Hospodářství
hlavicka.GIF (1780 bytes)

Obsah:
Přehled světového hospodářství v roce 2003
Vývoj počtu obyvatelstva  
Privatizace
Struktura státních výdajů v roce 2000

Přehled světového hospodářství v roce 2003

Tabulky přehledu stavu světového hospodářství ukazuje stav českého hospodářství na počátku třetího tisíciletí ve srovnání s jinými zeměmi. V úvahu musíme vzít historický fakt hospodářského úpadku během čtyřicetileté komunistické diktatury. Teprve jednu dekádu se české hospodářství rozvíjí v demokratické společnosti.

Srovnání nám také ukazuje, jak si vede ČR ve skupině zemí vstupujících do EU. Původní představy o naší vyjímečnosti se nenaplnily. Nejsme na tom špatně, ale základ relativně dobrého výsledku je daný relativně vzsokou hospodářskou úrovní, dosaženou prácí několika předcházejících generací. K žádnému výrazně nadprůměrnému rozvoji hospodářství České republikz zatím nedochází.  (lid) 24.1.2004,

Evropa růst HDP % HDP v mld dolarů Inflace v % počet obyvatel v mil HDP na osobu
Rakousko 1,6 274 1,3 8,2 33 360
Pobaltí 6,3 40 2 7,1 5 540
Belgie 1,7 317 1,2 10,3 30810
Bulharsko 4,7 23 3,3 7,7 2 980
ČR 3,6 95 1,8 10,2 9 250
Dánsko 2,1 232 1,3 5,4 43 080
Finsko 2,5 177 1,5 5,3 33 700
Francie 1,7 1 911 1,5 60,4 31 640
Německo 1,8 2 543 0,5 82,5 30 180
Řecko 4,1 184 2,7 10,7 17 250
Maďarsko 3,2 91 6,3 10 9 130
Irsko 3,7 173 2,9 3,9 43 790
Itálie 1,5 1 610 1,9 58,2 27 640
Nizozemsko 0,9 538 1,2 16,3 32 940
Norsko 2,1 220 1,4 4,5 48 380
Polsko 4,2 225 1,7 38,2 5 870
Portugalsko 1,7 163 2,2 10,1 16 090
Rumunsko 5 63 12,5 21,6 2 910
Rusko 4 449 12 144 3 130
Slovensko 5 37 7,1 5,4 6 720
Slovinsko 3,4 30 4,7 2 15 240
Španělsko 3 931 2,2 41,1 22 690
Švédsko 2,3 349 22 9 38 760
Švýcarsko 1,2 323 0,3 7,3 43 930
Turecko -4,5 212 39,4 72,3 2 930
Ukrajina 5,5 55 9 47,7 1 160
Velká Británie 2 1 927 1,6 60,5 31 860
Asie
Austrálie 3,3 526 2,4 19,9 26 400
Čína 8,2 1 463 0,9 1300 1 120
Hog Kong 5,4 174 -0,9 7,1 24 640
Indie 6,6 639 5,4 1100 593
Idonésie 4,6 248 6,8 218,4 1 140
Japonsko 1,6 4 366 -0,5 127,1 34 350
Kazachstán 10,1 33 5,8 14,8 2 260
Nový Zéland 2,4 81 2 4,1 19 780
Pakistán 5,5 83 4,5 153,7 540
Singapůr 4,8 95 1,1 4,3 22 330
Jižní Korea 4,3 563 2,1 48,4 11 630
Taiwan 5,4 300 0,5 22,8 13180
Thajsko 5,7 143 1,1 64,4 2 223
Vietnam 7,1 39 4,6 82,6 476
Severní Amerika
Kanada 2,5 927 2,2 32 28 950
Mexiko 2,5 617 3,7 105,2 5 870
USA 3,4 11 278 1,3 292 38 620
Jižní Amerika
Argentina 4,9 146 8,3 38,7 3 786
Brazílie 2,4 494 6,6 179 2 760
Chile 4,7 76 3 15,4 4 960
Kolumbie 3,3 81 5,8 45,3 1 780
Střední východ a Afrika
Alžírsko 5,7 61 2,6 33,4 1 820
Egypt 3 69 3,5 73 951
Irán 3,6 134 15 70,3 1 900
Irák 19 22 20 25,8 836
Izrael 2,3 120 1,2 6,9 17 590
Jordánsko 5,2 11 2,8 5,6 1 946
Keňa 3,1 13 3 32,6 386
Libanon 2,5 19 2 3,7 5 120
Nigérie 3,7 52 10,4 136,5 382
Saudská Arábie 1,4 184 0,5 25 7 370
Jižní Afrika 3,5 154 4,9 46,4 3 310

