NÁZORY ODJINUD  [2002]
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Subjektivní výběr toho, co stálo za přečtení. Přehled uceleně nemapuje česká média. Archiv názorů 2001 , 2000
Vysvětlivky :    pozitivní činnost, událost, osobnost     negativní činnost, nezákonná činnost, skandály, trestné činy   /.../ místo zkrácení citace
  ČP   s tímto názorem se ztotožňuje redakce      čs. komunismus  StBčs Státní bezpečnosti 
srp a kladivo sovětský komunism

Média a novináři  žijí ve svém vlastním ghetu.
  /... /  Paradoxním důsledkem novinářské selekce, která se obvykle snaží hledat něco nového a senzačního, je výsledné zestejnění. Protože novináři mají podobnou představu o tom, co je senzační, a jsou vystaveni stejným omezením, podobají se sobě jednotlivá média nakonec jako vejce vejci. Konkurence mezi novináři a novinami tak v rozporu s liberálními poučkami nevede k rozmanitosti, nýbrž naopak k homogenizaci.
  /... /  Za zvlášť nebezpečné považuje Bourdieu tzv. heteronomní intelektuály, jedince v neurčitém místě mezi žurnalistikou a specializovanými obory, "kteří používají své dvojí příslušnosti, aby se vyhnuli specifickým nárokům obou prostředí a aby vnesli do každého z nich moc, kterou získali v tom druhém". Z nich se rekrutují také tzv. fast thinkers, lidé ochotní přistoupit na požadavek novinářů "myslet rychle", které lze proto kdykoli pozvat do televize, aby diskutovali na libovolné téma. (Český čtenář si bezpochyby dosadí sám svá jména z různých oborů od politologie po sexuologii.) Protože však skutečné myšlení je vázáno na čas, spočívají televizní diskuse ve výměně již přijatých myšlenek, často prostě frází. 
Zdroj:
Respekt  23.12.-29.12.2002  Kamila Karhanová o knize francouzského sociologa Pierre Bourdlieu.
Inteligentní dialog bez populismu.
Akce Hranice v mysli (Grenzen in dem Kopf/Borders in the Head) není v poslední době ojedinělým projektem, který se snaží čeřit stojaté vody českého veřejného mínění ohledně Benešových dekretů. V Praze odhalila nedávn Benešovu sochu výtvarná skupina Pode Bal s cílem poukázat na zneužívání tématu dekretů populisty. V prosinci zase proběhne na pražské Novoměstské radnici výstava fotografií Zmizelé Sudety, jimiž občanské sdružení Antikomplex poukazuje na často negativní změny v krajině, ke kterým došlo vinou odsunu. Rakouský umělec českého původu Abbé Libansky však chtěl svým projektem Hranice v mysli oslovit i rakouské publikum, a proto si pro jeho konání vybral přímo hranici. "Je to varování před novými hranicemi, které vznikají mezi zeměmi hlavně v lidských hlavách. Chci tak podpořit dialog mezi oběma národy - Čechy a Rakušany," říká autor, který do Rakouska emigroval v osmdesátých letech po podpisu Charty 77. Abbé Libansky, jenž se živí především jako fotograf a grafik, na podobné jevy upozorňoval už svými dřívějšími projekty.  
Zdroj:
Respekt  25.11.-1.12.2002  Lucie Dorůžková
O školství s novopečeným senátorem, ale ostříleným kritikem školské politiku státu Jiřím Zlatuškou.
* Je pro vysoké školy výhodou, že dnes mají na starosti vědu a vzdělání Mareš s Buzkovou, a ne Eduard Zeman?
Nevím, asi ne. Obecně je rozpočet nastavený tak, že názor jedné nebo dvou osob nic nezmění. Situace je špatná stále, programové prohlášení vlády neobsahuje žádné konkrétní cíle, peněz na vzdělávání v poměru k HDP je stále méně. Vláda se bála nabídnout jasná čísla. Chybí jakékoli parametry.
* Jaké parametry by to měly být?
Na školství má jít 6 % HDP, to už slibovala Zemanova vláda, nedosáhlo se ani na 4 %. Pokud jde o státní výdaje na výzkum a vývoj, každý rok byl opakován závazek ve výši 0,7 % HDP, dnes jsme na 0,57 % (EU 0,9). Tato čísla ukazují, že finanční prostředky nedáváme tam, kde bychom mohli zastavit naše zaostávání vůči vyspělejší Evropě.
* Dokázal byste říci, kolik by vysoké školy potřebovaly peněz, aby mohlo být přijato maximální množství studentů?
Školy potřebují víc peněz především k tomu, aby vytvořily podmínky, v nichž by byla akademická kariéra perspektivní pro mladé lidi. Vysoké školy jsou beznadějně přestárlé, to je katastrofa, a jestli mají být líhní nových myšlenek, musí k tomu mít lepší zázemí. Musí být prostředky na to, aby se lépe dala skloubit vysokoškolská výuka s výzkumem - to propojení je u nás ještě stále nesmírně špatné.
/... / 
Zdroj:
Respekt  18.11.-24.11.2002  Erik Tabery a Tomáš Němeček, rozhovor s rektorem Masarykovy univerzity Jiřím Zlatuškou 
Přímá volba starostů je uź také v Polsku.
Novinka letošních komunálních voleb - přímá volba starostů a primátorů - měla mít dva efekty. Za prvé učinit hlasování více atraktivním. Lidé měli získat pocit, že rozhodují o konkrétním člověku, kterého chtějí vidět na místě starosty, a tedy o důvod víc se voleb zúčastnit. Za druhé znemožnit odvolání starosty nebo primátora zastupitelstvem, ve kterém se během čtyř let mohou odehrát různé přesuny poslanců mezi kluby. Především levice počítala s tím, že se voliči nebudou rozhodovat v případě starosty jinak než při vyplňování hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva. Měla se tak zajistit politická stabilita na radnicích. Naděje vkládaná do nového systému hlasování ale nepřinesla očekávané výsledky. Prvního kola voleb se zúčastnilo jen 44 % voličů a druhého dokonce pouze 35 %. Stejně tak Poláci ukázali, že dokáží vybrat členy zastupitelstva z jednoho politického tábora a osobu primátora nebo starosty ze zcela opačného.
Zdroj:
Respekt  18.11.-24.11.2002  Pavel Novák, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku
NATO.
Po pádu bolševismu se změnilo pojetí války i míru. Jeho zárukou už není snaha mít nad nepřítelem ničivou převahu (jen balistické střely z velmocenských arzenálů 80. let by dokázaly zničit život na několika zeměkoulích), jako spíš rozdrtit možnou hrozbu dřív, než stačí pořádně zesílit. Spojené státy dnes prosazují prevenci, ochromující operace proti zemím, které znamenají nebezpečí: disponují zbraněmi hromadného ničení a jejich politické systémy jsou přitom totalitní a nevypočitatelné. Mezi nejznámější operace tohoto druhu patří válka v Perském zálivu z počátku 90. let, zásah v Bosně a úder proti Jugoslávii. Osvědčily se. Různorodá aliance s mandátem OSN, ale pod vedením Spojených států osvobodila okupovaný Kuvajt , ukončila vražednou válku v Bosně, zastavila genocidu kosovských Albánců a zbavila moci totalitního nacionalistu Slobodana Miloševiče. Nejžhavějším kandidátem dalšího "preventivního úderu" je dnes irácký diktátor a usilovný výrobce atomové bomby Saddám Husajn. /... / 
O největší šok představitelů NATO z nováčků se postarala před třemi a půl lety česká vláda, která zdržovala schválení útoku na Miloševičovu Jugoslávii. 25. března 1999, těsně před půlnocí, v době, kdy už Aliance měla podle původního plánu útočit na cíle v Bělehradu a okolí, kabinet Miloše Zemana ještě jednal o tom, jestli je akce nutná. Když po několika urgencích dostali šéfové Aliance odpověď "počkejte, teď jedná suverénní česká vláda", začali Aliancí kolovat pochybnosti o smyslu vstřícnosti vůči postkomunistům. Pozdější nasazení českých jednotek v mírových misích rozpaky z našeho angažmá trochu smazaly. Problémy jsou i s Maďary, kteří už léta odmítají zvýšit svůj nízký vojenský rozpočet. "Maďarská armáda má nedostatek zbraní, naši vojáci neumí jazyky a neznají předpisy spolupráce s NATO," připustil před měsícem v maďarském tisku ministr obrany Ferenc Juhász. Sliby o vojenské reformě nedodržela nakonec ani jedna z nových zemí. Jak už bylo řečeno, Aliance požaduje po členech malé, mobilní armády, vybavené slušnou vojenskou technologií a zbraněmi, které komunikují se zbraněmi spojenců. Ve třech nových aliančních zemích přitom přežívají armády plné byrokratů a zastaralé techniky.  
Zdroj: Respekt  18.11.-24.11.2002  Tomáš Klvaňa, Jaroslav Spurný, Teodor Marianovič
Během komunismu jsme se toho - málo platné - mnoho nenaučili.
Souvisí mimo jiné s tím, že generaci, z níž vzešli první významní polistopadoví politici a k níž patří i autor těchto řádků, se v komunistickém režimu nedostalo soustavného vzdělání. Jsme buď nadšení polovzdělaní amatéři (jako Václav Havel), nebo velmi jednostranní odborníci (jako Václav Klaus). Odtud jisté barbarství a neschopnost emancipovat se od bolševického způsobu myšlení. V Klausově případě je třeba zmínit fanatickou ideologii, v níž se dějiny redukují na odvěký boj "socialismu" s "kapitalismem" (jakýsi moderní pseudomýtus nebo náhražkové náboženství - má snad zastřít nedostatek toho opravdového?). Dále v podstatě marxistickou představu, že svobodná ekonomika je schopna sama ze sebe vygenerovat demokracii, mravnost a světový řád. A nakonec národně socialistický šovinismus, jehož
středobodem jsou "národní zájmy", potřeba prosadit se vůči "socialistické" Evropě a revanšistickému Německu. Zdůrazňováním takto pojatých "národních zájmů" ODS před posledními volbami dělala zdarma a nezištně volební kampaň pro KSČM a přispěla k jejímu úspěchu. Zdroj: MF DNES  19.11.2002    Bohumil Doležal
Klasická ukázka komunistické demagogie.
Jde ve stopách svých sprostých předchůdců. Kopecký: Zatneme buržoázii žílu u samýho pytlíku. Gottwald: Učíme se v Moskvě, jak vám zakroutit krkem. Grebeníček: Bush je magor, Špidla patolízal. Grebeníček je však pokropený kropič - do patolízalství by se plést neměl. Jakou míru devótnosti k Rusům komunisté čtyřicet let předváděli, pamatujeme si všichni. Ať žije Sovětský svaz. Nechutné olizování ruské komunistické hierarchie. Přejímáme sovětské zkušenosti. Kukuřice v Krkonoších. Nikdo nebyl posledních tisíc let devótnější k cizincům než právě čeští komunisté. Ba co víc - kdo nebyl devótní, toho trestali: popravou, vězením nebo alespoň ztrátou zaměstnání. Pan Grebeníček je sprostý člověk. Komunisté - to je taková strana. Pomocí zlých slov, hrubosti, hulvátství, a je-li ta možnost, i krutosti, chtějí vybudovat ráj. Rádi se ohánějí lidskými právy, svobodou člověka - se zdrcující sprostotou. Se stejnou sprostotou přehlížejí, kolik krutosti a utrpení rozseli kolem sebe, když ještě mohli. Dnes jsou to reprezentanti kyselých lidí. Když vás chtějí ukolébat, tváří se líbezně jak prodavači vysavačů, jsme demokraté. Jindy hřmí revolučním hněvem: Bush magor, devótní Špidla. 
Zdroj:
MF DNES  19.11.2002 Karel Steigerwald
Konečně jsme v něčem na první příčce.
V celém vyspělém světě se prodlužuje věk a klesá porodnost, Česká republika je přesto mimořádný případ. Krátce po pádu komunismu tvořili lidé nad šedesát let desetinu populace, v roce 2015 už to bude každý pátý. Podle prognózy OSN se v roce 2050 stanou Češi sedmým "nejstarším" národem na Zemi, se 40 % obyvatel nad šedesát let (takový podíl dnes nemá žádný stát světa). /... / 
Základní trend je ale jasný. "V polovině století bude podíl seniorů v rozmezí 30-45 %, s tím musíme počítat," říká vedoucí katedry demografie na pražské přírodovědecké fakultě Jitka Rychtaříková. Sama očekává výrazný příliv přistěhovalců: "Máme k tomu vynikající předpoklady. Země bývalého SSSR leží blízko, mluví se tam příbuzným jazykem a Česká republika je pro ně i mentálně bližší než třeba Německo."   /... / 
Závěr se zdá jasný: buď podstatně vyšší daně, nebo podstatně nižší státní penze. Nabízí se však třetí možnost. Co kdyby lidé pracovali déle? Zdroj: Respekt  11.-17.11.2002 Tomáš Němeček
Hodnocení svobody slova v naší republice.
Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic uveřejnila v říjnu závěrečnou zprávu projektu, v jehož rámci měřila blíže neurčeným způsobem míru svobody tisku ve 139 zemích světa. Česko zařadila až na 41. místo. Hůře v Evropě dopadla jen Bosna a Hercegovina a Jugoslávie. Nelichotivé umístění vzbudilo u nás minimální ohlas a Miloš Čermák je ve svém článku pro Lidové noviny (30. 10.) dokonce marginalizoval jako nedoložené. /... / 
Na naši předloňskou televizní krizi, zpolitizované mediální rady, obžalování redaktora Novy Tomáše Smrčka za to, že na kameru ukázal papír opatřený razítkem Přísně tajné, na to, že se bývalý premiér Zeman a vláda veřejně vyznali z touhy zlikvidovat Respekt, ale i na to, že je možné, aby v České republice na místech ředitelů obou hlavních televizí seděli lidé, vůči kterým je vedeno trestní stíhání, a že jeden z nich se v minulých dnech dokonce dostal do Senátu. Pokud by tedy Miloš Čermák či kdokoli další chtěl pátrat po tom, proč Reportéři bez hranic přisoudili Česku až potupné 41. místo, mohl by začít třeba právě odtud.  Zdroj: Respekt  11.-17.11.2002 Karel Hvížďala
Dioxiny ze Spolany nám už hrozí. Kdy se tím budou státní orgány zabývat ?!
V katastru obce Libiš, kde se nachází část chemičky Spolana, obsahují vzorky půdy a zemědělských produktů ze zvířat vysoké koncentrace toxických dioxinů a polychlorovaných bifenylů. "Množství dioxinů v potravinách přesáhlo téměř patnáctkrát limit platný v EU a zhruba šestkrát pracovní limit stanovený hlavním hygienikem. Analýzy navíc prokázaly vysoké koncentrace takzvaných polychlorovaných bifenylů s dioxinovým účinkem," uvedl toxický expert Greenpeace Miroslav Šuta. Výsledky analýz experti Greenpeace okamžitě předali postiženým chovatelům a doporučili jim kontaminované maso a vejce rozhodně nejíst.  Zdroj:  20.11.2002 ČTK
Budoucnost NATO podle Havla.
Havel je přesvědčen, že tím rozšíření NATO nekončí a další vlny musí a budou následovat. Do euroatlantického regionu geograficky i kulturně patří podle něho také Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko či Černá Hora. Mezi sedmi novými členskými zeměmi budou také tři pobaltské republiky, pro které je vstup do NATO jedním z nejdůležitějších okamžiků jejich historie. Václav Havel naopak trvá na tom, že Rusko by nemělo být do aliance přijato ani v budoucnu. Rusko je podle něho svébytná euroasijská velmoc, které musí být
rovnoprávným partnerem. "Nedovedu si ji představit jako člena aliance, to by spolupráci ochromilo nebo znicotnělo," uvedl český prezident.  Zdroj: MF DNES  20.11.2002 Johana Grohová
Bývalé oblasti NDR se nadále vylidňují. Čeká to po vstupu do EU  také naše pohraničí?
Hospodářsky pokulhávající východ Německa nemá zrovna nejlepší vyhlídky. Ke stagnující ekonomice se přidává také odchod lidí za lepším uplatněním na západ Německa. Jedná se především o mladé a vysoce vzdělané lidi. Nejnovější studie ukazují, že vylidňování východního regionu bude pokračovat a že existuje jen malá naděje, že by se "uprchlíci" někdy chtěli vrátit zpět. Tento nepříznivý poznatek přináší analýza o migraci v nejlidnatější a nejvýznamnější východní spolkové zemi - Sasku, kterou nechalo vypracovat zemské ministerstvo hospodářství v Drážďanech.  /... / 
Od zániku Německé demokratické republiky opustil východ nejméně jeden milion lidí a bude jich i nadále přibývat. Demografové soudí, že do roku 2020 se vydá směrem na západ další milion. Ve městech, jako jsou Drážďany, Lipsko, Halle nebo Magdeburk, zůstávají desítky tisíc prázdných bytů, hlavně pak v panelácích.   Zdroj:
MF DNES  19.11.2002 ČTK
Krajané nám pomáhají.
Přibližně pěti miliony korun přispěli podle dosavadních informací krajané a jejich organizace na pomoc republice při likvidaci škod, které před třemi měsíci způsobily záplavy. Například Češi ve Švýcarsku věnovali na humanitární konta 101 500 švýcarských franků (přes dva miliony korun). Uvedl to tajemník senátní komise pro krajany Michal Valenta.  Zdroj: MF DNES  19.11.2002
Jak stát podvádí - regulace nájemného.
Ministerstvo financí se zaleklo bitvy s Ústavním soudem o regulaci nájemného a na poslední chvíli se rozhodlo celé řízení překazit. Již zítra v deset hodin ráno zasednou v Brně ústavní soudci a z podnětu ombudsmana a skupiny senátorů budou zkoumat oprávněnost cenového výměru, kterým ministerstvo reguluje maximální ceny nájemného pro část obyvatel. Minulý pátek však ministerstvo financí v tichosti problematický výměr zrušilo a okamžitě jej nahradilo téměř shodným, jenže novým výměrem. "Je nesporné, že nemůžeme vést řízení o zrušené vyhlášce. Považuji to za nemravnou snahu vyhnout se soudní kontrole," reagoval soudce Ústavního soudu Vojtěch Cepl. Podle něj je to vůbec první akce státu takového druhu, která se v civilizovaných zemích neděje. /... /  Zdroj: MF DNES  19.11.2002  (jaš,pmr)
O zasedání NATO.
Hlavním bodem programu je návrh na rozšíření aliance o dalších sedm zemí - Slovenska, Slovinska, Bulharska, Rumunska, jakož i Estonska, Lotyšska a Litvy. Členství těchto tří pobaltských zemí se hrubě nelíbí oficiální Moskvě, poněvadž se tak na bezprostřední hranice Ruské republiky dostává mocné vojensko-politické společenství, údajný to pozůstatek studené války; rozhodně pak aliance, jejímž členem Rusko není, a už proto ji podezírá z různých nekalých úmyslů a intrik. Naivní pozorovatel by z toho mohl soudit, že do Prahy přijedou demonstrovat nejspíše lidé z Ruska. Ale kdepak. Dostaví se staří a známí profesionálové z civilizovaného Západu, natolik profláklí z podobných pouličních randálů všude ve světě, že je poznají i naši poměrně málo zkušení strážci pořádku. Aspoň část z nich mohou pohodlně posbírat ve vlacích a v autobusech na cestě za pražskou reprízou. Ale existuje v těch dvou dnech a nocích 21. a 22. listopadu ještě jiná, vážnější, jakkoli teoretická hrozba - teroristický útok, vedený neznámo kým a odkud. Vždyť tu bude na jednom místě zasedat ne méně´než dvaačtyřicet hlav států, což je cíl pro potenciální teroristy věru lákavý. Proto budou vzdušný prostor nad nimi i nad námi chránit stíhačky USA, věc to nevídaná: ty lesklé elegantní stroje budou lítat tak vysoko, že je my smrtelníci nikdy neuvidíme.
Proč toto všechno právě v Praze? Ta nejjednodušší odpověď je ta, jež sotva každého uspokojí: poněvadž Česká republika z vlastního a svobodného rozhodnutí je členem NATO. Z tohoto partnerství pramení jistá práva, ale také povinnosti.   /... / 
Zdroj: MF DNES  16.11.2002   Pavel Tigrid
Úvahy o 17. lisopadu.
Převážil zhruba tento postoj: Zaplaťpánbu, že to takhle dopadlo. Co jsme si, to jsme si. Ale doma se pak listovalo v divokých Cibulkových seznamech a hledalo se, kdo "u nich" byl. Ostatně se zpřístupněním archivů komunistického ministerstva vnitra zažívají ti, kteří "chtějí vědět", dodnes potíže a obstrukce. Totalitní režim je kromě jiného hrozný v tom, že si různou měrou zaváže obrovské procento obyvatel. Když tento režim zdechne, pouta od aktérů sice navenek odpadnou, vnitřní nejistota, zranění a ponížení však zůstávají. S takovými stigmaty není možné očekávat samovolnou vůli k nekompromisnímu, byť očišťujícímu poznávání a pojmenovávání, jak se "to" tenkrát mělo, kdo byl tehdy kdo, a kdo je kým teď. /... /
K nezájmu přispívá i akcelerující civilizační vývoj. Komunismus v Evropě padl s nástupem computerové éry, která dramaticky proměňuje vnímání světa a životní návyky. Veškeré dění stárne a do nicoty se propadá daleko rychleji než kdykoliv předtím. Zda se něco událo před rokem, před týdnem či včera je v podstatě nedůležité a lhostejné - všechno už to je daleko, kdesi, pryč. "Historie je víceméně blbost. My nepotřebujeme tradici.  /... /   Zdroj: MF DNES  16.11.2002 Josef Chuchma
Nechceme peníze EU?
Česká republika si nevytvořila vhodné podmínky pro řádné využívání peněz poskytnutých ze zahraničí a ze státního rozpočtu
na vzdělávací programy EU. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad. Organizace, které jsou pověřeny
zabezpečováním programů, podle něj nevedou o těchto prostředcích průkaznou evidenci a v některých případech porušily i
obecně závazné předpisy. Zdroj: MF DNES  16.11.2002
Nástupce Václava Havla. ČP
/... / Úkolem jeho nástupce bude dát instituci civilní důstojnou tvář, která se nezbortí při každé personální výměně a nebude záviset na stranických potyčkách. Je to velká práce, kterou dost dobře nemůže vykonat netolerantní stranická bytost s kontroverzní minulostí, jako jsou Zeman nebo Klaus, o nichž se eufemisticky říká, že jsou "vyhranění". Když už půjde o straníka, pak je třeba najít osobnost typu Lubomíra Voleníka, který v čele Nejvyššího kontrolního úřadu dokázal, že politické sympatie lze potlačit v zájmu vyšších věcí, zejména v zájmu zákona. A to je taky asi nejsilnější argument proti přímé volbě. Postarat se, aby prezidentství získalo normální, a přitom vážený charakter, který se posléze dá naplňovat a přetvářet v tradici, je úkolem politiků, nikoli voličů. Jakkoli žádný z dosud zmiňovaných a teoreticky zvolitelných kandidátů, snad s výjimkou Pitharta a Otakara Motejla zatím neslibuje, že takový požadavek naplní (a nikdo ze stranických předáků to po nich taky nežádá), ještě pořád může všechno dopadnout dobře: spíš ale šťastnou shodou okolností. Třeba až se ukáže, že ani jeden z "vyhraněných" nemůže získat dost velkou podporu.   Zdroj: Respekt 21.28.10.2002 Adam Drda,  autor je redaktorem BBC 
Nové ministerstvo informatiky.
/... / Sloučení dosavadních agend úřadu pro veřejné informační systémy, telekomunikační části ministerstva dopravy a spojů, a pár lidí z Úřadu vlády pod jednu střechu dává smysl: ušetří se, úředníkům se zjednoduší práce. Samostatné ministerstvo informatiky ještě víc podtrhne a zafixuje představu, kterou má o IT jak většina státních úředníků, tak průměrný občan: že totiž jde především o samostatný obor, jedno z mnoha odvětví národního hospodářství. Za socialismu jsme jeden čas měli například ministerstvo lehkého strojírenství, teď tedy budeme mít ministerstvo informatiky: inu, je jiná doba. A co je horší, tuhle mylnou představu bude samo ministerstvo podporovat svou existencí, svou činností, svou nevyhnutelnou snahou zdůvodnit existenci a význam sebe sama. Přitom je to úplně špatně. Informatika v podstatě není obor, ale nástroj umožňující rozvoj všech oborů. Tohle si uvědomuje velmi málo lidí, plánovače nových ministerstev nevyjímaje. Ministerstvo informatiky nijak zvlášť nepotřebujeme. Co potřebujeme, jsou osvícení, vzdělaní a moderně uvažující úředníci na všech stupních. Úředníci, kterým se nemusí nařizovat, aby zřizovali webové podatelny - bude to pro ně samozřejmost. Úředníci pracující pro vládu, která ví, jaký letopočet máme, a dokáže tomu přizpůsobit fungování veřejné správy vůči podnikatelům i občanům. S úředníky, které je třeba přesvědčovat, nutit a proti jejich vůli vzdělávat, žádný e-government nevznikne.    Zdroj: Respekt  21.-28.10.2002  Petr Koubský,  autor je šéfredaktorem Inside
Sazácký majetek jen pro někoho?
/... / Rozhodnutí sněmovny sebrat Fondu dětí a mládeže bývalý svazácký majetek a zdarma jej převést dětským organizacím vypadalo jako dobrý nápad. Existenci fondu provázela řada afér a hodnota jeho majetku se vinou podezřele špatné správy a nevýhodných pronájmů rapidně snižovala. Nicméně dva roky od poslaneckého verdiktu také nebyly procházkou v růžové zahradě. Předávání se totiž neuvěřitelně vleče a majetek bývalého SSM se ztrácí dál. Největší kus z něj si navíc zřejmě připíšou na konto odnože dvou nejsilnějších politických stran - Mladí sociální demokraté a Mladí konzervativci. Tyto dva spolky dostanou na hlavu až šedesátkrát více majetku než další dva adepti svazáckého bohatství - Junák a Pionýr. A to ani zdaleka nejsou jediné podivnosti a politické souvislosti, které se kolem rozdělování majetku dějí. /... /  (Jen pro informaci: junáci mají přes 53 tisíc členů, pionýři přes dvacet tisíc, Mladí soc. dem. osm stovek a Mladí konzervativci ještě o dvě stě lidí méně.) Háček je v tom, že o České Komoře nikdy nikdo neslyšel a na dvou veřejně udávaných adresách nesídlí. Na jedné z nich mají pouze v podatelně schránku společnou se Svazem mladých - nástupcem někdejšího SSM, který podle pravomocného soudního rozhodnutí dluží fondu více než sto milionů neoprávněně převedených "svazáckých" korun.
   Zdroj: Respekt  4.-10.10.2002  Marek Pokorný
Proměna čínského komunismu nezadržitelně pokračuje. srp a kladivo  [nepřipomíná to něco?]
Ještě nedávno byla Čína jednotvárná jako legendární maoistická uniforma a všemocná strana plánovala život každičkého obyvatele od kolébky až do hrobu. Dnes se v čínských městech skloňuje slovo podnikání ve všech pádech a přeplněné ulice vibrují kapitalistickou energií. Jak skloubit komunismus, vládu jedné strany, s kapitalismem?   /... /  
Málokomu z čínských předáků už dnes doopravdy záleží na veteši maoistické ideologie. Chtějí bohatnout, vydělávat. Ale v rétorické rovině se jí nehodlají vzdát - obávají se, že by ztratili tvář a brzy také moc. A o tu jim jde v první řadě. A tak nejspíš i po nástupu nové generace vůdců bude v Číně ještě dlouho platit ono schizofrenní: budujeme socialismus, ale "po kapitalisticku".  Zdroj: MF DNES  08.11.2002 - (kro)
Kdo bude ve fukci prezidenta je velmi důležité.ČP
A právě prezident nese největší odpovědnost za dodržování vlády práva. Mýtus, že prezident je pouze figurkou bez skutečných pravomocí, je mylný. Je nejvýznamnějším ekonomickým činitelem země, a to díky jediné ze svých pravomocí - pravomoci nejen udělovat milost, ale rovněž zastavovat trestní stíhání. Představte si, jak by mezinárodní trhy zareagovaly, kdyby byl zvolen prezident nerespektující právo na soukromý majetek, nedotknutelnost smluv a zásady čestného jednání v podnikání.
Z institucí, které jsou v ekonomickém významu hned za prezidentem, neboť slouží jako pojistka proti krokům exekutivy, jmenuje prezident členy všech kromě Senátu. Jakou cenu by země musela zaplatit za to, kdyby soudce Ústavního a Nejvyššího soudu, guvernéra ČNB či představitele NKÚ jmenoval prezident, který se staví nepřátelsky k vládě práva a k volnému trhu? Jakou cenu by zaplatila za volbu prezidenta, který - jako Klaus a Zeman - nevěří, že tyto instituce musí zůstat nezávislé na exekutivě? Došlo by k nevyčíslitelným ztrátám, kdyby trhy nefungovaly, jak mají, jen proto, že jmenovaní činitelé nejsou nezávislými činiteli vedenými zásadami elementární
spravedlnosti.  Zdroj: MF DNES  06.11.2002 -  WILLIAM FRENCH, autor je kanadský právník žijící 12 let v Praze
Buďme rádi, že jsme v NATO.
Špičky ruské armády v souvislosti s novou kampaní proti oddílům čečenských partyzánů zdůrazňují, že k hrozbě
terorismu budou v budoucnu přistupovat podobně jako Spojené státy. To například znamená, že bude-li se zdroj ohrožení
nacházet v cizině, nebudou váhat s útokem. /... / 
Ruské ministerstvo zahraničí včera obvinilo Českou televizi, že odvysíláním dokumentárního filmu o čečenské válce podporuje terorismus. Prohlášení zveřejněné na internetových stránkách ministerstva uvádí, že film Odvrácená strana světa, který byl vysílán minulý týden a včera, "fakticky oslavuje čečenské teroristy". Dokument dává ruská diplomacie do souvislosti s nedávnou akcí čečenského komanda v Moskvě a tvrdí, že odvysílání "je těžko kvalifikovat jinak než jako veřejnou podporu teroristů". Česká televize i tvůrci filmu se proti tomuto obvinění kategoricky ohradili. "Obviňovat nás z propagace terorismu je nesmyslné," uvedla včera spoluautorka filmu, novinářka Petra Procházková. "Kategoricky odmítám, že ten film je neobjektivní. Je to svědectví o tom, co se dělo v Čečensku, o tom, že ruská armáda bombardovala město, které bylo plné civilistů." /... /  Zdroj: MF DNES  07.11.2002 - (zah)
Skutečně ČSSD zapomíná, že před pár lety bylo jejím v Lidovém domě Muzeum Vladimíra Iljiče Lenina ? ČP
O všech politických stranách s autoritativním programem je známo, že jim podáte malíček, a než se nadějete, chňapnou celou ruku a mají vás v hrsti. Premiér a předseda ČSSD Vladimír Špidla by o tom měl něco vědět. Přesto nabídl v letošním supervolebním roce našim nereformovaným komunistům limitovaný účelový pakt. Což v duchu výše citované praktiky ruče vyhlásil místopředseda KSČM Vlastimil Balín za "historický okamžik" ve vztazích obou stran, zatímco Špidla mínil, že nadále platí tzv. bohumínské usnesení z roku 1997, v němž si ČSSD spolupráci s komunisty zakázala. /... /
A pokud je rovněž známo, ten úhlavní konkurent socialistů je sice strana euroskeptická, ale o nezbytnosti našeho členství v EU nepochybuje. Komunisté naopak se nad ním, mírně řečeno, ošklibují. A pokud jde o Severoatlantickou obrannou alianci (NATO), z té by Českou republiku, kdyby mohli, bez váhání vyčlenili. Vždyť v bezpečnostní oblasti stále ještě máme v zádech (pořád ještě komunistické) Rusko, že ano? A tak se mi vcelku zdá, že si premiér s Grebeníčkovými komunisty pohrává dost hazardně. Navíc to není uzavřená, ale rozehraná partie. Postačí připomenout si miniaturní a navíc nejistou vládní většinu v současné sněmovně. Bude-li tam platit ošemetné pravidlo o komunistech jako o vítaném, nejednou nezbytném spojenci proti "hlavnímu soupeři", jímž jsou a zůstanou občanští demokraté, pak jsou vládní sociální demokraté na kluzké ploše. Ostatně: je-li toto společenství "na centrální úrovni" údajně nepřijatelné, na jaké tedy "přijatelné" je?  Zdroj: MF DNES  05.11.2002   PAVEL TIGRID
Rozšíření EU - názor z BBC.
/... /  Od roku 2007 budou zemědělci ve stávající Unii dostávat čím dál tím menší dotace a to na úkor svých protějšků v nových členských zemích. Berlín, největší plátce do unijního rozpočtu, si po včerejšku trošku vydechne, Francouzům, kteři jsou naopak největšími příjemci zemědělských dotací, se naopak začíná drolit jedno absurdní privilegium.
Paříž má dost peněz i sebevědomí, přesto takzvanou společnou agrární politiku vždycky bránila s nasazením žebráka, kterému berou poslední krajíc. Hlavně díky Francii přežily neuvěřitelně štědré dotace venkovu desítky let soustředěné kritiky. /... / 
Anebo jinak: dánský premiér Rasmussen vypočetl, že první dva roky po rozšíření bude každého občana dnešní Evropské unie stát expanze na východ 10 až 15 eur ročně. Což je zhruba jedna večeře v obyčejné restauraci na jihu Franice.
Zdroj: BBC  25.10.2002   Daniel Kaiser
Václav Havel vrátil státním vyznamenáním jejich skutečnou hodnotu.
Dostat se do společnosti nositelů nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, nemusí být vždy příjemná záležitost. Záleží na tom, kdo a kdy toto vyznamenání udělil. Kromě britské královny Alžběty II. nebo bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana jsou nositeli stejného řádu i lidé s jinými morálními hodnotami. Československý komunistický režim měl totiž pro oceňování lidských kvalit jiná pravidla, a tak Řád bílého lva dostal například Leonid Iljič Brežněv, Fidel Castro a na poslední chvíli před pádem totalitního režimu, 18. října 1989, i palestinský vůdce Jásir Arafat. Gustáv Husák s Miloušem Jakešem tehdy Arafatovi předali Řád bílého lva I. třídy s řetězem a zdůvodnili to jeho mírovým úsilím a významným osobním podílem na rozvoji přátelství mezi národy. Na rozdíl od dnešní doby rozdávali komunisté vyznamenání doslova ve velkém. Zatímco Václav Havel udělil od roku 1993 jen přes čtyři sta ocenění, komunisté jich za jediný rok dokázali rozdat více než osm tisíc.    Zdroj: MF DNES   25.10.2002 - (dam)
Názor prezidenta a vrchního velitele armády na zasedání NATO v Praze. ČP
/... /   Ale ke schůzi samé: konává se přibližně jednou za tři roky a vždy má rozsáhlou agendu. Teď se poprvé uskuteční v nové členské zemi aliance, to znamená za bývalou železnou oponou. Bude ve městě, kde byla kdysi zrušena Varšavská smlouva. Bude projednávat dosud největší rozšíření NATO v historii, rozšíření, které bude znamenat skutečný a definitivní pád posledních zbytků železné opony, jakož i posledních ještě odstranitelných zbytků paktu Ribbentropa s Molotovem. Ta schůze bude přijímat zásadní rozhodnutí o tom, jak se bránit proti novým hrozbám, jako je terorismus či šíření zbraní hromadného ničení. Bude se asi nově zamýšlet nad vztahy uvnitř euroatlantického společenství i nad vztahy Západu k jiným částem světa. NATO, respektive organizace k němu přidružené, bude zkrátka v Praze nově mapovat svou identitu a své poslání v dnešním a budoucím světě.  /... /     Zdroj: MF DNES   23.10.2002    VÁCLAV HAVEL
Proč se šikovní lidé do politiky nehrnou? ČP
Jestliže je dobré, aby bankovky byly ozdobeny portréty velikánů, jsme na tom skvěle. Z tisícikoruny se na nás dívá skutečný génius. František Palacký totiž už jako jinoch dokázal charakterizovat parlamentní prostředí nedostižnou větou: "Halasná šermovna svárlivých nedouků." Kdo je vinen tím, že platnost Palackého postřehu trvá i dnes? My, kteří do zákonodárných sborů raději nevyšleme sečtělé rozšafy? Ano. Nicméně jen zčásti, protože náš výběr je omezen. Nutně totiž můžeme vybírat jen z těch, kteří do parlamentu chtějí. Co by tam táhlo ty opravdu dynamické, nápadité, pracovité, kurážné? Muži a ženy takových kvalit píší softwarové programy, knihy nebo písně, pečují o vzdělání svých studentů, léčí lidi i přírodu, zvelebují své podniky, provádějí myšlenkově odvážné vědecké experimenty. Jsou to vesměs lidé, kteří dovedou něco pořádného. Přitom se nemusí halasně svářit ani s kdejakým nedoukem, ani s docentem "vědeckého" světonázoru Grebeníčkem.   /... /     Zdroj: MF DNES   23.10.2002    MICHAL HORÁČEK
Pohrobci "opoziční" smlouvy.
/... /  Druhé možné odvolání, ke kterému se možná schyluje v tzv. "velké" Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je ve srovnání s Balvínem o dost významější. Velká rada nedávno zaměstnala někdejšího poslance a předlistopadového kulturního posudkáře - podle mnohých cenzora - Miloslava Kučeru, v čemž mnozí pozorovatelé spatřují jakýsi vrchol její dosavadní práce ve prospěch Vladimíra Železného.
Právě Kučera se totiž podílel na přípravě mediálního zákona, jímž pomohl prodloužit licenci TV NOVA o dvanáct let navzdory všem soudním sporům a podivným praktikám, které jsou s touto soukromou televizí spjaty.
Ministr kultury Pavel Dostál dnes žádá, aby se tato instituce zčásti vyměnila a má pro to množství racionálních argumentů.
Oba zmíněné případy mají nakonec společného jmenovatele. Jak Rada České televize, tak "velká vysílací rada" jsou svým způsobem produkty opoziční smlouvy, a mělo by se ukázat, zda se teď s vysokou politikou změní i politika mediální, přinejmenším tak často kritizovaná legislativa.   Zdroj: BBC  9.10.2002  ADAM DRDA
Po prezidentovi obnoviteli demokracie budeme mít zase jen úředníka?
/... /  Nedůstojné komedie nás čekají a možná budou nechutnější, než si umíme představit. Volba prezidenta je problém, na němž si politické strany vylámou zuby. Prezident je u nás v zásadě nezvolitelný, protože jeho postava má vyjadřovat jakýsi úhrnný a všeobecně sdílený smysl státu, jakousi jeho ideu a důvod. Takové prezidenty jsme měli dva, Masaryka a Havla, a oba do úřadu nevynesly volby, nýbrž historická vlna, na níž měli velký podíl. Jejich zvolení prezidentem následně jen potvrdilo všeobecně sdílené přesvědčení: toto jsou naši otcové zakladatelé. Oba setrvali ve svém úřadě na demokratické poměry nepřirozeně dlouho, a stvrzovali tak, že v jejich okolí neexistoval žádný souměřitelný konkurent a že jejich úřad je vnímán jinak, zvláštněji a výjimečněji, než ostatní úřady demokratické země.
/... /  Nejsme chválabohu v žádné krizi, která by do popředí postavila nějakého nového předáka masarykovského typu. Jsme uprostřed banální a všední české politiky, tradičně se vyznačující hrubostí, vyhrocenými animozitami a nechutí shodnout se na nějakých společných názorech. Pod rouškou nadstranického prezidentství strhne se stranický boj. Zdroj: MF DNES   14.10.2002  KAREL STEIGERWALD
Stará garda nerezaví.
/... /  Podobnost případů Kavana a Lachnita není čistě náhodná. Oba patří ke starší gardě politiků ČSSD, která neprůhlednými finančními transakcemi špikovala stranickou éru konce devadesátých let. Zeman míval pro podobné hříchy pochopení: dokud politika nechytli do želízek, byl pro něj čistý a nedotknutelný. Miloš Zeman už odešel na Vysočinu a v někdejším Kavanově úřadu provětrávají šuplíky, vyměňují se lidé a policie vyšetřuje, neb podezření z korupce jsou tam silná. I na bývalém Lachnitově ministerstvu se větrá. Skandální smlouva má být zrušena, třeba přijde i policie. Jednoznačně - ti dva pánové, Kavan s Lachnitem, zanechali za sebou špinavý stůl. A copak dělají takoví politici dnes ve Špidlově straně, která se od devadesátých let demonstrativně odstřihla? Ustoupili do stínu, aby nekazili pověst partaji, která v čistých rukou třímá protikorupční metlu? Jan Kavan i Petr Lachnit jsou poslanci. Kavan navrch reprezentuje zemi jako předseda Valného shromáždění OSN, Lachnit dělá v Lidovém domě místopředsedu. Dvě důležité persony vládní strany a stíny korupce je obklopují jako úředníky v sicilském Palermu. Vládní straně to nevadí, předsedovi Špidlovi nepřekáží. Možná mlčet musí, neboť v Zemanově vládě byl Kavanovi a Lachnitovi vicepremiérem. A možná se dozvíme, že oba mají mandát od voličů a nelze je odvolat. Kdo je však nominoval? Přece ta nová ČSSD. Zdroj: MF DNES   8.10.2002  JANA BENDOVÁ
Mnoho soudců se se svou komunistickou minulostí nedokáže vyrovnat.
Ty tři události se odehrály krátce za sebou: nejdřív pražský městský soud osvobodil superkomunisty Jakeše a Lenárta obžalované z vlastizrady. Potom Ústavní soud rozhodl, že antikomunista Hučín byl kvůli nepřístojné horlivosti krajských soudců tři měsíce ve vazbě nezákonně. A nakonec, že komunističtí vyšetřovatelé StB, kteří týrali antikomunistu Hučína, potrestáni nikdy nebudou. Ještě nikdy nebyl tak zřetelný kontrast mezi laxností, s jakou jsou stíháni komunisté, a horlivostí, s níž se česká justice snaží dostat za mříže jejich někdejší oběť. A co víc: jako argument pro Hučínovo poslání do vazby slouží i připomínka jeho trestné činnosti z předlistopadové doby (bylo to nefér, řekl Ústavní soud). A co hůř: v kauze Hučín nechybovali jen soudci, ale i policisté - i jejich inspekce zjistila, že byli až příliš horliví při práci s operativní technikou - tedy odposlechem. Avšak absurdnost té situace bude ještě zřetelnější, když ji obrátíme naruby. Představte si: Jakeše a Lenárta pošle snaživý soudce na tři měsíce do vazby! Jejich advokát si stěžuje až k Ústavnímu soudu. A navíc se ukáže, že i policisté byli při shánění důkazů proti komunistickým funkcionářům snaživí až příliš. Dokonce jim odposlouchávali telefony... Inspekce ministra vnitra musí případ řešit... Samozřejmě, je to nesmysl, za třináct let, která uplynula od pádu komunismu, se ještě nikdy nestalo, aby Ústavní soud zasahoval ve prospěch stíhaných komunistů a chránil je před pomstychtivou rukou kruté české justice. Ostatně už od počátku mají komunisté všechny trumfy; případy Hučín a Lenárt to zase ukazují: spory souzené podle komunistických zákonů a
soudci, které si komunisté z velké části vychovali, přece nemohou komunisté prohrávat! /... /
Pokud nechceme na potrestání komunistů rezignovat (což je také možnost, je to však třeba otevřeně říci), nabízí se za současné situace jediná možnost: stíhat komunisty jako antikomunisty.(Bohužel pro Hučína to platí naopak.) Zdroj: MF DNES   8.10.2002  LUDĚK NAVARA
Rusko jedenáct let poté. srp a kladivo
Moskevský starosta chce před Lubjanku vrátit sochu Felixe Dzeržinského. Snahy vrátit pomník zakladatele sovětské tajné policie Felixe Dzeržinského na místo před bývalé velitelství KGB rozčílily lidskoprávní aktivisty a liberální politiky v Rusku. "Dzeržinskij byl řezník, který spolu se svými pochopy zavraždil miliony Rusů," říká lídr Svazu pravicových sil Boris Němcov. V pondělí 16. září Němcov prohlásil, že jeho strana a další liberální síly se pokusí sebrat milion podpisů, aby zabránily obnovení pomníku. Návrat Dzeržinského sochy inicioval moskevský starosta Jurij Lužkov ve druhém zářijovém týdnu, přesně 11 let poté, co byl pomník odstraněn. /... / 
Sergej Jušenkov, lídr Liberální strany Ruska, spekuluje, že Lužkov vyrukoval s myšlenkou návratu sochy, aby se zalíbil prezidentovi Vladimiru Putinovi, veteránovi KGB, který v říjnu oslaví 50. narozeniny. Tuto hypotézu sdílejí ruská média. Putin, jenž vyjadřuje hrdost na svou kariéru u KGB, Lužkovův krok nekomentoval. Nicméně na rozdíl od svého předchůdce Borise Jelcina, který si ošklivil vzpomínky na komunismus, nechal navrátit některé sovětské symboly. V roce 2000 odsouhlasil rozhodnutí parlamentu znovu zavést melodii staré sovětské hymny, byť s jiným textem, a už v roce 1999, když se stal premiérem, nařídil, aby byla obnovena deska, která na Lubjance připomínala bývalého šéfa KGB a sovětského vůdce Jurije Andropova. Zdroj: Respekt ROBIN MUNRO, redaktor The Moscow Times  30.9.-6.10.2002
Názor na Václava Havla jako reakce na jeho bilanční projev v USA.
/... /  Havel se v projevu neloučí jen s Američany, ale i se svými spoluobčany. Uvědomuje si, že jeho éra a vidění světa zřejmě končí, a Havel přiznává, že neví, jak se s tím úplně vyrovnat. Vždyť například na začátku svého prezidentování spolurozkládal Varšavský pakt a doufal, že stejně se rozpadne i NATO. Naivně věřil v ideu bezkonfliktní společnosti, kterou nebylo možné realizovat. Po letitých zkušenostech se z něj stal jeden z nejvýraznějších zastánců Aliance. Ve svém bilančním projevu také řekl: "Zlu je třeba čelit hned v jeho zárodku, a nejde-li to jinak, pak i silou." To je všechno. Doba se mění rychleji než Václav Havel, který se s prostými obavami o budoucnost chystá na důchod.   Zdroj: Respekt  ERIK TABERY  30.9.-6.10.2002
Bylo nebylo, není dávno tomu.
Bylo nebylo. Takový slovní dvojdomek lze snést ještě tak v pohádkách, kdekoli jinde znervózňuje. Už nějakých pětadvacet století berou hledači pravdy v potaz mudrce Parmenida. A ten učí: „Říkat o tom, co je, že to je, a říkat o tom, co není, že to není - to je pravda.“ Tato myšlenková škola má za to, že nic nemůže být a zároveň nebýt. Opravdu? Jedno je zřejmé - Parmenides nikdy nezavítal mezi Čechy. Koho můžeme považovat za nejvýznamnější politickou postavu v živé paměti? Zajisté toho, kdo uvedl do pohybu lavinu, jež smetla totalitní režim. A to nebyl ani Havel, natož Klaus nebo Zeman. Byl to Martin Šmíd. Ten, který vykročil proti ozbrojencům vybaven jen květinou a dobrou vůlí, byl za to zmlácen býkovci a zemřel. Zpráva o tom dojala a rozhořčila národ, který se shromáždil na náměstích, vytáhl klíče, zahodil rudé knížky a do týdne bylo vymalováno. Co nezmohly armády, špioni a disidenti, dokázal jediný velikán. Zajímavé je, že Martin Šmíd opravdu byl, patrně bylo Martinů Šmídů povícero a některý z nich možná byl student. Mrtvý student však nebyl žádný. Můžeme se domnívat, že M. Š., dojatý stejně jako ostatní, zapálil na Národní třídě svíčku a postál zadumán nad svým vlastním improvizovaným hrobem. Co vy na to, Parmenides?
  Co by nespočítal ani Einstein
V éře zahájené Martinem Šmídem převzalo moc Občanské fórum a z něho později povstavší ODS. I ta však byla svržena, a to stejně nečekaně - zase mužem, který byl nebyl. Štědrý dárce Lájos Bács. Patrně skutečně existoval, jinak by přece nemohl figurovat v účetních dokladech strany, která nám dala zákony o účetnictví. Pak byl nalezen i v budapešťském telefonním seznamu. Tehdy se nicméně ukázalo, že sám Bács nebyl o nic více štědrý, než byl Šmíd mrtvý; do Prahy neposlal ani jediné předválečné pengö, natož miliony porevolučních korun. V boji s mužem, který byl nebyl, však ODS potupně prohrála. Dosud se z té rány nevzpamatovala ani fakticky - do vlády už se nikdy nedostala - ani myšlenkově. Svědčí o tom skutečnost, že se lídři pražské ODS pokusili L. B. pohřbít. Avšak fotografie je zachycují nad rakví, v níž tělo absentovalo. Muže, který nebyl, pohřbít nelze. Nebylo by lepší se s ním nějak dohodnout? Byla nebyla jistota desetinásobku. Desetinásobek to byl, nicméně takový, že by ho nespočítal ani Einstein, a ten byl přitom výtečný nejen v relativitě, ale i v malé násobilce. Byly nebyly banky. Určitě byly, protože se do nich daly ukládat peníze, a to v neomezeném množství. Ale současně nebyly, protože od jisté chvíle se ty peníze nedaly vybírat. Místo aby se v bankách množily, chřadly a nevysvětlitelným způsobem mizely, až také prostě nebyly. Byla nebyla Středoevropská televize pro 21. století. Nepochybně byla, protože jinak by nemohla zdarma obdržet tak nedostatkový statek, jako je licence na celoplošné vysílání. Stejně nepochybně však nebyla, protože však to znáte. A byla nebyla demokratická volba hlavy státu. Byla, protože ji písemně přislíbili přední mužové naší politiky, kteří posléze vyhráli volby. A pak najednou nebyla, protože onen „demos“, lid, už odvolil. I tím dokázal svou bezednou naivitu, takže se jeví správné, aby z tak důležité záležitosti, jakou je volba prezidenta republiky, byl vykázán. Hlavu státu mu oznámí chytráci z politických stran, kteří trpí lecčím, ale naivitou ne.
  Díky, Martine Šmíde
Osoby a fenomény, jež zároveň jsou i nejsou, je očividně obtížné porazit. Proto je příjemné hrát s nimi v jednom dresu. Ještě jednou díky, Martine Šmíde. Velice nepříjemné však je kopat proti nim, jak dosvědčí ODS, někdejší příznivci Viktora Koženého, klienti jistých bank a kampeliček a tak dál. A občané, kteří by si sami chtěli zvolit svého prezidenta? Nu, to jste třeba i vy, kteří jste dočetli až sem. Skloníte se i v tomto případě před mocí proměnlivého „bylo nebylo“, anebo s tím něco uděláme? [nezkráceno] Zdroj: MF DNES   12.10.2002  MICHAL HORÁČEK
Na místa v dozorčí radě ČKA se tlačí šedé eminence z každé strany.
Vládní koalice pokračuje v čistkách ve státem kontrolovaných fondech a agenturách. Právě v těchto dnech tedy vrcholí boj o ekonomickou moc v tomto státě. Vyměňují se poslanci dozorující činnost ve Fondu národního majetku, České konsolidační agentuře (ČKA), ve státních fondech bydlení a infrastruktury.  /... /  
    Připomeňme, že dozorčí rada ČKA není obyčejná dozorčí rada. Je to druhý management agentury. Může zvrátit každý obchodní případ a také se v každém druhém rýpe. Poslanec Tlustý má například v ČKA sekretářku a tráví tam požehnaně času. Lidé u nás neradi slyší, když mají poslanci nějaké další výhody či vedlejší příjmy. Původně si poslanci v České konsolidační agentuře měli přijít na devadesát tisíc měsíčně, šéf dozorčí rady dokonce na sto padesát tisíc měsíčně. Toho platu si však moc neužili, zákon o konfliktu zájmů jim příjem za tuhle práci zakazuje. To je vůbec nejhorší. I tak se totiž poslanci do „práce“ v ČKA hrnou jako občané do Electroworldu ve Zličíně. Chtějí snad sloužit zadarmo vlasti či pomáhat traktoru Zetor? Nedělejme si iluze. Přítomnost poslanců v ČKA je živnou půdou pro korupci. Devadesátá léta navíc dokazují, že když u nás politici sedí v dozorčích radách a něco kontrolují, dopadne to většinou hůř, než kdyby tam neseděli. Zdroj: MF DNES  12.10.2002  JAN MACHÁČEK
Benelux inspirací pro státy visegrádské čtyřky.
Český prezident Václav Havel je přesvědčen, že mezi Lucemburskem a Českou republikou existuje zvláštní druh přátelství. Havel to uvedl po úterním setkání s panovníkem Lucemburského velkovévodství Jindřichem. Sedmačtyřicetiletý velkovévoda přijel do Prahy na třídenní návštěvu.
Vzájemná spolupráce obou zemí se podle prezidenta projevuje nejen v kultuře a hospodářství, ale také v politické rovině, a to dokonce na regionální úrovni. Země takzvané visegrádské čtyřky, kam Česká republika patří, chtějí totiž spolupracovat se třemi státy Beneluxu , tedy Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem.
Havel navštívil lucemburskou konstituční monarchii před 11 lety a v roce 1997 tam byl na summitu Evropské unie. Vévoda Jindřich si v úterý na Pražském hradě prohlédl také někdejší sídlo českých panovníků. Zavítal například do katedrály svatého Víta, Starého královského paláce a navštívil i sídlo nadace prezidentského páru Vize 97 v Královské zahradě.   /... /   Zdroj: BBC 8.10.2002
Názor na budoucnost NATO.
Temný zítřek plný násilí a nestability nastane, pokud se NATO na svém summitu v Praze neobnoví a nepřiměje své členy k hluboké změně v zajišťování vlastní obrany. Tak popsal budoucnost šéf NATO George Robertson při včerejší konferenci aliance v Bruselu. "Nestabilita se už neomezí na oblasti, z nichž pochází - přelije se do Evropy a Severní Ameriky. Máme všechny důvody věřit, že tyto věci nastanou. Měli bychom bít na poplach," varoval šéf aliance. Podle něj se blíží něco jako potopa světa, a Západ proto musí už v Praze začít stavět svou "Noemovu archu". Uplynulá léta jsou podle něj plná varovných signálů upozorňujících na nadcházející katastrofu. "V minulém desetiletí jsme viděli hroucení států, jejich rozpad na početné malé regiony ovládané válečníky, kteří získávali peníze pašováním drog a
jinými zločinnými aktivitami," tvrdil Robertson. Tyto "státy" se navíc stávaly líhní nového terorismu. Neboť ani teroristé už nejsou, co bývali: "Dosud jsme sdíleli názor jednoho známého experta, že teroristé chtějí mnoho přihlížejících, ale nikoli mnoho mrtvých - od 11. září (2001) to už neplatí," řekl šéf NATO. Prvním lékem na tyto hrozby jsou pro něj samozřejmě moderní vojenské kapacity: munice, která se sama navádí na cíl, vojska schopná nasazení daleko od domova, ochrana proti chemickým a biologickým zbraním v rukou teroristů. Lepší rakety a výkonnější letadla však samy o sobě bezpečnost nezajistí. Ta není možná bez konzultací mezi Severní Amerikou a Evropou, bez kooperace s Ruskem a bez širší spolupráce se světem. Tady všude je prý NATO ideální základnou.  /... /   Zdroj: MF DNES MICHAL MOCEK 4.10.2002
Kandidátů na prezidenta je více, židle je jen jedna.
Čeština je proto krásná, že má mnoho výmluvných slov. Jedno z nejvýmluvnějších vypadá takhle: "příčetnost". Příčetná je ta osobnost, která si přičítá své postoje a především činy. A to nejen v současnosti a tváří v tvář výzvám přicházejícím z budoucnosti, ale povýtce ve vlastní minulosti. Nepřičítá-li si je, nemůžeme v našem kulturním prostředí mluvit o osobnosti svéprávné, a proto plně hodnotné. Platí to obecně, o kandidátech na funkci hlavy našeho státu však zejména. Je to jen můj osobní názor, nicméně vsadím cokoli na to, že jen málokdo si opravdu přeje, aby ho zastupoval nepříčetný prezident.
Burešovo poučení
Ve dnech babího léta proto získává na pozoruhodnosti i jinak nepříliš pozoruhodná osobnost Jaroslava Bureše, který si slova "prezidentský kandidát" už nechal vytisknout na vizitky. Je to muž, který se někdy v roce 1986 ztotožnil s cíli Komunistické strany Československa. Mezi těmi cíli byl hlavním od jisté chvíle tento: legitimizovat okupaci vlastní země a její ponížení armádami cizí moci. To není názor, ale holý fakt - černé na bílém o tom svědčí slova ruskými neostalinisty a Vasilem Biľakem inspirovaného a komunistickou stranou přijatého dogmatu s názvem Poučení z krizového vývoje. Komunistická dogmata musel kandidát na soudruha přijmout a vlastnoručně podepsat. Nechci však přemítat nad pevností morálních postojů pana JUDr. Bureše, nýbrž nad jeho příčetností. O ní vypovídá skutečnost, že svou aktivní podporu komunistickým cílům opomněl uvést ve vlastním životopise. Zdála se mu tak nepodstatná, že nebylo proč přičítat si ji? Proč ji tedy zmiňuje teď, tedy poté, co na ni byl nahlas upozorněn jinými?
Kariéra v ohrožení
Potížím s příčetností však není v tomto případu konec. Na otázku, proč do KSČ vstupoval, nabízí prezidentský kandidát doslova nepříčetné vysvětlení. Kdyby se soudruhem nestal, ohrozil by prý svůj kariérní postup. Méně kulantně řečeno: okupace a devastace vlastní země je jedna věc, hezčí nábytek v pracovně a pár set navíc na platu věc druhá; zváženy na vahách, první shledána lehčí než ta druhá. Každý má zajisté své priority. A také své hříchy, omyly, selhání. Příčetní jsou však schopni si je přičítat, což znamená je jako hříchy, omyly a selhání chápat, a proto jich litovat. Jen tak rodí se aspoň naděje, že příště pokušitelským svodům čertů pekelných nepodlehnou. Pan JUDr. Bureš svým vysvětlením vzdává se této naděje. Nelituje totiž. /... /   Zdroj: MF DNES MICHAL HORÁČEK 4.10.2002
Kupování vlastní dlluhů pod taktovkou ČKA.
/... / Společnosti okolo Tykačova smutně proslaveného Motoinvestu měly v polovině 90. let co do činění se zkrachovalou Plzeňskou bankou, Kreditní bankou Plzeň, Agrobankou apod. Motoinvest se proslavil i na kapitálovém trhu, například ovládal správu vytunelovaných CS Fondů. Jisté je, že předseda představenstva vítězné firmy EC Group Luboš Krauskopf působil v polovině 90. let v Tykačových firmách, a totéž platí i pro další lidi z EC Group. Tykačovi "bývalí kamarádi" teď nabídli za balík špatných pohledávek z konsolidační agentury nejvíc, tedy 3,4 miliardy korun, a vyhráli. Chtělo by se říci, že asi nabídli nejvíc, protože sami nejlíp vědí, co v balíku je. Lze si taky klidně představit, že příště bude pohledávky z
Komerční banky dražit Barak Alon s Františkem Chvalovským a pohledávky z IPB Libor Procházka s Nomurou.
/... /
   Situaci v agentuře ilustruje fakt, že ředitelem odboru blokových transakcí, tedy odboru, který má na starosti právě prodej balíku pohledávek, o němž je řeč, je dosud Marek Kyncl. Ten byl v polovině 90. let jednatelem zkrachovalých firem, které dnes prokazatelně dluží právěkonsolidační agentuře přes sto milionů korun. Česky se tomu říká kozel zahradníkem. Pan ředitel Marek Kyncl si navíc nedávnozměnil jméno, dříve se jmenoval Kynčl. Poslanci v dozorčí radě i vedení agentury tenhle skandál tutlají už celého půl roku aKynčl pořád sedí tam, kde sedí. Jak je toto vůbec možné? Odpověď je jednoduchá: takový člověk se dá snadno vydírat, třebakdyž je potřeba nahlédnout tam, kam normální smrtelníci nahlédnout nikdy nemohou, dostat tip, prostudovat si třeba podrobnosti o nějakém špatném úvěru či o nějaké pohledávce.
/... /
Zdroj: MF DNES JAN MACHÁČEK 3.10.2002
Václav Havel zametá před prahem svého nástupce.
Prezident Václav Havel včera požádal Nejvyšší kontrolní úřad o kontrolu prezidentské kanceláře a jejich příspěvkových organizací. Podle mluvčího Ladislava Špačka chce Havel svému nástupci předat úřad v řádném stavu. Zdroj: MF DNES 2.10.2002
Vladimír Hučín byl držen ve vazbě  protozákonně, rozhodl o tom Ústavní soud.
Bývalý důstojník bezpečnostní služby a disident Vladimír Hučín strávil ve vězení téměř tři měsíce nezákonně. Ústavní
soud včera rozhodl, že verdikt soudu, který ho tehdy za mříže poslal, byl v rozporu se základními ústavními principy. Je to již
druhá chyba provázející proces s mužem, který tvrdí, že se mu takto mstí lidé, jimž se stal nepohodlným, neboť rozkryl vazby
starých komunistických kádrů na funkcionáře současné státní správy.  /... /
Zdroj: MF DNES  PETR PRAVDA  2.10.2002
Svobodná Evropa dokončila svůj úkol v českém jazyce po dlouhých padesáti letech.
/... /
"Hlavním úkolem bylo znemožnit tu informační izolaci, kterou vytvořil Stalin. Proto se každou hodinu četly zprávy, které byly objektivní," říká jeden ze zakladatelů rádia a první programový ředitel Pavel Tigrid. "Všechno jsme si dělali sami, o všem jsme rozhodovali sami. Do náplně se nám americké vedení nepletlo, to mohu říct z vlastní zkušenosti. Pak, když už byl možný vzájemný kontakt přes hranice, jsem byl překvapen, kolik lidí nás poslouchalo." Avšak na začátku padesátých let, kdy rádio vznikalo, to vůbec nebylo jednoduché, jak to dnes zpětně může vypadat. Stanice se budovala v západní části Německa, která tehdy ještě byla pod americkou správou. "Měli jsme vysílat 18 hodin denně. Po celé Evropě i v USA jsme hledali lidi. Ale dokázali jsme to. Byla to velká čest pro Čechy a Slováky v exilu, neboť jsme začali vysílat jako první. Nikdy předtím v dějinách žádní exulanti nedostali takový nástroj, jako jsme dostali my," líčí Tigrid. Jenže od počátku se také objevovaly první útoky na stanici, organizované tajnými službami komunistických zemí. Hned v padesátých letech byl odhalen pokus otrávit pracovníky rádia solí s jedem. Naštěstí na to včas přišel kuchař a nahlásil to. Nikomu se nic nestalo. Ale jiní dopadli hůř: rumunský redaktor byl probodnut otráveným deštníkem a 21. února přišel černý den: u budovy, v němž sídlilo i československé oddělení, vybuchla bomba a zdemolovala celé jedno křídlo. Tři zaměstnanci československé sekce byli těžce zraněni: Marie Puldová, Rudolf Skulák a Alan Antalis. Navíc výbuch zlikvidoval i cenný archiv. "Pásky byly roztrhané na cucky. Byl to nejdrastičtější útok. Měl nás asi zastrašit. Ale to se nepodařilo," vzpomíná někdejší redaktorka a současná ředitelka Olga Kopecká. /... /
Zdroj: MF DNES LUDĚK NAVARA  27.9.2002
Kozel zahradníkem ?
Majetkovému úřadu bude šéfovat neplatič
Bývalý přednosta prostějovského okresního úřadu Vojtěch Matějičný, který musel v roce 1999 kvůli aféře s neplacením nájemného v obecním bytě funkci opustit, usedne do křesla šéfa prostějovské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Matějičný byl také vedoucím sekretariátu bývalého předsedy ČSSD Miloše Zemana. Zdroj: MF DNES   1.10.2002
To nejlepší ze socialismu.
/... /
Už v roce 1967 ve slavném spisovatelském projevu řekl Ludvík Vaculík, že všechno dobré, co v této zemi bylo vykonáno, udělali lidé navzdory komunistickým vládcům. Platí i věta opačná, jak by řekli matematici: Vše, co komunističtí vládci konali, vždy nějak zkazili, udělali napůl, mizerně, zmateně. Kdo najde něco pořádného, co z těch dob zbylo, může si říci: neměli oči všude. /... /
Zdroj:
MF DNES  KAREL STEIGERWALD 1.10.2002
Ušetřeme tisíce na platech kvalifikovaných vyšetřovatelů, určitě se nám to vrátí.
První z případů, za které by mohli být odsouzeni bankéři zkrachovalé Investiční a Poštovní banky (IPB), je na cestě do
soudní síně. Tým policejního rady Václava Lásky z Úřadu finanční kriminality a ochrany státu dospěl po roce k závěru, že
někdejší náměstek Libor Procházka při obchodování s akciemi Restitučního investičního fondu (RIF) připravil banku nejméně o
50 milionů korun. Jak sám Láska říká: "Je to relativně malý obchod, který neměl vliv na pád banky." Ovšem jde zatím o první
pátrání, které policie dotáhla do konce. /... /
Na celé kauze IPB průběžně pracují tři čtyři lidé. Což je málo.
Jak je to možné? Vždyť to je mezi hospodářskými delikty největší kauza? Navíc může být průlomová - poprvé by soud mohl
říci, že to, co se dělo ve velkých bankách, je trestné...

