
Ústava ČR  

tradice         
královské dynastie
cíkevní
univerzitní
národní
republikánská
prezidentská   


státotvorné činy
stánické a státotvorné činy            

symbolika
symboly   svátky

státní správa 
nové krajské uspořádání

mezinárodní vztahy  
důležité mezinárodní smlouvy a dohody
Inventarizace smluv s Ruskou federací
Dohoda o odchodu sovětských vojsk

kultura
české památky na seznamu UNESCO

zákony

Tiskový zákon 22.2.2000
O svobodném přístupu k informacím 1.1.2000
O zadávání veřejných zakázek 2000
O politických stranách   1994
O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu 9.7.1993
O politických stranách 1.11.1991
O zmírnění následků některých majetkových křivd 2.10.1990
Dekret prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 24.10.1945

statní zákony a smlouvy naleznete na www.epravo.cz

Mezinárodní smlouvy

Celková inventarizace smluv s Ruskou federací  28.2.2002
Dohoda o odchodu sovětských vojsk 26.2.1990

Volební výsledky   www.volby.cz/

demogragické změny       vývoj počtu obyvatelstva

 

Datum poslední modifikace: 22.10.2005