Zdoj dat: The Economist, The World in 2004

 

Vývoj počtu obyvatelstva

Demografický vývoj dlouhodobě ovlivňuje hospodářský vývoj. Vzrůstající počet důchodců mění důchodový systém, 
klesající počet dětí ovlivňuje školství a celkový klesající počet počet pracovníků má negativní vliv na hospodářský růst. Zavírají se školy, kolabuje důchodový systém, zvzšují se výdaje na zdravotnictví, klesá počet práceschopnýného obyvatelstva.  (lid) 7.9.2003

Pozn. v roce 1950 se projevil odsun německého obyvatelstva z pohraničí.

V současné době dochází v ČR i přes zvyšování průměrné délky života (78 let muži, 81 let ženy) k poklesu obyvatelstva.
Je to způsobeno především nízkou porodností (1,1 dítěte na matku, v Evropě 1,5).  
Celkem je v ČR dnes 4,77 milionu práceschopného obyvatelstva (z toho 10 % nezaměstnaných).
Bude přibývat i důchodců (lidí po šedesátce) z 1,88 mil dnes až na 3,4 mil v roce 2035.
V letech 2080 bude podle demografického odhadu v ČR jen 7,4 milionu lidí.  

 

Privatizace

Fond národního majetku předal do 30.9.1998 do soukromých rukou majetek za 172 miliard. Dalším krokem v privatizaci státních podniků byla kupónová privatizace, která sice proběhla ve velmi krátké době, ale nastartovala dlouhodobé vnitřní hospodářské problémy. K privatizaci státních podniků došlo ještě předtím, než byly privatizovány banky. Ty podnikům půjčovaly bez odpovídajících podnikatelských záměrů a garancí. Svůj podíl měla také česká  neznalost řízení veklkých podniků a marketingu, a také strach z vykoupení republiky zahraničními společnostmi. Proto byla část  podniků řízena málo zkušenými manažery (tzv. česká cesta), kteří často tyto podniky vykrádali (tunelovali). Spolu s nedokončenou obnovou totalitou narušeného soudního systému, který v praxi znamenal obrovské průtahy v soudním jednání, došlo k tomu, že řada krádeží a nesplacených dluhů byla beztrestně promlčena nebo přesunuta do konsolidační agentury, jejíž stamiliardové ztráty muselý být hrazeny ze státního rozpočtu.

FNM_privatizace.gif (7811 bytes) Vloženo:   31.5.2001

Struktura státních výdajů v roce 2000 [v %]

Struktura státních výdajů ve druhém roce socialistické vlády (po osmi letech vlády pravicové) ukazuje jednak vysoké mandatorní výdaje vlády (důchody, sociální dávky) a zároveň trvale nedostatečné investice do růst stimulujících oblastí (výzkum, školství, obnova infrastruktury, ..) a to i přesto, že tato i předcházející vlády inkasovaly stovky miliard za prodej státního majetku.

vydaje.GIF (26968 bytes)

Zpracováno podle: MF DNES, 12.3.2001, autor Jiří Nádoba. (lid)  20.3.2001

 

Datum poslední modifikace: 24.01.2004