Náš útvar je objektivně přetížený. Volní lidé, kteří by na tom mohli pracovat, prostě nejsou. Když chceme posily zvenku, vždy
narazíme na totéž: obsazení úřadů se řídí podle tabulek. A tady jsou všechna tabulková místa obsazená.
Ale vždyť ministři, dokonce i premiér, říkali, že právě závažná hospodářská kriminalita je prioritou...
To říkají médiím. Co vám na to mám říct?
Je nedostatek lidí jediným důvodem, proč se řadu kauz nedaří dotáhnout do konce?
Je jich víc. Vážné je, že na to kapacity policie nestačí. Na podobně závažných kauzách by měly pracovat týmy. Kauze IPB by
slušela skupina o 10 až 12 lidech. Byli by tam radové se znalostí vyšetřovacích procesů, kriminalisté, analytici, kteří se vyznají
v operacích s akciemi. Měli by tam být lidé znalí bankovního prostředí. Taková skupina by zvládla 90 procent činností, na
zbytek by se najali konzultanti.
A co kvalita vyšetřovatelů?
To je druhá věc, ta hraje nemenší roli. Je pravda, že když si policie někoho vyškolí, dá do toho nemalé peníze - do studia
bankovnictví, zahraničních stáží - pak ho neumí udržet. Pokud má policista dělat na takových kauzách, musí být
nadstandardně schopný. Jenže takový má v soukromé sféře dvakrát třikrát vyšší příjem a klidnější život. Kterýkoliv soukromý
subjekt ho velmi snadno přeplatí. Policie neuznává princip topmanagementu. Když si vypěstujeme odborníka, tak tabulky
řeknou, kolik smí brát. Pak se stane, že špičkový odborník a řadový policista se liší v platu o šest tisíc. To není přiměřené.
Faktorů je ale víc. /... /
Zdroj:
MF DNES  PAVLA NOVÁKOVÁ 1.10.2002
Dvoje volby v zahraničí dopadly i pro Českou republiku dobře.
Rozumí se pro Českou republiku: volební vítězství sociálnědemokraticko-zelené koalice v nedělních volbách ve Spolkovérepublice Německo a nečekaně příznivé skóre pro Dzurindovy křesťanské demokraty v parlamentních volbách na Slovensku. Vprvním případě proto, že u moci na další čtyři roky zůstávají dva politikové, Gerhard Schröder a Joschka Fischer, kteří se vminulosti několikrát osvědčili jako přátelé naší země, i když nejednou kritičtí. Férově kritičtí. Ne tak Schröderův protikandidát,jemuž chybělo jen pár tisíc hlasů k nástupu do nejvyšší vládní funkce v zemi našeho nejmocnějšího souseda. Mohu dosvědčitz vlastní zkušenosti z doby, kdy k mým úředním povinnostem patřila péče o česko-německé vztahy, že Edmund Stoiber násČechy opravdu, ale opravdu rád nemá. Proč by také měl. O to nejde. Ale jako německý kancléř by České republicemezinárodně politicky dělal velké obtíže. Ve svém volebním programu to ostatně jednoznačně vyhlásil. Je to muž, kterýneuznává platnost Česko-německé deklarace z roku 1997, této Magny charty pro vztahy mezi Prahou a Berlínem, zejména proty stávající (jež jsou navíc velmi dobré) a pro ty budoucí. A zároveň dokumentem účtujícím s minulostí, jež tyto vztahy celédesítky let zatěžovala. Byl to Edmund Stoiber, jenž jako bavorský zemský premiér tu nešťastnou česko-německou minulostsoustavně zahříval. Nelze vyloučit, že jako německý kancléř by vznesl jisté "revizionistické" podmínky pro vstup České republiky
do Evropské unie. Schröderův vládní tým a poměr sil v Bundestagu takové a podobné zahraničněpolitické hrátky vylučují.  /... /
Zdroj: MF DNES   26.09.2002 - PAVEL TIGRID
Slovenské volby nedopadli vůbec špatně.
Jsou teď slyšet i tací, pro které není výsledek slovenských voleb nic moc: Vyhrál tam Mečiar, uspěly ještě další dvě dosti populistické "strany jednoho muže", a jedna z nich dokonce patří televiznímu magnátovi, který asi zblbnul lidi. A ještě ke všemu ti starokomunisti! Na své si jako vždy přijdou škarohlídi i optimisté. Rozhodně může být Slovensko zdrojem poučení, zajímavých otázek i inspirace. Třeba volební účast: na Slovensku sedmdesát procent, v Česku padesát sedm procent. A to tam mají již od rozdělení federace dvakrát větší nezaměstnanost, která by, jak známo, teoreticky měla odrazovat od zájmu o politiku. Tamější Dzurindova koalice vydržela čtyři roky (i když tomu nikdo nevěřil) a teď může v pravicovějším kabátě další čtyři roky pokračovat. Schopnost domluvit se a dohodu pak dodržet je také výrazem politické kultury. A jak dlouho vydrží naše nová vládní koalice? Zkusme brát sázky. /... /

