NADACE, HNUTÍ, SDRUŽENÍ, INSTITUTY
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Adra
Agnes
Amnesty International ČR
Asociace pro mezinárodní otázky 
Bílý kruh bezpečí

Centrum Paraple
Centrum pro demokracii a podnikání 

Centrum pro ekonomiku a politiku
Centrum pro komunitní spolupráci
CERGE
Česká archivní společnost
Česká sekce DCI
Český helsinský výbor

Český svaz ochránců přírody
Člověk v tísni při České televizi

Duha - sdružení dětí a mládeže
Ekologický právní servis  

Greenpeace
Hnutí Brontosaurus

Hnutí za přímou demokracii
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV
Institut Terezínské iniciativy
Liberální institut
Mezinárodní organizace pro migraci
Mládež pro interkulturní porozumění
Multikulturní centrum Praha

Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace VIA
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Naděje
Web neziskových organizací
Občanský institut
Oživení 

Romove v ČR odkazy
Sdružení historiků ČR
Sdružení Lípa
Sdružení TEREZA
SOS dětské vesničky
Středisko náhradní rodinné péče
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Transparency International ČR
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
 

 

Datum poslední modifikace: 28.04.2009