KNIHY O POLITICE A HISTORII
hlavicka.GIF (1780 bytes)

František August   Ve znamení temna Nejtemnější události našich novodobých dějin, sovětská špionážní a podvratná činnosti proti Československu v letech 1918 - 1969. srp a kladivo KGB.GIF (162 bytes)
Wilnelm Baum   Císař Zikmund Kniha, která ukáže čtenáři evropské souvislosti s českými dějinami v období husitské revoluce..
Zygmunt Bauman  GLOBALIZACE  Důsledky pro člověka Kniha známého sociologa polského původu.
Detlef Brandes   Česi pod německým protektorátem Kniha staršího data vydání d německého autora, která je stále dobrým zdroj informací o době protektorátu v Čechách a na Moravě.
Zbigniew Brzezinsky Velká šachovnice Poutavý rozbor výhledu zahraniční politiky Spojených států od politologa polského původu.
Karel Čapek   Hovory s T.G.Masarykem Jaký byl náš první prezident? To se dozvíte z jeho vlastních vzpomínek. 
Karel Čapek   O věcech obecných čili ZÓON POLITIKON Nadčasové úvahy o politice, které jsou i po tolika letech nečekaně aktuální a svěží. Že bychom se nezměnili?
František Čapka   Dějiny zemí Koruny české v datech Dobře uspořádaný chronologický výčet událostí v českých dějinách. [poklad ke studiu]
Josef Frolík    Špion vypovídá Výpověď Josefa Frolíka před Výborem amerického Senátu o praktikách StB. Jeden z nejdůležitějších defektorů (přeběhlíků) z řad StB po druhé světové válce. StB.GIF (138 bytes)
Samuel P. Huntington  Střet civilizací Kniha předního amerického politologa přináší zajímavou hypotézu o možném vývoji dnešního světa.
Tomáš a Alena Jílkovi  Železná opona Osudy českého pohraničí v časech železné opony, před i po ní obsahuje tato tenká knížka.  hvezda.GIF (234 bytes)  
Milan Machovec  Smysl lidské existence Velmi zajímavé úvahy českého filozofa.
Davis Norman   Dějiny jednoho kontinentu Dějiny Evropy, včetně té střední a východní. Výborná syntetická práce.
Karel Kaplan   Kořeny československé reformy 1968 O rozporech v sovětském bloku a jejich vlivu na hospodářské reformy. hvezda.GIF (234 bytes)
Karel Kaplan   Pravda o Československu 1945-1948 Popis poválečného období 1945-1948. Obsahuje svědectví o nástupu komunistů k moci.hvezda.GIF (234 bytes)
Henry Kissinger  Umění diplomacie Kniha věnovaná historii evropské a světové diplomacie.
T.G.Masaryk Česká otázka Naše nynější krize Jan Hus Názor TGM na tzv. českou otázku a reformaci a Jana Husa. kompletní přepis textů TGM
T.G.Masaryk  Nová Evropa               Kniha, která obsahuje vynikající politologický rozbor situace před koncem první světové války. kompletní přepis textů TGM  
Andrew Mitrochin   Neznámé špionážní operace KGB Operace KGB od vzniku Leninovy Čeky do roku 1991podle Mitrochinova archivu se věnuje i některým událostem v Československu.srp a kladivo KGB.GIF (162 bytes)
Miroslav Novák   Systémy politických stran  Úvod do problematiky systémů politických stran a moderních politických režimů.
Josef Pekař  Dějiny Československé Toto mistrovsky napsané dílo staršího data stále ještě stále zajímavým způsobem popisuje  souvislosti v českých dějinách. 
Stanislav Reiniš        Největší omyl dějin    Autor rozebírá učení marxismu leninismu jako základního učení praktického komunismu. Klade si otázku, jestli je to učení vědecké a dochází k závěru, že ne.   
Jacques Rupnik   Dějiny Komunistické strany Československa   Velmi zajímavě napsané dějiny vzniku KSČ až po násilné uchopení moci v Československu 1948 od známého francouzského politology a publicisty. hvezda.GIF (234 bytes)  
Yves Santamaria   1939, německo - sovětský pakt Zajímavý doplněk k pochopení válečného období. Obsahuje texty německo sovětského paktu včetně jeho tajných dodatků. srp a kladivo
Alain Soubigou   Tomáš Garrigue Masaryk  Kniha francouzského profesora historie pařížské Sorbony o prvním československém prezidentovi přináší zasvěcený a zajímavý pohled na tuto mimořádnou osobnost českých a evropských dějin.
Margaret Thatcherová   Umění_vládnout Kniha jedné z velkých osobností britské politiky 20. století, která popisuje z pohledu globálních vtahů souvislosti dnešní politiky v duchu nejlepších britských tradic.
Pavel Tigrid  
Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
Zajímavý průvodce dějinami naší republiky ve 20. století s osobním názorem známého autora.
Pavel Tigrid   Glosy o české politice Knižní podoba autorových nedělních poznámek v rozhlase. Připomíná řadu událostí z let 1996 - 1999.
Pavel Tigrid    Jak to šlo Komentáře k událostem 1992 - 1993.
Václav Veber, Milan Hlavačka, Petr Vorel, Miloslav Polívka, Martin Wihoda, Zdeněk Měřínský  Dějiny Rakouska Velmi zdařilé Dějiny Rakouska pomohou českému čtenáři v poznání souvislostí moderní českých dějin a osvětlí mnohé aspekty současných česko rakouských vztahů. 
Zdeněk Veselý  Dějiny českého státu v dokumentech Obsahově i graficky mimořádně dobře zpracovaná kniha.
Michal Viewegh Švédské stoly aneb Jací jsme  Humorně napsané fejetony známého spisovatele o české povaze. [doplňková četba]
Jiří Vykoukal , Bohuslav Litera , Miroslav Tejchman
Východ. Vznik vývoj a rozpad sovětského bloku
Přehled vzniku, vývoje a rozpadu sovětského bloku, který v takto ucelené podobě vyšel u nás poprvé.  srp a kladivo
Aleš Zach  Kniha a český exil Mapa knižní produkce českého exilu. Velmi kompletní seznam knih, které za komunistického režimu nebyly u nás k mání.
Zbyněk Zeman   Edvard Beneš Zajímavě napsaný životopis prezidenta Beneše od českého historika, působícího dlouhou dobu ve Velké Británii, je zajímavou sondou nejen do života našeho druhého prezidenta, ale také ukazuje čs. zahraniční politiku v jednom z jejích nejobtížnějších období.
Pavel Žáček    Boje o minulost Zajímavý popis represivního aparátu StB a vyrovnání se s jeho neblahým dědictvím v letech 1989 - 1999. StB.GIF (138 bytes)
Dějiny Univerzity Karlovy  Málokterá instituce ovlivňovala české dějiny tak významně a po tak dlouhou dobu. Dějiny Univerzity Karlovy odrážejí jako zrcadlo osud naší země.
Romové - reflexe problému Kniha s příspěvky pěti autorů, kteří se snaží podívat na romskou problematiku  z různého úhlu pohledu.

Do tohoto seznamu jsou zařazeny jen některé knihy, které se tématu politiky nebo historie věnují. Jsou přidávána  postupně, tak jak se je daří zpracovávat.
Jsou to především taková díla, která jsou  důležitá pro pochopení minulosti a kontinuity české politiky.

Některé starší práce a texty v elektronické podobě najdete na www.citanka.cz  nebo zde

Datum poslední modifikace: 12.11.2005