   Hospodářsky Slovensko zaostává, jenže před čtyřmi lety stálo před bankrotem a nikdo mu nechtěl půjčit ani za 40 procent. Faktem také je, že slovenské soudnictví - a to bohužel i to ústavní - obsazené z valné části Mečiarovými lidmi, je personálně v dosti bídném stavu. Ale politicky? Pod Tatrami existuje přímá volba starostů (primátorů) i prezidenta, u nás v této sféře politiky jednoznačně vítězí zákulisní praxe. Díky poslanci Jánu Langošovi mají Slováci fungující zákon o svobodě informací a mnohem dříve než my plně zpřístupnili svazky StB. A to ještě na Slovensku na jaře málem schválili radikální penzijní reformu. Češi jsou možná v něčem napřed, ale dávno už ve svém bahýnku usnuli hlubokým zimním spánkem.   Zdroj: MF DNES   26.09.2002 - JAN MACHÁČEK
Česká pravice je v dlouhodobé krizi.
/... /
Velmi výraznou změnou k horšímu je skutečnost, že zatímco po roce 1998 nebyla ČSSD vystavena pokušení soustavněji spolupracovat s komunisty (měli dohromady jen 98 hlasů), dnes by společně dosáhli většiny pohodlnější, než jakou měl Klaus v roce 1992. ČSSD je rozpolcená podobně jako ta fierlingerovská z roku 1945, a to nevěští nic dobrého. Zatímco pravice je přes blízkost programů neschopná spolupracovat, "levice", sestávající z jedné ideově nekonzistentní strany a jedné posttotalitní, je na tom jinak: sociální demokraté jsou soustavně vystaveni velkému pokušení. Vývojové trendy vypadají nevábně: podpora ODS od roku 1992 soustavně klesá: 76 - 68 - 63 - 58 křesel ve sněmovně. "Levice" jako celek triumfálně posiluje: 51 - 83 - 98 - 111 křesel tamtéž. Přitom podíl obou uskupení, a tedy i jejich odpovědnost, se zvětšuje: 127 - 151 - 161 - 169 mandátů. Závěr je jednoznačný: to, co zděšeně sledujeme, není heroický zápas kapitalistického Laokoona s mořskými příšerami socialismu, ale jakési nepřehledné křečovité zmítání v bahně, přičemž ti, kteří se navzájem perou, se propadají stále hloub a hloub do močálu. Veliké naděje, které česká veřejnost v roce 1992 vkládala do ODS a Klause, jsou ty tam. Je tu ovšem jedna výjimka: KSČM. Ta na situaci soustavně vydělává, a my se postupně vracíme do let po druhé světové válce. Sociální demokracie je v rozkladu a komunisté v ofenzivě.  Zdroj: MF DNES   24.09.2002 - BOHUMIL DOLEŽAL
Policejní vyšetřování a mocenské souboje?
Souvisí informace o trestním stíhání ekonoma Josefa Kotrby, manžela ministryně Buzkové, s politikou? Zatím nevíme. S politikou však určitě souvisí, že informace o tom, že se policie zabývá nějakou kauzou, vyjdou najevo jaksi "v pravou chvíli", tedy že jsou dobře načasovány. Policie něco léta "smolí", ale jde o to, kdy to spatří světlo světa. V našem případě zrovna ve chvíli, kdy uvnitř sociální demokracie probíhal ostrý boj o to, zda pokračovat s Unií svobody, obnovit "osvědčenou" spolupráci s ODS či začít politické kšefty s komunisty. Na které straně sporu stála Buzková, je zřejmé. Už to tady všechno bylo mockrát. Jenom namátkou: v lednu 2000, kdy vrcholila krize v IPB, byl zcela nesmyslně obviněn Jiří Klumpar, bývalý nucený správce Agrobanky. Cílem kampaně bylo oslabit ČNB před zásahem v IPB a před uzavřením privatizace České spořitelny, kterou chtěla potápějící se IPB získat. Před letošními volbami, v době, kdy se ČSOB nemohla dohodnout s Konsolidační agenturou o
převodu pohledávek bývalé IPB, měla policie připraven zásah v ČSOB. Zastavil jej na poslední chvíli ministr Gross, ale již toho byly plné noviny. Vězme, že v této zemi nebyl ještě pravomocně odsouzen jediný větší tunelář. Pouze někteří jsou nebo chvíli byli ve vazbě. Policie vždycky hlasitě do něčeho plácne, obviní třeba patnáct lidí najednou, ale vůbec nikdy z toho nic není. Jediný efekt je, že pár týdnů někdo vypadá jako kriminálník. Paradox je, že jednou je to slušný člověk a jindy zloděj. Je to tristní.
  Zdroj: MF DNES   21.09.2002 - JAN MACHÁČEK
Názory na naše školství.
/... /
Společnost, která sice hodně mluví o odpovědnosti, ale žádnou odpovědnost nechce přijmout, strká práci a neúspěchy z jednoho na druhého. "Jak má vypadat mládež, když máme takové učitelstvo," spílají rodiče učitelům. "Co zmůžeme, když nám do školy chodí děti, které rodiče nevychovávají," hořekují učitelé. Shodnou se v tom, že vinna je televize a její morálně rozkladné pořady. Nicméně učitel pak přenechá výklad videokazetě a rodiče posadí děti před TV, aby je nerušily. Napadená televize se poťouchle brání. Pro pořad o školách vybere tu nejvíc zakomplexovanou, nejnevkusněji oblečenou příšeru z celé republiky a představí ji jako typ učitelky. Stejně rafinovaně nás přesvědčí o úplné zblbělosti naší společnosti. Vyrazí s kamerou do ulic, nasbírá tisíce odpovědí na nějakou prostou otázku a zveřejní tři nejhorší nesmysly - tak to vidíte! Další pravda je, že nelze pokročit bez klidného, realistického obrazu skutečného stavu. Naše společnost si žádá senzace. Pravidelná, dobrá práce, standardní výkon, běžný život poctivých lidí jsou nezajímavé. Proto se zaměříme na křiklavé a mimořádné případy. /... /   Zdroj: MF DNES   02.09.2002 - PETR PIŤHA , bývalý ministr školství.
Povodňový fond Evropské Únie.
Evropská unie založí zvláštní fond určený k překonávání následků přírodních, technologických a ekologických katastrof v členských i kandidátských zemích EU. Návrh na zřízení fondu včera podle očekávání schválila Evropská komise, což je vrcholný výkonný orgán unie. Ta se sešla k jednání o pomoci při odstraňování katastrofálních záplav, které v minulých dnech devastovaly střední Evropu. Komise nečekaně přislíbila, že by ve fondu mohla být až miliarda eur, a zejména že by se z něj mohlo čerpat ještě letos. Dosud se hovořilo o maximálně 500 milionů eur. "Chceme ještě letos uvolnit na pomoc obětem povodní v Německu, Rakousku i v kandidátských zemích minimálně pět set milionů eur," oznámil včera předseda EK Romano Prodi. /... /     Zdroj: MF DNES   29.08.2002 - (ČTK)
Některé dokumenty o činosti StB zničila velká voda.
Mezi spisy, které poničila Vltava v zaplaveném archivu v Praze-Troji, byly klíčové dokumenty o politických procesech z dob komunismu. Do některých nebude možné nahlédnout celé měsíce či roky, jiné jsou ztraceny navždy. Patří mezi ně například spis ze soudního jednání se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), při němž byl v roce 1979 souzen i Václav Havel. "Byly tam spisy o všech závažnějších deliktech, které řešil Městský soud v Praze od roku 1960 asi do poloviny osmdesátých let. Ročně se poskytovalo asi pět tisíc spisů k dalšímu řízení," říká zástupce vedoucího justičního oddělení Archivu hlavního města Prahy Petr Kreuz.
/... /
   Podle odborníků nebylo v silách nikoho archiv včas zcela vyklidit. Osm kilometrů spisů se do něj naváželo tři týdny. Na druhé straně se někteří pozastavovali nad umístěním archivu. "Nevím, proč spisy téměř veškerého pražského soudnictví byly uloženy v zátopové oblasti," říká Alena Nosková ze Státního ústředního archivu v Praze.     Zdroj: MF DNES   29.08.2002 - LUDĚK NAVARA
Imunita se Vladimírovi Železnému může hodit. 
   Připomeňme si, v jaké situaci se Vladimír Železný, ředitel televizní stanice Nova, rozhodl oznámit svou kandidaturu do Senátu. Dvě arbitrážní řízení rozhodla, že Česká republika porušila závazky vyplývající z mezinárodních smluv. Londýnská arbitráž přes tuto skutečnost Ronaldu Lauderovi, který vložil do Novy peníze, náhradu nepřiznala, protože se proti tomu neohradil.   /... /

   Pan Lauder podle českých zákonů totiž nesměl vlastnit licenci. V současné době se jedná o výši náhrady. CME žádá 600 milionů dolarů, tedy kolem dvaceti miliard korun. Reálné podle odborníků je, že Česká republika bude muset Ronaldu Lauderovi zaplatit asi 15 miliard, což de facto znamená, že tuto sumu budeme muset zaplatit my, daňoví poplatníci. (Mimochodem je to asi polovina sumy, kterou letos vláda uvolní na likvidaci škod po povodních.) Žalob na Vladimíra Železného je však mnohem víc. Připomeňme, co odhalil audit.
 /... /
     Hlavní otázkou teď je, jestli se voliči na Znojemsku, kterým Vladimír Železný jistě štědře několika málo miliony přispěje na následky povodní, nechají tak levně obalamutit. Anebo jestli podpoří lidovce Milana Špačka jako kdysi na Chrudimsku podpořili Petra Pitharta, který kandidoval rovněž za lidovce, proti Miroslavu Šloufovi.   Zdroj: MF DNES   23.08.2002 - KAREL HVÍŽĎALA
Vedení Spolany Neratovice, FNM nebo policie? Kdo je tím vinen?
Na hlavu Spolany Neratovice se snáší oprávněná vlna kritiky za zatajování informací o únicích škodlivých látek. Pozoruhodné však je, že podobně se chová i Fond národního majetku, který disponuje rozsáhlou dokumentací největších ekologických problémů v České republice. Vedení fondu se rozhodlo informace o těchto škodách stejně jako o financích vydávaných na jejich likvidaci veřejnosti nezpřístupnit. Asi nejlépe je zdokumentován případ Spolany, která patří mezi nejzamořenější místa na světě. Budovy, půda, voda i ovzduší v chemičce na břehu Labe byly už před povodněmi kontaminovány celou řadou toxických látek: dioxiny, rtutí, DDT či chlorbenzeny. Proto se FNM zavázal uhradit sanaci těchto ekologických zátěží až do částky přesahující čtyři miliardy korun. FNM disponuje také rizikovými analýzami stanovujícími rozsah a stupeň zamoření areálu Spolany. Jak smlouvu, tak rizikové analýzy však vedení fondu odmítlo poskytnout. Utajování informací týkajících se toxického zamoření Spolany zdůvodňuje vedení FNM tvrzením, že se na něj údajně nevztahují povinnosti vyplývající ze zákonů o právu na informace o životním prostředí a o svobodném přístupu k informacím. Právní poradci ekologické organizace Greenpeace však tvrdí, že fond má povinnost žádané informace poskytnout, a připravují proto žalobu. Dnes se nahlas hovoří o tom, že v případě Spolany by bylo na místě trestní oznámení a policejní vyšetřování. V této souvislosti bych rád upozornil na skutečnosti, že už počátkem roku jsem za Greenpeace podal trestní oznámení na představitele Spolany. Šlo o podezření ze spáchání trestného činu tím, že vedení podniku po dlouhá léta ponechávalo proti povodni nezabezpečené budovy a pozemky zamořené vysokými koncentracemi rtuti a dioxinů. Vedení Spolany navzdory mnoha výzvám a upozorněním Greenpeace tehdy stále odmítalo přijmout opatření, která by hrozbě zaplavení zabránila. A to přesto, že případné vyplavení jedů do řeky Labe by podle expertů placených Spolanou znamenalo vážné poškození životního prostředí a významné ohrožení zdraví lidí. Policie však tehdy trestní oznámení po krátké době odložila jako neodůvodněné.  
Zdroj: MF DNES 3.08.2002 - MIROSLAV ŠUTA. Autor je odborným konzultantem Greenpeace ČR
Vyspělé země mají na přírodní katastrofy vytvořené rezervy.  ČP
   /... / Vyspělé země mají na případy přírodních katastrof rezervy. České veřejné finance jsou však ve špatném stavu. Je otázkou, jak velké rezervy dokáže vláda zmobilizovat a jak hluboce se bude muset kvůli škodám ještě více zadlužit. Velmi rozumné by bylo rozložit úhradu povodňových škod mezi všechny obyvatele České republiky a zaplatit je ze státního rozpočtu, tedy z daní.
    V případě tak obrovských ztrát, jako jsou současné povodně v České republice, je ekonomicky přípustné zatížit i budoucí generaci a vydat státní dluhopisy na úhradu povodňových škod. Nynější situace posunuje do popředí otázku zadluženosti a schodku státního rozpočtu. Pokud by vláda pod vlivem katastrofálních povodní ztratila hlavu a prohloubila obrovský deficit pro příští rok, vystavuje ekonomiku velkému riziku.
   Mezinárodní investoři by se pak mohli k České republice otočit zády a financování dluhů by se silně prodražilo. V tak otevřeném hospodářství, jako je Česká republika, pocítíme šok na vlastní kůži velmi rychle. Obrovský schodek státního rozpočtu, který si vláda naplánovala, by měla využít na rekonstrukci země a pomoc postiženým lidem. Budování velkorysých veřejných služeb a sociálních dávek z čerstvého programového prohlášení je rozumné na nějaký čas odložit.
     Zdroj: MF DNES JAN ŠVEJNAR, autor je profesorem ekonomie na Michiganské univerzitě  16.8.2002
Jeden z bývalých hrobníků české kultury místopředsedou Rady ČT ?  
Zdá se to neuvěřitelné -- jeden z nejbližších podřízených obávaného kata české kultury, tajemníka ÚV KSČ Miroslava Müllera je dnes místopředsedou Rady České televize a garantem etického kodexu ČT. Jmenuje se Ladislav Miler a nebyl obyčejný úředník. Oba "Milerové" tvořili obávanou cenzorskou dvojici. "Říkalo se jim velkej a malej Miler a vtip byl v tom, že co do vzrůstu na tom byli opačně než funkcemi," říká Antonín Matzner. Ladislav Miler byl podstatně nenápadnější než jeho nadřízený, podle pamětníků nevyhledával pitky s umělci. Právě do jeho kanceláře na ÚV KSČ ale chodily ediční plány vydavatelství či rozhlasu a Miler je kontroloval. Do Rady ČT jej v parlamentu z dvou set padesáti kandidátů protlačili komunisté. Když vyšla najevo jeho minulost, pozvala si Milera na kobereček mediální komise sněmovny. Tím vše skončilo a rada jej potom zvolila místopředsedou.   /... /
      Zdroj:   Respekt  Marek Švehla  12.-18.7.2002
Vyšetřování, která neberou konce.
    Srbovy aféry jsou jen zlomkem zločinů, do nichž jsou nějakým způsobem namočení zdejší politici nebo vysocí státní úředníci a jejichž vyšetřování bylo buď odloženo, nebo je policie vůbec nezahájila, případně se celá věc táhne už beznadějné roky. "Dá se jenom doufat, že odhalení Srbových údajných zločinů bude mít dominový efekt a policie začne konečně pracovat i na dalších korupčních kauzách," říká Sabina Slonková.
    Dnes už zapomenutým případem jsou švýcarská černá konta ODS, kde měly být uloženy úplatky za privatizaci (přibližně 300 milionů korun). Snad žádný jiný případ přitom tolik neovlivnil dění v této zemi. V roce 1997 padla kvůli aféře Klausova vláda, dodnes trvá rozkol pravice. A policisté věc už pět let "šetří". Tři roky tvrdili, že čekají na informace ze Švýcarska, než mluvčí tamní policie Folco Galli ztratil trpělivost a oznámil, že přes časté a opakované urgence z Bernu nemají české žádosti patřičné náležitosti, a že na ně proto není možné odpovědět. Loni oznámila státní zástupkyně Marcela Kratochvílová, že se konta nyní vyšetřují jako podezření na korupci při privatizaci Telecomu a čeká se pro změnu na odpověď z Holandska. Holandská zpráva přišla letos v březnu. "Neobsahovala svědecké výpovědi, které jsme požadovali. Řada lidí se už v Holandsku nezdržuje," říká nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. "Nedomnívám se, že by policie či státní zastupitelství cokoli ve vyšetřování zanedbaly," dodává.
   Jen za poslední rok byly podány na policii desítky podložených trestních oznámení na možné trestné činy politiků nebo vysokých státních úředníků. Bez výsledku. Dodnes se vyšetřuje trestní oznámení na šéfa Bezpečnostního úřadu Tomáše Kadlece za to, že obchoduje a manipuluje s bezpečnostními prověrkami. Protikorupční jednotka šetří případ dálnice D47, jejíž o 50 miliard předražená stavba byla vládou zadána bez výběrového řízení firmě Housing and Consulting, podezřívané z kontaktů na organizovaný zločin. Kontroly na ministerstvu obrany prokázaly, že většina zakázek rezortu byla zadána bez výběrového řízení a předražena celkem o miliardy. Barak Alon a jeho osmimiliardový dluh u Komerční banky má za sebou dva a půl roku vyšetřování bez výsledku. Tři roky je vyšetřován pokus o vraždu věřitele ČSSD Ivana Lhotského. Odložen byl Zemanův Bamberg, odložena byla Kalouskova sporná privatizace kasáren na náměstí Republiky za miliardu korun a třeba pozadí podezřelého prodeje stamiliardového ruského dluhu nikdo ani neprošetřuje. Vysvětlující odpověď policejního prezidia, proč policie vyšetřuje závažné zločiny tak liknavě, vypracoval opět Martin Pavlík: "Délka vyšetřování je závislá na složitosti věci, případně na tom, kdy přijdou důkazní materiály třeba ze zahraničí. Na postup vyšetřování konkrétních kauz vám ale odpovědět nemůžu."
Zdroj:   Respekt  Jaroslav Spurný  5.-11.7.2002
Řada dokumentů StB narozdíl od Německa i Slovenska zůstává nedostupně uzavřena. StB 
/... / Nicméně díky neuspokojené žádosti badatele Schovánka vyšlo najevo, že současná administrativa utajuje prakticky celý archiv komunistické rozvědky včetně dokumentů o spolupráci totalitního režimu na světovém terorismu nebo práce zdejších špionů v žoldu KGB proti Severoatlantické alianci a českému exilu. V neprůstřelné ochraně bolševických tajností je jedna výjimka: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jeho pracovníci měli k dokumentům komunistické éry dlouho prakticky neomezený přístup, až jim ho v roce 1999 odebral dlouholetý komunista a Zemanův ministr vnitra Václav Grulich. Na jeho zásah jsou jim dokumenty z archivu od té doby zpřístupňovány po jednotlivých kusech a jen tehdy, pokud je badatelé znají z odkazu jiných zdrojů a dokáží je konkrétně označit. I tak pracovníci ÚDV   zveřejnili informace o spolupráci české a kubánské rozvědky na školení tisícovky teroristů pro Latinskou Ameriku ve čtyřicet let staré "operaci Manuel". O materiálu se dozvěděli jen proto, že před časem o něm vyšly informace v italském tisku. Veřejnost dodnes nedostala šanci seznámit se s dokumenty o školení Palestinců v českých výcvikových táborech v osmdesátých letech či dozvědět se o podpoře teroristických Rudých brigád v sedmdesátých letech. Stejně tak se nelze seznámit se zprávami o škodách, které desítky československých rezidentů i domácí komunistická kolaborace působily celá léta na příkaz Sovětského svazu zemím svobodného světa. "My to odtajnit nemůžeme. Ten archiv dostal od minulé vlády statut zvláštního archivu, a je tudíž tajný," říká k věci šéf současné rozvědky František Bublan. Odtajnit utajené může jenom vláda, ale šéf rozvědky v té věci aktivitu vyvíjet nehodlá. /... /     
Zdroj:   Respekt  Jaroslav Spurný  29.7.-4.8.2002
Potřebujeme mít své elity ? ČP
   /... / Přitom premiéři Klaus i Zeman vyšli z vrstvy inteligence. Proč ji nepodporovali?
   Vysvětluji si to tím, že disproporce mezi platy univerzitních vzdělanců a pomocných dělníků byla u nás nejhorší i ze všech komunistických zemí, takže udělat zvrat - kupříkladu zpětinásobit platy univerzitních profesorů - si nikdo netroufl. To nás teprve nutně čeká. A druhá věc je bulvarizace celé kultury, která s tím rovněž souvisí.

   Naše elity jsou tak chudé, že si ani nemohou kupovat knihy potřebné pro vlastní profesionální růst. Nemohou si dovolit kupovat zahraniční noviny a časopisy, takže jim unikají informace a nejsou konkurenceschopní na duchovním trhu. Tahle naše proletarizace elit je jedním ze základních problémů. Abychom my, malá země, měli dvoje slušné noviny, jako jich mají v Anglii patero, tak ty noviny by musely místo devíti korun stát dvacet pětadvacet korun. A aby mohly tolik stát, tak by musel mít univerzitní profesor, učitel, knihovník, lékař několikanásobně vyšší příjem, než má dnes. Pak by se noviny s nákladem pod sto tisíc a kulturní časopisy s nákladem pod pět tisíc mohly snad uživit i s nižšími příjmy z reklamy. Takový český The Washington Post, Timesy či Frankfurter Rudschau nám chybí. A tento stav vede k duchovnímu znepřehlednění našeho života.
   Na důležitost elit a postavení inteligence za první republiky soustavně poukazoval Karel Čapek, kterým jste se důkladně
zabýval...

   Tvrdil: Selžou-li elity, důsledkem je návrat do barbarství. My dnes máme to štěstí, že naše dnešní elity nejsou tak
zkompromitované jako za nacismu a komunismu, kdy část elit naprosto zradila své poslání. Dnes jsou elity spíše upozaděné
nebo se vytvářejí pseudoelity.
   Avšak elity dnes také zrazují, i když jinak: prodávají se - a tím zrazují vlastní poslání.
   Ale rozhodně nepropagují tak odporné cíle jako za komunistů. Nekryjí masové vraždy. V době, kdy Stalin vraždil miliony lidí,
část naší inteligence mu tleskala a někteří básníci, a nebylo jich málo, o něm psali poémy. Na druhé straně byli tu příslušníci
elit připravení svému poslání dostát a často končili tu jako pomocní dělníci ve fabrikách, tu ve vězení.

   Dříve se elity konstituovaly kolem vzdělání a majetku. Kolem čeho podle vás mohou vznikat dnešní elity?
   Kolem majetku se tady dnes elity nekonstituují a kolem vzdělání jen stěží, protože je podceněné. Jedno je ale jisté:
společnost, která nemá elity, je dříve nebo později odsouzena ke zkáze, protože mravně zchátrá. Kde nejsou elity, nejsou
žádné cíle, a kde nejsou definované cíle, tam život ztrácí smysl, a to vede k sociální deprivaci. Základem je tedy obnovit elitu,
která by byla konstituovaná vzdělaností. Vzdělání se musí začít také vyplácet, představa, že lidé budou vedeni ve své většině
nezištnými ideály, připraveni pro ně materiálně strádat, je iluzí.
/... /

                                                                          Zdroj: MF DNES rozhovor KARLA HVÍŹĎALY se spisovatelem Ivanem Klímou  10.8.2002
Koncepce moderní české politiky. ČP
Nový ministr zahraničí Cyril Svoboda hovořil v nedávném rozhovoru pro
MFD o tom, že po odchodu Václava Havla, jehož osoba dávala mnohým občanům pocit, že máme větší význam  než ve skutečnosti, bude třeba si uvědomit naši reálnou pozici ve světě. Do jaké míry je skutečně tato pozice předurčena velikostí, ekonomickou a vojenskou silou státu a do jaké míry je ovlivněna praktickým výkonem zahraniční politiky, kvalitou lidí, kteří ji formulují a realizují?

V poslední době zažíváme znehodnocení tradičních důkazů moci. Velikost země, počet obyvatelstva, ale i surovinové vybavení může dnes být spíše nevýhoda než výhoda.
To, že jsme malý národ není na škodu. Řekl bych, že rozhodující měřítko pro šance národů v soupeření o blahobyt zní: „rychlý či pomalý“ nikoliv „velký, či malý“.   pokračování
Zdroj: MF DNES rozhovor PAVLA TOMÁŠKA s PETREM ROBEJŠEKEM,  ředitelem Mezinárodního ústavu pro politiku a hospodářství v Hamburku.  3.8.2002
Slovensko v plusu i mínusu.
Většina Slováků však prožívá zklamání. Jeden důvod je ekonomický: i úplný laik dnes vidí, že na rozdělení federace Slovensko prodělalo. Vývoj za posledních deset let nejstručněji vyjadřuje vzájemný kurz národních měn -- začínaly na 1:1, dnes je za českou korunu třeba vydat jeden a půl slovenské. Důvodů je celá řada, ale mezi hlavní patří relativní síla a lepší pověst tuzemské ekonomiky, větší příliv kapitálu a v posledních měsících i vyšší důvěra investorů v brzký vstup Česka do Evropské unie. Slabá měna může mít také své výhody, v Popradu či na Oravě však v této sezóně vidí spíš české turisty těšící se z obzvlášť výhodných cen. K tomu je třeba přičíst slovenskou míru nezaměstnanosti, která se trvale drží zhruba na dvojnásobku české. Měřeno peněženkou, doba po Deklaraci svrchovanosti nebyla zrovna sukces. Druhé zklamání je politické. Když v roce 1998 bezskrupulózní Mečiarův klan konečně prohrál volby, nová vláda široké koalice vrátila Slovensku optimismus. Kabinet Mikuláše Dzurindy skutečně přinesl nesrovnatelně lepší politickou kulturu a otočil vývoj země směrem na Západ, v poslední době však veřejnost vidí hlavně jeho korupční aféry. Ovšem lze ho v listopadových volbách jen tak vyměnit? Hlavní opoziční silou je stále stejné HZDS s neutahatelným Vladimírem Mečiarem. Oproti tomu Česká republika zažila klidné střídání pravice s levicí, její ústavní instituce prokázaly i v zatěžkávací zkoušce opoziční smlouvy svou nezávislost (prezident, Ústavní soud, centrální banka, Nejvyšší kontrolní úřad) a žádná z hlavních politických stran není jen hnutí vůdcovského typu. V této fázi ještě Slovensko bohužel není.

  Jako by zklamaní Slováci občas neviděli pro stromy les. Například že díky vynikajícímu výkonu Dzurindových diplomatů vymazalo Slovensko český, maďarský a polský náskok v jednání s Evropskou unií. V rychlé privatizaci se dostali dál než Češi: v zemi, která bývala kdysi nepřátelská k zahraničním investorům, už vlastní pojišťovnu, největší hutě či telekomunikace spolehliví strategičtí partneři. I v případě Mečiarova návratu k moci se tím zásadně přepsala ekonomická mapa země. Uznávaný český bankéř Jiří Kunert, který nastoupil jako ředitel tamní Poďnobanky, loni prohlásil: "Češi si pořád myslí, o kolik jsou lepší. Ale nevidí, že úspěšná není jen Škoda Volkswagen, ale také Volkswagen Bratislava. A jak se zlepšilo slovenské pivo, když tam přišel Heineken a Jihoafrické pivovary!" Také řadu moderních zákonů lze Slovákům jedině závidět. Už dvanáct let tam úspěšně funguje přímá volba starostů a primátorů. Dzurindova vláda prosadila majetková přiznání soudců. Poslanec Ján Langoš, bývalý federální ministr vnitra, svým vytrvalým úsilím prosadil postupně zákony o svobodném přístupu k informacím, o zpřístupnění svazků StB. Letos jen málo chybělo ke schválení radikální penzijní reformy, jakou nutně potřebuje i Česká republika. Obdivovatele skandinávského modelu potěší, že slovenský ministr vnitra měl aspoň snahu prosadit zákonné kvóty pro ženy na volebních kandidátkách. (/.../)      Zdroj:   Respekt  Tomáš Němeček  22.-28.7.2002
Jakou pomoc chudým rozvojovým zemím ?
    Proč jedny státy bohatnou a jiné zůstávají zaostalé a chudé? Jak by měl Západ pomáhat třetímu světu? Nedávno zemřel ekonom, který na tyto staré otázky odpovídal následovně: pomoci si musí každý sám a posílat peníze těm, kteří to nedokáží, nemá smysl. Britský profesor Peter Bauer, emigrant původem z Maďarska   (/.../)
    Peter Bauer na konkrétních příkladech dříve zaostalých a dnes rozvinutých zemí doložil, že růst bohatství je možný jenom v prostředí míru a ekonomické svobody. Vzestup Malajsie ve třicátých letech 20. století či Japonska o půlstoletí dříve ukazují, že k růstu vedlo především zrušení obchodních bariér, uvolnění přístupu soukromého zahraničního kapitálu, odbourání většiny monopolních výhod pro domácí výrobce a obchodníky a zrušení restrikcí pro přistěhovalectví. Malajsii a Japonsku nepomohly z ciziny žádné dary ani půjčky, ale privátní investice. (/.../)
    Znamená to, že nemáme chudým zemím pomáhat vůbec? Takovou větu by profesor Bauer rozhodně nepodepsal. Například charitativní instituce, které adresně pomáhají jednotlivcům a skupinám v oblastech zasažených válkou či jinou pohromou, mohou zmírnit mnohé bolesti. Musí mít ale osobní dohled nad cestou své materiální a finanční pomoci až k jednotlivým lidem. Charita může načas prospět, ale na jakkoli velkých darech nelze založit dlouhodobou prosperitu a růst. Válka, izolacionismus, nesvoboda ekonomická a politická, to jsou spolehlivé retardátory růstu ve všech nejchudších zemích světa. Růst naopak nebrzdí ani populační exploze (viz Hongkong a Zair), ani klimatické podmínky (viz Izrael a Sýrie). Bauerův paradox říká: čím více země potřebuje dlouhodobou pomoc v chudobě, tím je zjevnější, že tamní vládě by se žádné zahraniční peníze neměly dostat do rukou. To asi příliš neuspokojí ty, kteří upřímně chtějí pomoci trpícím ve třetím světě. Ale o základních podmínkách růstu se vždy rozhoduje doma, nikoli v cizině. (/.../)     
Zdroj:   Respekt  Mojmír Hampl, ekonom 15.-21.7.2002
Soud odsoudil za justiční vraždu válečného hrdiny Heliodora Píky prokurátora Vaše. 
Minulé pondělí zveřejnil Nejvyšší soud definitivní rozhodnutí v případu Karla Vaše (86). Tři soudní instance postupně konstatovaly, že někdejší komunistický prokurátor spáchal v roce 1949 justiční vraždu: zfalšovanými důkazy dostal na popraviště bezúhonného odbojáře, generála Heliodora Píku. Zároveň však verdikt Nejvyššího soudu stvrzuje, že poslední roky života nestráví Vaš ve vězení, ale ve svém panelákovém bytě na sídlišti Praha-Chodov. (/.../)     
Zdroj:   Respekt  Tomáš Němeček 15.-21.7.2002
Česká média v pohledu zvenčí. 
(/.../) Když čeští politici hovoří o "regulaci", projevují zásadní nepochopení situace v západní Evropě. Tam pojem "regulace" nenaznačuje, že politici budou usměrňovat média, tedy obsah, ale naopak – že budou garantovat jejich nezávislost. V Evropě dokonce platí jistá regulace i soukromých televizí – když se třeba privatizoval první kanál ve Francii, dostala stanice výčet povinností, které na sebe bere nový majitel. V těchto pravidlech například stojí, že zpravodajství nesmí stranit žádné straně. V předvolebním období je nad vysíláním i soukromých médií velice přísný dohled, to, jak Nova stranila ODS a naopak napadala Unii svobody, je na Západě nepředstavitelné. Existují dozorčí rady a ty jsou velice přísné.
(/.../)  Za některá selhání médií si v Česku mohou média sama. Nejde jen o to, že si strany rozdělí stát a k tomu si chtějí rozdělit média, hlavně televizi. Prosadit se v médiích se pokoušejí politici všude. Jde o to jim to nedovolit.
(/.../)  Touha po "vyšším" poslání žurnalistiku degraduje. Je spousta mladých novinářů, často i s nedokončeným vzděláním, kteří píší komentáře, mají autoritativní názory, a oč méně toho vědí, tím jsou ostřejší. Nikdo jim neřekl, že novinařina je řemeslo, a ne kázání. U vás navíc existuje nepřehlédnutelná symbióza mezi některými médii, částí žurnalistů a politickým mikrokosmem. Ta symbióza je zřetelná a provázanost úzká. Jak mohu očekávat, že představitelé médií budou lpět na nezávislosti a pluralitě a pěstovat investigativní žurnalistiku, když jsou i lidé z této profese přesvědčeni, že se stanou vlivnějšími novináři, když budou mít blíže k politickým špičkám? Blíže k moci. Získají sice informace, ale ty nemají přece žádnou hodnotu, protože jsou účelové.       
Zdroj:   Respekt  z rozhovoru Karla Hvížďaly s Jacquesem Rupnikem
Přípravy jaderného konfliktu během studené války potvrdily české archivy. srp a kladivo
(/.../) Podařilo se nám konečně proniknout do zdejších vojenských archivů. Senzací celého projektu se stala publikace zatím jediného válečného plánu Varšavské smlouvy, který se nám podařilo v zemích bývalého sovětského bloku objevit. Pochází z roku 1964. Předpokládal, že se vojska Varšavského paktu dostanou desátého dne do střední Francie, konkrétně do Lyonu, poté co jim cestu vyčistí několik desítek jaderných bomb.      
Zdroj:   Respekt  z rozhovoru Viktora Šlajchrta s historikem Vojtěchem Mastným  22.6.2002 
Historie PPF, nového vlastníka NOVY. 
(/.../) Za připomenutí stojí, odkud se impérium PPF vzalo. V roce 1991 ho společně založili Petr Kellner a Milan Winkler coby správce investičních fondů. V kuponové privatizaci získala majetek za více než pět miliard korun. Od roku 1994 je Kellner majoritním vlastníkem, zatímco Winkler strávil několik let ve vazbě a nyní je souzen za stamilionové úvěrové podvody a pašování lihu. Ke svému nejcennějšímu majetku - České pojišťovně - přišla PPF v roce 1996 neprůhledným způsobem po nočních jednáních s ministrem financí Ivanem Kočárníkem, Fondem národního majetku a centrální bankou. (Když Kočárník o rok později opouštěl vládu, vzápětí dostal křeslo ve vedení pojišťovny.) PPF měla nad pojišťovnou manažerskou kontrolu, v květnu 2000 ale získala v ústavu i definitivní většinu: odkoupila balík 13 % akcií od IPB (o měsíc později banka skončila v nucené správě). Nutno říci, že i tento obchod provázely málo známé podivné okolnosti. Banka se s PPF dohodla, že akcie dodá do počátku května a dostane za ně 1,6 miliardy korun. PPF peníze poslala včas, ale akcie jí přišly s několikadenním zpožděním -- proto si naúčtovala pokutu za bezmála 1,5 miliardy, která byla pro podobný případ ve smlouvě stanovena. Banka ji zaplatila, takže PPF k podílu v pojišťovně přišla takřka zadarmo. "IPB nedodržela podmínky," říká k případu stručně mluvčí PPF Ivan Lackovič. "Na pokutě se obě firmy dohodly. Její výši nebudu komentovat, ale podobné sankce jsou ve všech smlouvách, jaké jsem kdy viděl." IPB vzápětí podala na PPF žalobu, v níž žádá vrácení uvedené pokuty. Československá obchodní banka, která IPB o měsíc později převzala, ve sporu pokračuje; soud dosud nenařídil jednání. Zatím se tedy na "smluvní pokutu" 1,5 miliardy vztahuje záruka, kterou stát vydal při pádu IPB. ČSOB pátrala, zda celá transakce nebyla jen uměle vykonstruovaná, žádné důkazy ale nenašla.(/.../)       
Zdroj:   Respekt  Marek Pokorný   8.- 14..6.2002 
Jak jsme odjakživa měli hodně rádi KSČ.
(/.../) Moskva měla na zrodu bolševického hnutí v Československu jistě zásadní podíl, Nechvátal však poukazuje i na domácí zdroje marxistického myšlení, bez nichž by se KSČ ve dvacátých letech sotva stala po Rusku a Německu třetí nejpočetnější (a v poměru k počtu obyvatel státu vůbec nejsilnější) komunistickou stranou na světě. Tato anomálie povstala z pragmatické nedůslednosti ve vztahu k sociálně demokratické straně, z níž se komunisté vydělili sice rázně, nikdy však zcela důsledně.     (/.../)   
Zdroj:   Respekt  Martin Nechvátal o nové knize Založení KSČ. Ve službách kominterny.    22.6.2002 
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu není potřeba ? doplneno.gif (900 bytes)
Chránit mafiány patří zřejmě k nejnovějším prioritám ministra vnitra Stanislava Grosse. Grossovi úředníci totiž navrhují, aby byla zrušena jedna z nejúspěšnějších speciálních jednotek -- Útvar pro odhalování organizovaného zločinu UOOZ. Útvar zaznamenal řadu úspěchů -- někdejší šéf FBI Louis Freeh třeba pochválil zásah proti mafiánům v restauraci U Holubů, který vedl k vyhoštění desítek zločinců z České republiky. Jednotka také odhalila, že obhájce ruských mafiánů od Holubů Jiří Teryngel pracoval zároveň pro sociálnědemokratickou vládu. Tento objev vystavil aktivitám UOOZ  červenou kartu. Když se ale ministr vnitra Václav Grulich pokusil odvolat šéfa útvaru Jana Kubiceho, zabránil mu v tom sám Václav Havel a UOOZ  pochválil jako jednu z hlavních zbraní proti "rozmáhajícímu se mafiánskému kapitalismu". Tehdy se zdálo, že protimafiánští policisté své pozice uhájí. Pak ale nastoupil Gross. Na vedoucí místa policie začal dosazovat předlistopadové kádry a reorganizoval. UOOZ  přišel o svou autonomii (podléhal dříve přímo policejnímu prezidentovi) a propadal se v policejní hierarchii stále níž. Teď má přijít poslední úder. Další reorganizace by měla útvar zrušit a detektivy přeřadit do běžné kriminálky. Ruští mafiáni už mohou kupovat letenky.
Zdroj:   Respekt  JAROSLAV SPURNÝ  23.6.2002 
Slovenský parlament schváli zákon  postihující propagaci fašismu a komunismu. Máme se co učit.
(/.../) Biľakově rodině na Slovensku pšenka nekvete. Parlament schválil zákon, podle kterého je
propagace fašismu i komunismu trestným činem. Pokud ho prezident podepíše, bude KSS postavena mimo zákon. Ševc na to reagoval výhrůžkou, že slovenští komunisté emigrují. Pokud si někdo myslí, že například na spřízněnou Kubu, je na omylu. Namíří si to prý rovnou do USA, v horším případě do zemí Evropské unie. Zda s sebou vezmou i starého pána, neřekl .
Zdroj: MF DNES  IVO ČERNÝ  26.7.2002 
Na pražskou ODS dopadá stále větší stín korupce těsně před komunálními volbami.
Ruský prezident Vladimir Putin včera podepsal zákon o privatizaci zemědělské půdy, který poprvé od ruské revoluce v roce 1917 zavádí do ruské legislativy možnost její koupě nebo vlastnění jednotlivci. Tuto zásadní reformu schválila přes velký odpor komunistů Státní duma (dolní komora parlamentu) koncem června, Rada federace (horní komora) ji přijala 10. července. Cílem zákona je zlepšit využívání půdy a přinést nezbytný kapitál pro modernizaci zemědělství. (/.../)
Zdroj: MF DNES zpráva z ČTK 26.7.2002 
Rusové budou moci opět po více než osmi desetiletích nakupovat půdu.
Pražská ODS se ocitá v izolaci a velmi vážně jí hrozí, že po listopadových volbách přestane ve městě vládnout. Její pověst poškozují zejména stále častější podezření z korupce u jejích radních. Dokonce tak moc, že za vhodného partnera pro budoucí vládnutí ve městě ji nepovažují nejen Evropští demokraté exprimátora Jana Kasla, ale ani lidovci, unionisté, a dokonce ani část dosud loajální sociální demokracie. Vládnout s ODS už nechce ani předsedkyně pražské ČSSD Petra Buzková. ODS tak může skončit poprvé po deseti letech v opozici.(/.../)
Zdroj: MF DNES  MILAN HULÍNSKÝ  26.7.2002 
Jan Kavan je zaplatený do afér na ministerstvu zahraničí asi více než je na první pohled vidět.
Karla Srbu přijal Jan Kavan na ministerstvo zahraničí hned po svém nástupu v polovině roku 1998. Jeho úkol byl velkolepý: provést v resortu akci čisté ruce. "Všichni pracovníci jsou povinni poskytnout mu veškerou podporu a vyžádanou dokumentaci," stálo v Kavanově přípisu z prosince 1998. Když o dva a půl roku později MF DNES zjistila, že Kavan ve spolupráci se Srbou připravili pro stát nevýhodný pronájem Českého domu v Moskvě, Srba rezignoval. Kavan jej tehdy z úřadu vyprovodil se slovy: "Pan Srba rezignuje proto, že způsobil svému ministrovi problém, nikoli proto, že by porušil zákon. Zvedl laťku pro státní úředníky nezvykle vysoko." (/.../)
    Na podzim 1999 se Srba zamotal do další aféry. Odvolaný ředitel štiřínského zámku Václav Hrubý veřejně oznámil: "Chtěli po mně vyrobit kompromitující dokumenty, že exministr Josef Zieleniec na zámku uplácel novináře." Bylo to v době, kdy Kavan hledal důkazy pro Zemanovo prohlášení, že Zieleniec je lump. Dokumenty proti Zieleniecovi požadoval od Hrubého premiérův poradce Jaroslav Novotný. Na jedné z nahrávek rozhovorů, které Hrubý pořídil, Novotný říká: "Ten Srba vlastně bojuje o svůj život, protože Kavan chce po něm, aby on mu sehnal ty důkazy. Pokud jde o ten problém, toho Zieleniece, tak jste mu nepomohl, a Kavan mu přímo nařídil, aby vás z tý funkce odvolal." Následně přišla na Štiřín kontrolorka najatá Srbou a na základě jejího šetření (to bylo následně uznáno za neoprávněné) byl Hrubý z funkce sesazen.(/.../)
Zdroj: MF DNES  JIŘÍ KUBÍK, SABINA SLONKOVÁ  23.7.2002 
Nákupy nemovitostí cizinci frčí a dojednané podmínky našeho vstupu do EU nebrzdí .
Otevírání hranic láká do Česka stále více cizinců, kteří kupují nemovitosti. Přicházejí z Ruska, Itálie, Izraele, Británie. A Češi mají dilema: jedni si stěžují, že cizinci skupují republiku a zvedají ceny; majitelé bytů si naopak libují, jak vzrůstá zájem o jejich majetek. Lidé z realitních kanceláři tvrdí: Bez peněz zvenčí by nikdo do domů neinvestoval a ulice by vypadaly jako za socialismu. (/.../)
    Zájem cizinců o české nemovitosti se stal i tématem vysoké mezinárodní politiky, když Zemanova vláda předloni trvala na omezeném přístupu cizinců i po vstupu do Evropské unie. Výsledkem jednání je, že pět let po vstupu by občané z okolních států neměli mít přístup k nemovitostem, pokud by je kupovali jako "vedlejší bydlení", tedy investici, rekreační objekt či jako nocleh pro příležitostné cesty. Výjimkou chtěli vyjednavači navázat na dnešní pravidla, jež povolují nabývat nemovitosti jen tomu, kdo má v Česku trvalý pobyt. Formálně by tedy měly být cizincům zapovězeny už dnes. Již při vyjednávání však vládní úředníci otevřeně uznávali, že v praxi není možné příliv cizinců omezit a dočasná výjimka je pouze politickým krokem pro uklidnění obyvatelstva. Dnešní situace to potvrzuje. Cizinci totiž smějí zcela legálně kupovat byty a domy prostřednictvím firmy, kterou v Česku založí. Od letoška mohou nakupovat i firmy se sídlem v zahraničí. "V praxi žádná omezení nefungují. Existují specializované firmy, které vše zařídí, a je to naprosto legální," říká Urman. (/.../)
Zdroj: MF DNES  JIŘÍ NÁDOBA 23.7.2002 
Mezinárodní soud ano či ne ? Teď nebo později ?
Stíhat lumpy je nutné. Je ideální, pokud nad nimi spravedlnost triumfuje na národní úrovni. Hrůzné masakry ve Rwandě nebo za druhé světové války však dokládají, že to často není možné. Otázkou však zůstává, jestli Mezinárodní trestní soud (ICC) jako stálá instituce představuje dobré řešení. Zdali nepovede ke zpolitizování mezinárodní spravedlnosti. ICC má mít celosvětovou působnost, i když se nesmí zabývat otevřenými případy soudů národní úrovně. Má se tedy zabývat především případy, na které národní soud nedosáhne. To zní hezky. Je to však přímá cesta k demoralizaci mezinárodních vztahů. Kromě jasných případů (nacismus) totiž existují i kauzy sporné (Pinochet). Tyto události vyžadují citlivý přístup k národní realitě. Chilský případ ukázal, že ho mezinárodní jurisdikce není schopna a spíše nahrává aktivistickým žalobcům. Nebýt Pinochetova chatrného zdraví, mohl vzniknout precedens pro vydání kohokoli komukoli. Proto byl nyní na americký nátlak upleten kompromis ohledně bosenské mise. USA z ní chtěly odstoupit, nedostanou-li američtí příslušníci mírových sil imunitu. Děsila je reálná vidina, jak např.  čínský prokurátor požádá o vydání amerického prezidenta a obviní ho z vraždy čínských turistů v Bosně cestou nějakého mariňáka. Příště by londýnská policie zatkla baronku Thatcherovou na nákupech a vydala ji argentinské spravedlnosti. Za mrtvé z Falkland. Že jsou tyto obavy přemrštěné? Nejsou. Horečku mezinárodní spravedlnosti nic nezastaví. Triumfovat bude zuřivost. Zdroj: MF DNES  ZDENĚK ŠVÁCHA 22.7.2002 
Jak bude vypadat česká zahraniční politika?
(/.../) (i) Můžeme se spolehnout na určující a k našim zájmům přihlížející zahraniční politiku nejvlivnějších zemí EU, jako je Německo, Francie, Británie či Španělsko? Nebo si dokonce troufneme na ovlivňování jejich zámořské politiky skrze EU? Je západoevropská labilita vůči střední Evropě definitivně minulostí?
   (ii) V EU dosud nejsme, zato jsme v NATO, které má reálnou vojenskou schopnost akce (viz Balkán), a to především díky silné
politické a vojenské přítomnosti USA, která však není do budoucna garantována. Chceme nadále silné a atlantické NATO s
přítomným zájmem Američanů? Máme alternativní řešení například pro stabilizaci Balkánu?
   (iii) EU by se nerozšířila v rozmezí dekády, kdyby se napřed nestaly postkomunistické země členy NATO, které tím překonalo
rozdělení vzniklé v Jaltě a poskytlo těmto členům bezpečnost a západní geopolitickou identitu. Rozšíření NATO bylo synergií
nových demokracií s Američany, kteří prorazili evropské pochybnosti i ruské předsudky. Máme zájem na pokračování tohoto
procesu? Chceme být jeho protagonisty vzhledem k zemím, jejichž nadějí je podzimní summit NATO v Praze? Pokud ano,
pak musíme udržet silnou atlantickou dimenzi naší vlastní zahraniční i bezpečnostní politiky, protože zdaleka není
samozřejmá a v NATO běžná.
   (iv) Rozhodující role dvoustranných zahraničních vztahů Polska, Česka a Maďarska s Američany při překonání studené války v
Evropě ukazuje, v kontrastu s neuspokojivým tempem armádních reforem, že vztahy s USA nelze redukovat na vojenskou
spolupráci a ponechat atlantickou vazbu na armádě a obraně, mimo zahraničněpolitické priority státu. Naše spojenectví má
pro Američany větší politický než vojenský význam. Vojenská přítomnost je projevem toho, že nechceme být ve vzájemných
vztazích černým pasažérem.
   (v) Mnohé z naší často improvizované a ne vždy profesionální atlantické spolupráce bylo pro Američany garantováno jejich
neotřesitelnou důvěrou k Václavu Havlovi. Tato situace končí v lednu 2003. Je proto nejvyšší čas ke standardnímu
programovému vyjádření naší představy budoucí české zahraniční politiky z hlediska atlantických vztahů.
Zdroj: MF DNES  IVAN GABAL  22.7.2002 
Uprchlíci se vracejí do Afganistánu mnohem rychleji. Pomáhají jim i české humanitární organizace a na to můžeme být hrdí.
Do Afghánistánu se letos vrátilo 1,3 milionu uprchlíků, tedy třikrát víc než původně OSN předpokládala. (/.../) OSN předpokládala, že se do země letos vrátí 400 000 ze čtyř milionů Afghánců žijících v zahraničí. Nyní však denně přichází zhruba 8000 lidí, a prognóza světové organizace se tak hroutí. Navrátilci jsou přitom ve většině případů odkázáni na pomoc zahraničních organizací, protože se vrací do zbořených domů ve vesnicích bez úrody a dobytka. Podle Olara Otunnua, který se v UNHCR zabývá osudem dětí ve válečných konfliktech, tvoří polovinu z afghánských uprchlíků děti. Zdroj: MF DNES  , zpráva ČTK   22.7.2002 
Poslední rady od zástupce MMF. doplneno.gif (900 bytes)
Co si myslíte o nové vládě? Líbí se vám její program?
Musím přiznat, že jsem jejich plány nijak podrobně nezkoumal. Ale výzva, která před nimi stojí, zůstává jasná. Česko je malá otevřená ekonomika, stejně jako Holandsko, odkud pocházím. Vaše bohatství bude záviset na tom, jak se přizpůsobíte okolnímu světu, jak si povedou exportéři, jak budete zacházet s investory. A také na tom, jaký budete mít doma pořádek, abyste dokázali řekněme plout ve vlnách světové ekonomiky. Chcete-li růst, musíte se přizpůsobit potřebám okolního světa, aby svět kupoval vaše výrobky a služby.
(/.../)

Co byste tedy dělal, kdybyste si místo do Washingtonu měl jít sednout na ministerstvo financí ve Špidlově vládě?
Pokud se ze státní pokladny vydává víc peněz, než se do ní vybere, mohu na to jít ze dvou stran. Měl bych zvednout daně?
Nebo snížit výdaje? Česká republika má podle mě velmi malý prostor na zvyšování daní, ty jsou už celkem dost vysoké. Takže
jako ministr financí bych se spíš podíval na druhou stranu rozpočtu, na výdaje. A zaměřil bych se hlavně na velké programy
transferů, dotací, podíval bych se na sociální dávky. Zkusil bych také napodobit to, co udělalo Holandsko s nezaměstnaností. V
roce 1995 jsme měli nezaměstnanost přes patnáct procent, teď máme asi dvě. Kouzlo spočívalo hlavně v tom, že vláda
odstranila překážky pro částečné pracovní úvazky, zrušila všechna omezení kolem sociálního pojištění, daní, odborů. Také
zavedli nižší minimální mzdu pro absolventy škol, aby je firmy mohly snáze zaměstnávat, a vůbec zpružnila trh práce.

Rohovor radaktorů JIŘÍHO NÁDOBYa HANY LEŠENÁŘOVÉ se zástupcem MMF Rogerem Nordem, MF DNES  18.7.2002 
Češi rychle vymírají . Za sedmdesát let nás bude o čtvrtinu méně!
Je to téměř stejné, jako by někdo vzal černou tužku a z mapy České republiky vyškrtl Hradec Králové. Tolik lidí ztratila za posledních jedenáct let Česká republika. Přesně 106 215. Konečné výsledky sčítání lidu, domů a bytů z března 2001, které včera poprvé zveřejnil statistický úřad, potvrzují, že České republice už řadu let ubývají obyvatelé. A to stále rychleji. Ještě v roce 1991 napočítali statistici 10 milionů 302 tisíc obyvatel. Údaje z loňského sčítání však ukázaly, že republice ubylo za deset let 72 tisíc lidí. Než vůbec stihl statistický úřad výsledky sčítání zpracovat a zveřejnit, přišla republika za dvanáct měsíců o obyvatele dalšího menšího okresního města. V březnu 2002 žilo v Česku o 34 tisíc lidí méně než před rokem. Demograf Zdeněk Pavlík odhaduje, že roku 2080 bude v Česku žít jen 7,4 milionu lidí. Šance, že se tento pokles podaří v dalších letech zastavit, jsou podle statistiků mizivé.  Zdroj: MF DNES  DAVID MACHÁČEK 17.7.2002 
Konsolidační agentura by měla zprivatizovat a rychle zrušit. Už vůbec by ji neměli řídit politici. ČP
Nemáte jako člověk Koalici blízký obavy z toho, že do korupčního prostředí, o němž se psalo v českých novinách před volbami, budou dosazeny jen nové figury? Hovořím například o České konsolidační agentuře, o mediálních radách, o kterých se hovoří, že mají být odpolitizováni. Nebude to o tom, že budou dosazeny jiné figury do zmiňovaných orgánů?
"To, co se stalo s Českou konsolidační agenturou, která má ve správě stamiliardový majetek dluhu z privatizace, se kterým nějakým způsobem zachází, kdy byli do orgánů této agentury jmenováni politici, to doufám, že už se nebude opakovat.
Jan Kasal, že vám vstupuji do řeči, místopředseda KDU-ČSL, ovšem říká, že by tam politici být měli.
Tak má na to jiný názor než já. Já jsem přesvědčen, že tato vláda, má-li skutečně kromě nového stylu vyjednávání přinést také příslib nového stylu do politiky, tak by měla postupovat zde radiálně, odpolitizovat tyto orgány a koneckonců Česká konsolidační agentura, která drží těch několik set miliard špatných pohledávek a teď s nimi nějakým způsobem manipuluje, by měla být co nejdříve privatizována, prodána jako celek, to není věc pro stát, aby si s tím tak dlouho zahrával. A doufám, že tato vláda to pochopí a rychle se toho zbaví",
řekl 26.6.2001 v rozhovoru s Václavem Moravcem v BBC   senátor Josef Zieleniec
Polsko odmítá názory Edmunda Stroibera.
Polský premiér Leszek Miller včera rozhodně odmítl požadavky anulování právních aktů, o něž se opíralo poválečné vyvlastnění a přesídlení Němců z tehdejšího Československa a Polska. Reagoval tak na víkendové prohlášení konzervativního německého kandidáta na úřad kancléře Edmunda Stoibera, podle něhož jsou tyto dokumenty v rozporu s evropským právním řádem a systémem hodnot. ...
   Edmund Stoiber, kandidát německé CDU/CSU na úřad spolkového kancléře, vyzval o víkendu ČR a Polsko k anulování právních aktů, o něž se po druhé světové válce v těchto zemích opíralo vyvlastnění a rovněž odsun německého obyvatelstva. "Dokud jsou tyto dokumenty v platnosti, rány zůstávají otevřené," řekl německý politik. Stoiber kromě toho vyzval polskou vládu k přiznání práva návratu bývalým obyvatelům Východního Pruska. 
Zdroj: MF DNES  Jan Melichar  25.6.2002 
Hospodářství se rozvíjí mnohem pomaleji než by mohlo.
Česko je jako člověk, který využívá jen poloviny svých schopností, protože se bojí udělat důležitá životní rozhodnutí a stále je oddaluje. Domácí hospodářství stoupá v posledních dvou letech vzhůru tempem kolem tří procent ročně. Ekonomové míní, že by mohlo mít dvojnásobnou rychlost. "Pokud by se udělaly zásadní reformy, které stále ještě na Českou republiku čekají, mohla by ekonomika růst o šest až devět procent ročně," říká ekonom Jan Švejnar, profesor Michiganské univerzity v USA. "Potenciál je vyšší než současných 2,5 procenta.  Zdroj: MF DNES Lenka Zlámalová 21.6.2002 
Lákadlo německého občanství v 21. století.
Chcete mít vedle českého i německý pas? Dostávat přídavky na děti - 154 eur na každé první až třetí dítě a 179 eur na každé další? Takovou nabídkou láká Čechy s německými předky ke spolupráci agentura, která rozdává lidem do schránek letáčky s kontaktní adresou. ...
   Žádosti o německé občanství přijímá německé velvyslanectví v Praze. Připustilo, že v posledních třech letech jich má mimořádné množství. V konečné fázi doklady posuzuje centrální úřad pro Němce žijící v zahraničí v Kolíně nad Rýnem. "Taková záležitost trvá až rok," uvedla Petra Dachtlerová z tiskového oddělení velvyslanectví. Podle evidence tohoto úřadu byl počet žadatelů nejmasovější v letech 1999 až 2001, kdy vyřizoval ročně až dva a půl tisíce přihlášek. "V posledním roce jich máme osmnáct set. Převažují žádosti z Hlučínska," uvedla Dachtlerová.
Zdroj: MF DNES   Antonín Pelíšek 21.6.2002 
Parlamentní volby 2002 - mohou přestupy zachránit politickou kariéru ?
"Pokud skončí Unie svobody špatně, je to i můj konec," řekl Pilip v citovaném rozhovoru pro MF DNES. Důvod je zřejmý: ač je mu pouhých osmatřicet, ve svém životě už prošel třemi stranami: začínal v KDS, kterou jako předseda sloučil s ODS. A tu zase - z pozice místopředsedy a nepsaného Klausova nástupce - pomáhal v dramatickém závěru roku 1997 rozdělovat. Počátkem letošního roku stál i u další dramatické epizody české politiky: jednoznačně - a proti své předsedkyni Haně Marvanové - se postavil na stranu lidovců, kteří žádali odchod zadlužené ODA z kandidátek tehdejší Čtyřkoalice. Jako by to symbolicky předznamenalo jeho pád: ve volbách kandidoval jako koaliční dvojka za šéfem lidovců Cyrilem Svobodou v Královéhradeckém kraji. Lidovečtí voliči ho však preferenčními hlasy pro kandidáty KDU-ČSL doslova "vykroužkovali" ze sněmovny. Zdroj: Jindřich Šídlo 20.6.2002  MF DNES
Parlamentní volby 2002 - s jakým vkusem volí naši krajané ?
"Kdyby záleželo jen na hlasech, které odevzdali Češi v zahraničí, dopadly by volby opačně. Podle krajanů by vyhrála Koalice, jíž dalo hlas 33,99 procenta voličů, druhá ODS dostala 27,71 procenta a třetí ČSSD 25,33 procenta hlasů. Komunisty by krajané nepustili do sněmovny. "   Zdroj: 17.6.2002  ČTK  
Parlamentní volby 2002 - komunisté v přesálí znovunabyté moci.
"Jen snad proto, že čeští komunisté v demokratických volbách (jimi tradičně vysmívaných) získali největší procento hlasů (s jedinou výjimkou v roce 1946) v celé své osmdesátileté, nejednou vražedné historii? Nebo snad proto, že rekordu dosáhla strana, jež - ať se k tomu hlásí, či nikoli - ideologicky a v zápase o moc ve státě nastoupila na místo KSČ, neblahé paměti? Třikrát ano!, a nikoli nejen, ale právě proto soudím, že demokracie ohrožena je. Přehnané tvrzení? Prozatím. Komunisté totiž dovedou čekat na chvíli zralou ke "konečnému řešení". Ta chvíle nastává tehdy, kdy údajného třídního nepřítele stačí (často vinou neuvěřitelné lehkomyslnosti demokratické části společnosti) už jen dobít, dokopat, zlikvidovat.  Pavel Tigrid 17.6.2002  MF DNES
Parlamentní volby 2002 - propad (4)Koalice.
"Očekávaný smutek v Národním domě. V souladu s většinou předvolebních průzkumů dopadla velmi špatně Koalice. Jejích čtrnáct procent je ve srovnání s loňskými ambicemi a loňskými preferencemi jednoznačný neúspěch. Vyhnáním ODA a tím rozbitím čtyřkoalice (způsobené zejména lidovci) přišlo toto uskupení o více než o pouhé jedno procento příznivců aliance. Očekávaný debakl Koalice, která chtěla volby vyhrát, dávali proto unionisté v tiskovém středisku v Národním domě na Vinohradech ihned po zveřejnění prvních odhadů za vinu lidovcům a jejich předsedovi Cyrilu Svobodovi. Nad volebním výsledkem, který potvrdil pochmurné prognózy, se tak na Vinohradech nikdo neradoval. Nicméně vzhledem k ohlášením Vladimíra Špidly, vítěze voleb, o pravděpodobné vládní koalici s Koalicí ani nikdo neplakal a nevztekal se." István Lékó Pavel Matocha Jan Štětka 17.6.2002  Euro  
Pohled zvenčí - Rusko a Nato, o práci prezidenta Havla mluví Madeleine Albrightová.
"Nedávno americký prezident George Bush a ruský prezident Vladimir Putin podepsali dohodu o vzniku Rady Severoatlantická aliance - Rusko. Považujete ustavenou formu spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem za dobrou, nebo k ní máte výhrady?
Já jsem ze začátku..., zaprvé, to, co je důležité vědět, že my jsme také měli takový rozhovor a také jsme měli orgán NATO-Rusko, to, co jsem já udělala, že budou konzultace s Rusy o věcech, které máme společné, kdy je něco, na čem musíme pracovat dohromady, ale že by Rusové nikdy neměli vědět o tom, co ti členové Aliance dělají vevnitř, ale vždycky jsme mysleli na to, že bude víc a víc věcí, kde Rusové a Aliance mohou pracovat dohromady a také jsme pracovali na Balkáně dohromady, takže to vždycky bylo partnerství, že by to bylo větší a větší. Já jsem ze začátku, když toto bylo řečeno Tony Blairem, já jsem ze začátku měla strach, že najednou Rusové budou moci být vevnitř NATO, na jednáních, které jsou jen pro členy, ale pak, já myslím, že to bylo opraveno. Prezident Havel o tomto také psal a já myslím, že to bylo nějak teď rozřešeno trošku lépe, že je to důležité mít konzultace s Rusy, pracovat s nimi na věcech, které můžeme dělat dohromady, ale já vždycky budu mluvit o tom, že oni mohou mít hlas, ale ne veto v tom, co dělají členové. Ale také může přijít doba, kdy Rusové možná budou uvnitř Aliance a budou moci ...
Vy si myslíte, že je opravdu reálné, aby se Rusko stalo členem Severoatlantické aliance?
My jsme vždycky říkali, že je to možné, ale záleží to na tom, jak oni pracují a jestli oni také budou moci dělat ty věci, co jiní členové musejí, ale
vždycky to bylo něco, co jsme řekli, že může přijít.

A máte tip, kdo by se mohl stát nástupcem Václava Havla?
Já myslím, že Václav Havel je jeden z nejdůležitějších a nejlepších lidí, kteří se objevili na scéně, nejen v České republice, ale také na
mezinárodní scéně, a není to lehké najít někoho, kdo ho může následovat. Já doufám, že čeští lidi opravdu rozumějí tomu, jaké to pro ně bylo štěstí, že někdo jako Václav Havel se objevil, že pracoval tolik pro české lidi a pro zvýšení morální úrovně Čechů a jak se lidi dívají na Českou republiku, protože on je prezidentem a je to těžké najít někoho, kdo ho může následovat.
."   rozhovor moderoval Václav Moravec 14.6.2002   BBC
Korupce po stopadesátépáté - nákup stíhaček.
"Proti tomu, aby Česká republika kupovala gripeny, vystupují už dva roky představitelé NATO a američtí politici. Vaše armáda je v dezolátním stavu a vy chcete utratit peníze, které nemáte, za nákup drahých strojů, pro které nebude v Alianci využití -- upozorňují na evidentní skutečnost. Přesto 98 poslanců -- všichni sociální demokraté, s jednou výjimkou lidovci, šest unionistů a dva komunisté -- minulý týden nákup gripenů odhlasovalo. Reálným důvodem, proč se tak rozhodli, může být pouze korupce. (...)
   Neochota politiků obhájit nákup tváří v tvář všem výtkám samozřejmě budí podezření, že jsou někteří z nich podplaceni. Běžnou provizí u větších vojenských zakázek jsou tři procenta. V tomto případě budou rozděleny skoro dvě miliardy korun. Skončí nějaké peníze ve stranických pokladnách? Nebo dokonce na osobních účtech politiků?
Jeden poslanec dával v lehce povznesené náladě ve sněmovní restauraci k dobru příběh o šéfovi svého klubu, který maloval před svými kolegy poslanci na čtvrtku papíru graf. Kruh znázorňoval, o kolik peněz se v "zákonu gripen" hraje a kolik připadne na jeho stranu. Podobných příběhů je slyšet více a nemusí být pravdivé. Jsou ale dostatečným dokladem, s jakým cynismem, bez skutečného zájmu o veřejný prospěch, poslanci po čtyřech letech opoziční smlouvy o státní zakázkách hlasují." Jaroslav Spurný  13.-19.5.2002 doplneno.gif (900 bytes)  Respekt
Německo-české vztahy.
"Německo nyní debatuje o tom, kolik minulosti snese přítomnost. Kolik minulosti snese současnost v česko-německých vztazích?
Člověk není bytost bez dějin. Právě tím se člověk odlišuje od jiných živých bytostí. Tím, že reflektuje své dějiny. To dělají
Němci i Češi, a to je také dobře. Právě v tom je celý smysl debaty o minulosti. Reflektujme dějiny. Dějiny dělají národy. A my
se z nich musíme poučit. Ačkoli někdy je sporné, jaké ponaučení si vzít. Myslím, že v Německu nemáme důvod udělat za
minulostí tlustou čáru. Naopak. Musíme vést dialog o tom, co se událo. Protože člověk, který nezná svůj původ, nepozná ani
svou budoucnost.
Jsme tedy na dobré cestě?
Ano, ačkoli otázky dějin by mohly být také někdy zneužity. A právě tomu musíme umět čelit." Zdroj: rozhovor Zity Senkové německým prezidentem Johannesem Rauem 
6.6.2002   MF DNES
Česko-německé vztahy.
"... Pozice obou stran jsou nesmiřitelné. Jedni tvrdí, že Německo je skoro šedesát let od války vzorová demokratická země, je humanističtější, vyspělejší a demokratičtější než Česko, proto je dobré se od ní učit. V otázce dekretů prezidenta republiky tito lidé poukazují na to, že nejméně dva z nich jsou založeny na principu kolektivní viny, a měly by být tedy zrušeny a jejich oběti odškodněny.
   Druzí kladou důraz na to, že Německo rozpoutalo druhou světovou válku. A nejen to. Byli to Němci, kdo vyhladil židovské obyvatele Čech a Moravy a slovanským vyhlazení chystal. Odsunout sudetské Němce po krachu třetí říše pak byla ne pomsta,  ale nutnost. Nynější Německo se jim jeví podezřele - není to sice agresor, ale ekonomický vyděrač. Využije své síly, aby nás hospodářsky zotročilo, a nakonec prosadí i to, aby byly původním majitelům (zrádcům) restituovány Sudety.
   Nositelé prvního pohledu, řekněme proněmeckého, jsou schopni spílat těm druhým do nacionalistů a dřevních obrozenců. Nositelé druhého pohledu jdou až tak daleko, že označují první za kolaboranty a nové Emanuely Moravce.
   Tytéž dějiny a tatáž současnost, pohled je však dvojí. Pouze kladné a pouze záporné znaménko. V době, kdy i pravice a levice překonaly ideologii a v některých otázkách skoro nejsou k rozeznání, výklad česko-německých vztahů je naprosto zatížen ideologií. ...
" Martin komárek 
6.6.2002   MF DNES
Kavanův rozhovor s pracovníky StB na videokazetě poskytnuté ČT.
"Záběry, které by ČT chtěla nabídnout divákům, pocházejí z doby, kdy se Jan Kavan vracel do Prahy z britského exilu. Podle týdeníku Respekt, který obsah nahrávky popsal už na jaře 1992, vedli estébáci nejprve s Kavanem nezávazný hovor. Ptali se třeba na první dojmy z Československa. Pak mu nabídli pomoc při jeho dalších cestách do Prahy: prý mu mohou zajistit "dobrý a laciný" hotel. Při prvním hovoru hostí tajní policisté Kavana kávou, při druhém šampaňským. V roce 1991 označila parlamentní komise Kavana za spolupracovníka StB. Podle ní spolupracoval během studií v Londýně na konci 60. let. Kavan se hájil tím, že nevěděl, že lidé, s nimiž se stýkal, byli tajní policisté. Myslel prý, že jde o diplomaty. Kavan se proto obrátil na soud a ten mu v roce 1996 potvrdil, že s StB vědomě nikdy nespolupracoval." Jindřich Šídlo  6.6.2002   MF DNES
Kuponová privatizace a volby 2002. Aneb Proč už nemusíte Václave Klausi. 
"Pokusím se odpovědět Václavu Klausovi, který nám v brožurce vysvětluje, proč musí znovu do toho, že nemusí už vůbec nic. Nedávno prohlásil, proč bude pokračovat. Odpověď byla „Musím“.
   Pouze národ musí, a to brzy, rozhodnout, kdo by měl pokračovat, a hlavně, kdo ne. Proto chce vědět, kdo nese v českém státě finální odpovědnost za vytvoření téměř dokonalých podmínek pro rozkrádání státního (nepřijímám trik „národního“) majetku, a to před, v průběhu i po privatizaci.
   Dále se zajímá, proč právě model kuponové privatizace, ve vyspělých zemích právně i mravně nepřijatelný, byl zvolen pro Československo. Nebyl snad Václav Klaus varován i nositelem Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 1993, prof. D. Northem, a to z důvodu nepřijatelně privilegovaného přístupu k ekonomickým informacím?  ...

   Proč nebylo zabráněno činnosti Viktora Koženého (harvardské fondy), opírající se o kuponovou privatizaci? Tato činnost, podezřelá od samého počátku, byla vámi umožněna, i když jste jí z počátku silně nedůvěřoval. Velký otazník představuje nedostatečné „prokádrování“ náměstka ministra financí (MF) Třísky, skutečného „duchovního otce“ privatizace na bázi kuponů, propuštěného ze své funkce i z celého MF, po relativně krátkém působení. Byla příčinou jeho, alespoň podle Cibulkových seznamů, vysoká funkce v StB?
Národ se ptá: Byla to náhoda, že člověk s touto minulostí přišel s návrhem, majetkově silně preferujícím vyšší komunistické kádry? Byly to osobní rysy ministra Václava Klause, hlavně jeho nadměrné sebevědomí, často zakrývající neznalost, jež způsobily tolik zla v politice nového státu, především po opadnutí revoluční vlny nadšení.
   Negativní rysy Klausovy osobnosti se samozřejmě nejtragičtěji projevovaly v jeho činnosti v politické aréně a těžce poznamenaly veškerý vývoj politického systému v našem prostoru v posledních 10-12 letech. ODS nebyla, není a nebude úspěšná bez podstatných změn ve svém vedení! Základními slabinami tohoto vedení jsou laciný populismus a snaha zůstat u moci, jež se staly hlavními životními hodnotami pro příliš mnoho předáků ODS. Pane profesore, nebojte se, nemusíte kromě odchodu skutečně už nic!" 
  Luboš Jiří Hejl, bývalý profesor ekonomie Univesity of Chicago  1.6.2002   MF DNES
Exprimátor Jan Kasl o politice ODS.
"Ne, ODS není naprosto zkorumpovaná. Bohužel se ti "dovednější" dostanou k vedení a vytlačují ty ostatní. To se asi děje v každé straně, jde ale o to, aby se to nestalo principem. V ODS je spousta slušných schopných lidí, ale jsou bohužel pod pokličkou těch, co se vyšplhají někomu po zádech. Součástí stranické politiky se stalo zakrývání lumpů a neschopných, falešná solidarita. Možná, kdybych s nimi dokázal hrát tu hru a pak je vzal přes uši, vyhrál bych to. Účel světí prostředky. Ale já tu hru hrát nechtěl." 
rozhovor Jana Kasla s redaktory MF, JINDŘICH ŠÍDLO, MILAN HULÍNSKÝ   30.05.2002   MF DNES
Může se stát ruský Kaliningrad problémem v budoucí Evropě? srp a kladivo
"Summit však nepřinesl řešení ve sporu o přístup do Kaliningradu a jeho okolí, do enklávy sevřené mezi Polsko a Litvu. Vstup těchto zemí do unie totiž výrazně zkomplikuje cestování mezi Ruskem a enklávou, proti čemuž Moskva protestuje. "Na řešení této otázky, která se dotýká životních zájmů Rusů, budou bez nadsázky záviset naše celkové vztahy s Evropskou unií," prohlásil prezident Vladimir Putin. Až bude Kaliningrad "obklopen" územím unie, ruští občané budou muset pro tranzit do Ruska mít víza a Brusel dal včera najevo, že v této principiální záležitosti nehodlá ustupovat. Experti unie se navíc bojí, že enkláva se stane "cizorodým prvkem" a potenciálním zdrojem konfliktů. "Členské země EU musí přísně dodržovat pravidla, která platí v jejím rámci, včetně těch, která se týkají vízového režimu," uvedl šéf Evropské komise Romano Prodi. Dodal, že EU se snaží o to, aby pohyb obyvatel byl "maximálně svobodný". Jasně však prohlásil, že ruský návrh na vytvoření "bezvízových koridorů" je pro unii nepřijatelný. " 
29.05.2002   MF DNES
Názory osobností na současnou českou společnost - historik Dušan Třeštík
"Jak se díváte na naši politickou scénu?
Řekl bych, že je standardní. Co tu chybí, jsou výrazné tvůrčí osobnosti, ale ony chybí už řadu let v celé Evropě. Poslední byli Khol a Tatcherová.

V čem jsou kořeny našeho tak často citovaného plebejství?
Po Bílé hoře jsme přišli o šlechtu, a ještě navíc jsme se ocitli mezi dvěma tábory, katolickým a protestantským. Byli jsme rekatolizováni a sebevědomý bohatý český národ, který se vytvořil v druhé půlce 19. století, byl hotov a na úrovni všech evropských národů, a proto se musel vymezit proti Habsburkům, i když vlastně moc nechtěl. Logicky bychom se měli stát protestanty, protože jsme byli neseni liberálními myšlenkami, ale stali jsme se pouze ateisty. Za to nemohou komunisté, to je starší. Protože jsme byli proti Rakousku, museli jsme být proti jeho spojenci, to jest církvi. Toto je důsledek. Nejsme ani katolíci, ani protestanti, ani liberálové, ani konzervativci.

Díky tomu, co jste zmínil, a díky neexistenci majetkové kontinuity jsme pro okolní svět těžko pochopitelní, a tudíž i těžko
vypočitatelní...

Protože jsme propadli mezi protestantskou a katolickou půlkou Evropy. Nemáme ani dobře známé těžko snesitelné protestantské ctnosti, ani stejně dobře známé příjemně konzervativní katolické nectnosti. A neexistence majetkové kontinuity v Čechách je katastrofa a je to vidět hned, přejedete-li do Rakouska nebo do Bavorska, kde grunty jsou v držení rodu bezmála tisíc let. Kdyby nebylo Bílé hory, mohli jsme vypadat podobně. Přes nás stále přecházejí nějaké dějiny, my se schováme, a když pak vystrčíme hlavy, nic nemáme. Proto to plebejství." 
Rozhovor Karla Hvížďaly s historikem Dušanem Třeštíkem 29.05.2002   MF DNES
Krajští náčelníci StB se vysmívají autoritě soudu.   StB
"Jedenácti náčelníkům StB, obviněným ze zavlékání lidí do ciziny, po šesti letech okolků konečně začal proces. Totiž nezačal. Tři náčelníci se kvůli nemoci nedostavili. Soud byl tedy odročen na neurčito. Nic nového pod sluncem. Tak to je vždy, když se ruka zákona přiblíží k nějakému estébákovi či vyššímu komunistovi. Policejní i soudní konání se zpomaluje, zastavuje, vrací, přehodnocuje a oddaluje nemocemi, roztržitostí úředníků nebo omyly všelijakých doktorů práv. Spravedlnost se zahltí a nekoná. Kdekdo je náhle chorý, má výpadky paměti, nevyzvedává obsílky a nedostavuje se.
    Byl komunistickým poslancem s komunistickou imunitou - co chtějí soudy zkoumat? Imunita, kterou si zločinci navzájem udělují, je nějaká imunita? Nacističtí předáci byli také poslanci říšského sněmu - s tehdejší imunitou. My si pořád myslíme, že být komunistickým ministrem nebo poslancem znamená, že dotyčná postava skutečně byla nějakým poslancem či ministrem. Je to omyl, v bezprávním státě ani imunita není nic. Však ji přiřkl jeden bandita druhému. Je ponižující a nesmyslné soudit Bilaka a spol. podle tehdejších zákonů, které si dali oni. Vždyť to nebyly zákony, nýbrž příkazy komunistického uzurpátora či okupačních správců. Zákon tu byl před nimi, pak už ne. Jedenáct náčelníků StB u soudu - pohled jistě povzbudivý. Méně povzbudivé budou - po mnoha letech - rozsudečky: podmínečky, odkladečky, všude samí nevinní.
Karel Steigerwald  28.05.2002   MF DNES
Krajští náčelníci StB se vysmívají autoritě soudu.   StB
"Jedenácti náčelníkům StB, obviněným ze zavlékání lidí do ciziny, po šesti letech okolků konečně začal proces. Totiž nezačal. Tři náčelníci se kvůli nemoci nedostavili. Soud byl tedy odročen na neurčito. Nic nového pod sluncem. Tak to je vždy, když se ruka zákona přiblíží k nějakému estébákovi či vyššímu komunistovi. Policejní i soudní konání se zpomaluje, zastavuje, vrací, přehodnocuje a oddaluje nemocemi, roztržitostí úředníků nebo omyly všelijakých doktorů práv. Spravedlnost se zahltí a nekoná. Kdekdo je náhle chorý, má výpadky paměti, nevyzvedává obsílky a nedostavuje se.
    Byl komunistickým poslancem s komunistickou imunitou - co chtějí soudy zkoumat? Imunita, kterou si zločinci navzájem udělují, je nějaká imunita? Nacističtí předáci byli také poslanci říšského sněmu - s tehdejší imunitou. My si pořád myslíme, že být komunistickým ministrem nebo poslancem znamená, že dotyčná postava skutečně byla nějakým poslancem či ministrem. Je to omyl, v bezprávním státě ani imunita není nic. Však ji přiřkl jeden bandita druhému. Je ponižující a nesmyslné soudit Bilaka a spol. podle tehdejších zákonů, které si dali oni. Vždyť to nebyly zákony, nýbrž příkazy komunistického uzurpátora či okupačních správců. Zákon tu byl před nimi, pak už ne. Jedenáct náčelníků StB u soudu - pohled jistě povzbudivý. Méně povzbudivé budou - po mnoha letech - rozsudečky: podmínečky, odkladečky, všude samí nevinní.
Karel Steigerwald  28.05.2002   MF DNES
Názory osobností na současnou českou společnost - režisér Jan Hřebejk
o nás
"Podle mě to zdejší amatérství a nabobství souvisí s tím, co tvrdí můj kamarád a scenárista Petr Jarchovský: Žijeme v zemi, kde každej sedí o sesli vejš, než má sedět. A má pravdu. Výborný producent selhal jako šéf filmového studia; kdo je trošku dobrej divadelník nebo novinář, už je to kandidát na ministra kultury či mluvčího vlády... Tady lidi, kteří ještě mají zpívat ve sboru, už zpívají sóla. To je problém.
o EU
Brusel sem byrokracii nezavede, poněvadž příšerná byrokracie už tady vládne i bez něj. Tím nechci příští možné potíže bagatelizovat. Po vstupu do EU tady samozřejmě nenastane ráj na zemi, lidi nebudou lepší, fabriky nebudou ihned výkonnější... Ale bude pokračovat to, co už běží: udělalo se u nás od devadesátého roku leccos dobrýho, protože se to nemohlo neudělat - pod tlakem jiných zemí a okolností. Vnímám to zkrátka tak, že když jedu do Francie nebo do Itálie, vím, že jsou to země, kde se neodehrávají jen samý hezký věci, ale mluvím tam s lidmi, koukám se kolem sebe a vím: Jo, s vámi chci být v jedný partě... Tohle je Evropa, jejíž chci být součástí. To zakládá můj mírný optimismus. A jestli tohle má být nové Rakousko-Uhersko? Pak volám: Chci zase tři sta let trpět!    " 
Rozhovor Josefa Chuchmy s režisérem Janem Hřebejkem 27.05.2002   MF DNES
Kolik křesel v parlamentu obsadí bývalí komunisté a členové Národní fronty? Vytvoří zas většinu?
"Pouze jediný ze sedmi polistopadových premiérů se může pochlubit tím, že nikdy nebyl členem komunistické strany: Václav Klaus. A předseda ODS to také rád občas připomíná. Marián Čalfa, František Pitra, Petr Pithart, Jan Stráský, Josef Tošovský i Miloš Zeman, ti všichni komunistickou stranou prošli. Byť každý v jiné době a za jiných okolností. Pithart (český premiér 1990-1992), Stráský (poslední předseda federální vlády v roce 1992) i Zeman vstoupili do KSČ jako mladí lidé v šedesátých letech a po roce 1968 byli buď vyloučeni, anebo ze strany vystoupili - se všemi následky, které to neslo. Petr Pithart pak podepsal Chartu 77. Miloš Zeman sice ne, ale často zdůrazňuje, že byl "dvacet let na seznamu nepřátel socialistického zřízení". František Pitra (český premiér z přelomu let 1989-90), a hlavně Marián Čalfa jsou jiné případy. Oba vzešli z komunistické nomenklatury a po listopadu se v čele vlád ocitli díky složitým dohodám o předání moci z konce roku 1989. Další osudy se již liší: zatímco Pitru vystřídal už v únoru 1990 Pithart, Čalfa vydržel i v nových poměrech - a na svém místě vydržel s podporou prezidenta Václava Havla až do roku 1992. A Josef Tošovský, dlouholetý šéf centrální banky a dočasný premiér z jara 1998, své členství v KSČ, díky němuž mohl v době normalizace pracovat třeba na atraktivním místě v londýnské pobočce Živnobanky, v oficiálním životopise úplně zamlčel. Ovšem ani dvě Klausovy vlády z let 1992-1996 se bez bývalých členů KSČ neobešly. Ještě koncem roku 1989 byl ve "straně" například někdejší ministr průmyslu a obchodu, člen ODA a dlouho nejpopulárnější politik země Vladimír Dlouhý. Totéž lze říct i o ministrovi financí Ivanu Kočárníkovi. Z šedesátých let si své znamení nesli už zmiňovaný Jan Stráský (u Klause ministr dopravy a zdravotnictví) či ministr hospodářství Karel Dyba. V Zemanově kabinetu bylo (zejména v jeho začátcích) spíš těžké hledat ty ministry, kteří se KSČ vyhnuli. Ale našli se: vedle "mladíků" Grosse a Březiny namátkou třeba vicepremiér a dnešní předseda ČSSD Vladimír Špidla, někdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl či ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Pokud se nestane něco neočekávaného, příští premiér už s komunistickou minulostí mít problém nebude: vedle Klause a Špidly jsou "čistí" i oba lídři Koalice, Hana Marvanová a Cyril Svoboda. A ani Miroslav Grebeníček o sobě nemůže říct, že je bývalý komunista. " 
Šídlo 27.05.2002   MF DNES
Komunisté platí straně stejně jako to dělali Sládkovi republikáni.
"Komunistům se dařilo téměř čtyři roky skrývat metody, kterými zavazují své poslance a senátory k poslušnosti a k odvádění povinných finančních částek do stranické pokladny. Úzkostlivě střežené interní materiály přímo z centra Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, které tyto metody poodhalují, získala nyní redakce Klekánice České televize. (Reportáž odvysílá v úterý 28. května.)
    V dokumentech z roku 1998, které má k dispozici také týdeník EURO, se zavázali všichni komunističtí kandidáti na poslance a senátory k řadě povinností. Vedle obecně požadované stranické poslušnosti k nim patří i povinné odvádění vysokých finančních částek přímo z platů, které dostávají za své působení v horní i dolní komoře Parlamentu České republiky. ...
   Zásadní jsou však ustanovení, v nichž se kandidáti již předem smluvně zavazují, že se vzdají svého mandátu zákonodárce v případě, „že se jejich činnost výrazně odchýlí od politiky KSČM a že budou každý měsíc odvádět do pokladny KSČM patnáct procent ze svého hrubého základního platu včetně případného funkčního příplatku.
    Odvody na základě smluv s 27 komunistickými zákonodárci tak přinášejí kase KSČM každý měsíc nejméně 378 675 korun, což ročně představuje 83 700 korun odvedených straně každým senátorem a poslancem, k tomu 84 600 korun od asistenta, celkem tedy 4 544 100 korun. Za uplynulé čtyřleté volební období si tímto způsobem KSČM pomohla nejméně k 18 176 400 korunám. 25.05.2002   Dalibor Bártek, Česká televize, redakce Klekánice
Euro
Velké případy zůstávají na Slovenku také nedořešeny.
"S korupcí souvisí i některé případy privatizace z doby, kdy byl premiérem Mečiar. Tyto kauzy, spolu s únosem Kováče
mladšího, zůstávají nevyřešeny. Proč tomu tak je?

Protože mezi podezřelými a těmi, kteří je mají stíhat, je obrovský rozdíl. Podezřelí mají neuvěřitelné finanční možnosti,
nejlepší advokáty, technické vybavení. Proti nim stojí slabě zaplacení, nechránění policisté. A proto naše cesta vede
především přes specializované týmy. Pro jejich členy jsme připraveni vytvořit nadstandardní platové podmínky, 24hodinovou
ochranu a mimořádné pravomoci." 
24.05.2002 úryvek z rozhovoru Michaely Prokopové se slovenským politikem Robertem FicoMF DNES
O úplatcích se začíná konečně veřejně diskutovat.
Místopředseda Krajského soudu v Ostravě Petr Hampel tvrdí, že s nabídkami na úplatek se setkává často. Říká, že černým Petrem jsou advokáti. Ti zase v této souvislosti označili za skutečné viníky soudce.
"Jaké metody máte konkrétně na mysli?
Pořádá se třeba golfový turnaj, pozvou vás do VIP scény a tam třeba proběhne nějaká transakce. Nebo advokát zavolá: Hele, Franto, tamto a to, pojďme na pivo, a věc může být rychlejší. Vezmou ten spis o týden dřív, ta lhůta se zkrátí. Ale musí vědět, jak vypadá technologie zpracovaní spisu, za kým přijít.
Proč je neudáte?
I kdybych si zmíněné rozhovory nahrával na diktafon, nebo dokonce skrytou kamerou, nepochybuji o tom, že by bylo nesmírně obtížné dokázat pravý smysl nabídek. Čekalo by mě nekonečné soudní řízení. Pravděpodobnost úspěchu by byla velmi malá. Třeba v případě Petra Pitharta, kterému byl před lety při jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou nabídnut úplatek. Na kousku papíru mu pachatel napsal přímo číslici v korunách, milion korun. Pachatel nakonec dostal po pěti letech podmínku.
Ale co když mají advokáti pravdu? Můžete svým podřízeným natolik věřit?
Zákon zakazuje přímý neoficiální kontakt soudce se stranou. Úplně mu to lze těžko zamezit. Proto nikdy nemůžu vědět, kdo se o co pokoušel. Mezi advokáty je obrovská řevnivost. Není to nic jiného než boj o peníze, tedy o klienty. Advokát bez bohatých klientů je samozřejmě ve svízelné situaci. Dokáže se v takovém případě snížit k neuvěřitelným věcem.
24.05.2002 úrzyvek z rozhovoru Davida Kolaji s  místopředsedou krajského soudu v Ostravě Petrem Hampelem  MF DNES
Poslední dějství velkého třesku ministra Grégra.
"Velký třesk se měl stát největší akcí na podporu českého hospodářství. Nakonec nebyly peníze. Velký třesk se tak ještě před svým narozením smrsknul a zbyly z něj jen drobty. Jen pár firem se dočká této pomoci. Stát je zbaví dluhů tím, že je nechá, ať si seženou zájemce ochotného odkoupit jejich dluhy. Výměnou za to dostane v těchto firmách vlastnický podíl. To by nebyl špatný obchod, kdyby strategického partnera nevybírali titíž manažeři, kteří dluhy svého podniku zvětšovali od pěti do desíti. Hospodařili špatně a dnes mají rozhodovat, komu podnik prodají. Nebudou to dělat o nic lépe a poctivěji, než byli zvyklí. Nikdo jim nebude bránit, aby svoji firmu, na které jim stejně nezáleží, prodali pod cenou. Za to od nového majitele dostanou dobře placené místo nebo třeba zlatý padák. Jako obvykle rozhodne korupce. Ostatně co jiného se dalo očekávat. Žijeme v zemi, kde takhle končí snad všechno. Velký třesk nebyl výjimkou. Buďme rádi, že byl nakonec jen takhle malinký. " 
24.05.2002 Jan Šmíd MF DNES
Sudetští Němci.
"Požadavky vyhnanců se poprvé objevily ve volebním programu konzervativního bloku stran CDU/CSU. Do jaké míry k tomu přispěli čeští politikové?  
Pánové Zeman a Klaus se vlastně zachovali vůči vlastnímu národu kontraproduktivně. Tolik a takovým způsobem atakovali vyhnance, že bylo logickým vyústěním zakotvení našich požadavků do volebního programu stran, které nás vždy podporovaly. Kdyby Zeman na začátku roku neoznačil sudetské Němce za Hitlerovu pátou kolonu, byly by české volby bez německé karty a německé volby bez české." 
18.05.2002 z rozhovoru Zity Senkové s předsedou předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu, Berndem Posseltem,, MF DNES
Bankroty a správcové konkurzní podstaty - příklad první.
"Je to skoro k neuvěření. Člověk, který dovedl firmu jako její majitel ke krachu, může nakonec ještě řídit její bankrot a
velmi slušně na něm vydělat. Taková situace panuje třeba ve firmě Novoměstská společnost. Podnikatele Michala Vaculku začátkem loňského roku královéhradecká soudkyně Jaroslava Zusková jmenovala v jeho vlastní firmě správcem konkurzní podstaty. Nejenže za zpeněžení majetku společnosti, k jejímuž pádu napomohl, dostane slušně zaplaceno; jde hlavně o ostrý střet zájmů, kdy člověk, který firmu dříve předlužil, spravuje i nadále majetek, z něhož mají být uspokojeni věřitelé. Jako jediný také ovládá účetní a jiné důležité doklady, obsahující důkazy, proč firma zkrachovala." ... 
16.05.2002 Marek Pražák, Pavla Nováková MF DNES
Bankroty a správcové konkurzní podstaty - příklad druhý.

"Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna skončila před čtyřmi lety v konkurzu kvůli obrovským dluhům přesahujícím 1,2 miliardy korun. Počet jejích věřitelů dosáhl téměř dvaceti tisíc. Po odchodu manažerů ve firmě chyběla část účetnictví, nebylo jasné, jaké má firma pohledávky vůči věřitelům. Konkurzní správce Jan Vanke měl dvě možnosti. Buď prohlásit, že účetnictví není v pořádku a začít rozprodávat zbylý majetek, nebo se pracně pokoušet nepořádky odstranit. Správce zvolil druhou cestu. Najal specializovanou firmu na revizi účetnictví, která provedla 22 tisíc kontrol plátců pojištění a vymohla od nich dlužné částky ve výši 429 milionů korun. Na neoprávněných platbách pojišťovny vymohl zpět dalších 43 milionů a od dalších zdravotních pojišťoven 25 milionů. "Správce prostě našel zlatou cihlu, což je důležité. I když náklady na zjištění a vymáhání pohledávek přišly zhruba na 169 milionů, výsledkem jeho snažení je původně nečekaný příjem 392 milionů korun," komentuje správcovo snažení zástupce věřitelského výboru." ... 
16.05.2002 (mp) MF DNES
KSČM ve volbách 2002.
"Může vyhrát Miroslav Grebeníček volby? Otázka není tak prostoduchá, jak se zdá. Pokud strany politického establishmentu utrpí pětadvacetiprocentní remízu a komunisté získají jen o pár bodů méně, faktickými vítězi budou oni. Všechny volební sociologické prognózy po jejich selhání v Maďarsku a ve Francii nutno brát s obrovskou rezervou, shora uvedenou kombinaci však zdaleka nevylučují. Byla by to taková katastrofa? ...
    Odpověď zní - zisk komunistů by byl katastrofou. Hrozíme se nad tím, že Francouzi dali své hlasy krajní pravici, odpudivé demagogii pana Le Pena. Může se stát, že s ještě větším skóre vyjde z našich voleb krajní levice, odpudivá demagogie pana Grebeníčka. V případě teoretické volby mezi Grebeníčkem a Le Penem horoucně bych každému doporučoval, aby volil Le Pena. Proč? Grebeníček je nebezpečnější. Na náměstích hlásá návrat k nespravedlivému systému, který ničí nejen ovládané, ale i jejich vládce. Jistěže se tento systém už nikdy nevrátí a komunisté stejně jako francouzští krajní pravičáci jen zneužívají často oprávněného rozhořčení zklamaných a odraných lidí. Le Pen však chce „pouze“ vyhnat přistěhovalce. Grebeníček chce vyhnat slušnost, iniciativu a dobré mravy." ... 
18.05.2002 Martin Komárek, MF DNES
Rusko je blízko k NATO.
"Zatímco dosud NATO a Rusko jenom konzultovaly, vyměňovaly si názory a stanoviska, pokusí se nyní společně něco dělat. "Nová rada funguje na základě konsensu. Tím se nejvýrazněji odlišuje od té dosavadní; to je její stěžejní rys," prohlásil George Robertson, který její založení označil za historický počin, a to s vědomím, nakolik je adjektivum "historický" zdiskreditováno.   Podrobný seznam oblastí, ve kterých bude Rada NATO-Rusko kompetentní, je i po dnešku tajným dokumentem. V obecné rovině se pouze ví, že se na jejích schůzích bude přetřásat boj proti terorismu, řešení krizí ve světě včetně mírových misí, civilní nouzové plánování, záchranné práce všeho druhu. Nikoli tedy ty aktivity, jež spadají pod článek pět Washingtonské smlouvy, který zakládá povinnost členských zemí aliance ke vzájemné obraně. 
14.05.2002 Karel Barták, http://www.lidovky.cz   čtk
Hroby československých válečných hrdinů.
"Česko posílá do Ruska ročně statisícové částky na údržbu hrobů Čechoslováků zahynuvších v první a druhé světové válce. Peníze tam však bez užitku mizí jako v černé díře. "Korupce a chaos jsou v Rusku natolik rozlezlé, že si nedělám nejmenší iluze, kdo všechno má z českých finančních darů určených na opravu hrobů prospěch," říká publicista Václav Bartuška, který objel většinu míst, kde jsou pochováni českoslovenští legionáři. Bartuška investuje do zmapování míst posledního odpočinku legionářů vlastní peníze i čas. V Krasnojarsku objevil například všemi dávno zapomenutý hrob třiadvaceti vojáků. S místním architektem a památkářem se dohodl, že oprava vyjde na čtyři tisíce dolarů. "Když jsem druhý den jednal se zástupcem gubernátora Krasnojarského kraje, nastavil ruku pro 45 tisíc. Mé protesty přerušil jasným vysvětlením: 'Chci Volvo'," líčí Bartuška svou zkušenost.
    Publicista proto navrhuje, aby se o hroby našich vojáků v Rusku starali Češi. "Je to navíc naše povinnost a čekat, že to udělá někdo jiný, je nesmysl. Osud československých legionářů je totiž kromě Čechů a Slováků každému ve světě ukradený
."   10.05.2002 - JAN GAZDÍK  MF DNES
Korupce v Německu je také problém.
"V zemi, která miluje řád a dodržování zákonů, význam ministrových slov jasně vynikl: korupce představuje čím dál větší problém, který by mohl poškodit globální postavení Německa. Nejnovější skandál, který odhalil obrovské úplatky, jež platily firmy na zpracování odpadu sociálnědemokratickým politikům v Kolíně nad Rýnem, byl jen posledním ze série případů. Sled skandálů postavil německou veřejnost před fakt, že systematická korupce především ze strany soukromého sektoru ucházejícího se o veřejné zakázky v oblastech, jako je výstavba nebo doprava, se stala součástí každodenního života podnikatelů. Výkonní manažeři připouštějí, že tato situace je nejen nelegální, ale také škodí obchodu, protože tlačí ceny nahoru a omezuje konkurenceschopnost i transparentnost. Problém, který Německo stojí miliardy eur ročně, se však ještě zhoršuje. "Musíme připustit, že v mnoha firmách je korupce součástí jejich podnikové filozofie," říká vrcholný představitel jedné z největších německých společností. …
    Kolínský skandál otřásl stabilitou vlády i veřejnosti a ministra Muellera přiměl k tomu, aby oznámil plán na sestavení registru firem, které v minulosti nabízely úplatky. Ty budou na dobu až tří let vyřazeny ze všech veřejných tendrů. Nové opatření přijala na konci dubna dolní komora parlamentu. "Zůstává však otázkou, jestli se nemine účinkem," říká odbornice na korupci Britta Bannenbergová z univerzity v Bielefeldu. "Je to jen krůček správným směrem, ale nezbytné jsou mnohem větší skoky," míní.
09.05.2002 - HUGH WILLIAMSON MF DNES
Šéf pražské městské policie registrovaný ve svazcích StB. StB
"Radim Chyba pět let šéfoval pražské městské policii, přestože podle zákona na ředitelskou židli nesměl nikdy usednout. Byl totiž evidován v registru svazků StB a ministerstvo vnitra mu už před lety vydalo pozitivní lustrační osvědčení. MF DNES na jeho spolupráci s tajnou komunistickou policií upozornila před čtrnácti dny. Včera, když mu úředníci ministerstva vnitra vydali opis jeho pozitivního osvědčení, se tyto informace definitivně potvrdily. "Chyba mi ukázal pozitivní lustrační osvědčení a v úterý oznámí svou rezignaci," řekl včera radní Rudolf Blažek, jenž má městské strážníky na starosti. Chyba ještě před dvěma týdny tvrdil: Je to nesmysl. Svá tvrzení však nemohl dokázat, protože originál původního osvědčení se za podivných okolností ztratil. " Radek Kedroň  7.5.2002 MF DNES
Německá politika jedná strategicky a dlouho dopředu.
"Světová média před několika dny zaznamenala zprávu, uvádějící, že Němci a Finové se dohodli na zvláštním obchodu. Vyměnili si svá předsednictví v unii. Němci budou předsedat až v roce 2007, zatímco Finové získají druhé pololetí roku 2006, původně vyhrazené pro Němce. Zdá se, že jde o zanedbatelnou zprávičku. Přesto z ní prestižní list Financial Times vytvořil (30. dubna) otevírací článek na první straně.  Za nenápadnou informací se totiž skrývá sílící německá asertivita a odhodlání kancléře Gerharda Schrödera konečně omezit německé výdaje do evropského měšce. V roce 2006 budou členské státy unie složitě diskutovat o dalším sedmiletém rozpočtovém rámci. Zdroje listu Berliner Zeitung potvrzují, že právě na to myslel kancléř při jednání s Finy nejvíce. U předsedající země se předpokládá, že bude všemi silami napomáhat kompromisu. Jenže Berlín hodlá jít do diplomatického souboje s nekompromisním záměrem německý podíl
snížit.
V rozhovorech půjde minimálně o balík 700 miliard eur – na sedm let. (V případě, že by se Evropané v příštím desetiletí dohodli na hlubší společné rozpočtové politice, mohlo by to být i podstatně více.) Kdyby platila současná pravidla, Německo by přispělo zhruba čtvrtinu. To je však údaj o hrubých příspěvcích. Pokud vezmeme čisté výdaje (příspěvky minus čerpání z rozpočtu), je německý podíl ještě podstatně vyšší.  Německé financování Evropských společenství bylo nepsaným pravidlem poválečné integrace. S nadsázkou lze říci, že tak Němci smývali vinu za druhou světovou válku. To je logika, která už se současností nemá mnoho společného.  Zdá se být neuvěřitelné, že v Berlíně takto plánují své kroky čtyři roky dopředu. " Jan Žižka  6.5.2002 EURO
O národních traumatech aneb nejsme v tom sami.
"O Češích ve 20. století lze říci, že vždycky hledali nějakého spojence, o kterého by se mohli opřít. Při nejbližší krizi pak často zažívali zklamání z toho, že se opřít nemohli. Jaké zkušenosti s hledáním spojenců mají, Maďaři?
Maďarský básník Sándor Petöfi už před 150 lety prohlašoval, že Maďaři jsou ti nejosamělejší na světě, všemi opuštění. Myslím, že je to případ všech malých národů ve střední Evropě. Byly tak často zrazeny Maďaři mají léta 1956, 1848, traumatem českých dějin, které jen tak lehce nepřekonáte, jsou léta 1938, 1948, 1968. V podstatě ale jde o to, co řekl britský premiér lord Palmerston už před mnoha lety - státy nemají trvalé přátele nebo nepřátele, mají jen trvalé zájmy. Doufám, že se národy ve střední Evropě z dějin poučí a vznikne něco, co se uskutečnilo po 2. světové válce ve vztahu Rakouska a Itálie, Německa a Francie. Ale pozor, tyto konstrukce jsou vždy velmi choulostivé, rozbitelné, křehké. Proto je důležitý způsob vzájemné komunikace. Proto byl velkou politickou chybou zmíněný rozhovor Miloše Zemana pro rakouský Profil stejně jako Haiderovy reakce.  " ...   22.4.- 28.4.2002   rozhovor Zbyňka Petráčka s Paulem Levdvaiem, maďarským politilogem  Respekt
O dekretech prezidenta Beneše z jiného úhlu pohledu.
"Podívejme se nejprve trochu do historie. Prezidentské dekrety spolu s Košickým vládním programem podstatným způsobem určovaly charakter tzv. třetí republiky (1945--1948). Na základě revolučního zákonodárství, které ODS tak vehementně hájí, byly zestátněny tisíce středních a velkých průmyslových podniků a miliony hektarů zemědělské půdy. Prvorepubliková demokratická státní správa byla nahrazena všemocnými revolučními národními výbory, které byly ovládány komunisty a měly obrovskou pravomoc -- rozhodovaly o udělení občanských práv či internaci osob; na jedné straně konfiskovaly majetek, podle libovůle nejen na základě národnosti, ale i podle politické příslušnosti či jen osobní nevraživosti apod., a na straně druhé měly možnost konfiskovaný majetek přidělovat svým příznivcům a stoupencům. Pod taktovkou národních výborů docházelo k perzekuci neslovanského obyvatelstva a k tomuto účelu sloužily tzv. revoluční gardy (RG). Není jistě od věci, že kolem těchto revolučních ozbrojených složek se začínala formovat budoucí komunistická politická policie. Mnozí z nejbrutálnějších vyšetřovatelů StB začínali svou zločinnou kariéru právě v RG, kde se snažila schovat řada kolaborantů s nacisty. Co se tito hrdlořezové naučili na německých civilistech po válce, "zúročili" pak po únoru 1948 v boji proti "třídnímu nepříteli", tentokrát českého původu -- od odsunu německého obyvatelstva vede přímá cesta k odsunu desetitisíců českých sedláků z jejich statků, většinou do neúrodného pohraničí, a od internace "ne-Slovanů" vede cesta k internaci statisíců Čechů, podnikatelů, kněží či protinacistických odbojářů. V tom komunisté, někdejší spojenci nacistů při dělení Polska, navázali na své bývalé partnery. K "řezničině" nevyužívali jen různých kriminálních živlů a kolaborantů, ale přímo i služeb nacistů. Měli monopol na výslechy, respektive v policejní hantýrce "vytěžování" nacistických zločinců, a spolupráci s nimi pak využívali v boji proti svým politickým protivníkům. Třetí republika navázala na nacistické období i v jiných oblastech. " ...   22.4.- 28.4.2002  Petr Placák  Respekt
Změny zákona o politických stranách posilují prezidenta Putina v Rusku.
"Strašidlo totalitní hry na demokracii, v níž je vše dopředu rozhodnuto malým okruhem lidí kolem vůdce, obchází znovu ruskou politickou scénu. Administrativou prezidenta Vladimira Putina loni prosazený zákon o politických stranách, který jejich počet drasticky snižuje a zbylé svírá do byrokratických kleští, nahání mnohým politikům strach. Při pohledu na stále méně otevřený styl politického rozhodování v zemi, umlčování opozičních médií a další "normalizační" prezidentovy kroky bijí demokraticky založení politici i komentátoři na poplach. " ...  15.4.- 21.4.2002   Josef Pazderka  Respekt
Spolupráce demokratických stran s komunisty zesiluje?
"Už je zvykem, že všechny strany se perou a komunisté jen v klidu sbírají body a čekají na svou chvíli. Kdy přijde? Zdálo by se, že jsou a zůstanou nepřijatelní, ale jejich šance při jednáních o vládě může nastat už letos a s velkou pravděpodobností za čtyři roky. Jsou to přehnané obavy? Tak se na to podívejme. Zakroutit krky Spolupráce demokratických stran s komunisty velice úspěšně funguje už dnes. Poslanecké kluby navzájem vyjednávají o hlasování a dokonce společně předkládají zákony. Stalo se tak při novele o myslivosti či obchvatu Plzně, kde se spojily všechny strany. Komunisté posloužili stranám opoziční smlouvy, když prosazovaly fond bydlení, při prosazování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání či při odmítání odvolání mediální rady. Byla to rudá síla, která společně s lidovci a sociálními demokraty zabránila smetení zákona o úvěrech na nákup gripenů. Stejné to bylo u sociálních zákonů a u dluhopisů pro zemědělce. Demokratičtí poslanci spolu s komunisty popíjejí v kuloárech sněmovny a vesele se baví. V hlasovacím sále pak se stále větší samozřejmostí posilují centrální moc národního státu. Že by se tedy opakovala naivita zákonodárců z první republiky? Tehdy poslanci buráceli smíchem, když jim Klement Gottwald v zimě roku 1929 říkal: "My se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!" Od té doby máme vlastní zkušenost s tisíci obětí čtyřicetileté komunistické diktatury, popravami, rozpadem společnosti a devastací přírody. A sami komunisté na svých internetových stránkách připomínají, že se od té doby tolik nezměnili. Dokument nazvaný Analýza příčin a důsledků 17. listopadu 1989 dává - stejně jako Gottwaldova věta kdysi - nahlédnout do duše našich dnešních komunistů. "   15.4.- 21.4.2002 Erik Tabery  Respekt
Dělníci z Ukrajiny a cizinecká policie.
"Podobné informace má i český velvyslanec na Ukrajině Jozef Vrabec. Podle jeho osobního odhadu pracuje v Čechách padesát tisíc ukrajinských nelegálů, z nichž gangsteři za rok inkasují bezmála tři čtvrtě miliardy. Samozřejmě takové množství lidí nemohou příslušné orgány -- tedy úřad práce nebo cizinecká policie -- na místě přehlédnout. "Nemám na to důkazy, ale dá se očekávat, že část těchto příjmů skutečně jde na domluvu s místním úředníkem," říká velvyslanec.
   Hryhorij z Mukačeva zase zmiňuje korupční praxi na českých hranicích. "Přijdou, seberou pasy a řeknou: ty máš překročený vízum, tak za každý měsíc zaplať tisíc korun. Když nezaplatíš, tak dostaneš deportaci a pět let se do Čech nepodíváš," popisuje předávání úplatků. Zkušení pendleři už částku dopředu vkládají do pasu, taxa je pevná a není z ní úniku. Česká ambasáda se už několik let marně snaží prosadit, aby ukrajinští občané dostávali při návratu domů na hranicích od českých úředníků výstupní razítka. To by totiž byla po úplatkářském byznysu veta: jednoduchá kontrola by pak prokázala, zda návštěvník náhodou neporušil podmínky pobytu -- především délku a cíl své cesty. Jednoduchý úkon se však stále nedaří zavést do praxe. "Jak je to možné?" ptá se řečnicky velvyslanec Vrabec a sám si s úsměvem odpovídá: "Možné je to asi tím, že naše úřady nejsou důsledné." Pro pořádek je však nutno dodat, že všechny řeči o korupci kolem cizinecké práce zůstávají na rovině báchorek a fám. Od gastarbeiterů lze totiž těžko čekat, že budou hledat zákonné zastání u státu, který v tomto ohledu představují jim důvěrně známí a tudíž nedůvěryhodní policisté. "   8.4.- 14.4.2002 Petr Hanousek  Respekt
Šéf rozvědky léta podnikal s agentem StBStB
"Jiří Růžek začal podnikat v roce 1995 ještě jako šéf Vojenského obranného zpravodajství a nepřestal s tím ani o čtyři roky později, když nastoupil do čela BIS. Své vlastnické angažmá ve firmě SUDA Investment ukončil až loni. Po celou dobu byl přitom jednatelem a následně likvidátorem podniku agent Státní bezpečnosti Jaroslav Buriánek. ...
   Jiří Růžek dostal před dvěma lety prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. A dostal ji přesto, že měl na krku dva závažné škraloupy. V roce 1995 zneužil své funkce a podvodně vymámil z policie zadržený řidičák pro svého přítele, chyceného při jízdě v opilosti. V roce 2001 objevil deník MF Dnes, že Růžek zdědil polovinu domu na Václavském náměstí, jehož část si pronajala firma Happy Day pro své kasino. O firmu Happy Day a její možné kontakty na ruské podsvětí se přitom v devadesátých letech zajímaly speciální policejní složky. NBÚ musel také zjistit, že Růžek je spolumajitelem SUDA Investment i to, že Buriánek je bývalým agentem StB. Přesto byl Růžek prověřen. NBÚ informace o provedených prověrkách zásadně neposkytuje. Výjimkou samozřejmě není ani tento případ. Takže otázka, jak je možné prověřit na post šéfa tajné služby muže s Růžkovou minulostí a kontakty, zůstává zatím nezodpovězena. "   8.4.- 14.4.2002 Respekt
Ruský prezident Putin nebyl agentem 007.
"Svou minulost agenta sovětské tajné služby KGB v zaniklé Německé demokratické republice "odhaloval" v úterý večer v německé televizi ARD ruský prezident Vladimir Putin. V talkshow, v níž vystoupil společně s německým kancléřem Gerhardem Schröderem, Putin ujišťoval, že tehdy nešlo o žádné dobrodružství ve stylu Jamese Bonda. Byla to rutinní práce a zpracovávání informací, sdělil Putin, ale víc už svou pětiletou aktivitu v Drážďanech v 80. letech nerozváděl. "Žádné běhání skrz kanály nebo divoké střílení," dodal ruský státník. " 11.4.2002 LUBOŠ ŠEBESTÍK  MF DNES  
Demogragické změny venkova.
"EURO: Český venkov se stále více vylidňuje. Má smysl tomu bránit?
KRUML: Vysídlenectvím jsou nejvíce ohroženy malé obce do 500 obyvatel. Mezi roky 1991 a 1998 z nich odešlo 180 000 osob. Lidé, kteří v nich žijí, mají nejnižší příjmy a jsou v nich nejhorší životní podmínky. Do vesniček přestávají jezdit autobusy, děti se dostávají těžko do školy, pro stárnoucí populaci jsou lékařské služby stále obtížněji dosažitelné. Obecní zastupitelstva se musejí zabývat problémy ekonomického i lidského přežití svých vesnic. To je burcující situace. Přesto je jí věnována neúměrně malá péče. Program obnovy venkova, ze státního rozpočtu dotovaný pouhými 320 miliony korun, je postavený na principu solidarity s venkovem a především s těmito malými obcemi.
...
EURO: Ani nizozemské vesnice bez světlušek však nejsou ušetřené vylidňování.
KRUML: Odchod lidí z malých vesnic je celoevropským problémem, ale není ponechán svému vývoji. Nizozemské elektronické firmy mu čelí tím, že zadávají ženám ruční práci domů. Švýcaři zas zakládají malé firmy v horských vesničkách, aby lidé nacházeli pracovní příležitosti v místě a neodcházeli.
" 14.4.2002 rozhovor
Eura s architektem Janem Krumlem (67), architektem, který se cílevědomě věnuje problematice venkova.
Brutální vyšetřovatelé StB bez rozsudku na svobodě. StB
"Pracovníci bývalých Baťových závodů ve Zlíně dostali brzy po únoru 1948 pozoruhodnou zakázku. Grebeníčkův nadřízený a vedoucí oblastní úřadovny StB Ludvík Hlavačka jim zadal výrobu mučicího stroje na elektrický proud. Byly to vlastně kovové vložky do bot, které byly spojeny dráty s elektrickým aparátem. "Když jsem se nechtěl přiznat, dostal jsem ránu proudem a to se pořád opakovalo. Kroutilo se mi celé tělo, padal jsem na zem, řval a snášel strašné bolesti," vzpomínal na mučení elektřinou jeden z vyslýchaných. Soudní znalec z oboru lékařství později účinky tohoto přístroje popsal takto: "Při mučení elektrickým proudem může dojít k mocnému podráždění svalů, k tetanickým křečím, k zástavě srdce, až k úmrtí. Dochází i k poškození ledvin," uvedl lékař. Vyslýchaní často močili krev, a to i několik měsíců. Podle pamětníků mučicí stroj používal nejen Hlavačka, ale i Grebeníček a Zavadilík. Mučení elektrickým proudem zpravidla přicházelo na řadu poté, když ostatní metody selhaly. " 10.4.2002 Luděk Navara   MF DNES   [pozn. Alois Grebeníček je otec dnešního poslance a předsedy KSČM
]
Základy americké moci.
"V terminologií vojenské moci, jsou Spojené státy jedinou zemí, která má jak nukleární i konvenční síly s globálním dosahem. Ekonomická síla Spojených států, s 31 procentním podílem na světovém produktu (tržní ceny), je stejná jako součet všech čtyř následujících zemí dohromady (Japonska, Německa, Británie a Francie)"
Na vrcholu šachovnice moci je vojenská síla jako unipolární. Uprostřed šachovnice je ekonomická síla, která je multipolární, se Spojenými státy, Evropou, a Japonskem, reprezentujícími dvě třetiny světového produktu, a s Čínou, která dramaticky roste a mohla by se stát čtvrtým hráčem. Na spodu šachovnice moci je oblast mezinárodních vazeb přesahující hranice, stojící mimo kontrolu vlády. Tato oblast obsahuje účastníky tak odlišné jako jsou bankéři elektronicky přenášející sumy peněz větší než činí většina národních rozpočtů jako jeden extrém a na druhé straně teroristé, pašující zbraně nebo hekři ničící Internetové transakce.
" 23.3-29-3.2002 Joseph Nye  The Economist
Aféry přece jenom připravují politiky o vliv.
"Ať se politik dostane do jakéhokoliv problému, nic se mu nestane. Tak reaguje část veřejnosti na morální poklesky politiků, o nichž se čas od času píše v novinách. Je však takový názor oprávněný? Ačkoliv případy zneužívání funkcí k osobnímu prospěchu po pár dnech mizí ze stránek novin a ačkoliv dotyční politici opakují, že se stali oběťmi mediální štvanice, ukazuje se, že nakonec jim jejich "hroší kůže" nepomůže. Tak například: poté, co MF DNES zveřejnila, že ministr Petr Lachnit vyplácí ze státního rozpočtu peníze spřátelené firmě R.P.A. a podnikateli Štěpánu Rainischovi za práce, které běžně dělají tisková oddělení, Lachnit se propadl až na nevolitelné místo na kandidátce ČSSD v Ostravě. Ministr Jan Kavan neobstál při volbě místopředsedů ČSSD, když se vyjevilo jeho angažmá v kauze Český dům. U dalšího člena vlády, Karla Březiny, zase aféra se zapřeným nemanželským dítětem rozhodla o předčasném ukončení jeho politické kariéry. Postupná ztráta vlivu je v Česku mnohem častější dohrou skandálů než náhlé odchody z funkcí. " 2.4.2002 (jik, ina) -   MF DNES
NBÚ - černá díra po vládě socialistů.
"Nikoli jediná osoba, ale pětičlenné kolegium státních zástupců bude mít od letošního července v rukou osud lidí, kteří pracují s tajnými informacemi, a Národní bezpečnostní úřad jim to neumožnil. Ústavní soud navíc rozhodl (a poslanci nyní schválili v novele), že Národní bezpečnostní úřad bude muset lidem prozradit, proč jim prověrku nevydal.  ...

   Co se týče podezření, že NBÚ prověrky manipuluje a vydává osvědčení i rizikovým osobám, zůstává vše při starém: úřad bude i nadále bez jakékoli parlamentní kontroly.
" 28.3.2002 David Steiner   MF DNES
Korupce stokrát jinak.
"Tam, kde je možno obejít čestnou konkurenci bakšišem, tam padá výkon a motivace. Padá důvěra v instituce a spravedlnost. Korupční republika může ve skutečnosti kopírovat demokratické instituce, mít ministry, parlament, ba i ombudsmana, v jádru však demokracií ani tržní ekonomikou není. Každá koruna v kapse úředníka se promítne do ztráty ve státním rozpočtu. Korupce neokrádá jen hloupé poctivce, ale v posledku i korumpující a korumpované. Bránit se korupci, to znamená bojovat o čest, o spravedlnost, ba o život země. To je však příliš složitá matematika na naše politiky. Než s něčím takovým bojovat, raději voliče - uplácejí." 28.3.2002 Martin Komárek   MF DNES
Majetek okresů se převede na obce a kraje.
"Mnohamiliardový státní majetek, se kterým doposud hospodaří okresní úřady, bude od počátku příštího roku převeden na obce a kraje. Zákon o převodu majetku je jedním z klíčových zákonů reformy veřejné správy. Kraje a obce dostanou například nemocnice, domovy důchodců, kulturní zařízení, divadla a knihovny." 28.3.2002 ČTK  MF DNES
Benešovy dekrety a cesta do minulosti.
"Bernd Posselt se Čechům omluvil za hanebné činy, na nichž se podíleli sudetští Němci. Omluva napříč dějinami je vždy poněkud metafyzická, ať už ji drží papež, Posselt nebo třeba Stalinův vnuk. Omlouvači přece nic nespáchali. Berou na sebe, v nějaké křesťanské účasti, vinu za dávno mrtvé pachatele. Ale budiž, je lepší žít v čase omlouvačů než pachatelů. Omluva nikdy není sama. Posselt k ní přidal uplatnění individuálního práva vyhnaných sudetských Němců. Neřekl však, na co se má to individuální právo uplatnit. Na vlast, na majetek, či na oboje? Nebo je ještě něco dalšího? Zkusme načrtnout příští postup. Posselt požaduje zrušení dekretů. Neříká však, co tím myslí. Jde jen o "duchovní čin" - rasistické dekrety nemají v Evropě místo. Češi ty dekrety "zruší". Zdůvodnění - jsou nemyslitelné. Logický dotaz - a následky, které z nich čeští Němci měli, myslitelné jsou? Také ne. Kolektivní vina. Musí následovat rehabilitace. Všechna práva postižených, majetková i občanská, se musí vrátit před ten nesprávný čin vyhnání. Rehabilitační procesy jej odčiní: je to takový děj, jako by minulost ze svých záhybů vyhladila nacismus i válku. Sudetští Němci se dočkají spravedlnosti. To se mnoha Čechům nebude líbit. Jejich cit pro spravedlnost to rozruší. Mají také svá individuální práva. Začnou sestavovat své seznamy. Němci včetně sudetských Čechy přepadli, změnili jim strašlivě osudy, mnohým vzali životy, majetky, a neprohrát válku, Čechy by vyhladili. Lze si představit olbřímí clearingový účet krve a majetku, kam obě strany předkládají výčet křivd - lidské individuální osudy - se snahou ty křivdy přepočítat na nějaké srovnatelné veličiny a vzájemně se vyrovnat. Například: kolik odsunutých proti vyhlazeným Lidicím? Nebo: rovná se život spisovatele Vančury jednomu životu důstojníka SS, či započítáme životy dva? Jak budeme kompenzovat tisíc studentů z roku 1939? Pěti sudetskými ženami z Liberecka? Nad obludností těchto úvah se až tají dech, ale jak se jim vyhne, kdo chce "účtovat s minulostí" světové války? Každý se snadno dovtípí, že takové "vyúčtování" by mělo jediný důsledek: ohromný rozmach vzájemné nenávisti, případně nějaký nový boj, motivovaný právě domnělými či skutečnými křivdami v účtování! Dekrety lze "zrušit" ihned. K ničemu už nejsou. Nikoho už neohrožují. Ale co konkrétně to "zrušení" znamená? Vstupní bránu k novému rozpoutání běsů ze starých časů, jak se mnozí Češi obávají? Posselt mluví neurčitě. Určitě řekl jediné - rasista Beneš. Věří opravdu, že to je cesta k smíření? Pohled Čechů a Němců na druhou světovou válku a její následky není podobný. V budoucnu se bezpochyby více sblíží. Protlačovat "smíření" silou, bez zkušenosti společných prožitků"nové svobody", nemá smysl. Češi a Němci svou minulost nevylepší. Mohou  však mít lepší budoucnost." 26.3.2002 KAREL STEIGERWALD  MF DNES
Pražská burza pokračuje v agónii.
"Pražská burza cenných papírů znovu ztratí na své atraktivitě pro investory. Minulý týden ukázal, že se brzy může dočkat odchodu části nejatraktivnějších titulů, které se na ní dnes obchodují. Všechno nasvědčuje tomu, že ze současných sedmi akciových titulů obchodovaných v systému SPAD by tři mohly burzu opustit: Česká spořitelna, České Radiokomunikace a Telecom. Podle ekonomů se tak znovu potvrdil známý problém pražské burzy - totiž, že si firmy na ni nechodí pro kapitál. Zůstávají tam spíš z tradice po někdejší kuponové privatizaci. " 22.3.2002 (pn)  MF DNES
Konečně budeme mít Ústavou zaručený Správní soud.
"Lidé si budou moci úspěšně stěžovat na činnost úřadů veřejné správy. Umožní to zákon o soudním řádu správním, který včera schválil Senát. Pokud zákon podepíše prezident, bude od 1. ledna příštího roku v Brně fungovat Nejvyšší správní soud a správní senáty zasednou na každém krajském soudě. Budou moci kontrolovat činnost úřadů a zasahovat do jejich rozhodnutí. Existenci správních soudů předpokládá už devět let česká ústava." 22.3.2002 Hanuš Hanslík, Luděk Navara MF DNES
Není utrpení jako utrpení, viďte páni senátoři ? srp a kladivo
   "Když v roce 1990 spatřil světlo světa zákon o soudních rehabilitacích - jediná politicky srovnatelná právní norma napravující křivdy, jež způsobila republika protiprávním jednáním vůči svým občanům, majícím za následek věznění z politických důvodů a z tohoto věznění vyplývající další újmy -, stanovoval odškodnění ve výši 2500 Kč za každý započatý měsíc utrpení. Bez omezení výše a eventuálních dědických nároků. Tehdy tato částka představovala téměř 78 procent průměrného příjmu v Československé republice. Proto nyní o dvanáct let později v roce 2002 Poslanecká sněmovna v návrhu zákona o odškodnění občanů odvlečených do gulagu stanovila, že oprávněným osobám "náleží jednorázová částka ve výši 12 000 Kč za každý započatý měsíc odvlečení". Přiměřeně vývoji inflace a příjmů od roku 1990 do roku 2002. Jenže senátoři navrhují sněmovně, že stačí 3500 Kč za každý započatý měsíc odvlečení. Což představuje již pouze 25 procent průměrného příjmu v České republice! Navíc navrhli stanovit horní hranici odškodnění a vyloučit z oprávněných dědiců děti odvlečených, které "v době odvlečení oprávněné osoby dosáhly osmnácti let věku". Senát se tím v podstatě usnesl, že újma způsobená Československou republikou občanovi vydanému do pekla sovětského gulagu nezasluhuje stejné odškodnění jako újma občana, který byl uvržen do obdobného pekla v domácích táborech. Rozhodl, že odpovědnost za utrpení v sibiřských dolech a tajgách by měla přijít stát výrazně levněji než za utrpení v dolech v Jáchymově." 22.3.2002 Vladimít Bystrov MF DNES
Nové Prusko ?
"Když jeden významný německý politik ze spolkové země Braniborsko navrhl renesanci tohoto názvu, rozpoutala se vzrušená diskuse.
  Pruský stát s hlavním městem Berlínem sahal v dobách své historické slávy od holandských hranic až k hranicím Litvy. Návrh spojit zadluženou německou spolkovou zemi Berlín s Braniborskem ale logicky nastolil otázku, proč vlastně tento název nepoužít znovu?
   Zmíněný návrh ale zcela jistě zvedne ze židlí sousední Poláky, protože většina bývalého pruského území leží právě na území Polska.
"   21.3.2002 Jarka Malínská MF DNES
Vlastní hloupost zemí Višegrádské skupiny odhaluje nízkou úroveň její politické elity.
"Co všechno, kolik škod už nám způsobil náhle oživlý a k naší újmě nesmyslně přiživovaný spor o Benešovy dekrety? A koncev nevidět! Jednou z bezprostředních obětí tohoto "středoevropského smogu" (termín Jiřího Dienstbiera) se může stát tzv. Visegrád, toto volné společenství čtyř středoevropských postkomunistických států - Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Jejich vlády se inspirovaly prostou a osvědčenou poučkou, že čtyři zmohou společně víc než jednotlivě každý sám za sebe. Zejména, když v daném případě jde o čtyřku kandidátských zemí na členství v EU. I stalo se, že středoevropský smog zanítil aspoň jedno oko předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, zatímco druhé, jasnější bylo zaměřeno na nadcházející volby ve vlastní zemi. Pan premiér uznal za vhodné prohlásit před poslanci Evropského parlamentu, že… inu ano, Benešovy dekrety jsou nemravné a měly by se zrušit, pokud se Česká i Slovenská republika chtějí dostat do Evropské unie. Reakce v Praze a v Bratislavě byla okamžitá. Ministři kultury ČR a Slovenska Pavel Dostál a Milan Kňažko zrušili účast na už dohodnutém setkání šéfů resortů kultury zemí čtyřky, které se mělo konat koncem února v maďarské Šoproni. Polský ministr kultury se s oběma svými kolegy solidarizoval. A kvůli týmž, dnes už proslulým Orbánovým, navíc opakovaným výrokům odmítl premiér Miloš Zeman přijet na březnový summit Visegrádu. A žádné další setkání se neplánuje. To se rovná nepěkné diplomatické roztržce, jež může zvonit hranu visegrádské čtyřce."  20.3.2002 Pavel Tigrid MF DNES
Sněnovna schválila pověřené obce.
"Poslanecká sněmovna včera schválila zákon, na jehož základě se od počátku příštího roku pravomoci
okresních úřadů převedou na 194 pověřených obcí. ...
    Schválením zákona o obcích sněmovna přijala klíčový zákon takzvané druhé etapy reformy veřejné správy. Jinou variantu správního uspořádání navrhovali poslanci ODS a KSČM. Návrh zachovat pouze 78 pověřených obcí v dnešních okresních městech se jim ale prosadit nepodařilo. ."  20.3.2002
(lek)  MF DNES  CTK
Nepořádek na NBU? To je slabé slovo !
Kolik jste vy osobně zažil případů, kdy bývalí příslušníci StB dostali bezpečnostní prověrku?
Ondřej KARAS - Mohu říci, že vím řádově o desítkách takových případů, ale bohužel ...
StB
I vy, Jitko Šmídová, si myslíte a trváte na svých slovech, že Národní bezpečnostní úřad porušuje zákony České republiky?
Jitka ŠMÍDOVÁ - Jednoznačně, minimálně ten zákon o ochraně utajovaných skutečností, a je to zase způsobeno jen tou nedokonalostí toho zákona, kdy nebyly vytvořeny kontrolní mechanismy a pan ředitel si z toho vytvořil tzv. úřad v úřadu, protože, rozumíte, tam pokud není kontrola, tak on cítil, že je tam možnost si vytvořit něco, co by bylo takové pro něho výhodné, bych řekla.
Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky a bývalý ministr vnitra Jan Ruml v tomto pořadu začátkem března prohlásil, že by měla vzniknout vyšetřovací komise, která by vyšetřila už udělené bezpečnostní prověrky.

Jan RUML, místopředseda Senátu PČR /zvukový záznam/: Ale samozřejmě já si myslím, že i když bude do budoucna tato věc napravena, tak přeci musí existovat nějaká vyšetřovací komise nebo někdo, kdo přeci prověří činnost toho úřadu do minulosti. My se nemůžeme smířit s tím, že tady v minulosti se děly nepravosti a že už se tím nikdo nebude zabývat. Ústavní soud patrně téměř všechna rozhodnutí NBÚ zruší právě proto, že v této době není odvolání proti těmto rozhodnutím, dokonce ten úřad ani nemusí odůvodnit nevydání rozhodnutí o bezpečnostní prověrce, to ten nový zákon musí změnit také, a ti lidé se budou prověřovat znovu, ale někdo za to přeci nese odpovědnost.
""  15.3.2002 výňatek z rozhovoru redaktora BBC Václava Moravce s bývalými pracovníky NBU  Ondřejem Karasem a Jitkou Šmídovou. [podtržení redakce]
Česká historická zkušenost.
[o normalizaci]
"Myslím, že těch dvacet let zničilo v Českoslovenku hodně, že je to období, kdy se tady zhroutily všechny hodnoty. Proto je to možná pro každého tak bolestivé a proto se o tom všem tak málo mluví. My jsme takové věci zažili ve Francii jenom za 2. světové války a také často srovnávám, co se dělo tehdy u nás a co se dělo tady v 70. a 80. letech, kdy tu byla přítomna sovětská vojska."
[o začlenění do Evropy]
"Jako historik si myslím, že v tom hraje roli tradice a různé dědictví každé ze zemí, ale zároveň bych řekl, že rozdíly mezi střední Evropou v zemích, které byly v sovětském bloku, a západní Evropou už nejsou tak velké. Problémy demokracie, uspořádání vztahů mezi státem a regiony, mezi národním státem a mezinárodními organizacemi – to je všude stejné. Proto si myslím, že střední Evropa už nemůže být považována za "jinou Evropu", jak to bylo předtím. Možná Rusko má jiné problémy, ale Rusko je jiná Evropa, pokud je to Evropa.
[o našich výhodách]
"Třeba pokud jde o vztah státu a krajů nebo o modely sociální politiky. Také je tu zkušenost s komunismem a je zajímavé pozorovat, jak se od počátku 90. let v těchto zemích rozvíjel postoj ke komunismu po zkušenosti s liberalismem. Který má také své vady, například ekonomicko-sociální, které byly předtím třeba skryté. Myslím, že střední Evropa má co přinést. Žádná z jejích zemí by neměla zapomínat, že má svou zvláštní kulturu, i politickou, historickou, že tato kultura bude přínosem pro Evropu a je třeba ji uchovat, ochránit. Mám dojem, že váš stát není dost pyšný na to, jakou kulturu má k dispozici."   [poznámka redakce]
18.2.- 24.2.2002 Respekt rozhovor Jitky Šestákové s Antoinem Maresem , Antoin Mares (nar. 1950 ve francouzském Wittel) studoval historii, politické vědy a slavistiku na univerzitě v Aix-en-Provence a v pařížském Ústavu pro slovanské a východní jazyky, kde po doktorátu začal učit. V současné době řídí v Paříži "Centre d'Études de l'Europe mediane", je autorem řady studií o historii mezinárodních vztahů a střední Evropy, redigoval několik odborných poublikací na toto téma. V letech 1998–2001 žil v Praze, kde byl ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách, známého pod zkratkou CEFRES.
název

Zdroj:

Sněmovna schválila služební zákon pro úředníky.
"
Čeští poslanci dnes schválili nový služební zákon, který má vytvořit podmínky pro práci zhruba osmdesáti tisíc státních úředníků.
   ... podle zákona bude úředník skládat slib věrnosti státu a bude povinen absolvovat pravidelná hodnocení. Zákon úředníkům neumožní vedlejší pracovní aktivity. Úředníci budou mít o jeden týden delší dovolenou než ostatní občané a při propuštění dostanou pětiměsíční odstupné. Zákon, který má platit od počátku roku 2004, nezavádí definitivu."

12.3.2002
BBC

Rada Českého rozhlasu.
"Sněmovna rovněž volí každých pět let radu Českého rozhlasu. Poslanci vybírali minulý týden a opět podle politického klíče (za ODS Milan Blažek, Michal Pavlata, Milan Uhde, za ČSSD Lenka Procházková, Richard Seemann, Bohuslav Zoubek, za KDU-ČSL Ervín Kukuczka a Marie Ptáčková, za US-DEU Michal Prokop). Rada bude podle zároveň schváleného zákona o Českém rozhlasu zasahovat do provozu víc než dříve. Sepíše totiž rozhlasu kodex a status, podle nichž budou nadále redaktoři pracovat. "

11.3.2002
Respekt
doplneno.gif (900 bytes)

Poškozuje telekomunikační monopol zákazníky ?
"Vzezření telekomunikačního trhu je nezdravé. Příznaky patologického vývoje jsou zřejmé: vyostřující se spory mezi operátory, nepodepsané propojovací dohody, neplacení poplatků, reálné nebezpečí rozpojování sítí, vyhrožování žalobami na regulátora, vysoké hovorné, velmi drahý přístup na internet. "

11.3.2002
EURO
Jiří Pšenička

Benešovy dekrety.
"Jsou Benešovy dekrety dávno vyhaslými dokumenty, nebo právní normou, podle které se běžně rozhoduje?  ...
    Klíčovým pro rozhodování o vrácení či nevrácení majetku je zpravidla způsob, jakým se původní majitel choval za války, zda byl Němec, nebo zda se k Němcům přihlásil, ale také, zda měl řádné československé občanství. Všechny tyto problémy řešila po válce jedna velká skupina právních norem: Benešovy dekrety. "Podle nich dokončujeme řízení v případech, které se po válce kvůli únoru 1948 nestihly dokončit. Postupujeme tak, jak to dekret říká - dovršit řízení.
...
    Přestože platnost dekretů nikdo nezrušil, řada původních vlastníků svůj konfiskovaný majetek vysoudila zpět. Jak je to možné? V poválečném chaosu a těsně po únoru 1948 mnozí úředníci dekretů využívali k zabavování majetků či vyřizování osobních účtů. "Nezákonných konfiskací mohlo být asi 20 procent. Samozřejmě častěji se týkaly lidí českého původu označených za zrádce a kolaboranty než osob německé národnosti," říká Procházka. Ústavní soud už rozhodl stovku stížností týkajících se dekretů, většinou ve prospěch stěžovatelů. Možnost získat zpět majetek se však kvůli dekretům prakticky uzavřela pro odsunuté Němce bez českého občanství. Procházka však připomíná, že na tento majetek bylo pohlíženo jako na nepřátelský a byl součástí poválečných dohod o majetkovém vyrovnání. Odsunutí Němci měli být odškodněni Německem a Československo se za to vzdalo nároku na reparace. "Majetkoprávní vypořádání v těchto otázkách bylo provedeno i s Rakouskem," uvedl Procházka. Současně připomněl, že žádnému Němci dnes už nemůže být na základě dekretů zabaven majetek, i kdyby se ukázalo, že konfiskace jeho majetku byla po válce opomenuta."

2.3.2002
MF DNES
Luděk Navara,
Iva Šebková

Státní správa se k občanovi nepřiblíží?
"Řada obcí je zaskočena. Zatímco lidé v nich už připravují otevření nových správních úřadů, poslanci v Praze odhlasovali, že nic takového nebude. Podle vlády by měly pravomoci dosavadních okresních úřadů přejít na téměř 200 obcí s rozšířenou působností. Mělo k tomu dojít na konci roku, kdy měly okresní úřady zaniknout. Sněmovní regionální výbor to však nyní odmítl a navrhl místo toho převod pravomocí pouze na 77 současných okresních měst. To způsobilo pozdvižení mezi starosty. "

1.3.2002
MF DNES
(iš,das,rep)

Vracení majetku Jednotných zemědělských družstev (JZD).
"Ústavní soud se včera zastal soukromého zemědělce Miroslava Šilara z Horní Čermné u Ústí nad Orlicí. Ten od roku 1994 marně usiloval o to, aby mu zemědělské družstvo vyplatilo příslušný podíl na majetku, neboť chtěl hospodařit sám. Šilar musel v roce 1956 vstoupit do JZD se dvěma koňmi, devíti kravami a dalším majetkem. K rozhodnutí, že z družstva vystoupí, dospěl však až poté, co se JZD v roce 1992 transformovalo na zemědělské družstvo a nové vedení mu odmítlo odpovídající podíl ve výši půl milionu vyplatit. "  ....

1.3.2002
MF DNES
(dík)

Vladimír Hučín propušten z vazby.
"Co bylo podle vás hlavním důvodem zatčení?
Na svobodě jsem byl nepříjemný, protože jsem se netajil, že exponenti bývalého režimu jsou zakonspirovaní ve státní správě, policii a zpravodajských složkách, k čemuž pomáhá současná socialistická vláda. Já jsem tyto věci odhaloval; oni dospěli k tomu, že nejlepší mě bude zavřít.
Co teď hodláte podniknout?
Nejprve se musím dát dohromady a uspořádat si všechny věci. Pak dokončím své rozdělané operace, protože agenturu jsem vedení BIS nepředal. S BIS se také budu soudit o výpověď. "  ....

1.3.2002
MF DNES
(dík)

Zisky narkomafií.
"Zisk narkomafií v Česku se v roce 2000 vyšplhal na téměř 16 miliard korun. Odpovídá to osmi desetinám procenta hrubého domácího produktu, který činil 1959 miliard Kč. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).   Skutečný profit však podle expertů bude mnohonásobně vyšší. "Předpokládáme, že se nepodaří odhalit 70 procent dovezených drog a 40 procent jejich výroby," řekl vedoucí Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. "Jde o těžko dostupné ukazatele, proto jsme je nezpracovávali," uvedl Jiří Vopravil z ČSÚ. Vyšší odhady nabízejí i nezávislí ekonomové. "Podle mých výpočtů celkový obrat z drog dosahuje asi 20 miliard korun," konstatoval analytik Conseq Finance Petr Zahradník. 
    Tržby z celosvětového prodeje drog podle OSN dosáhly už částky 400 miliard dolarů. Podstatou výdělku
drogových mafií je hluboký rozdíl mezi dovozními a obchodními cenami - až 90 procent. OSN navíc tvrdí, že výnosy v dovozních cenách činí ročně kolem 20 miliard dolarů, což toto odvětví v ziskovosti staví na úroveň gigantu Coca-Cola. Případnou legalizací by drogový průmysl obratem předstihl i světové obchody s ropou.
  ..."

25.2.2002
HN
(hrb,eha)

Regulace nájemného.
" Zkuste hádat. Které zboží jedni kupují za dva tisíce a druzí za deset tisíc korun? A kdo jsou jedni a kdo druzí? Řeč je o dvoupokojovém nájemním bytě v Praze. Jedni měli to štěstí, že žijí v bytech s regulovaným nájmem, druzí se pohybují na volném trhu. Nerovné podmínky přitom způsobuje fakt, že ministerstvo financí drží nájmy za devět z deseti bytů nepřiměřeně nízko. Bez úřednických zásahů by za zmiňovaný byt platili všichni stejně, zhruba pět tisíc korun. "Dochází k diskriminaci některých nájemců," říká zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová. Její úřad se proto chystá požádat Ústavní soud, aby cenový výměr ministerstva financí zrušil."

18.2.- 24.2.2002
Respekt
Hana Čápová,
Martin Kontra

Obce a jejich hospodaření.
" Blízko ke slávě má krušnohorské pohraniční městečko Vejprty. Může se stát první obcí v zemi, která zkrachovala. Při ročním rozpočtu 70 milionů korun dluží státu 56 milionů a finanční úřad hrozí zabráním obecních bytů, kostela, márnice, školky i budovy obecního úřadu  ...
   Podobně nepostižitelná lhostejnost k veřejným financím patří k důvodům, proč dluhy obcí vůči státu činí dvaačtyřicet miliard korun...
   Zkusit cestu jiných evropských zemí, kde starostu a radní volí a tedy i kontrolují přímo občané, kteří nepotřebují pomoc zastupitelstva, si podle průzkumů přejí tři čtvrtiny Čechů. Poslanci zodpovědní ve svých stranách za veřejnou správu se tomu zatím brání. "

18.2.- 24.2.2002
Respekt
Jan Kovalík

Omezit práva veřejnosti se tentokrát určitým politikům nepodařilo.
" Stačily čtyři hlasy a minulý pátek by sněmovnou prošel zákon proti všem, kteří by chtěli komplikovat mocným snadné vládnutí. Předlohu navrhlo ministerstvo vnitra, aby - jak stálo v důvodové zprávě - konečně zrušilo zdejší "příliš demokratický a pokrokový" stav. Co vládním úředníkům vadí? Drobný příklad: Když se dnes nějaká skupinka pomazaných hlav rozhodne třeba stavět chemičku v krásném lese, mohou se proti tomu lidé bránit - prostě se přihlásí do řízení a rovným hlasem argumentují proti. Nový řád by ale tuto "zbytečnou překážku" vymazal ze hry . Opět symbolicky řečeno - vláda chce, aby o chemičce a krásném lese rozhodoval pouze úředník s investorem.  Více Grossů a méně občanů. "

18.2.- 24.2.2002
Respekt
Eryk Tabery

Ruský diplomatický trapas. srp a kladivo
"Nejvážnější krize od dob bojkotů ze 70. a 80. let zasáhla olympijský sport, v němž se otevřeně mluví o pokračování studené války. Na zimních hrách v americkém Salt Lake City přibývají protesty ruské výpravy proti některým výsledkům. Rusové pohrozili předčasným odjezdem z olympiády a jejich parlament odhlasoval rezoluci, podle níž mají bojkotovat závěrečný ceremoniál, pokud se nezlepší přístup pořadatelů i rozhodčích. Včera večer však hrozbu, že odjedou, vzali zpět. "Ruští sportovci jsou oběťmi zaujatého rozhodování. Je za tím vidět komercializace a favorizování sportovců ze Severní Ameriky," řekl ruský prezident Vladimir Putin a vyzval Mezinárodní olympijský výbor k nápravě. "

23.2.2002
MF DNES
(spo)

Češi mají v Nato špatnou reputaci.
"Šéf premiérových poradců Miroslav Šlouf a několik dalších lidí, jimiž se obklopil předseda české vlády Miloš Zeman, se stávají hrozbou pro udržení důvěryhodnosti Česka v očích partnerů v Severoatlantické alianci. Spojené státy, nejdůležitější ze spojenců, kvůli těmto lidem vážně zvažují, zda Česku poskytnou supertajné informace o svých jaderných zbraních. USA ztrácejí důvěru v českou schopnost udržet v tajnosti přísně důvěrné dokumenty NATO. Lidé v nejbližším okolí českého premiéra buď nemají bezpečnostní prověrku, nebo se stýkají s osobami, jež jsou pro spojence velmi nedůvěryhodné. Američany navíc znepokojuje, že jim Česko nedokáže zaručit, že po Šloufově odchodu nenastoupí na jeho místo někdo podobně nedůvěryhodný. "Zašlo to příliš daleko. Američanům dochází kvůli české bohorovnosti k aliančním bezpečnostním pravidlům trpělivost," uvedl vysoce postavený český diplomat. "Je pravděpodobné, že s Prahou neratifikují smlouvu ATOMAL, která by Česku umožnila přístup k datům o jaderných zbraních," řekl. "

22.2.2002
MF DNES
Jan Gazdík,
Michal Mocek,
Jindřich Šídlo

Podnikání a politika. StB
"České Budějovice, Ústí nad Labem, Praha - Po prvé česká justice řeší případ, ve kterém otevřeně připouští, že ke stamilionovým bankovním podvodům pomohly kontakty na vysoké politické kruhy. Muž sedící na lavici obžalovaných byl na začátku devadesátých let ozdobou honosných večírků a obchodoval snad se vším, na čem se dalo zbohatnout.
    Tarek Assaf Bechara kupoval v malé privatizaci obchodní domy, spolupracoval se zakladatelem jedné z nejmocnějších českých firem a půjčoval si od bank. Zanechal za sebou dluhy přesahující sedm set milionů korun. Podobně dopadlo podnikání i některých jeho partnerů. Bechara přijel v roce 1983 do Československa jako libanonský student. Byl přijat na ČVUT. Podle kriminalistů ho v následujících letech několikrát školila StB. V Cibulkových seznamech je uveden jako agent s krycím jménem Khaled.  ...

    V devadesátém roce začal podnikat. Později spolupracoval například s majitelem plzeňské Škody Lubomírem Soudkem nebo s Milanem Vinklerem, zakladatelem Prvního privatizačního fondu, firmy, která dnes ovládá Českou pojišťovnu a eBanku.
    "K získání těchto úvěrů mu zřejmě pomohly kontakty ve vysokých podnikatelských a politických kruzích," zdůrazňuje státní zástupce v obžalobě. Jména ale neuvedl."

20.2.2002
MF DNES
Hanuš Hanzlík,
Antonín Pelíšek

Evropský terorismus.
"Počet teroristických činů v zemích Evropské unie v období září 2000-2001 se trochu snížil, ale jejich brutalita významně vzrostla. Nejhorší situace byla v Baskicku, uvedl ve zprávě evropský policejní úřad Europol. "Nejaktivnější teroristickou organizací v EU byla ETA (Euskadi Ta Akatasuna). Jejími nejčastějšími terči byli politici, vojáci, novináři a představitelé justice," stojí ve zprávě. ETA také zahájila kampaň proti španělskému průmyslu cestovního ruchu. Střílí své oběti do zad a používá výbušnin, a to i v poštovních zásilkách.
   ... Celkem španělská policie s pomocí francouzských kolegů zatkla ve sledovaném období 16 baskických teroristů, odhalila tři výcvikové tábory a zabavila 1600 kilogramů dynamitu. Europol ocenil dodržování příměří v Severním Irsku, kterému se protiví jen malé disidentské skupiny. Konstatoval, že na francouzské Korsice nacionalisté hnutí FLNC pokračovali v útocích na objekty policie a francouzských majitelů, které si však podle všeho nevyžádaly oběti.
"

20.2.2002
MF DNES
ČTK
Petr Kříž

Plány Evropské komise na zlepšení konkurenceschopnosti.
"Vzdělaný, hovořící dvěma cizími jazyky a ochotný změnit nejen svůj obor, ale i zemi působení - takový má být průměrný zaměstnanec Evropy budoucnosti.  ...
   Důvodem vypracování tak dalekosáhléých reforem je zaostávání Evropy za Spojenými státy zejména v dynamice hospodářského růstu. Mizivý pohyb pracovníků vede i k relativně vysoké nazaměstnanosti.
"

14.2.2002
HN
(len)

název

Kdo,kdy,kde

Archiv Státní bezpečnosti v Pardubicích.  StB
"Lidí, kteří mají za úkol ničit čitelnost osobních údajů ve zpřístupněných svazcích StB, pracuje podle ředitele pardubického archivu StB Václava Slejšky na ministerstvu vnitra okolo deseti. "Rozhodně to nejsou žádní super agenti izolovaní a chránění před okolním světem. Na začerňování pracují především ženy, které se na pečlivou a trpělivou práci hodí lépe než muži. A řada z nich měla před nástupem k nám obyčejné civilní povolání."
    "Se svazky mohou pracovat výhradně lidé, kteří neměli žádné vazby na totalitní režim. To znamená: žádné členství v KSČ, čistý trestní rejstřík, žádný zápis v archivu rozvědky či kontrarozvědky StB, ani čárku v kriminálním archivu tehdejší Veřejné bezpečnosti a v archivu soudů," říká Slejška. Po přísných prověrkách zasednou "cenzoři" k originálním dokumentům Státní bezpečnosti. Přestože mohou číst v listinách, ke kterým se statisíce dalších lidí v tak otevřené podobě nikdy nedostanou, nehrozí podle Slejšky nebezpečí, že by informace ze svazků zneužili. "Všichni samozřejmě musí dodržovat podepsaný závazek mlčenlivosti.
"

12.2.2002
MF DNES
David Macháček

Čechoslováci odvlečení do Sovětského svazu. srp a kladivo
"Otec Eleny Nedzvedské, Eugen Tomanov, utekl před bolševickou revolucí v roce 1920, vystudoval stavařinu na vysoké škole v Praze a v roce 1931 se stal československým občanem. Před válkou se v Praze podílel například na stavbě paláce Broadway nebo známého obchodního domu Bílá labuť. Bolševici na něj ovšem nezapomněli. V době, kdy celá Praha zasypávala Rudou armádu šeříky, zazvonili u Tomanových dva Rusové. Byl to poslední den, kdy ho manželka a dcera viděly. "Přišli 14. května. Jednoho jsem znala, byl to Rus a studoval v Příbrami. Ten druhý, takový vojáček, ho oslovoval soudruhu majore. Říkali, že mého otce potřebují na opravu zničeného mostu, že se za týden za dva vrátí," vzpomíná Nedzvedská, které tehdy bylo osmnáct let. Nikomu to nepřipadalo divné, vždyť za války si ho odvezli Němci, aby jim opravoval rozbombardované domy - a vrátil se. Tentokrát však nadobro zmizel. "

12.2.2002
MF DNES
Pavel Baroch

Tresty za akci Ananace. StB
" Jeden z nejtvrdších trestů, jaký kdy dostali příslušníci komunistické tajné policie, padl včera. Za noční přepadení chartistky Ziny Freundové v jejím bytě poputují dva příslušníci StB - pětačtyřicetiletý Zbyněk Dudek a o tři roky starší Jiří Šimák - do vězení na tři roky. Bezpodmínečně...
    Včerejší verdikt je jedním z nejtvrdších trestů vynesených nad bývalými příslušníky komunistických bezpečnostních složek. Zatím k nejpřísnějšímu nepodmíněnému trestu byl odsouzen vyšetřovatel StB Jaroslav Daniel. Ten měl putovat do vězení na pět let za brutální mučení vězňů v padesátých letech. Ale před nástupem trestu zemřel. Za akci Asanace byl již odsouzen jiný řadový příslušník bývalé StB: Josef Kafka, který při výsleších brutálně týral spisovatele, zpěváka a výtvarníka Vlastimila Třešňáka. Josef Kafka byl nakonec odsouzen na deset měsíců s odkladem na tři roky.
"

12.2.2002
MF DNES
san, ČTK

Nezávislé televizní kanály v Rusku zanikají.
"Když se Putin začátkem roku 2000 stal prezidentem, holding Media-MOST se okamžitě dostal pod lupu daňových inspektorů a bezpečnostních úřadů. Šikana trvala zhruba rok, než akcie zadlužené NTV (dluh se radikálně prohloubil při pádu rublu během ruské finanční krize v roce 1998) propadly do zástavy největšímu věřiteli, státem kontrolovanému plynárenskému gigantu Gazprom. Podle NTV se jednalo o útok na svobodu slova, podle tábora z opačné strany barikády o běžný podnikatelský spor. Kiseljov a mnozí z jeho týmu přešli do menší, svým programem na mladé lidi zaměřenou stanici TV-6, patřící jinému oligarchovi: Borisi Berezovskému.Během několika měsíců se sledovanost TV-6 vyšplhala na úroveň NTV před zásahem Gazpromu. Byl tu ale problém v podobě Berezovského osobnosti, postavy známé ještě z doby prezidenta Borise Jelcina. Patřil k jeho úzkým spolupracovníkům a později prosazoval Putinův nástup do Kremlu. Ovšem dnes je z něj tvrdý kritik kremelské politiky. Z obav před ruskou justicí žije v Británii. Právě Berezovský se v poslední době několikrát objevil ve vysílání TV-6 a konkurenční NTV, aby zopakoval svoje podezření, že Federální bezpečnostní služba (FSB) nese odpovědnost za vlnu pumových útoků na ruské obytné domy v roce 1999. "

4.10.2.2002
Respekt
Robin Munro
redaktor ruského deníku The Moskow Time

Epidemie AIDS se v postkomunistické Evropě šíří různým tempem.
" Andrej Číma, bývalý český diplomat, vede na Ukrajině a v dalších čtyřech zemích bývalého východního bloku program OSN - AIDS. Říká: "V sovětském bloku se objevil první případ HIV až v roce 1987. Byl to tlumočník z Afriky. Mnoho sovětských, a později dokonce ruských vědců věřilo, že slovanská rasa je proti tomuto viru imunní." Od té doby je všechno jinak. Východní Evropa, a zvláště Ukrajina jsou oblastí, kde se epidemie AIDS šíří nejrychleji na světě. Podle některých prognóz míří tento region ke stejným číslům jako postižené oblasti v Africe. V roce 2010 tak může být pouze na Ukrajině zhruba jeden a půl milionu nemocných. Epidemii je velmi složité zastavit. Úroveň hygieny je na Ukrajině a v Rusku velmi nízká. Největší nárůst je samozřejmě u narkomanů. A tam zatím moc nefunguje ani osvěta. V současné době je na Ukrajině nakaženo asi sedmdesát tisíc lidí. Odhalených. Reálné číslo se blíží půl milionu, což je jedno procento dospělé populace. Každý měsíc přitom vzrůstá toto číslo zhruba o šest set dalších. Testy nejsou povinné, a to ani v armádě. Navíc tady funguje registr nemocných - kdo je nakažený, nemůže zůstat v anonymitě. Hodně lidí tak jakoukoli pomoc odmítá. "Z čísel, která mám za východní a střední Evropu k dispozici, vyplývá další zajímavá věc - Česká republika, Slovensko a Polsko jsou země, kde je problém s AIDS minimální. Jsou to až obdivuhodné ostrůvky jistoty," tvrdí Andrej Číma."

11.2.2002
MF DNES
Jaroslav Spurný

Česká vláda chce dát tajným službám více pravomocí.
"Takže: podle vládního návrhu by čeští zpravodajci měli mít právo požadovat informace od "fyzických a právnických osob, státních orgánů a orgánů samosprávy". Měli by být oprávněni požadovat informace prakticky ze všech státem vedených databází (matrika, evidence občanských průkazů, motorových vozidel, registru řidičů, telefonních účastníků, provozovatelů mobilních telefonů atd.). Mimochodem, ve sborníku Securitas Imperii vydávaném UDV najdeme kapitolu o operačních pravidlech StB. Umožňovaly estébákům získávat informace prakticky stejným způsobem, jak navrhuje současná vláda. (Navíc mohli ještě zatýkat a vyslýchat.) Například v Německu nebo Francii se po teroristickém útoku z loňského jedenáctého září diskutovalo o možnosti rozšíření pravomocí tajných služeb. V Německu požadovala tamější tajná služba BND právo, aby jí státní orgány poskytovaly informace o všech cizincích žijících na území Německa. "Nemáme právo natolik omezovat lidská práva našich spoluobčanů," ukončil diskusi kancléř Gerhardt Schröder. "V evropských zemích se v posledním desetiletí snaží najít rovnováhu mezi pravomocemi tajných služeb a jejich kontrolou. Prostě jde o to, aby tajná služba byla co nejméně zneužitelná a přitom nemusela každý případ objasňovat poslancům," říká bývalý šéf BIS Stanislav Devátý.Návrh české vlády je v tomto případě unikátní. Navrhuje značné rozšíření pravomocí a zároveň značné omezení kontroly tajných služeb. BIS dnes kontroluje sedmičlenná parlamentní komise, Vojenskou zpravodajskou službu pětičlenná. Mimo kontrolu sněmovny stojí česká rozvědka (ÚZSI). Vláda navrhuje, aby všechny tajné služby kontrolovala jediná komise, která bude mít co nejméně členů (nejlépe tři). Prý se tak zabrání úniku tajných informací. Tajné služby by měla kontrolovat také vláda. "To je absurdní, vláda jí zadává informace a zároveň by ji kontrolovala?" ptá se šéf prvně jmenované komise Jan Klas. "

4.10.2.2002
Respekt
Jaroslav Spurný

Dnešní Moskva. 
"Ale vzhůru do světa. Abych moc nebloudil, koupil jsem si mapu Moskvy. Byla vyrobená v Bostonu a kromě názvů neobsahovala prakticky žádné informace. Ať se špión namáhá. Když jsem pak míjel autobusem ponurou budovu KGB, nebylo mi dobře po těle. A po duši vůbec ne. Nějak mi přišlo, že kromě odstraněné sochy Dzerdžinského se toho moc nezměnilo. Utvrdila mě v tom i nebývalá koncentrace milicionářů po celé metropoli. A jestli si myslíte, že jsou to sympaťáci jako naši kluci, tak to jste na omylu. Deset let po revoluci se chovají jako v dobách nejstudenější války. "

02.2002
xantypa.cz
Vašek Vašák

Historická paralela Masaryka s Havlem.
"... veřejnost vnímá prvního a posledního prezidenta Československa vedle sebe. Mnohé společné mají. Oba se stávají prezidenty a budují prezidentský úřad téměř od nuly.
    Masaryk byl také provokatér. Dokazoval, že Rukopisy nejsou pravé, bojoval proti antisemitským pověrám, boural Rakousko, které bylo srdci lidu drahé. Oba byli vyneseni do prezidentské funkce změnou mocenských poměrů. Za normálních poměrů by excentrický dramatik a pražský profesor neměli šanci. Havel je také na dlouhou dobu poslední prezident tohoto typu. Teď už zase přijdou úředníci.
"

9.02.2002
MF DNES
Jan Jandourek

Svazky StB se otevřou veřejnosti.   StB
"Založených osobních svazků bylo asi 600 tisíc. Dochovalo se 60 tisíc," říká Václav Slejška, vedoucí archivního pracoviště v Pardubicích, kde je možno do svazků StB nahlédnout. Nový zákon však umožní, aby se osobám, které StB prokazatelně sledovala, ale jejichž svazek neexistuje, otevřely další archivy, které mohou obsahovat doplňující informace. Jejich jméno se může objevit v dosud utajovaných spisech na nejrůznějších ministerstvech či v archivu bývalé komunistické rozvědky. Tam se mohou dočíst například o tom, že je StB sledovala nebo že jim do bytu namontovala odposlouchávací zařízení.
    Další okruh zájemců mohou tvořit lidé, kteří chtějí zjistit minulost toho či onoho agenta a nahlédnout do jeho spisu. "Každý si nyní může zjistit, co to bylo za člověka, který třeba ovlivnil jeho celý život. Může se dozvědět, že k udávání byl donucen, nebo že škodil a donášení bylo jeho denním chlebem," říká Slejška. "

9.02.2002
MF DNES
(san)

Archivy StB a ÚV KSČ se otevřou veřejnosti. StB
"Dvanáct let po pádu komunismu se definitivně otevřou archivy komunistické tajné policie. Navíc se seznam všech agentů objeví volně přístupný na internetu.
    Poslanci včera po měsících sporů definitivně rozhodli, že tajemství komunistického režimu už nebudou ukryta v archivech. Speciální zákon umožní každému seznámit se podrobně s činností jednotlivých agentů StB. A také se jmenným seznamem všech spolupracovníků tajné policie. "Každý si bude moci zjistit, jakou činnost vykazoval ten či onen agent StB. Myslím, že je v zájmu naší společnosti, aby tyto informace byly veřejně přístupné," řekla senátorka Dagmar Lastovecká (ODS)
...
   Nový zákon umožní emigrantům nahlédnout do spisů, které o nich vedli obávaní komunističtí rozvědčíci. Ti totiž slídili po občanech Československa i daleko za hranicemi jejich rodné země. "Ze znění zákona vyplývá, že budeme zpřístupňovat materiály, které se týkají činnosti rozvědky proti exilu, což nám dosavadní právní úprava neumožňovala.
    "Myslím si, že se tady vytváří zvláštní fikce, že se tímto způsobem dozvíme něco o své minulosti. Je to vyvolávání klamu," řekl po hlasování odpůrce novely Zdeněk Jičínský (ČSSD) [bývalý docent vysoké školy stranické ÚV KSČ v Praze]. Ten si myslí, že veřejnost o svou minulost ani nemá zájem. Naopak se bojí afér, které to může vyvolat: "Různá bulvární média budou moci vyvolávat různé aféry. Nemyslím si, že to je něco, co česká společnost potřebuje." Hlavními odpůrci nového zákona byli (a jsou) komunisté. Ti jediní hlasovali jednotně proti. S nimi však byla i většina poslanců ČSSD. Ze 173 přítomných poslanců bylo 102 pro přijetí senátního návrhu a 53 proti. "

9.02.2002
MF DNES
Luděk Navara
Davis Steiner

Československé občany odvlečené KGB po r.1945 do sovětského svazu odškodní jen Česká republika. srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
"Čeští občané, kteří byli ve 40. a 50. letech minulého století odvlečeni do sovětských internačních táborů, budou
odškodněni. Za každý měsíc internace by měli dostat 12 000 korun. Předpokládá to zákon, který včera přijala Poslanecká
sněmovna. Předlohu musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident."

8.02.2002
MF DNES
ČTK

Rusko podmiňuje splácení svých dluhů podpisem dohody o vojenské spolupráci ? srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
"Rusko původně dlužilo 3,6 miliardy dolarů. Po prodeji dvou třetin pohledávky firmě Falkon Capital zbyvá ke splacení 1,1 miliardy dolarů…
    Odhadujeme, že bychom část mohli umořit v průběhu dalšich čtyř až pěti let. Záleží to však i na podepsané dohodě o vojenské spolupráci, v jejím rámci dojde k postupnému splácení části ruského dluhu.
(juf, tto)

K podpisu konkrétní dohody o dodávkách materiálu pro armádu by mělo dojít v průběhu pracovní návštěvy premiéra Miloše Zemana v Rusku v dubnu. " (juf)

6.02.2002
HN
rozhovor s náměstkem ruského ministra financi Sergejem Kolotuchinem
(juf, tto)

Česko-rakouské a česko-německé vztahy kalí český kazisvět.
"Když sousedské vztahy kazí neomaleně silácky předseda české vlády, nadto nikým nevyprovokován, je to hrubá chyba...
Tu otázku nechť si položí každý pro sebe, maje na paměti, že se jí dříve nebo později nevyhneme. A dát to kazisvětu Zemanovi na vědomí. To by měli učinit zejména ti, kdo jej v červnu hodlají volit."

30.01.2002
MF DNES
Pavel Tigrid

O postavení regulačních úřadů a míře jejich nezávislosti.
"
To bude, předpokládám a doufám, že ministerstvo spojů bude tuto věc diskutovat v rámci přípravy nového telekomunikačního zákona, do kterého se to například i hodí, ale mohlo by to být diskutováno například v reformě státní správy, postavení regulátorů vůbec, protože je tedy určitá anomálie, já mám konkrétně funkci pouze na čtyři roky, energetický předseda to má na pět let, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to má na šest let, takže ono je tady takové určité ...
Je to zase pestřejší.
Je to v tom našem státě pestřejší, není to tak jednotné, takže to je asi otázka celospolečenského vnímání nebo poslaneckého vnímání těchto úřadů, jak jsou potřebné a jak by měly být nezávislé.
"

30.01.2002
BBC
rozhovor Václava Moravce s předsedou Českého telekomuni-
kačního úřadu
Davidem Stádníkem

Bývalí komunisté soudí bývalé komunisty ze spáchaných zločinů v období komunismu? hvezda.GIF (234 bytes)
"Bývalého komunistického vojenského prokurátora Karla Vaše obviněného z justiční vraždy generála Heliodora Píky soudil bývalý komunistický vojenský prokurátor Rudolf Tomašovič. A co víc: po jeho boku seděl bývalý vojenský soudce z doby totality Lubomír Klimáček. Jejich kolega Vladimír Vočka, který přednedávnem vysvětloval veřejnosti, že nelze trestat Jakeše a Lenárta za vlastizradu (nadřízená instance jeho rozhodnutí jako nezákonné později zrušila), působil rovněž kdysi na vojenské prokuratuře. Nejméně dva ze tří jmenovaných byli členy KSČ a všichni se sešli na jedné z nejvyšších soudních instancí v zemi: na pražském vrchním soudu...
   Členové konfederace [Konfederace politických vězňů] už dříve upozorňovali i na to, že sledovaný případ Aloise Grebeníčka soudí bývalá členka KSČ Radomíra Veselá.

30.01.2002
MF DNES
Luděk Navara,
Radek Kedroň

Restituce majetku v Zakarpatské Ukrajině se nikdy nekonala. srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
"Byla to pořádná rána pod pás. Vždyť Československo odstoupením Podkarpatska ztratilo téměř desetinu svého území. Ale československo-sovětská smlouva alespoň zaručovala, že SSSR zaplatí tisícům lidí náhradu za tamní majetek. A ten nebyl nijak malý. Za období prosperující první republiky si Češi a Slováci nakoupili na Podkarpatsku domy, pole, vinice a lesy, postavili domy. Ještě před únorem 1948 ohodnotili pečliví úředníci tento majetek více než na čtyři miliardy předválečných korun. Ale po "únoru" bylo všechno jinak. Někteří (co měli štěstí nebo známosti) byli odškodněni v šedesátých a sedmdesátých letech průměrnou náhradou necelých deseti tisíc korun. Jenže Československo brzy nemělo kde brát. Sovětský svaz se totiž z plnění svého závazku z větší části vykroutil...
   Smlouva o odstoupení Podkarpatské Rusi, kterou podepsali 29. června 1945 za Československo prezident Eduard Beneš a ministr zahraničí Jan Masaryk, ovšem počítala, že Češi a Slováci, kteří na Podkarpatsku před válkou museli zanechat svůj majetek, budou v plné výši odškodněni. To měla zajistit speciální likvidační komise. Práce komise však skončila krachem hned na počátku. Češi si prý napočítali příliš mnoho, alespoň tak to žalovali na své slovanské bratry Sověti. Takže do únorového převratu se nevyřešilo nic a po něm získal problém nový rozměr...
   Tajný dodatek z roku 1957, který nesměl být předložen ani tehdejšímu Národnímu shromáždění, uváděl dohodnutou paušální částku 113 milionů korun. Ale ani ta nebyla vyplacena celá. Po odečtení údajné pohledávky majetku sovětských občanů, který zanechali v Československu, se ještě téhož roku objevila na rublovém účtu, který si Československo vedlo v Moskvě, těžce vyhandrkovaná částka: trapných 99 milionů korun. Jenže: bývalí přesídlenci začali být vypláceni až o tři roky později, tedy v roce 1960. Do roku 1972 stát vyplatil 1445 náhrad v průměru po 9289 korunách. Následující rok se už náhrady neposkytovaly, takže československá vláda vyplatila s největší pravděpodobností z ruských 99 milionů jen zhruba sedminu, 13,4 milionu korun. Tyto peníze však zpravidla dostali jen ti, kteří měli rodinné domky. Jeden domek - devět tisíc korun. A ti, co místo domku vlastnili třeba dílnu nebo vinici, nedostali nic. Restituce po roce 1990 se jich netýkaly, jejich dotazy na vyplacení zbytku odškodnění ministerští úředníci odmítali. Jsou okradení a zapomenuti. Jako Podkarpatská Rus." 

30.01.2002
MF DNES
Luděk Navara

Podnikové vzdělávání.
"
Z devíti sledovaných kandidátských zemí byla v roce 1999 největší míra trvalého vzdělávání pracovníků zjištěna v českých podnicích. Uvedl to statistický úřad Eurostat ve zprávě, kterou zveřejnila Evropská komise.

30.01.2002
ČTK

Regulační orgány - jmenování člena ČSSD a ODS do nezávislé Komise pro cenné papíry ?
"Vláda schválila dva nové kandidáty do Komise pro cenné papíry. Volba odpovídá opoziční smlouvě. Komise by přitom měla být nezávislá.
..
    V komisi, která má jako politicky nezávislá instituce mimo jiné dohlížet nad bezpečím peněz drobných investorů v investičních a podílových fondech, mají podle rozhodnutí kabinetu usednout právníci Pavel Drobil a Petr Lachnit. První z nich je členem ODS, druhý (shoda jmen s ministrem pro místní rozvoj je náhodná) má pro změnu stranickou knížku ČSSD. Ministerstvo financí popírá, že by stranická příslušnost kandidáty upřednostnila.

30.01.2002
MF DNES
Martin Jašminský,
JIří Nádoba

Akce premiéra Zemana - o nečistém způsobu vymáhání ruského dluhu. srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
"Přestože Rusko slíbilo prostřednictvím Falkonu vrátit České republice třiadvacet procent ze stomiliardového dluhu, ve skutečnosti uvolnilo do kasy RAO JES zhruba dvaapadesát miliard korun. Z této částky šlo dvacet jedna miliard do české pokladny jako splacená pohledávka a zhruba třicet tam někde zůstalo ležet. Nikdo až na samotné aktéry samozřejmě neví, kolik z této částky Falkon ruské straně "promine" – zda jednu miliardu, nebo všech třicet. Nebo dokonce všech zbývajících osmdesát. Nicméně protokol vnáší nové světlo do již existujících spekulací a otázek – především do té, proč si vlastně Rusko vybralo jako prostředníka firmu, o jejíž nedůvěryhodnosti, kontaktech na totalitní i současné tajné služby i mafie se už popsaly stohy papíru. Falkon prostě Rusům umožnil uvolnit peníze z rozpočtu jakoby ke splácení dluhu, ale pak si je někde ponechat k nekontrolovatelnému využití, ke korupci, propagandě a jiným, v mocenskému boji tak potřebným záležitostem.
"

27.12-6.1.02
Respekt
JS

Pro někoho zákon neplatí ?
"Pro šéfa BIS tady zákon neplatí Vyšetřovatel Martin Hádek dal před deseti dny k ledu trestní oznámení na šéfa BIS Jiřího Růžka. Policista Hádek se posledních osm let zabývá pouze vyšetřováním podezřelých policistů, vojáků a příslušníků tajných služeb a získal si už proslulost. Podepsala se na ní jeho vytrvalá snaha "odkládat" všechny případy týkající se vysoce postavených nebo vlivných osob (příkladem za všechny je tzv. bamberská aféra Miloše Zemana nebo třeba památná střelba bývalého ministra obrany Antonína Baudyše v letícím letadle). Přes Hádkovu praxi v "odkládání" politicky choulostivých záležitostí je Růžkova složka výjimečným zářezem – a nejen proto, že ji vyšetřovatel posílá do archivu už podruhé. Růžek se během nedávného procesu s novinářem Tomášem Smrčkem přiznal ke lži a vysloužil si za to trestní oznámení za zneužití pravomoci od Smrčkova advokáta Stanislava Devátého." 

27.12-6.1.02
Respekt
JS

Malá ukázka toho, jak to vláda ČSSD myslí s akcí čisté ruce v praxi. 
"Jsou to paradoxy. Někdejší komunistický bachař Václav Jakubík odpovídá od prvního ledna za chod Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu. A to není všechno. Bez ohledu na své nedávné podnikatelské partnerství s bývalými estébáky bude Jakubík coby náměstek policejního prezidenta zajišťovat i spolupráci české policie se zahraničními partnery. Přitom ještě v říjnu byl při jednáních českých, německých a amerických policistů o terorismu posílán na žádost americké strany za dveře: jako nedůvěryhodná osoba. 
    ...  V osmdesátých letech dělal Jakubík bachaře v Ruzyni, kterou v tu dobu prošly desítky politických věznů. Po pádu normalizačního režimu byl prověřen i pro službu ve svobodných poměrech, ale časem vyvstalo podezření, že řídil tzv. vězeňskou agenturu. Tedy že nasazoval do cel mezi vězně politické práskače a jejich raporty pak předával dál estébákům. Jakubík své angažmá v agentuře popírá a nikdy se nepřihlásil žádný svědek, který by jeho činnost oficiálně potvrdil. Nicméně podezření je na světě a posiluje ho i fakt, že náměstkův spis z doby jeho bachařské kariéry tajuplně zmizel.
    V lednu roku 2000 založil firmu Euro trustte Investigations. Jedním z jeho společníků se stal Miroslav Čemus -- od roku 1972 až do pádu železné opony aktivní komunistický "rozvědčík". Deset let pracoval proti Severoatlantické alianci, koncem osmdesátých let byl jedním z šéfů estébácké expozitury v Římě.
    To už může dostat prověrku klidně i Štrougal," řekl k případu Jakubík někdejší policejní prezident Stanislav Novotný. "Průběh Jakubíkova prověřování a především fakt, že jako náměstek dostal neuvěřitelných deset ministerských výjimek k seznamování se s utajovanými skutečnostmi, vyvolává podezření, že jde o hru ovlivněnou mocenskými zájmy," doplňuje ho předseda sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas." 

27.12-6.1.02
Respekt
Jaroslav Spurný

Jaké zákony schvalovaly v během posledního volebního období ? Jak spolupracují strany ve sněmovně.
"Během roku 2001 vláda s pomocí čtyřkoalice a přes odpor občanských demokratů postupně zvýšila daň z cigaret, odvody na zdravotní pojištění, sociální dávky, důchody horníkům, vydala lesy a jejich návštěvníky napospas myslivcům. ...
   Projektů, na kterých loni s vládou spolupracovala ODS, je sice méně, jsou ale závažnější. Ředitel Novy Železný například dostal od opoziční smlouvy nový zákon, podle něhož může skoro zadarmo získat licenci na dalších dvanáct roků, neúspěšným bankéřům opoziční smlouva přes Konsolidační banku vyplatila 36 miliard korun. Občanskodemokratičtí ekonomové mlčky posvětili prodej energetických monopolů podle neprůhledných a megalomanských plánů ministra Grégra. ...
   A výsledek? Obletovaná ČSSD si mohla dovolit hnát veřejné výdaje neuvěřitelnou rychlostí nahoru: ze slušných "evropských" 42 procent hrubého domácího produktu to za čtyři roky dotáhla na 50 procent - v Evropské unii, které má kabinet plná ústa, přerozděluje víc už jen Švédsko a Dánsko. ...
    Po roce 1998 se tak ve sněmovně vytvořil zajímavý mechanismus, který funguje podle pravidla "musíme si pomáhat". Za opozici v něm drží páky její ekonomové: s položkami v rozpočtu zdatně hýbal šéf poslanců ODS Tlustý, právo švédských a britských zbrojařů na odbyt stíhaček zase zajišťují Kalousek u lidovců a Pilip v Unii svobody. Ani jeden z těchto tří mužů své straně nepředsedá, přesto mají v poslaneckých klubech často stejné slovo jako jejich stranický předseda. Svou váhu přitom Kalousek, Tlustý ani Pilip nezískali tvrdou a soustavnou kritikou rozpočtového schodku, neřkuli návrhy, jak v příštích letech zastavit jeho růst. Všichni tři místo toho provozují opozici jako výměnný obchod a prosazování dílčích stranických cílů.  
   Asketická opozice ale ve sněmovně toho času není. Volič má na výběr ze tří formací, které se od sebe liší jen mírou podílu na vládě. ČSSD je vládní stranou na sto procent, ODS -- garant jejího mandátu -- na padesát a na svých řekněme pětadvacet si přijdou i přidavači ze čtyřkoalice
.

27.12-6.1.02
Respekt
Daniel Kaiser
komentátor
BBC

Hospodaření cizinců na půdě v pohraníčí.
"Na zemědělské půdě především v okolí hranic s Německem a Rakouskem hospodaří Rakušané, Němci,
Belgičané, Nizozemci a Dánové, a to k malé radosti českých a moravských zemědělců. Farmáři z ciziny už přitom v tuzemsku vlastní tisíce hektarů zemědělské půdy a jejich počet se neustále zvyšuje. Proč? Láká je dostatek levné a volné půdy - která už třeba v Rakousku nebo Německu není - a také to, že do padesáti kilometrů od hranic mohou žádat a získat dotace z programů Evropské unie, jež jsou pro tuzemské zemědělce zatím nedostupné. "To se týká například ekologických zemědělců, kteří jsou tím pak výrazně zvýhodněni," říká předseda české Agrární komory Václav Hlaváček. To, že se farmáři ze západní Evropy v tuzemsku usazují natrvalo, dokazují některé příklady.    ...
    Tuzemským zemědělcům invaze farmářů ze západní Evropy vadí. "Neexistují rovné podmínky pro všechny. Nakupují půdu na jejich poměry levně, přetahují nám zaměstnance, mohou využívat svoji techniku, kterou pořizují za úplně jiných a výhodnějších podmínek než my, mohou získat dotace z fondů Evropské unie, na něž nedosáhneme," tvrdí Hajda
.

24.01.2002
MF DNES
Tomáš Fránek

Jak máme posuzovat členství v KSČ (KSS) ? hvezda.GIF (234 bytes)
...  "Od chvíle, kdy v roce 1989 čas oponou trhnul a změněn svět, to byla před DEU a Klubem angažovaných nestraníků ještě jedna další strana, která zakázala nejen kandidaturu, ale i členství bývalým komunistům. Byla to ODA, ale ještě ani tu zásadu nedořekla a už udělala výjimku - přijala a kandidovala do vysokých funkcí Vladimíra Dlouhého, který dost cynicky přiznával, že do KSČ vstoupil za normalizace jen proto, aby se dostal do Belgie a mohl tam studovat na katolické univerzitě v Lovani.

   Touto výjimkou se ODA zasloužila o různá alotria, která dotyčný nenahraditelný mohl ve svých funkcích napáchat, ale i o to, že náš bodrý lid Vladimíra Dlouhého po léta udržoval na první místě žebříčku své přízně. A sama DEU se ve své protikomunistické zásadovosti jen těžko vyrovnávala s tím, že její čelná funkcionářka ve zlých dobách pedagogicky působila na marxistické univerzitě 17. listopadu, a to podstatně déle než sama původně přiznávala.
   Sám jsem tím půlstoletím totalitních režimů prošel s očima široce otevřenýma. Viděl jsem spoustu štrébrů, kteří se do KSČ hlásili i několikrát a nikdy nebyli přijati, protože z nějakých důvodů komunistům nevyhovovali. Možná bychom se divili, kdo z dnešních tak okázalých nekomunistů by se mezi nimi našel. A kolik nečlenů strany se dalo zlákat k činům, jimiž uškodili více než leckterý komunista! A kolik unikalo podpisu přihlášky do KSČ podpisem přihlášky do některé kolaborantské strany Národní fronty, kde bez ostychu schvalovali komunistické rezoluce!
   Nálepky kolektivní viny už asi nepomohou. Ale jednotlivých kandidátů na veřejné funkce bych se na jejich individuální minulost velmi velmi vyptával a nutil je říci i to, co až dosud nepřiznali."  komentář ČP
Vyrovnání se s komunistickou minulostí

16.01.2002
Čro 6 / RSE

Jiří Ješ

Obnova v Afghánistánu.
"KDO DÁ NEJVÍC:
* USA: 296 milionů dolarů v letošním roce
* Japonsko: Až 500 milionů dolarů do roku 2004
* Evropská unie: 487 milionů dolarů v letošním roce
* Saúdská Arábie: 220 dolarů během tří let
* Británie: 288 milionů dolarů během pěti let
* Německo: 362 milionů dolarů během čtyř let
* Světová banka a Asijská rozvojová banka: po 500 mil. dol.
* Čína: 100 milionů dolarů                                                                             [Rusko   0 ]

22.01.2002
MF DNES
JAN RYBÁŘ

název

Kdo,kdy,kde

Jak hospodaří strana, která se hlásí k pravici. [ODA]
"Ultimáta lidovců a úvahy o tom, jestli ODA vůbec přežije jako samostatná strana, se zřejmě vůbec nemusely konat. Stačilo by, kdyby se aliance v minulosti chovala jako každý normální dlužník a splácela ze svých nemalých příjmů své závazky. ODA totiž měla peněz dost - od roku 1992 dostala od státu a sponzorů čtvrt miliardy korun. Prozradil to pohled do pravidelných přiznání, která politické strany veřejně předkládají sněmovně. České pojišťovně dnes ODA dluží sedmdesát milionů - a to závazek ještě během let narostl o úroky z původní padesátimilionové částky. Přitom jen během jednoho jediného roku ODA získala dvojnásobek této sumy. V rekordním roce 1996, kdy se konaly volby do sněmovny, si aliance připsala nejvyšší příjem: celkem 99 milionů. Finanční politiku svých předchůdců už kritizoval i současný předseda aliance Michael Žantovský, který do strany přišel počátkem roku 1997. "ODA si dlouhou dobu žila nad poměry. Velikost a způsob organizace práce v sekretariátu a v jednotlivých kancelářích nebyl dost hospodárný," prohlásil Žantovský v sobotním rozhovoru pro Lidové noviny. Bývalí lídři ODA se však k otázce, proč ze zisků neplatili svůj dluh, vyjadřují jen opatrně a neradi. Přitom otázek kolem vztahu špiček aliance k jejich závazkům je víc než dost. Tak třeba už ve zmiňovaném volebním roce 1996 strana utratila za dvě volební kampaně (do sněmovny a Senátu) oficiálně šedesát milionů korun. A od sponzorů tehdy přitom získala celých 52 milionů, tedy téměř přesně stejnou sumu, jako činil její dluh. "Taky jsme si z toho tehdy dělali legraci, jak se to náhodně podobá," vzpomíná jeden z tehdejších představitelů aliance. Za finance ODA tehdy zodpovídal místopředseda strany a ministr hospodářství Vladimír Dlouhý, který ze strany na jaře 1998 vystoupil. Otázku, jakými argumenty se tehdy ODA ve svém hospodaření řídila, Dlouhý nezodpoví: "Nejsem připraven to příliš moc komentovat. Je to citlivá věc," reaguje Dlouhý. Prý už dnes nemá "v hlavě příslušné sumy". K zastižení včera nebyl a na vzkazy nereagoval ani dlouholetý předseda ODA Jan Kalvoda. "

22.01.2002
MF DNES
JINDŘICH ŠÍDLO,
DAVID STEINER

Co má asi na svědomí Lubomír Štrougal ?
"Někdejší komunistický funkcionář, kterému je sedmasedmdesát, čelí obžalobě ze zneužití pravomoci veřejného činitele, za což mu hrozí až deset let vězení. Případ "tří vražd" byl černou můrou komunistické bezpečnosti: tajní policisté postupně zatkli, mučili a zavraždili tajemníka národněsociální mládeže Petra Konečného, pracovníka ministerstva vnitra Františka Novotného a bývalého zpravodajského důstojníka exilové vlády v Londýně Bedřicha Wiesnera. Případ byl natolik závažný, že se jím v padesátých letech zabývalo dokonce předsednictvo ÚV KSČ. Rozhodlo však, že se nemá vyšetřovat."  ...

22.01.2002
MF DNES
LUDĚK NAVARA

Jak se mění česká armáda.
"Armáda měla postupovat úplně jinak. Moudrý ministr by s plnou parádou oznámil: Stavíme jedno z nejmodernějších pracovišť pro ochranu obyvatelstva před výjimečnými infekcemi a na jejich výzkum! Český občane, budeš mít k případné dispozici stejně špičkovou techniku a dobře vycvičené odborníky před tímto nebezpečím, jaké mají obyvatelé Spojených států a Velké Británie! Navíc to bude náš skutečně významný příspěvek ke zvýšené ochraně našich spojenců v NATO proti biologickým zbraním všeho druhu. Rizika, která z toho vyplývají pro nejbližší okolí, jsou prakticky nulová, protože zabezpečení je na nejvyšší možné vědecké a technické úrovni. A pak by mělo vojenské velení rozvinout kampaň, která ukáže, jaká špičková technika a metody mají úniku smrtonosných látek do okolí zabránit. Zvláště pak s tím vším seznámit obyvatele Těchonína a okolí, samozřejmě i hejtmana a další funkcionáře místní správy. K tomu jako třešničku na dortu by měla armáda přidat ujištění okolním starostům, kolik tamních lidí zaměstná, kolik peněz věnuje na údržbu místních komunikací, které bude ve zvýšené míře používat, a tak dále. Místo toho postupoval ministr obrany naprosto opačně. Nejdřív bylo všechno státním tajemstvím. Potom se však provalilo v novinách. Stíhat za to novináře nemůžeme, to bychom se zesměšnili stejně jako premiér Zeman. Raději uděláme z nouze ctnost: Když už to všichni vědí, tak se pochlubíme, jak je báječné, že něco takového stavíme. Stále se mluví o restrukturalizaci armády a o jejím přiblížení se parametrům NATO. Bohužel ministr Tvrdík zapomíná, že mnohem důležitější než jakákoliv reorganizace, nové stroje a zbraně je moderní vojenské myšlení v duchu západní civilizace. A tak by vedle kurzů jazyků měl zřídit také kurzy tohoto myšlení - a sám se do nich jako první přihlásit. "

21.01.2002
MF DNES
KAREL PACNER

Drahý výběr daní.
"Stokoruna vybraná na daních přijde stát až na dvě koruny a padesát haléřů. Ve srovnání s ekonomicky vyspělými zeměmi, jako jsou například USA, je to podle daňových analytiků třikrát až čtyřikrát více. Na českých finančních úřadech také pracuje mnohem více lidí než v jiných zemích. Zatímco u nás se zabývá výběrem daní a cla zhruba dvě až 2,5 promile obyvatelstva, jinde ve světě je to pouhé jedno promile. Ministerstvo financí jen na svých podřízených úřadech - finančních a celních - zaměstnává téměř 17 tisíc úředníků. "  ...

21.01.2002
IHNED
ZDENA BALCEROVÁ

Co se změnilo po 11. září v Rusku ?  srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
" ... Nejpodstatnější pro Putina ovšem je, že západní mocnosti poskytly ruské armádě zcela volnou ruku v Čečensku. Mluvčí Bílého domu Ari Fleischer už 26. září prohlásil, že "teroristická přítomnost bin Ládina v Čečensku je mimo vši pochybnost". Zatím o tom nebyl poskytnut ani jeden důkaz a také Čečenci v řadách Al-Kajdy patří spíše do dezinformačních depeší FSB, dědičky neblaze proslulé KGB. Čečenská realita je zcela jiná. Devátého prosince vyhlásil ruský ministr obrany Sergej Ivanov "závěrečnou ofenzivu". Ruská organizace Memorial, která statečně monitoruje průběh událostí v Čečensku, uvádí, že ruská armáda - snad v předtuše blížícího se konce - bezohledně bombarduje v Čečensku všechno živé, vraždí a loupí. Její "eskadrony smrti" přepadávají vesnice i města, pobíjejí civilisty a odvážejí si odsud nákladní vozy plné televizorů, matrací, šperků a peněz. Zatímco dříve chodily na tiskové konference čestného předsedy Memorialu Sergeje Kovaljova desítky novinářů, dnes je to hlas volajícího na poušti. Pláštík boje s bin Ládinem všechno přikryje. Jistě, Putinovo Rusko není Stalinova říše. Komunisté jsou v opozici, soukromý sektor se rozšiřuje, existuje - i když stále více omezovaná - svoboda tisku. Sergej Kovaljov není v sibiřském lágru. Ale Grigorij Pasko, který se odvážil odhalit, že ruské lodě vyvážejí radioaktivní odpad a vypouštějí ho do Japonského moře, půjde možná na devět let do vězení. Západ neprotestuje, potřebuje Putina pro boj s terorismem. Putin stejně jako Stalin mlží. Oznamuje, že hodlá jednat s Maschadovem, vzbuzuje dojem, že připravuje politické řešení. Ale zatím jeho vojáci přepadají domy pro čečenské děti, vpadají do táborů organizace Lékaři bez hranic, bijí členy Dánského mírového výboru. Západ přivírá oči a zapomíná ve jménu boje s bin Ládinem, jako kdysi zapomínal na Pobaltí ve jménu boje s Hitlerem. Jen Vladimir Putin nezapomíná na nic a poučuje se ze všeho."

19.01.2002
MF DNES
Jaroslav Jírů

Vzrušená diskuse profesora Klause s umělci.
Skupina šedesáti šesti umělců poslala minulý týden předsedovi Poslanecké sněmovny Václavu Klausovi tři otázky. Všechny se týkají televize Nova a jejího šéfa Vladimíra Železného. Hlavními iniciátory této akce jsou spisovatel Ludvík Vaculík a herec Ladislav Smoljak. Václav Klaus jim odpověděl v pondělí. Od té doby se vede jak na otázkami, tak na odpověďmi velmi vzrušená diskuse. 
[Text provolání Tři otázky Václavu Klausovi]
   Ladislav Smoljak:
Co vás na té schůzce tak rozrušilo?
My jsme měli pana Klause a některé funkcionáře ODS, například pana Langra a paní Dostálovou, v podezření, že jsou skupina, která má jakési vazby s televizemi Nova a Prima, které jsou nějak spojeny a mají zájem na privatizaci České televize. A že v celém tom tažení už od televizní krize ze začátku loňského roku jde právě o ovládnutí České televize a o její vyjmutí z veřejné kontroly. To podezření tady už rok je. A tím, že Klaus mediálně Železného podpořil, udělal politické gesto, kterým mu chtěl pomoci. A my na toto politické gesto reagujeme. Protože se všichni, kteří jsme to do této chvíle podepsali, cítíme pobouřeni. Do této chvíle říkám proto, že nás neustále kontaktují další lidé, kteří chtějí dopis podepsat.  ...
  Koho jste ve volbách volil?
Já jsem volíval ODS. O mě je známo, že jsem byl příznivcem toho, aby se vláda nechala v klidu pracovat a neskandalizovala se - kolik berou, v čem jezdí a další marginální věci. Daleko méně se lidé starali, jak vláda vlastně stát řídí. Postupně mě ale ODS zklamala. A speciálně Václav Klaus, jehož jsem byl opravdu velkým příznivcem. Takže ODS už nejspíš volit nebudu.

   Václav Klaus:
Pane předsedo, přijal byste pana Železného znovu?
Já se chovám loajálně s lidmi. Nevidím důvod, proč bych ho znovu nepřijal. I když v daném případě nic takového neplánuji. Ale pokud bych ještě xkrát dostal tuto otázku, tak bych se asi pana Železného pokusil zkontaktovat a demonstrativní schůzku bych mu znovu nabídl. Protože to, co z toho dělá těchto 66 kvazi osobností, přesahuje elementární hranice slušnosti lidského chování. Velmi by mě zajímalo, zda řada literátů, zástupců kultury domýšlí, co vůbec dělají. Já jsem náhodou viděl film jednoho z autorů této petice. Film pana Hřebejka Musíme si pomáhat. A kladu si upřímnou a vážnou otázku, zda tento pan režisér tehdejší film mohl myslet vážně, domýšlet otázky, které jsou tam nastolovány, anebo pouze nedomyslel svůj spolupodpis pod touto aktivitou.

16.01.2002
MF DNES
MAREK VÍTEK

Karel Vaš se zásadní měrou podílel na smrti generála Heliodora Píky, konstatuje soud.
"Předseda senátu vrchního soudu Tomašovič však ani jednou nezapochyboval o Vašově vině. "I my jsme dospěli k názoru, že se Vaš zásadní měrou podílel na smrti generála Píky. Způsob vyšetřování směřoval i za cenu hrubého porušování zákona k předem stanoveným závěrům. Zásada presumpce neviny nebyla vůbec respektována," uvedl Tomašovič. Nic se tedy nemění na podstatě případu: Vaš vložil do Píkova soudního spisu zfalšované dokumenty, které znamenaly pro Píku ortel smrti. Soudní
líčení bylo připraveno tak, aby nevyvázl živý. "Je nepochybné, že právní kvalifikace podle tehdejších zákonů neumožňovala udělení jiného trestu než trestu smrti," poznamenal Tomašovič."

15.01.2002
MF DNES
RADEK KEDROŇ
LUDĚK NAVARA

Vláda v případě Temelína může naše vztahy s Rakouskými sousedy pokazit na dlouhá léta. 
"Podobně mluvili obyvatelé i v nedalekém Freistadtu. Atomové energie se sice hrozně bojíme, ale tohle je už nacionalismus, tvrdili nejčastěji. "Coby nacionalistická hříčka může veto způsobit katastrofu na dlouhá léta mezi dvěma sousedy," tvrdila ve freistadtské restauraci Gotikstube Helda Kreglová. Tato devětačtyřicetiletá sekretářka je přitom zapřisáhlou odpůrkyní Temelína, nechyběla na téměř žádné hraniční blokádě. "Ale veto je k ničemu, nic neřeší," je přesvědčena. "

15.01.2002
MF DNES
(vdo)

Třetí obvinění Vladimíra Železného.
"Policie obvinila Vladimíra Železného už ze třetího trestného činu. Ředitel Novy v minulosti převáděl svůj majetek na spolupracovníky, a podle policie se tak snažil vyhnout zaplacení miliardového dluhu bývalým partnerům z firmy CME.
Vyšetřovatelé usoudili, že mu v tom pomáhali tři jeho právníci: Aleš Rozehnal, Ondřej Kuchař a Edita Panušková. Také oni byli obviněni z poškozování věřitele a hrozí jim až osm let vězení.
"

15.01.2002
MF DNES
(šlo)

Budou kraje lepší správci lesa ?
"O peníze a zisk z lesa jde v první řadě i krajským úřadům. Nelze skrývat, že motorem připravované reformy je touha zastupitelstev konečně ovládnout nějakou ziskovou činnost. Ne nadarmo si nejmenovaný hejtman povzdechl, že řídí velkolepý splachovací záchod – nahoře mu stát prostředky napustí a úřadem jen proletí přímo k adresátům. Je však ve hvězdách, proč si k posílení svých ekonomických zdrojů hejtmani vybrali právě oblast s tak nejistými příjmy. Jako celek je sice lesní hospodářství ziskové, ale ani do výše jediného procenta HDP. Některé lesy je však třeba nemalými prostředky dotovat! A jestliže zisky z lesa přesto budou hrát tak významnou roli, jakou odstátnění lesů někteří hejtmani přikládají, pak jsme na nejlepší cestě rozdělit kraje na bohaté a chudé. Těch chudých bude více. A dva budou nejchudší. Kde se tedy bere to nadšení
hejtmanů pro rozebrání státních lesů?
   Hrůza pomyslet, pramení–li z touhy po krátkodobých efektech. Zkušení lesníci potvrdí, že na pět a někdy i o něco více let
dokáže být výnosný takřka každý les. Ovšem za cenu toho, čemu se v lesnické hantýrce říká rabování. Po něm následují zcela nevýnosné starosti na mnoho desetiletí. Volební období je však jen čtyřleté…

   Německo povinnosti ke státnímu lesu uzákonilo. Jeho správci musí hospodařit příkladně. To tuzemští lesničtí reformátoři odmítli a prosadili před zákonem rovnost všech vlastnictví. Teď za to pykají stejně jako za vytvoření systému lesnického hospodaření odděleného od výkonu práce v lese, který kde koho provokuje. To je příčina kraji kritizovaného úniku peněz mimo les a kraj! Mělo by se změnit to, co vadí, a nezcizovat kvůli tomu opečovávaný státní les. Místo změny vlastnictví drobně změnit daňové a finanční zákony – kraje si přijdou na své peníze a lesy na svou péči. Ale co pak s týmy lesníků, kteří se v některých krajích ve skrytu připravují převzít državy?
Rozporcovat státní les by šlo snadno. Slepit nikdy. O obtížích s návratem státních majetků by nám mohli vyprávět sami zástupci krajů, když za desítky milionů vykupovali budovy, které po zrušení bývalých krajských národních výborů stát rozdal."

14.01.2002
Euro
RUTGER WISSELS
vyjednavač Evropské komise pro ČR

Modernizace veřejné správy je potřebná, ale v českých podmínkách zatím není jistá. ČP
"Podle názoru komise není v současné době státní správa v České republice dostatečně chráněna před politickými vlivy. Přestože je jmenování na základě politické příslušnosti možné jen do nejvyšších funkcí - což je zcela normální -, je ve skutečnosti výběr a kariérní rozvoj úředníků ve velké míře závislý na jejich politické příslušnosti. To je nežádoucí, neboť politicky nezávislá veřejná správa je v moderních liberálních demokraciích součástí dělby moci. Nezávislost musí být vyvážena odpovědností. V současném systému neexistuje obecný právní rámec, který by definoval povinnosti státních úředníků a přiměl je k odpovědnosti.   ...
   A co více, efektivita fungování státní správy je snižována nedostatkem koordinované politiky lidských zdrojů na úrovni různých ministerstev. Tento stav ztěžuje zavádění standardních pravidel pro transparentní a konkurenční výběr nových státních zaměstnanců, ztěžuje zavádění vzdělávacích programů a zlepšování profesionálních schopností jednotlivých úředníků. Tento přístup také brání vytvoření nabídky kariérního růstu, která zajišťuje, aby do státní správy přicházeli lidé s dobrým vzděláním, schopnostmi a aby posléze svá místa neopouštěli. Výše zmíněná řada úkolů, které musí státní správa splnit, podle mého názoru jasně demonstruje nutnost její dobře promyšlené a hluboké reformy. Tato reforma je nezbytná pro další vlastní politický a ekonomický rozvoj České republiky. Je také životně důležitá pro její členství v EU, protože česká státní správa bude čelit mnoha novým povinnostem a požadavkům, od vytváření politiky EU na centrální úrovni až po zavádění evropských norem a spravování prostředků z evropských fondů. "

14.01.2002
MF DNES
RUTGER WISSELS
vyjednavač Evropské komise pro ČR

Budou nezávislé naše soudy ? ČP
"V rukou ministerstva zůstává jmenování soudních funkcionářů. Z ústavy vyplývá, že předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu jmenuje prezident. Předsedy vrchních, krajských a okresních soudů ovšem jmenuje ministr spravedlnosti. Z toho se nade vší pochybnost odvozuje velký vliv ministra -– výkonného politika -- na práci soudní mašinerie. Ministr může nastartovat, nebo naopak zablokovat kariéru a takový soudce si dobře rozmyslí, s kým má být zadobře. Někdy až přehnaná loajalita soudních funkcionářů k ministrovi je zřejmá na každém jejich setkání. Návrhy prezidentovi ke jmenování soudců také skoro výhradně připravuje ministerstvo. Nový zákon ministrův vliv posiluje především způsobem, kterým zakládá Justiční akademii. V jejím čele bude, jak jinak, ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem.  ...
   Těžko se ale může práce justice zlepšit tím, že se podrobí moci výkonné. Je skoro neuvěřitelné, že s Burešovou cestou reformy souhlasila celá politická reprezentace České republiky včetně opozice.
"

7-13.1.02
Respekt

Radko Kubičko 
komentátor Rádia  Svobodná Evropa

Levice privatizaci nezabrzdila.
"Donuceni prázdnou státní pokladnou v době ochabování ekonomiky vrhli se sociální demokraté záhy po vstupu do Strakovy akademie do masivního rozprodeje majetku státu. Ekonomové chválí vládu Miloše Zemana za to, jak si pospíšila v tom pro ekonomiku nejdůležitějším převodu státního vlastnictví do soukromých rukou, a to v privatizaci bank. Ačkoli volební program Miloše Zemana neobsahoval žádné ustanovení, že po jeho odchodu do politického důchodu již nebude v Čechách státní banky, dnes již jsou všechny finanční domy v rukou reálných majitelů. A opět nutno říci - vládu k tomu z velké části donutila jejich špatná situace. A sociálnědemokratičtí ekonomové to později přiznali. "

10.01.2002
MF DNES

MAREK PRAŽÁK

Buduje si Česko pozici spolehlivého člena NATO nebo je to právě naopak?
"Severoatlantická aliance nemůže nicméně uplatnit vůči České republice sankce za to, že roli spolehlivého spojence zvládá stále hůř. Češi si však podle bezpečnostních expertů koledují o to, že budou ocejchováni jako druhořadí, a tudíž přehlížení členové, jejichž slovo nebude mít při významných rozhodováních váhu. S tím souhlasí i český velvyslanec při NATO Karel Kovanda: "Slabá pozice má vliv na váhu té které země v alianci - její slova se berou jinak než slova stejně velké země, jež si plní závazky." ..."

10.01.2002
MF DNES

JAN GAZDÍK, MICHAL MOCEK

název

Kdo,kdy,kde

Výběr daní.
"Stát podle odhadu finančních úřadů přišel o několik desítek miliard korun kvůli podvodníkům, kteří fiktivně vyvážejí zboží za hranice a nechávají si zpět vracet daň z přidané hodnoty. Peníze stát platí firmám, které existují jen velmi krátkou dobu a fungují jako "bílí koně" pro vlastní organizátory podvodů. Pro fígl se zpětným vyplácením daní používají organizované skupiny i několik desítek firem. Ty mezi sebou postupně obchodují s jedním výrobkem, jehož cena se stále zvyšuje. A poslední článek řetězce pak naoko zboží vyveze za hranice a požádá o vrácení daně. Ta může být kvůli jeho fiktivnímu zdražování v řetězci třeba i tak vysoká, jako byla jeho původní hodnota. Stát tak zaplatí podnikatelům celou částku za jeho pořízení. "Odhadujeme, že zhruba čtvrtina vrácené daně z přidané hodnoty jde na účet podvodů a manipulací," říká Lubomír Janoušek z Finančního ředitelství pro Prahu, kde se vybere polovina všech daní v republice. Protože loni stát vrátil na DPH podle současných odhadů 200 miliard korun, znamená to, že podvodníci vylákali asi 50 miliard. "

7.1.02
MF DNES

(pmr)

Ohlasy na novoroční projev prezidenta.
"... že právě ti nepochybní demokraté mezi těmi nakonec zvolenými a vyvolenými budou také nepochybnou zárukou toho, že uskuteční aspoň něco z toho pro občany dobrého, co v předvolební agitaci naslibovali a k čemu se zavázali, že splní. Stará zkušenost učí, že nic takového neexistuje, natož na sto procent. Nikde, ani v zavedených a dobře strukturovaných demokraciích. Tam se občané do volební urny vloženým lístkem většinou opírají o osvědčenou praxi "menšího zla". A ta je v zásadě neslučitelná s myšlením blízkým mravnímu absolutismu. Jakkoli sympatickému a jakkoli lákavému. Asi nám, českým voličům, nezbývá, než se také řídit tím pravidlem menšího zla."

5.1.02
MF DNES

Pavel Tigrid

Deset let po rozpadnutí SSSR. srp_a_kladivo.GIF (552 bytes)
" Zdá se, jako by reformy uvízly někde na půl cesty. Rusové odmítají Západ, ale touží po západním stylu života. Ztratili víru v demokracii, ale nechtějí ztratit své politické a ekonomické svobody. Přijímají koncept tržní ekonomiky, ale preferují regulaci cen a mezd. Považují Ameriku za nepřítele, ale mají rádi Američany. Dívají se na poslední dekády Sovětského svazu jako na zlatý věk, ale odmítají návrat komunismu. Zatímco ruské elity řeší svůj spor o budoucí orientaci země, vyspělý svět se jim rychlým tempem vzdaluje. Konkurenceschopnost ekonomiky je velmi nízká a celý způsob řízení společnosti neodpovídá potřebám 21. století. Stále tak není zodpovězena otázka, zda se z Ruska stane normální demokratická země, schopná prosazovat své zájmy v ekonomické i kulturní konkurenci, ale také ve spolupráci s ostatními vyspělými zeměmi. I deset let po rozpadu SSSR Rusko proto představuje pro své sousedy a celé mezinárodní společenství potenciální hrozbu nestability. Přejme mu tedy do dalších deseti let, aby v sobě našlo dostatek síly a odhodlání k integraci do ekonomických a bezpečnostních vazeb Západu."

27.12-6.1.02
Respekt

Vladimír Votápek, diplomat a
pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Podivná hra v BIS.
"Muž, který příliš věděl.
V procesu s bývalým příslušníkem BIS Romanem Hrubantem vypovídali minulý týden poslední tři svědci. Pro zpravodajce tak končí více než dvouletá anabáze, při které čelí evidentně vykonstruovaným obviněním za podvody, vydírání a zpronevěru. Sedmnáct měsíců strávil ve vazbě. Okolnosti Hrubantova případu vzbuzují od počátku nejvyšší podezření. Všechny dostupné důkazy svědčí totiž o tom, že jde o pomstu na člověku, který zkřížil plány mocných. Okolnosti jsou zhruba známé. Koncem roku 1997 dostal důstojník Hrubant od tehdejšího šéfa BIS Karla Vulterina přísně tajný úkol: zjistit, kudy ze služby unikají informace využívané pak politiky opoziční ČSSD k politickým tahům. Hrubant po třech měsících sepsal zprávu, podle níž za úniky zřejmě stojí příslušníci ekonomického odboru BIS Tomáš Kadlec, Martin Hejl, Ivan Tříska a šéf školicího střediska v Zastávce u Brna Petr Zeman. Krátce nato v létě 1998 se sociální demokraté dostali k moci a čtyři podezřelí donašeči byli ihned katapultováni do nejvyšších míst v bezpečnostních složkách republiky. Naopak inspekce BIS začala pracovat na údajné trestné činnosti Hrubanta. Po roce jej pak vyšetřovatel Martin Pavlík obvinil z podvodu a vydírání (-- a poté povýšil z funkce běžného vyšetřovatele na post zástupce ředitele Úřadu vyšetřování České republiky).
"

27.12-6.1.02
Respekt

JS

StB a nepotrestané nacistické zločiny . StB
"Byl to jeden z nejotřesnějších případů českých moderních dějin. Komunistické Československo neváhalo spolupracovat s nacistickým zabijákem Maxem Rostockem, jenž se podílel na likvidaci Lidic. Právě nyní vychází vůbec první odborná studie o Rostockovi, kterou zpracovalo dokumentační oddělení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu". [Luděk Navara]
Kdo byl Max Rostock
"Původně vyučený malíř pokojů a později obdivovatel Adolfa Hitlera se stal příslušníkem SS. Jako velitel jednotky německé bezpečnostní služby (SD) v Kladně se osobně podílel na likvidaci Lidic. Vyplenil faru a kostel, odvedl faráře na popravu a cestou jej ještě zkopal. Podílel se na selekci lidických dětí v Kladně. Na konci války působil za nevyjasněných okolností v Maďarsku, v době, kdy tam při potlačení povstání byly zavražděny tisíce Židů. V roce 1950 byl vydán do Československa, odsouzen k smrti, ale prezident Zápotocký jej tajně omilostnil a Rostock se později stal agentem komunistické tajné policie. Do západního Německa byl vysazen v roce 1960, když mu bylo 48 let. Spolupráci s ním však StB  sama ukončila, protože se ji pokoušel oklamat. Poté v Německu Rostock pracoval jako řadový zaměstnanec obchodní firmy. Zemřel v SRN v roce 1986".[san]

4.1.02
MF DNES

Luděk Navara

(san)

O československé špionáži a kontrašpionáži. Nový devatenáctidílný seriál na ČT 2.
"Velkou zkouškou československých tajných služeb a jejich spolupracovníků byl boj s nacistickou mašinerií. Mnoho lidí padlo, ale mnoho jich také zradilo. Ovšem v tom nebyly české země a Slovensko výjimkou, stejným ohněm prošly i některé západní demokracie. Domácí a zahraniční protinacistický odboj můžeme považovat za vrchol úsilí demokraticky smýšlejících důstojníků a civilistů na tajné frontě. Po obnovení republiky v létě 1945 se komunisté vedení Bedřichem Reicinem pustili do bolševizace všech bezpečnostních složek a tajných služeb. Současně se země stala předmostím, z něhož Sověti zcela legálně vysílali agenty na Západ. Po únoru 1948 začali komunisté demokraty, kteří dříve pracovali ve výzvědných službách, zavírat, mučit a vydírat. Mezitím spontánně vznikl široký protikomunistický odpor - doma a v zahraničí, především v západním Německu, z uprchlíků. Tento třetí odboj se živil nadějí, že brzy vypukne třetí světová válka a diktátorské komunistické režimy budou rozdrceny. Z tisíců agentů-chodců, kteří ilegálně přecházeli hranice do komunistického Československa, aby odtud přinášeli informace, Státní bezpečnost několik stovek zatkla a s nimi i tisíce jejich pomocníků. Byl to hrdinský, avšak nerovný boj. Skončil v polovině padesátých let, kdy válečné nebezpečí opadlo a nastalo dlouhé údobí zákopové studené války
."

3.1.02
MF DNES
Karel Pacner

Novoroční projev prezidenta Slovenska.
"
Letošní volby nejen ovlivní náš vstup do NATO a Evropské unie, ale rozhodnou i o tom, zda se po zavedení ekonomických a sociálním reforem do života bude zvyšovat životní úroveň našich občanů," zdůraznil šéf státu a vybídl k odevzdání moci po volbách "bez revanšů či psaní černých knih", jak uvedl v zjevné narážce na dosavadní praxi při střídání vlád."

3.1.02

ČTK

Novoroční projev prezidenta Havla 2002.
"
... Padesát let evropské integrace je historicky prvním pokusem uspořádat Evropu vskutku spravedlivě a s plným respektem k vůli všech, kdo se ho účastní. Svými důsledky se tato integrace obrací ve prospěch všech Evropanů a dík jí převládá na našem kontinentu už tak dlouho mír. Je reálná naděje, že v letošním roce budou ukončena příslušná jednání a bude připravena či dokonce podepsána smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. I tato šance potvrzuje, že půjde o rok vskutku přelomový. ...
    tomto roce budeme mít větší příležitost tvořivě zasáhnout do osudu světa, než jsme měli v celých svých dosavadních dějinách: v Praze se bude konat summit Severoatlantické aliance, na němž se čeká nejméně čtyřicet šest hlav států a tisíce dalších účastníků. Bude to první velké setkání tohoto druhu za bývalou železnou oponou, navíc ve městě, kde byla kdysi zrušena Varšavská smlouva."

1.1.02

Václav Havel

Karel Vaš a KSČM ?  
"
Podobně intenzivní zážitek jako sledování videozáznamu s bin Ládinem, nabídla ve středu jedna miniudálost čistě českého formátu. Konala se totiž autogramiáda Karla Vaše, který byl nedávno - ještě ne pravomocně - odsouzen za svou úlohu při organizaci a provedení justiční vraždy generála Heliodora Píky. Nakladatelství Orego totiž svým způsobem velmi pohotově vydalo text Vašova odvolání k Vrchnímu soudu doprovozený předmluvou samotného odsouzeného.
   Akce proběhla v budově ústředí KSČM, což jistě poněkud realitivzuje tvrzení komunistických představitelů o tom, jak se jejich strana odpoutala od temné minulosti. Vaš svou knihu podepisoval v prostorách, jež má pronajato s KSČM spřízněné nakladatelství Futura. Jeho k budoucnosti odkazující název tvořil zajímavý kontrapunkt k postavě člověka, zosobňujícího právě tu minulost, na kterou by nejen komunisté rádi konečně zapomněli.
..."

15.12.01

BBC

Ondřej Štindl

Pokračování najdete v archivu názorů 2001 , 2000 . Názvy článků jsou od května 2001 nejsou původními názvy článků v médiích, ale jsou uvedeny jako madpisy nebo uvození doslovných citací.

Články Respektu a MF DNES apod. můžete vyhledat podle období a obsahu v elektronických archivech jejich redakcí.

 

 

Datum poslední modifikace: 07.01.2003